VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Biografier.

VAULX, PIERRE de.


Nämnd som 'Cosmographer and Navigator in le Havre' (1613). Utförde bl.a. en karta över Atlantiska Oceanen.


(RdeT.


THELOTT, PHILIP JACOB d. ä.

Född o. 1635 i Schweiz, enl. egen uppgift, död 1710, begr. 6/11 i Stockholm (S:t Olof).
Ur- och instrumentmakare. Träsnidare, kopparstickare och akvarellmålare. Tillhörde en i Augsburg bosatt släkt av guldsmeder och kopparstickare. Var verksam i Schweiz, då han i slutet av 1660-talet inkallades till Sverige av Olof Rudbäck d. ä. för att i Uppsala »betjena den studerande ungdomen förnämligast med matematiska och mekaniska instrumenter». Åtnjöt här från 1670 undervisning i »tekniska vetenskaper» av Rudbeck och stod under dennes speciella protektion. Uppbar för sin verksamhet vid universitetet från 1671 till åtminstone 1695 årligen »simplice stipendium» med 180 dlr smt. Arbetade samtidigt i Antikvitetskollegii tjänst »uthi urmakerij sampt utstickande af koppar, messing och trä». Tillsammans med sina fyra barn Anna Maria, Hans, Olof och Philip Jacob utförde han illustrationerna till Rudbecks Atland och 7-8.000 träsnitt för dennes Campi Elysii. Efter den stora branden i Uppsala 1702, som förstörde största delen av hans livsverk och gjorde honom utfattig, flyttade T. till Stockholm och var här för sit
...
Bland arbeten.
O. RUDBECK, Atland eller Manheim, atlasbandet. Uppsala 1679: 7 kartor över Europa och Sverige.


Hultmark, 1944.


GERINGIUS, ERIK.

Född 1707 19/12 i Bettna sn (Söd.), död 1747 12/1 i Stockholm (Jakob).
Brukspredikant och komminister. Kopparstickare. Son av kyrkoherden Anders G. Och Catharina Bergander. Elev av Johan van den Aveelen o. 1724. Student vid Uppsala universitet 1725, brukspredikant vid Vällinge i Salems sn (Sthlm) 1737, komminister i Jakobs och Johannes församlingar i Stockholm 1740. Kusinen C. E. Bergquist har graverat ett porträtt av sin lärare Geringius med följande omskrift:
»Den oss i koppar har så mänga bilder visat
Blir här i koppar sjelf af eftervärlden prisat
Som prest och konstnär har han tjent sitt fosterland
Var nitisk i sitt kall och konstrik i sin hand.»
Bland arbeten.
O. CELSIUS d. ä., De insula Melita, diss., resp. A. Geringius, Uppsala 1725: karta över Malta.
Antependium i Riddarholmskyrkan, 1726, kpst., avsett för J. Possieths tillämnade beskrivning över Riddarholmskyrkan.
P. TILLAEUS, Karta över Stockholm, efter P. Wallrave, 1733, utförd i samarbete med C. E. Bergquist, jämte porträtt av Fredrik I, efter M. Mijtens, kpst.
Karta över Mälaren, 1739.
Karta över Södermanland, 1743.
M. A. SAHLSTEDT, Stora Tuna i Dahlom och Bergom minnesdöme, Sthlm 1743: karta över Stora Tuna.


Hultmark, 1944.Amiral Häggs flaggkarta. - Stockholm 1888.Adlerflycht - C. H. Tersmeden ca 1900.


Carta Marina
 • Björkbom, C - "En kort historik över Olaus Magnus Gothus... samt orienterande förklaringar till Carta Marina."
 • Blaisus (Påven Paulus III) - "Påven Paulus III:s tillståndsbevis för Olaus Magnus:"
 • Brenner, Oscar - "Die ächte Karte des Olaus Magnus vom Jahre 1539 nach dem Exemplar der Münchener Staatsbibliothek"
 • Collijn, Isak - "Olaus Magnus - Ett försök till karakteristik och några önskemål."
 • Magnus, Olaus - Carta Marina 1539.
  Olaus Magnus text till den berömda kartan "Carta Marina".
  Texten finns även på katalanska, spanska och engelska.
 • Magnus, Olaus - Olaus Magnus brev till Gustav Vasa, daterat Rom 1 maj 1554.
 • Munkhammar, Lars - "Hur Carta marina kom till Uppsala"
 • Sallander, Hans - "Olaus Magnus' Carta marina av år 1539. Några anteckningar i samband med ett nyupptäckt andra exemplar." - 1962.
 • TV-sänd intervjuv med Hans Sallander med anledning av återkomsten av Carta Marina till Sverige.
 • De Thorey, Roland. - Korta fakta om Olaus Magnus Carta Marina.
 • De Thorey, Roland. - Breves notas sobre la "Carta Marina" de Olaus Magnus.


 • Bureus karta över norden
 • Bäärnhielm, Göran - "Om kartan och dess upphovsmän."


 • Kartor och atlaser
 • Norra och Södra Kartverkets kartor samt konceptkartor. - Förteckning.
 • Sverige - Svenska kartrariteter under trehundra år, 1500-1800.
 • Svenska stadskartor. - Ljunggren m.fl. Förteckning.
 • "General hydrographisk Chart-book öfwer Östersiön, och Katte-gatt." - Petter Gedda.
 • Ehrensvärd, Ulla - "Chart-Book öfver Öster-Siön och Katte-Gatt."
 • "A Compleat Sett of New Charts." - Sr John Norris
 • Gehlin, Åke - "Fulväderjacks spionkartor". Sir John Norris.
 • "Atlas Vsego Baltijskago Morja." - Nagaev
 • "Atlas of the Gulf of Finland." - Spafarieff
 • "Sweriges Sjö-Atlas." - Gustaf af Klint
 • Lundquist, Björn. - Sex exemplar av Gustaf af Klints Sveriges sjöatlas.


 • Bilder och planschverk
 • Heraldik och genealogi - Tersmedens handmålade vapensköldar samt graverade Tysk-Baltiska.
 • "Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare" - 1890-1910. Planschförteckning.
 • "Suecia Antiqua" - Erik Dahlberg. Planschförteckning.
 • "Fordna och närvarande Sverige" - Thersner. Planschförteckning.
 • Botanik. - Besler och Lindman. Planschförteckning.


 • Teckenförklaringar
 • Sverige - Ekonomiska och Topografiska kartor. - 1872. [bild]
 • Sverige - Ekonomiska och Topografiska kartor. - 1900. [bild]
 • Övriga artiklar
 • Abrahamsson, Åke - "Två stockholmsutsikter från 1570-talet av Franz Hogenberg".
 • Bagrow, Leo - Aleksei Ivanovich Nagaev, Russian admiral 1704-1781.
 • Bagrow, Leo - Italiens insatser inom skandinavisk kartografi.
 • Bagrow, Leo - "Maps of the Neva river and adjacent areas in swedish archives."
 • Bagrow, Leo - "Vingboons' maps in Sweden"
 • Beatus världskarta.
 • Blaeu - "Short notice about some Blaeu atlases."
 • De Thorey, Roland - Kort introduktion till F. Boberg's "Svenska bilder".
 • "Svenska bilder" ur "Bobergiana, anteckningar av och om Anna och Ferdinand Boberg".
 • Upmark, Gustaf - Ferdinand Bobergs "Svenska bilder".
 • Svenska bilder i Anna och Ferdinand Bobergs fotspår - efter hundra år. - Extern länk, öppnas i nytt fönster.
 • Collijn, Isak - "Våra äldsta boktryckare."
 • Covens et Mortier - "Short notice about the Covens et Mortier edition of de l'Isle's map of America."
 • Ehrensvärd, Ulla - "Andreas Bureus: Gothia, utgiven 1649 av Joan Blaeu."
 • Ekström, Georg - Linné, Landskapsresorna och kartorna." [extern länk]
 • Enequist, Gerd - "De äldre ekonomiska kartorna i Mälarområdet"
 • Enequist, Gerd - short summary in English "The old economic maps in the Region of Mälaren"
 • Eriksson, Erik - ur "Sex berömda kartblad. En introduktion..."
 • Frölich Hans - Svenska vyer ur "Bröderna Elias och Johan Fredrik Martins gravyrer."
 • Hassler, Göran - Carl Larsson.
 • "Kommentar till... Harmonia Macrocosmica av Andreas Cellarius."
 • Krogt, Peter van der. - "The History of Globe Making."
 • Krogt, Peter van der. - "The Mapping of Mars."
 • Louwman, Peter J. K. - "Bibliography of atlases published in the Netherlands."
 • Marelius, Nils - "Beskrifning Til Chartan öfver Sjön Wenern." [PDF-fil, 14 Mb]
 • Marelius, Nils - "Beskrifning Til Chartan öfver de til Segelfarten tienlige Siöar och Strömmar imellan Götheborg och Norrköping." [PDF-fil, 30 Mb]
 • Niklasson, Bruno - "General Charta öfwer Stockholm med Malmarna 1733." - 2001.
 • Nya Dagligt Allehanda - "Stockholmare har enastående kartsamling i Europa." - 1935.
 • Olsson, Ulf - Sjömätningarna i Göteborgs skärgård och Bohuslän 1803-1805.
 • Propper, Gerold - "Något om tryckta ortskartor över Stockholm och deras bakgrund."
 • Rudbeck, Olof - Förkortningar av kartografer använda av Olof Rudbeck i "Atlantica".
 • "Saxa Loquunatur - Stenarna talar" - Lunds Universitetsbibliotek.
 • Strindberg, August - "Philipp Johann von Strahlenberg och hans karta öfver Asien".
 • Tallgren, Bruno - Ortelius, "SEPENTRIONALIUM REGIONUM DESCRIP. ANTVERPIAE 1570". - Ortelius karta över Norden. No. 45. i 'Theatrum Orbis Terrarum'.
 • Tallström, Björn - Östgötakartor. [extern länk]

 • ANECDOTA CARTOGRAPHICA II

  EDITA A L. BAGROW

   

   

  VINGBOONS’ MAPS

  IN

  SWEDEN

  BY LEO BAGROW

   

   

   

   

  STOCKHOLM

  1948

   

  P.A. Norstedts & Söners

  Förlag

   

   

  Kartorna äro utförda i ljustryck hos

  Esselte AB.

   

  Kungl. Boktryckeriet

  P.A Norstedt & Söner

  Stockholm

  1948

   

   

   

  Vingboons’  Maps in Sweden

   

  The name of Vingboons, the Dutch cartographer of the middle of the 17th century, became known to a wider circle of students of cartography only recently. It was not until this century (1925-1935) that his works were reproduces and described for the first time by the eminent Dutch Scholar Dr. F. C. Wieder in his ”Monumenta Cartographica”. Vingboons’ work was considered so important for the history of Dutch cartography and of Dutch colonization that Dr. Wieder thought it necessary to devote to the description and reproduction of these works 47 tables of a total of 127 and 81 pages of the text of a total 0f 207 (footnote 1). Thereby Wieder’s work has gained in importance to Dutch scientists. If we recall that Wieder has also published a short note on Vingboons’ globe (footnote 2) and that J. Keuning has written a biography of Vingboons’, (footnote 3) we exhaust the list of what has to date been printed on his life and work. Information about his work as an engraver and drawer is likewise scarce. A reference to his work as an artist is given by F. C. Waller in Biographische Woordenboek v. Noord Nederlandsche Graveurs, Haag 1938.

   

  Waller’s brief statement concerning J. Vingboons: ”a cartographer, engraver, publisher, artist, born in Amsterdam 1616/17, dead 1670, worked in Amsterdam in the years 1645-64” is practically all we know about Vingboons’ life. Keuning, whose work we have already noted, gives considerably more information about a J. Vingboons, but does not state, whether it refers to our Vingboons or another J. Vingboons, about whom a few details are given.

   

  Dr. Wieder’s work have, however, brought the figure of J. Vingboons as a cartographer and draughtsman into sufficient relief. At present, nearly 240 sheets of maps, plans and views, with or without Vingboons’ signature, are found in different libraries. Some collections include separate sheets which are identical or closely resemble each other. The greater part of these sheets have been or still are assembled into atlases.  Of the atlases extent at present, three volumes are in the Vatican. A similar atlas happened to fall in the hands of the Amsterdam antiquarian Fredrik Muller & Co. It had originally belonged to the cartographic firm Wed. Gerard Hust van Keulen in Amsterdam, subsequently taken over by H. G. Boom. Muller broke up the atlas into separate sheets and sold the sheets at public sales in 1885. The maps were scattered all over the world, but Dr. Wieder succeeded in finding many of them. In 1932, sixtythree maps out of a total of seventysix given in the catalogue had been traced; of these, thirtyfour were in Brazil, five in the Bibliothèque Nationale in Paris, thirteen in the Library of Congress in Washington and eleven in Rotterdam. One of the sheets located at Recife (Brazil) bore the number 114, suggesting that Boom’s atlas had had at least 114 sheets. The whereabouts of the missing sheets are still not known.

   

  The library of Laurentiana in Florence also has an atlas by Vingboons, containing 67 sheets. Separate sheets, many of which have never belonged to the atlases are found in different collections: in the State Archives at the Hague and in the National Library in Vienna. In the latter there are two types of sheets: (1) by Vingboons in his own hand and (2) copies of his maps included in the well-known ”Eugène”-Atlas.

   

  All these maps are drawn by hand on paper bearing water-marks later than the year 1652. Their production must be referred to the years 1650-1670, chiefly to 1665-1670. The maps in the copies at the Vatican showed the Americas as far as their exploration to date allowed, the Atlantic coast lands of Africa. The maps in the collections in the Hague, in the State Archive, and in Florence, in the Laurentiana, - embrace Africa. – the littoral of the Indian Ocean,  - as well as the coasts of Asia as far north as Japan. The Vatican atlas includes general maps; the North Sea, the North Pole, Spitsbergen, the Americas and North America. Also the Vatican Atlas contains a map, in 56 separate sheets, of the possessions of the West India Company; it shows both coasts of America and the Atlantic coast of Africa on a scale 1:1.500.000. The map is supplemented by views and plans of these regions.

   

  A hitherto unknown series of Vingboons’ maps has been found recently in Sweden. This series is markedly different from others and is complete in itself; it is composed of 4 sheets of the same size, whereas all the other maps we have described above are drawn on sheets of various sizes. The maps which are now in Sweden have been drawn in coloured ink on parchment; they carry coloured vignettes and describe the North and the South Polar areas, the Pacific and Atlantic Oceans, (in fact they show the coast lines of all continents and islands that were known at the time).  These maps are:

   

  1.        Suyder en Noorder America Met de Eylanden ende Vastelanden Van Westindien en een gedeelte Van Evropa en Africa. Alles op sijn Behoorlycke Polis Hooghte Geleijt Door J. Vingboons.

  The map is drawn on Mercator’s projection with loxodromes. It embraces the entire eastern part of the Pacific Ocean (the western part  was shown in the next map), all of America then known (California is represented as an island), the Atlantic with Europe and Africa. Africa, including Madagascar, is also shown as part of the Indian Ocean littoral.

   

  2.       Caert Van Asia en een Gedeelte Van Africa Met de Eylanden ende  Vaste lande Van Oostindien. Beschreven door J. Vingboons.

  Mercator map, with loxodromes. Beginning with Africa’s Atlantic coat south of the equator, it embraces the entire southern part of Africa and Asia, the Indian Ocean as far as parallel 50 south and the then known parts of Australia without its eastern part,  so that it joins New Guinea in the north. South east of Australia, the southern part of Tasmania is already drawn, with an indication of the year, 1642, of its discovery. Asia’s eastern coast as far as the southern most Kurile Islands – the results of the expedition of M. de Vries in 1643. He assumed that beyond the straits of the southern Kuril Islands lay America . There is s also a group of the islands of Oceania between Australia and Japan.

   

  3.       Caart Vande Noort Pool met Syn Omleggende Landen Alles op Syn Behoorlycke Polis Hooghte Geleyt Door J. Vingboons.

  The map is on the polar projection. The circle of Cancer is the approximate limit of the map; owing however, to its square shape, the circle is broken by the map and thus the map does not include the entire coast lines of America, Africa and Asia; outside the circle, to the south thereof, the Red Sea, Mexico and Cuba are represented on the map. The empty corners of the map are adorned with vignettes.

   

  4.       Caart Vande Zvydt Pool Met Syn Omgelegen Landen Nieuwelyck Betrocken door J. Vingboons.

  The map of the southern hemisphere in the polar projection. The corners are filled with vignettes representing the four elements.

   

  These four maps are interesting because they form a set embracing the entire globe. In actual fact they are sea-maps, as only the coastal regions are shown on them and no details are given in the interior of the continents. The maps are on different scales in order that they may include all that was required on each specific map. The maps overlap each other; accordingly there are no breaks and all the parts of the world as it was known at that time are represented on one map or another. Geographic discoveries up to the beginning of the second half of the 17th century are recorded on them.

   

  The Vatican Atlas is the only one to note, closely resemble two maps in the series under discussion: one a map of America and the other a map of the North Pole. They do not hold, however, all that is represented on the corresponding maps of our series. The Vatican map of America and the Atlantic Ocean depicts the areas lying between parallels 62 degrees N. and 60 degrees S., whereas the limits of our map are extended beyond the polar circles. The North Pole map of the Vatican Atlas covers only Europe and America, (it does not include Asia) as far as the 80th parallel above and 49th parallel below, whereas our copy goes as far as the 46th parallel above and 30th parallel below.

   

  This series of maps is in a private collection in Sweden. It has long been in Sweden and was probably in the possession of the well-known statesman Baron Klas Brorsson Rålamb, a contemporary of Vingboons.

   

  It is interesting to note that the Vatican Atlas has also been in Swedish hands, having once belonged to Queen Christina.

   

   

   

  Footnotes:

  1)        Monumenta Cartographica… edited by Dr. F. C. WIEDER, Hague. 1925-1933. Atlas Gr.Fo. 5 vv. et Text Fo.

  2)       Een bizondere aardglobe van Vingboons. Het Boek, d. 26. 1940, p. 69-71.

  3)       Johannes Vingboons, teekenaar, graveur en kartograf. H1et Boek, d. 22. 1933-34, p. 53-66.