VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.


Vägvisare för XI Olympiaden i Berlin - 1936Carte De la Coste et Pays voisins des Rivieres de Sierra Leona et de Sherbro. - J. N. Bellin ca 1750.


Nytillkommet.

Blidö - Svartlöga. - O. J. Hagelstam 1806.

Blidö - Svartlöga.
Afmätt och Ritad af O. J. Hagelstam år 1806.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Stockholms skärgård åren 1805-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar hela Blidö i kartans vänstra halva tillsammans med Oxhalsö. I kartans övre del ser man Norröra och Söderöra. I kartans högra del, Svartlöga.

Pris: 400 SEK - 42015


Bohuslän - Johan Gustaf af Lund 1804.

Bohuslän.
Nyproducerad färgtryckt karta efter äldre handritad karta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en manuskriptkarta från 1804.


Pris: 400 SEK - 42014


Öregrund med inlopp - Kongl. Sjömätningscorpsen 1811.

Öregrund med inlopp.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från Sjömätningskårens mätningar 1810-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar Öregrund på halvön Sunnanö i södra delen av Öresundsgrepen. Kartans hela nordöstra del upptas av Gräsö söder om Djursten. Kartans sydöstra hörn sträcker sig till och med Alnön i syd och Sladdaröns nordvästra udde i öst.

Pris: 400 SEK - 42013


Vätö - Kongl. Sjömätningscorpsen 1811.

Vätö.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från Sjömätningskårens mätningar 1810-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar hela Vätö med omkringliggande vatten såsom Lidöfjärden, Björkfjärden, Norrtäljeviken samt Vätösundet. Förutom Vätö är även Harö, del av mellersta Björkö, Edsgarn, Gräddö-Asken, Eknö, Bergviksholmen m.fl. utritade.

Pris: 400 SEK - 42012


Södra Gräsö - Kongl. Sjömätningscorpsen 1811.

Södra Gräsö.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från Sjömätningskårens mätningar 1810-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar vattnen och skärgården utanför Söderön samt Gräsös södra udde. Raggaröns norra udde i syd, hela Fålön, Furuskär, Ormön, Sladdarön med öarna nord och nordöst om densamma, Idön, Bjurö m.fl. I norr avslutas kartan med Verkfjärden öster om Gräsö och Getskärsudden på västra sidan.

Pris: 400 SEK - 42011


Tips.

Karta öfver Gibraltar Sund.... - G. af Klint 1802.

Karta öfver Gibraltars Sund Med derintill gränsande Delar af Atlantiska Oceanen och Medelhafwet efter Atlas Maritimo de España af Gustaf Klint Stockholm 1802.
No. 28.
Koppargraverat sjökort.
Infällda kartor: 'Gibraltars bay.', 'Redden vid Cadiz.', 'Kusten vid Malaga.'
Lissabon i nord och väst, Almeria i öst och Afrikas kust i syd.
Storlek: 97x64 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kraftig och skarp i trycket. Lätt fläckad. Svag fuktfläck i övre hörnen samt nedre högra hörnet. Smärre skador utanför kartbilden i kartans bägge högra hörn.
Sjökartan sträcker sig från Lissabon till Amerika med del av norra Afrikas kustområde.

Pris: 12000 SEK - 25174 - Se bild.


Mörner - C. H. Tersmeden ca 1900.

Mörner
Adl. ätten N:91.
Urgammal adel.
Nat. 1598.
Intr. 1625.
Från Marck-Brandenburg.
Känd från 1350-talet.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36885


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


'79. SUNDSVALL S.O.' - Norra Kartverket.

79. SUNDSVALL S.O.
Rikets Allmänna Kartverk 1915. Uppmätt 1897 och reviderad 1913. Litografiskt övertryck Generalstabens Litografiska Anstalt 1915. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Älvsund i väst till Björkön i ost samt Ängom i nord till Fiskvik i syd.

Pris: 500 SEK - 36429


Norna, Calypso bulbosa - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.

Norna, Calypso bulbosa
Bilder ur Nordens Flora.
Tredje upplagan 1917-1926.
VÖBAM har samtliga 663 planscher ur C. A. M. Lindmans 'Bilder ur Nordens Flora', 1917-1926.
Planschstorlek ca 15 x 20 cm.


Pris: 100 SEK - 40867 - Se bild.


'52. MUNSFJÄLLET'och '53. ALANÄS' - Norra Kartverket.

52. MUNSFJÄLLET och 53. ALANÄS
Rikets Allmänna Kartverk 1904. Uppmätt 1900-01. och '53. ALANÄS' Rikets Allmänna Kartverk 1906. Uppmätt 1899-1903. Litografiskt övertryck Generalstabens Litografiska Anstalt 1908 resp. 1907 / 1916. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:200.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Jävsjön i väst till Småskären i ost samt Gäddede i nord till Renholmen i syd.

Pris: 500 SEK - 36285


Enkel sökning

Allt Kartor Sjökort Bilder
Allt Original Faksimil Utdrag
Inga mappar

Hjälp med sökmotorn.
Geografisk sökning (avancerad sökning)

Allt Kartor Sjökort Bilder
Typ av karta:
Typ av bild:
Allt Original Faksimil Utdrag
Inga mappar
Sortera efter: År Pris Titel

Hjälp med sökmotorn.