VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.


Gulddistriktet Klondike - ca 1897.Sylnarv, Sagina subulata - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


Nytillkommet.

Karta öfver Stockholms län - 1886

Karta öfver Stockholms län
utgifven af Generalstabens Litografiska Anstalt 1886.
Färglitograferad karta över Stockholms län- Monterad på väv. Storlek: 66x101 cm, kartytans bredd x höjd. Infällda kartor: Öregrund, Östhammar, Norrtälje, Södertälje, Sigtuna, Vaxholm. Nött i kanterna, spår efter vikningar med viss krakelering i pappret.

Pris på förfrågan. - 42016


Blidö - Svartlöga. - O. J. Hagelstam 1806.

Blidö - Svartlöga.
Afmätt och Ritad af O. J. Hagelstam år 1806.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Stockholms skärgård åren 1805-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar hela Blidö i kartans vänstra halva tillsammans med Oxhalsö. I kartans övre del ser man Norröra och Söderöra. I kartans högra del, Svartlöga.

Pris: 400 SEK - 42015


Bohuslän - Johan Gustaf af Lund 1804.

Bohuslän.
Nyproducerad färgtryckt karta efter äldre handritad karta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en manuskriptkarta från 1804.


Pris: 400 SEK - 42014


Öregrund med inlopp - Kongl. Sjömätningscorpsen 1811.

Öregrund med inlopp.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från Sjömätningskårens mätningar 1810-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar Öregrund på halvön Sunnanö i södra delen av Öresundsgrepen. Kartans hela nordöstra del upptas av Gräsö söder om Djursten. Kartans sydöstra hörn sträcker sig till och med Alnön i syd och Sladdaröns nordvästra udde i öst.

Pris: 400 SEK - 42013


Vätö - Kongl. Sjömätningscorpsen 1811.

Vätö.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från Sjömätningskårens mätningar 1810-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar hela Vätö med omkringliggande vatten såsom Lidöfjärden, Björkfjärden, Norrtäljeviken samt Vätösundet. Förutom Vätö är även Harö, del av mellersta Björkö, Edsgarn, Gräddö-Asken, Eknö, Bergviksholmen m.fl. utritade.

Pris: 400 SEK - 42012


Tips.

Rosenhane - C. H. Tersmeden ca 1900.

Rosenhane
Adlad 7/6 1537.
Svensk släkt.
+1812.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 37005


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Sonstorp - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

219. Sonstorp. Hällestads socken, Östergötland.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
13 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: Gustaf Otto Mörner och Ebba Mörner f. Mörner.

Pris: 1500 SEK - 29774


Ängsö och Aspnäs - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Ängsöö» och Aspenääs»
Kopparstick av N. Perelle 1670-74.
* I: 94. Ängsö och Aspnäs.
Vapnen å Ängsöbilden tillhöra friherre Per Sparre och hans maka friherrinnan Sigrid Horn. I bakgrunden utmärkas Mälaren (»Maler Lacus»), en del av Västmanland (»Wesmanniae Pars») med Målhammar och en del av Uppland (»Upplandiae Ducatus Pars») med Brunsholm. - Bilden av det tämligen oansenliga Aspnäs torde hava tillkommit mest av den orsak, att gården förväxlats med det Aspenäs i Östergötland, där den heliga Birgitta uppväxt.

Pris på förfrågan. - 35578


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


'Côté Septentrional... Isles de la Reine Charlotte...', 'Baye Swallow.', 'Havre Byron.' - 1785.

Côté Septentrional de la plus grande des Isles de la Reine Charlotte, tel quil nous a paru en naviguant le long de la côte a l'Ou.
Baye Swallow.
Havre Byron.
Koppargraverad vy samt två detaljkartor över Santa Cruz-öarna.
Storlek: 28x17 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan har varit vikt.

Pris: 800 SEK - 26780


Hössna, Redvägs kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Hössna kyrka, Redvägs kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 278.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Hössna moderkyrka (885 inv.) ligger på en höjd öster om landsvägen, är medelstor, byggd 1839 i då bruklig rundbågsstil, täckt med tegel, koret, som är halfcirkelformigt, är täckt med spån. Tecknigen framställer södra sidan. Inom socknen fanns på katolska tiden kyrka i Kinnared, men den ödelades 1554 (af biskop Erik Falk).

Pris: 200 SEK - 35968


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Enkel sökning

Allt Kartor Sjökort Bilder
Allt Original Faksimil Utdrag
Inga mappar

Hjälp med sökmotorn.
Geografisk sökning (avancerad sökning)

Allt Kartor Sjökort Bilder
Typ av karta:
Typ av bild:
Allt Original Faksimil Utdrag
Inga mappar
Sortera efter: År Pris Titel

Hjälp med sökmotorn.