VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Biografier.

KLINT, ERIK GUSTAF af.

1801-1846.
Före adlandet Klint, sjöofficer, kartograf, f. 15 okt. 1801 på Karlberg, Solna, d. 30 april 1846 vid en förlisning i Mexikanska golfen. Son till Gustaf af Klint. - K. blev, knappast sexton år gammal, underlöjtnant vid örlogsflotten 1817, premiärlöjtnant 1827 och kapten 1841. Åren 1827-38 var han informationsofficer vid flottans styrmansskola i Karlskrona. Han blev led. av Krigsvet. akad. 1840. - Under många år var K. sin fader behjälplig vid utarbetandet av sjökort, och efter faderns död övertog han ledningen av det Klintska kartverket. År 1842 utgav K. 'Lärobok i navigationsvetenskapen med tillhörande nautiska och logarithmiska tabeller'. Hans nautiska tabeller voro länge välkända och allmänt brukade av sjöfarande. K. omkom som chef på korvetten Carlskrona under en cyklon utanför Kubas nordkust, då fartyget gick under med större delen av besättningen. - Gift 1829 med Laura Fredrika Silfverswärd.
Bland arbeten.
Lärobok i navigationsvetenskapen med tillhörande nautiska och logarithmiska tabeller.


Svenska män och kvinnor, band IV. Bonniers 1948.


SCHEEL, HEINRICH OTTO von.

1745-1808. Född i Rendsburg, död i Berlin.
Dansk-tysk historiker. 1762 blev han officer i artilleriet, 1773 kapten och 1785 major. 1778-79 deltog han i ett fälttåg med den preussiska armén. 1787 tog han avsked från dansk krigstjänst och gick över i preussisk. 1788 blev han direktör vid Ingeniörsakademiet i Potsdam, 1796 överste och 1800 generalmajor. 1777 utgav han 'Memoires d'artillerie' och 1785 'Almindeligt Udkast af Krigens Skueplads eller geographisk, topographisk og historisk Beskrivelse over Danmark, Norge og Sveriig.. som Inledning till Fredrik IV's KrigsHistorie'.

Bland arbeten.
Memoires d'artillerie.
Almindeligt Udkast af Krigens Skueplads eller geographisk, topographisk og historisk Beskrivelse over Danmark, Norge og Sveriig.. som Inledning till Fredrik IV's KrigsHistorie.


Ehrencron.


ÖSTERBERG, ERIC.

Född 1746 12/6 i Uppsala, död före 1779 i dec., trol. i Lovisa.
Akademigravör. Underofficer. Son av ullkammaren Carl Ö. och Brita Menlös. Elev av Anders Åkerman i Uppsala från 1759. Volontär vid Fortifikationen 1771. Överflyttade 1773 till Åbo, där han var verksam som akademigravör till 1777. 'Graveuren wid kongl. academien härstädes Eric Österberg har till allmänhetens och i synnerhet scholornes tjänst, i koppar stuckit en swensk och latinsk föreskrift, jämwähl alphabeterne, som med wacker stil och accuratesse äro förfärdigade, och säljes i partie för 2 dal. 26 öre, men styckewis för 5 dal. K:mt...' (Tidningar utgifne af et sällskap i Åbo 1776 29/2). Ö. begav sig 1777 till Lovisa, där han tog tjänst som underofficer vid ett värvat regemente.

Bland arbeten.
S. DURAEUS, De visu, diss., resp. J. Södervall, Uppsala 1765: schematisk framställning av ögat jämte geometriska figurer, kpst. Ö. graverade ett flertal geometriska figurer för matematiska dissertationer vid Åbo akademi och Uppsala universitet under presidium, av bl.a. M. J. ALOPAEUS, Åbo 1764-74, O. S. WETTERQUIST, Uppsala 1765, S. DUILEUS, Uppsala 1766, H. H.
WALLENBERG, Uppsala 1766, samt för A. PLANMAN, Åbo 1776.
Karta över Bornholm, efter T. Cöhler, 1765.
A. ÅKERMAN, Atlas juvenilis. 1:a uppl., Uppsala 1768: 16 kolor, kartblad över Europa; 2:a uppl., u. o. [1774]: 20 kolor. kartblad över Europa.
C.F. GEORGII, De insula Sela, Sudermanniae, diss., resp. E. Humbla, Uppsala 1771: karta över Selö i Mälaren.
DENS., De paroecia Braenkyrka toerneae meridionalis in Sudermannia, diss., I, resp. J. W. Brannius, Uppsala 1769: tab. med kufiska mynt, etsn.
J. IHRE, De runarum in Suecia antiquitate, diss., resp. U. von Troil, Uppsala 1769: tab. med 3 runstenar och runalfabet, etsn.
H. G. PORTHAN, Narratio R. V. Pauli Juusten episcopi Aboénsis de legatione sua russica, diss., I, resp. G. W. Rydman, Åbo 1775: vapensköld, etsn.
J. LINDELL, Cantilenae selectiores, Åbo 1776: titelblad, titel och vignett med lekande skolpojkar, inom rik rokokoram, efter G. P. Nordberg, kpst., samt 15 text-och notsidor, kpst.Stockholm - Mentzer ca 1860.Öresund, södra och norra delen. - 1934-1936.Gustaf Ljunggrens stadskartor från 1850-talet.

Uppsala

För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Riddaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år. Arbetet var slutfört 1861 och 1862 utgavs:

 "Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861".

Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.

Stadskartorna finns nu även i handkolorerade faksimiltryck, på akvarellpapper. Storlekar som originalen eller uppförstorade.
Eftersom våra kartor är handkolorerade är de betydligt starkare i färgerna. De har samma färgsättning som originalen. Bilderna i katalogen nedan är av våra faksimiltryck.

Original och eftertryck kan ses i vår butik. 
Vi är tacksamma om kund ringer först så vi kan plocka fram aktuell karta inför ett besök.

Intresserad? Kontakta VÖBAM.


Förteckning över städerna:

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö


Stad Ritad år Mått i cm

A
Alingsås 1856 53,5 x 42
Arboga 1853 35 x 44
Askersund 1857 37 x 45

B
Borgholm 1854 26 x 34
Borås, del av kartan. 1856 54,5 x 42,5

E
Eksjö, del av kartan. 1858 36,5 x 49
Enköping 1853 36 x 44
Eskilstuna 1857 41,5 x 53,5

F
Falkenberg 1855 47 x 39
Falköping 1856 39 x 49
Falun, del av kartan. 1858 45 x 52
Filipstad 1859 41,5 x 53

G
Gränna 1855 58,5 x 45,5
Gävle, del av kartan. 1858 53,5 x 43,5
Göteborg, del av kartan. 1855 57,5 x 45,5

H
Halmstad, del av kartan. 1855 59 x 44,5
Haparanda 1857 44,5 x 54,5
Hedemora, del av kartan. 1857 52,5 x 41,5
Helsingborg 1853 44,5 x 34,5
Hjo 1856 35 x 57
Hudiksvall, del av kartan. 1857 35,5 x 46
Härnösand 1857 42 x 54,5

J
Jönköping, del av kartan. 1854-55 54 x 44

K
Kalmar, del av kartan. 1854 40 x 46,5
Karlshamn 1854 37,5 x 44,5
Karlskrona, del av kartan. 1855 42,5 x 55
Karlstad, del av kartan. 1857 53 x 51,5
Kristianstad 1854 42 x 51
Kristinehamn, del av kartan. 1857 53,5 x 41,5
Kungsbacka 1855 38 x 46
Kungälv 1855 49,5 x 33
Köping 1854 35 x 44

L
Laholm 1855 46 x 39
Landskrona 1853 47 x 37,5
Lidköping 1856 54 x 41,5
Lindesberg 1857 36,5 x 45
Linköping 1853 50 x 38
Luleå, del av kartan. 1857 44,5 x 56
Lund 1853 43,5 x 37,5

M
Malmö, del av kartan. 1853 49,5 x 44
Mariefred, del av kartan. 1857 42,5 x 53,5
Mariestad 1855 39,5 x 46
Marstrand, del av kartan. 1855 42,5 x 45

N
Nora 1857 37,5 x 45
Norrköping, del av kartan. 1853 47 x 38
Norrtälje, del av kartan. 1857 56 x 43
Nyköping, del av kartan. 1857 40 x 52

O
Oskarshamn 1858 30 x 39

P
Piteå 1857 40 x 53,5

S
Sala 1854 72,5 x 95,5
Sigtuna, del av kartan. 1857 35 x 44,5
Simrishamn 1854 34,5 x 44
Skanör-Falsterbo, del av kartan. 1853 45,5 x 35,5
Skara 1856 58 x 42,5
Skellefteå 1857 44 x 38
Skänninge 1854 34 x 40
Skövde, del av kartan. 1856 37,5 x 46
Stockholm 1861 53 x 41
Strängnäs, del av kartan. 1857 42,5 x 53
Strömstad, del av kartan. 1855 38 x 45
Sundsvall, del av kartan. 1857 41,5 x 52,5
Säter 1858 37,5 x 45,5
Söderhamn 1857 40,5 x 53,5
Söderköping 1854 32 x 42
Södertälje, del av kartan. 1857 40 x 52,5
Sölvesborg 1854 38,5 x 46

T
Torshälla 1857 41 x 53
Trosa 1857 37,5 x 45,5

U
Uddevalla 1855 42,5 x 55
Ulricehamn 1856 37 x 46,5
Umeå, del av kartan. 1857 43 x 52
Uppsala, del av kartan. 1858 39 x 53,5

V
Vadstena 1854 44 x 35
Varberg, del av kartan. 1855 44,5 x 58
Vaxholm, del av kartan. 1857 37,5 x 46
Vimmerby, del av kartan. 1861 41 x 52
Visby, del av kartan. 1854 41 x 55
Vänersborg 1856 44,5 x 53,5
Västervik, del av kartan. 1858 54,5 x 44
Västerås, del av kartan. 1854 43 x 52
Växiö, del av kartan. 1855 39 x 56,5

Y
Ystad, del av kartan. 1853 47 x 33

Å
Åmål 1857 52 x 39,5

Ä
Ängelholm 1854 52 x 39,5

Ö
Örebro, del av kartan. 1857 40 x 52
Öregrund 1857 43,5 x 57
Östersund, del av kartan. 1857 35 x 46,5
Östhammar 1857 35,5 x 46,5

Angivna mått gäller kartbildens bredd x höjd i centimeter. Kartbladets storlek är därför något större beroende på marginalernas bredd.


Kungl. Maj:t Regeringsrätts samt Högsta Domstolens kartsamlingar.

Nedan förtecknade kartor har ingått i Regeringsrättens och Högsta Domstolens arkiv/bibliotek.
Sammanlagt över tvåhundra kartor från senare 1800-talet till ca 1960-talet. Äldre kopior samt originaltryckta i vackra litograferade tryck.
För att bringa ordning i de båda samlingarna har VÖBAM fört samman kartorna i bokstavsordning och numrerat dem löpande.

En del av kartorna kommer VÖBAM att ge ut i faksimiltryck med handkolorering. De trycks på akvarellpapper från Frankrike och målas med färger från Ryssland. Färger efter originalkartornas färgsättning.

Den första faksimilkartan är Karlstad, 1908.


Faksimil

Storlek som originalet: 69,5x50 cm.


Klicka på valfri bokstav.  

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö


A

1. Alingsås. "Karta öfver Alingsås. Upprättad 1907."
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
106x77 cm.
Vikt.

2. Arboga. "Karta över Arboga. Upprättad 1910. Kompletterad år 1917."
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
126x89 cm.
Vikt.

3. Arboga. "Karta över Arboga. Upprättad 1917".
Skala 1:2.000
Svartvit.
126x89 cm.
Vikt.
Stämplad "Högsta Domstolen".

4. Arboga. "Adresskarta Arboga stad."
Skala 1:4.000
Kopia.
68x42 cm.
Vikt.
Stämplad "Högsta Domstolen".

5. Arvika.
Utan årtal. Ca 1910
Skala 1:4.000
35x47 cm.
Med 1 vikning.

6. Arvika. "Arvika upprättad 1910".
Skala 1:2.000
101x73 cm.
Vikt.
Stämplad "Högsta Domstolen".

7. Askersund. "Karta öfver Askersund 1895."
Skala 1:1.000
Äldre kopia.
61,5x88 cm.
Vikt.

8. Askersund. "Karta över Askersund stad inom fastställd stadsplan jämte närliggande stadsägorna och Askersund landsförsamling kyrka med mera upprättad år 1951."
"Hj. C.son Röttle. Civilingenjör."
Skala 1:4.000
50x55,5 cm.
Vikt.
Stämplad "Högsta Domstolen".

9. Avesta. "Karta över Avesta stad." 1923.
Skala 1:6.000
58,5x29 cm.
Vikt.
Stämplad "Högsta Domstolen".

10. Avesta. "Karta över Avesta stad. Upprättad år 1945 av Edvin Myrén stadsingenjör."
Skala 1:2.000
Fyra delar. Totalt: 240x144 cm.
Vikt.
Stämplad "Högsta Domstolen"


B

11. Boden. "Illustrationsritning till förslag till ändring i och tillägg till stadsplan och stadsplanebestämmelser för Bodens stad. Uppgjort år 1926."
Skala 1:2.000
45x40 cm.
Vikt.
Reva.

12. Borgholm. "Karta över Borgholm 1912."
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
60x64,5 cm.
Vikt.

13. Borgholm. "Karta över Borgholms stad." 1952.
Skala 1:2.000
111x72 cm.
Kopia.
Vikt.
Stämplad "Högsta Domstolen".

14. Borlänge. "Borlänge köping. Ändring i och utvidgning av stadsplanen." (1940)
Skala 1:2.000
64x54 cm.
Kopia.
Vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen".

15. Borlänge. "Karta över Borlänge" (1952)
Skala 1:10.000
61x105 cm.
Svartvitt tryck.
Vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen".

16. Borås. "Karta öfver Borås stads planlagda område upprättad år 1910 af R. Hagstrand."
Göteborgs litografiska aktiebolag.
Skala 1:4.000
Flerfärgslitografi.
69x73,5 cm.
Vikt.
Skador i en vikning. Vacker karta i ömtåligt papper.

17. Borås. "Borås. Översiktskarta år 1950. Ingvar Stenbäck Stadsingenjör."
Skala 1:4.000
Svartvitt tryck.
Två blad. Totalt 119x174 cm.
Vikt.
Stämplad "Högsta Domstolen".


D

18. Djursholm. "Karta öfver Djursholm. Utgifven af Djursholms Aktiebolag. Granskad af Djursholms Byggnadsnämnd år 1909."
Skala 1:6.000
Färglitografi.
60x74 cm.
Uppfodrad på väv och vikt.
Stämplad "Högsta Domstolen".

19. Djursholm. "Karta öfver Djursholm sammanförd från de 1893, 1911 och 1913 fastställda stadsplanerna år 1915 af Einar Blomberg stadsingenjör."
Centraltryckeriet, Stockholm.
Skala 1:6.000
Flerfärgslitografi.
60x77,5 cm.
Vikt.

20. Djursholm. "Karta över Djursholm. Upprättad år 1956 av Anders Ullerstam. Stadsingenjör".
Skala 1:8.000
Färgtryck.
63x55 cm.
Vikt.
På baksidan tryckt gatuförteckning.


E

21. Eksjö. "Karta öfver Eksjö stad med dess omgifvningar. Upprättad år 1905."
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
65,5x91 cm.
Vikt.

22. Eksjö. "Karta över Eksjö år 1949."
Skala 1:4.000
Svartvitt tryck.
58x82 cm.
Vikt.
Stämplad "Högsta Domstolen".

23. Enköping. "Karta öfver Enköpins stad utgifven år 1914 af Victor Åberg Kartograf."
Centraltryckeriet, Stockholm.
Skala 1:3.000
Flerfärgslitografi.
67x75,5 cm.
Vikt.

24. Enköping. "Karta över Enköpings stad. Upprättad år 1950 av Sten Malmros Stadsingenjör."
Skala 1:4.000
Svartvitt tryck.
68x68 cm.
Vikt.
Stämplad "Högsta Domstolen".

25. Eskilstuna. "Karta öfver Eskilstuna. Upprättad år 1907 af O.Sjöling. Stadsingenjör."
Med infälld "Karta öfver Eskilstuna stadsområde"
Skala 1:5.000
Flerfärgslitografi.
75x69 cm.
Uppfodrad på väv och vikt.
Vacker karta.
Stämplad "Högsta Domstolen".

26. Eskilstuna. "Karta över Eskilstuna stad. Upprättad år 1950 av E.Gabrielsson. Stadsingenjör."
Med infälld "Karta över Eskilstuna stadsområde." Skala 1:5.000
Svartvitt tryck.
86x102 cm.
Vikt.
Reparation med tejp.
Stämpel "Högsta Domstolen".

27. Eslöv. "Karta över Eslöv 1912."
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
105x122 cm.
Vikt.

28. Eslöv. "Karta över Eslövs stad. Upprättad år 1946 av E.Edestad. Stadsingenjör."
Skala 1:4.000
Äldre kopia.
86x96 cm.
Vikt.
Reva.
Stämplad "Högsta Domstolen".


F

29. Fagersta. "Karta över Fagersta stad."
"Aktuell den 17/8 54"
Skala 1:4.000
Kopia.
97x130 cm.
Vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen".

30. Falkenberg. "Falkenberg 1913."
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
80,5x125 cm.
Vikt.

31. Falkenberg. "Karta över Falkenbergs stad upprättad år 1954 av Stadsingenjörskontoret".
Skala 1:5.000
Färgtryck.
107x87 cm.
Vikt.
Stämplad "Högsta Domstolen".

32. Falköping. "Karta öfver Falköping."
Utan årtal.
Generalstabens litografiska anstalt Stockholm, ca 1900.
Skala ej angiven
20x49 cm.

33. Falköping. "Generalplan för Falköping." 1951.
Skala 1:20.000
Färgtryck.
31x31 cm.

34. Falsterbo
1913
Skala 1:2.000
39x51 cm.

35. Falun. "Adress- och Annons-karta för Falu stad. Utarbetad och utgifven 1909 af Aug.Åkerström och A. W. Jonsson."
Skala 1:4.000
69x76 cm.
Uppfodrad på väv och vikt.
Annonser runt kartbilden.

36. Falun. "Adress- och Annons-karta för Falu stad. Utarbetad och utgifven 1909 af Aug.Åkerström och A. W. Jonsson."
Skala 1:4.000
38x55,5 cm.
Skurna marginaler. Annonserna borttagna.

37. Filipstad. "Karta över Filipstad upprättad år 1914. O. Bergö."
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
87x98 cm.
Vikt.

38. Filipstad. "Karta över Filipstads stad. Upprättad år 1951 av T.Thulin Stadsingenjör."
Skala 1:4.000
Kopia.
64x78 cm.
Vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen".

39. Flen. "Sammanställning av stadsplanerna för Flens stad. Upprättade av länsarkitektkontoret i Nyköping." (1950).
Skala 1:4.000
Svartvitt tryck.
61,5x51 cm.
Vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen".


G

40. Gränna. "Karta öfver stadsplan å Grenna stad kopierad och kompletterad år 1917 af Einar Adéll stadsingenjör i Jönköping."
Skala 1:2.000
Flerfärgslitografi.
94x51 cm.
Vikt.
Vackert tryckt karta, smärre bruntoning i pappret. I behov av reparation.
Känsligt papper.

41. Gränna. "Gränna 1917".
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
69x35 cm.
Vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen".

42. Gävle. "Gefle stad översiktskarta no 1. (Egentliga stadens stadsplaneområde) Sammanställd år 1916 eftertryck eller reproduktion av denna karta förbjuden."
Gunnar Sjöberg stadsingenjör.
Kungl. Lantmäteristyrelsens reproduktionsanstalt.
Skala 1:4.000
120,5x87 cm.
Vikt.

43. Gävle. "Gefle stad. Öfversiktskarta no 1. (Egentliga stadens stadsplaneområde) Sammanställd år 1915. Eftertryck eller reproduktion af denna karta förbjuden. Gunnar Sjöberg t.f. stadsingenjör."
Kungliga lantmäteristyrelsens reproduktionsanstalt.
Skala 1:8.000
60,5x44,5 cm.
Med 1 vikning.

44. Gävle. "Turistkarta upprättad 1961. C Erik Bergkvist stadsingenjör".
Färgtryck på båda sidor.
88x41 cm.
Vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen Kartförrådet".

45. Göteborg. "Karta öfver Göteborg 1915."
Göteborgs litografiska aktiebolag.
Skala 1:8.000
Flerfärgslitografi.
66x46,5 cm.
Vikt.
Skuren nära i marginaler.

46. Göteborg. "Turistkarta över Göteborg tryckt 1923".
Skala 1:15.000
Färgtryck.
56x41 cm.
Liggande vikt i originalomslag.
Gaturegister etc. på baksidan.
Med präglat märke "Högsta Domstolens Boksamling"


H

47. Hagfors. "Karta över del av Hagfors stad. Upprättad av Hagfors stads byggnadskontor år 1952." 1953.
Skala 1:4.000
Svartvitt tryck.
89x150 cm.
Vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen".

48. Halmstad. "Karta öfver staden Halmstad."
Utan årtal.
Göteborgs litografiska aktiebolag.
1:10.000
34,5x26 cm.

49. Halmstad. "Karta öfver staden Halmstad". (ca 1900?)
Skala 1:10.000
Färgtryck.
35x27 cm.
Uppklistrad på papper.
Kartan har varit vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen".

50. Halmstad. "Karta över Halmstad" 1951.
Hallands Turisttrafikförening 1949.
Svartvitt tryck.
52x40 cm.
Vikt i originalomslag.
Med gaturegister.
Stämpel "Högsta Domstolen"

51. Haparanda. "Karta över Haparanda 1913."
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
47,5x46 cm.
Med 1 vikning.
Med ägarstämpel.

52. Haparanda. "Karta över Haparanda stad. Upprättad åren 1947-50 av Arne Sundström distriktslantmätare." 1952.
Skala 1:2.000
Svartvitt tryck.
94x120 cm.
Vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen".

53. Hedemora. "Karta öfver Hedemora stad och Solliden med därå efter felfördelning inlagd fastställd stadsplan af år 1905.
Upprättad åren 1914-16 af E. Ekenstedt distriktslandtmätare."
Skala 1:5.000
25x37,5 cm.

54. Hedemora. "Hedemora stad. Avdrag av stadsplanekarta. Uppgjord 1939 av Gustav Linden."
Skala 1:3.000
Svartvitt tryck.
54x83,5 cm.
Vikt.
Stämplad "Högsta Domstolen".

55. Helsingborg. "Karta öfver Helsingborg. Upprättad år 1916 af Stadsingeniörskontoret i Helsingborg."
Skala 1:4.000
Flerfärgslitografi.
110x76 cm.
Uppfodrad på väv och vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen".

56. Helsingborg. "Karta över Hälsingborgs stad". 1933.
Skala 1:20.000
Färgtryck.
98x41 cm.
Vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen".
Vacker karta men tyvärr reparerad med tejp på baksidan.
Med namnregister, 24 sidor.

57. Helsingborg. "Karta över Hälsingborg år 1951."
Skala 1:20.000
Kopia.
74x33 cm.
Vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen".

58. Helsingborg. "Karta över Hälsingborg år 1952."
Skala 1:10.000
Tryck.
74x65,5 cm.
Vikt.
Stämplad "Högsta Domstolen".

59. Helsingborg. "Turistkarta över Hälsingborg". 1956.
Skala 1:10.000
Färgtryck.
8 mindre kartor ligger vikta i originalomslag.
Med register och stämpel på omslaget "HD".

60. Hjo. "Karta över Hjo.
Hjo i februari 1912. E. Rendahl."
Jönköpings litografiska aktiebolags arrendator. 1912.
1:2.000
Flerfärgslitografi.
107x65,5 cm.
Vikt.
Vacker karta.

61. Hjo. "Karta över del av Hjo stad. Upprättad år 1953 av Paul Stigenhag. Stadsingenjör."
Skala 1:2.000
Svartvitt tryck.
89x119 cm.
Vikt.
Stämplad "Högsta Domstolen".

62. Hudiksvall. "Karta över Hudiksvall. Upprättad år 1909 av Gunnar Bergart."
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
120x174 cm.
Vikt.

63. Husqvarna. "Huskvarna stad år 1918."
Förlag: Rydheims bokhandel, Huskvarna 1918.
Skala 1:4.000
Äldre kopia.
77x39 cm.
Vikt.

64. Huskvarna. "Karta över Huskvarna stad. Upprättad år 1951 av Miles von Strokirch. Stadsingenjör."
Skala 1:4.000
Svartvitt tryck.
148x73 cm.
Vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen".

65. Huskvarna. "Karta över Huskvarna stad. Upprättad år 1953 av Miles von Strokirch. Stadsingenjör."
Skala 1:1.000
Svartvitt tryck.
59x29 cm.
Stämpel "Högsta Domstolen".

66. Härnösand. "Karta öfver staden Hernösand. Upprättad år 1900."
Skala 1:4.000
Flerfärgslitografi.
53,5x81 cm.
Vikt.
Reva.
Stämpel "Högsta Domstolen".
Vacker karta.

67. Härnösand. "Härnösands stad." (1938)
Skala 1:10.000
Flerfärgstryck.
42x48 cm.
Vikt.
Med tillhörande förteckning.

68. Härnösand. "Karta över Härnösand. Upprättad år 1955 av Sten Malmros. Stadsingenjör.
Skala 1:4.000
Flerfärgstryck.
91x86 cm.
Vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen".

69. Hässleholm. "Karta över Hessleholm. Upprättad 1910."
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
86x81 cm.
Vikt.

70. Hässleholm. "Karta öfver de ägor i Storby, Vankifva och Ignaberga socknar af Wästra Göinge härad som föreslagits att inkorporeras med Hessleholms stad. Från äldre kartor sammandragen åren 1920-21 kompletterad november 1936." 1953.
Ingen skala angiven.
Svartvitt tryck.
86x89 cm.
Vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen".

71. Hässleholm. "Karta över Hässleholms stad upprättad 1952 av Oscar Röjgård stadsingenjör".
Skala 1:6.000
Färgtryck.
54x47 cm.
Kartan ligger vikt i originalomslag.
Turistkarta med bilder och text.
Stämpel "Högsta Domstolen".

72. Höganäs. "Karta över Höganäs stad."
Skala 1:4.000
Svartvitt tryck.
90,5x101 cm.
Vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen".

73. Höganäs. "Översiktskarta över Höganäs stad." (1951)
Ingen skala angiven.
Svartvitt tryck.
112x74 cm.
Vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen".


J

74. Jönköping. "Plankarta öfver Jönköpings stad upprättad år 1915 af Einar Adéll stadsingenjör."
Tryckt hos Göteborgs litografiska aktiebolag.
Skala 1:4.000
Flerfärgslitograferad karta.
107x75,5 cm.
Uppfodrad på väv och vikt.
Mycket gott skick.

75. Jönköping. "Plankarta öfver Jönköpings stad upprättad år 1915 af Einar Adéll stadsingenjör."
Tryckt hos Göteborgs litografiska aktiebolag.
Skala 1:4.000
Flerfärgslitograferad karta.
107x75,5 cm.
Reparationsbehov.
Vikt.

76. Jönköping. "Plankarta över Jönköping år 1937 av Einar Adéll".
Skala 1:10.000
59x48 cm.
Liggande vikt med originalomslag.
Reparerad med tejp på baksidan.
Med gaturegister och trafikstadga.

77. Jönköping. "Karta över Jönköpings stad. Upprättad år 1948 av Wilh. Norsander. Stadsingenjör." 1949.
Karta i 11 blad samt 2 särtryck och ett titelblad.
Skala 1:4.000 samt 1:2.000 å särtrycken.
Flerfärgstryck.
Vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen".


K

78. Kalmar. "Karta öfver Kalmar stad enligt af Kungl. Maj:t den 19 oktober 1906 fastställd stadsplan."
Förlag: Hjalmar Appeltoffts bokhandel.
Generalstabens litografiska anstalt, Stockholm 1910.
Skala 1:4.000
Flerfärgslitografi.
79x58,5 cm.
Vikt.

79. Karlshamn. "Karta över Karlshamn upprättad år 1914 av Knut Larsson stadsingenjör."
Göteborgs litografiska aktiebolag.
Skala 1:2.000
Flerfärgslitografi.
65x119 cm.
Vikt.

80. Karlshamn. "Karta över Karlshamns stad. Upprättad år 1943 av Knut Lson Eneby."
Skala 1:6.000
Svartvitt tryck.
31,5x60 cm.
Stämplad "Högsta Domstolen".

81. Karlskoga. "Karta och vägvisare över Karlskoga stad. Upprättad av Stadsingenjörskontoret 1954".
Skala 1:10.000
Färgtryck.
72x54 cm.
Vikt i originalomslag.
Adresskarta med tryckt översiktskarta på baksidan. Med register.
Stämpel "Högsta Domstolen".

82. Karlskrona. "Karta öfver Carlskrona. Upprättad år 1906 af Hj.Thedenius. Stadsingenjör."
Skala 1:6.000
Färglitografi.
51x68 cm.
Uppfodrad på väv och vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen".

83. Karlskrona. "Karta över Karlskrona. Upprättad på flygfotografiskt underlag 1949."
Skala 1:4.000
Färgtryck.
Fyra blad. Totalt: 168x220 cm.
Vikt.

84. Karlstad. "Karta öfver Karlstad. Utarbetad år 1908 af Nap. Caesar."


Faksimil

Förlag: Herman Anderssons bokhandel, Karlstad.
Fotolito. Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
Skala (ca 1:4 600)
Flerfärgslitografi.
69,5x50 cm.
Med 1 vikning.
Vackert tryckt karta i litografi.

85. Karlstad. "Karlstad".
"Hjalmar Petersson & Cni."
Skala 1:18.000
Blåkopia.
42x30 cm.
Stämpel "Högsta Domstolen".

86. Karlstad. "Karta över Karlstad. Upprättad år 1948 av Hadard Grude. Stadsingenjör".
Skala 1:5.000
Färgtryck.
118x86 cm.
Vikt.

87. Karlstad. "Karta över Karlstad upprättad år 1954 av Gunnar Jakobsson stadsingeniör".
Färgtryck.
64x53 cm.
Baksidan med tryckt översiktskarta.
Stämpel "Högsta Domstolen".

88. Katrineholm. "Plankarta över Katrineholm. Efter källor: Förste lantmätare Axel W. Lodéns stadsplan 1891-92. Allmänna ingeniörsbyråns revid. U. G. Thorulf 1909. Tomtkartor från byggnadsnämndens arkiv och enskildas ego samt efter egna uppmätningar och inritningar under åren 1899-1912 av N. J. Ackzell. Byggnadsingenjör."
Blåkopia.
Ingen skala.
126,5x84,5 cm.
Vikt.

89. Katrineholm. "Katrineholm 1917".
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
120x80 cm.
Vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen".

90. Katrineholm. "Karta över Katrineholm. Upprättad år 1940 av Axel Stenberg. Stadsingenjör. Kompletterad den 9/12 1954". 1955.
Skala 1:4.000
Svartvitt tryck.
115x77 cm.
Vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen".

91. Kiruna. "Förslag till ändring av stadsplanen för del av Kiruna stad." 1949.
Skala 1: 1.000
Kopia.
Fem blad samt två delblad.
Vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen"

92. Kramfors. "Kramfors". 1949-50.
Skala 1:2.000
Tre blad.
Vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen".

93. Kramfors. "Kramfors. Generalplan." 1951.
Skala 1:2.000
Två blad.
Vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen".

94. Kristianstad. "Karta över Kristianstads centrala del. Upprättad år 1953 av Gunnar Lagerås. Stadsingenjör."
Skala 1:4.000
Svartvitt tryck.
99x180 cm.
Vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen"

95. Kristinehamn. "Karta över Kristinehamn sammansatt och kopierad 1905. Kompletterad 1910."
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
83x117,5 cm.
Vikt.

96. Kristinehamn. "Karta över Kristinehamn. Upprättad år 1947 av Byggnadskontoret."
Skala 1:10.000
Svartvitt tryck.
56x43 cm.
Vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen".

97. Kumla. "Karta över Kumla stad upprättad i januari 1948 av Nils Lindgren, stadsarkitekt".
Skala 1:8.000
Färgtryckt i Kumla tryckeri 1948.
40x65 cm.
Med register.
Vikt i originalomslag.
Stämpel "Högsta Domstolen".

98. Kungsbacka. "Karta öfver Kongsbacka 1906."
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
63x47 cm.
Vikt.
Med ägarstämpel.

99. Kungsbacka. "Kungsbacka stad." 1955.
Skala 1:4.000
Svartvitt tryck.
66x37 cm.
Vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen".

100. Kungälv. "Karta öfver Kungelf upprättad 1908."
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
89x49 cm.
Vikt.
Med ägarstämpel.

101. Kungälv. "Karta över del av Kungälvs stad. Upprättad år 1950 av R. Abelson. Stadsingenjör."
Skala 1:4.000
Svartvitt tryck.
109x52 cm.
Vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen".

102. Köping. "Förslag till stadsplan för Köping. Upprättadt år 1904."
Skala 1:2.000
Blåkopia.
96,5x66 cm.
Vikt.

103. Köping. "Stadsplan för Köping. Upprättadt år 1905 av P. Hallman"
Skala 1:2.000
Blåkopia.
99x67 cm.
Vikt och uppfodrad på väv.
Stämpel "Högsta Domstolen".

104. Köping. "Köping 1952. Översiktskarta."
Skala 1:5.000
Svartvitt tryck.
102x91 cm.
Vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen".


L

105. Laholm. "Karta öfver Laholm och närmaste omgifvning upprättad 1908; reviderad 1911."
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
64,5x78 cm.
Vikt.

106. Landskrona. "Landskrona 1918."
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
113x87,5 cm.
Vikt.

107. Landskrona. "Karta över Landskrona. Stadsingenjörskontoret 1951."
Skala 1:8.000
Färgtryck.
61,5x83 cm.
Vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen".

108. Lidingö. "Karta öfver Lidingö Villastad. Med skiss till stadsplan. P. Hallman 1910."
Skala 1:10.000
Svartvitt tryck.
43x57 cm.
Vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen".

109. Lidingö. "Karta över Lidingön. 2. uppl. 1924, reviderad av Majoren O.W. Smith".
Skala 1:20.000
Färgtryck.
54x43 cm.
Vikt.

110. Lidköping. "Karta öfver Lidköping upprättad år 1915, efter gällande stadsplan."
Skala 1: 4.000
Färglitografi.
59x46,5 cm.
Skurna marginaler.

111. Lidköping. "Karta över Lidköpings stad. Upprättad år 1950."
Skala 1:4.000
Svartvitt tryck.
110x85 cm.
Vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen".

112. Lindesberg. "Plan öfver ändring och utvidgning af stadsplanen i Lindesberg uti Örebro län. Med stöd af 1907 års förslag och kommitterades utlåtande år 1908. Upprättad år 1909 af Karl Davidsson stadsingenjör i Örebro.
Oriel Blombergs Nya Aktiebolag, Lindesberg 1915."
1:2.000
Flerfärgslitograferad karta.
37x47 cm.
Med 1 vikning.

113. Lindesberg. "Adresskarta över staden Lindesberg. Upprättad av Byggnadskontoret i maj 1952."
Skala 1:4.000
Svartvitt tryck.
59x62 cm.
Vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen".

114. Linköping. "Karta öfver Linköping. Upprättad 1914."
Förlag: Linköpings Litografiska AB. 1914.
Graverad av S. J-n.
Skala 1:4.000
Flerfärgslitografi. Vacker.
67x69,5 cm.
Uppfodrad på väv och vikt.
Fint exemplar.

115. Linköping. "Karta öfver Linköping. Upprättad 1914."
Förlag: Linköpings Litografiska AB. 1914.
Graverad av S. J-n.
Skala 1:4.000
Flerfärgslitografi. Vacker.
67x69,5 cm.
Vikt.
Småskador.

116. Ljungby. "Karta i två delar över Ljungby stad med förslag till ny och reviderad stadsplan för stadens ytterområden samt därtill hörande stadsplanebestämmelser." 1938.
Skala 1:2.000
Svartvitt tryck.
Två blad. Totalt: 162x124 cm.
Vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen".

117. Ljungby. "Karta över Ljungby stad. Sammanställning av gällande stadsplaner." 1951.
Skala 1:4.000
Svartvitt tryck.
97x68 cm.
Vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen".

118. Ludvika. "Karta över Ludvika stad. Upprättad år 1929 av Karl Ason Sege. Stadsingenjör."
Skala 1:8.000
Svartvitt tryck.
49x77 cm.
Vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen".

119. Ludvika. "Karta över Ludvika stad. Upprättad år 1938 av Karl A:son Sege. Stadsingenjör." 1950.
Skala 1:8.000
Svartvitt tryck.
48x51 cm.
Vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen".

120. Luleå. "Karta öfver Luleå stad. Utgifven år 1917 af Victor Åberg Kartograf."
Skala 1:4.000
61,5x40,5 cm.
Vikt.

121. Luleå. "Karta över Luleå stad. Stadsingenjörskontoret 1949".
Skala 1:2.000
Färgtryckt karta 1950.
117x85 cm.
Liggande vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen".
Stor, fin karta med obetydliga småskavanker.

122. Luleå. "Luleå stad år 1950".
Skala 1:10.000
Färgtryck.
Stor karta. Möjligen ett provtryck.
Med stämpel "Högsta Domstolen".

123. Lund. "Karta öfver Staden Lund med närmast omgifvande jordar.
Upprättad år 1907 af A. B. Jakobsson. Stadsingenjör."
Förlag: Ph. Lindstedts Universitetsbokhandel, Lund.
Skånska litografiska aktiebolaget, Malmö.
Skala 1:4.000
Flerfärgslitografi.
49x56 cm.
Vikt.
Skador nertill med smärre kart- och textförlust.
Känsligt papper.

124. Lycksele. "Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för Lycksele köping del 2." 1942.
Skala 1:2.000
Kopia.
134x72 cm.
Vikt.
Småskador. Reparerad med tejp.
Stämpel "Högsta Domstolen".

125. Lysekil. Utan titel. (Stadsplan över Lysekil utan årtal)
Ingen skala.
Äldre kopia.
92x105 cm.
Vikt.
Skada, riven utan kartförlust.

126. Lysekil. "Karta öfver staden Lysekil." 1918.
Skala 1:2.000
79x61 cm.
Kopia.
Vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen".


M

127. Malmö. "Karta öfver staden Malmö jemte dertill hörande områden. Upprättad af A. Nilsson stadsingenjör."
Malmö 1914, Skånska Litografiska Aktiebolaget.
Skala 1:10.000
Flerfärgslitografi.
66,5x49 cm.

128. Malmö. "Karta jämte förteckning över gator och offentliga byggnader i Malmö". 1937.
Med två mindre utvikbara kartor.
Färgtryck.
64x52 cm.
Vikt i originalomslag med separat karta (mindre) över "Limhamn".
Reparationer med tejp.
Med stämpel "Högsta Domstolen".

129. Malmö. "Karta över Malmö." 1949.
Skala 1:10.000
Flerfärgslitografi.
142x102 cm.
Vikt.
Vackert litograferad karta. Tyvärr reparerad med tejp.
Stämpel "Högsta Domstolen".

130. Mariefred. "Karta öfver Mariefred 1905."
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
47,5x37 cm.
Med 1 vikning.
Med ägarstämpel.

131. Mariefred. "Förslag till ändring av stadsplanen för Mariefred. Upprättat år 1949 av länsarkitektkontoret i Nyköping." 1954.
Skala 1:1.000
Svartvitt tryck.
134x67 cm.
Vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen".

132. Mariestad. "Karta över Mariestad. Upprättad år 1915 av J. Dahlqvist. Stadsingenjör."
Skala 1:4.000.
Flerfärgslitografi.
55x46 cm.
Vikt.

133. Mariestad. "Karta över del av Mariestad. Upprättad av stadsingenjörskontoret år 1952 av Åke Folkar. Stadsingenjör."
Skala 1:4.000
Svartvitt tryck.
80x82 cm.
Vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen".

134. Marstrand. "Karta öfver Marstrand och Marstrandsön." ca 1900.
32x16 cm.
Med annonstexter på tre sidor av kartan. Text lyser igenom från baksidan.
Uppkl. på papper.
Stämpel "Högsta Domstolen".

135. Mjölby. "Förslag till stadsplan för Mjölby. Upprättat 1923-1928 av kommunaltekniska byrån Stockholm... Nils Petterstedt. Ändrat september 1930 enligt stadsfullmäktiges beslut och enligt byggnadsnämndens beslut den 4 maj 1932." 1934.
Skala 1:2.000
Svartvitt tryck.
105x133 cm.
Vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen".

136. Mjölby. "Karta över Mjölby. Stadsingenjörskontoret 1949."
Skala 1:4.000
Färgtryck.
58x71 cm.
Vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen".

137. Motala. "Motala 1912."
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
85x47 cm.
Vikt.

138. Motala. "Karta över Motala stad. Upprättad år 1952 av Stadsingenjörskontoret i Motala".
Skala 1:10.000
Baksidan mindre tryckt karta "Karta över Motala stads omgivningar".
Färgtryck.
77x60 cm.
Vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen".


N

139. Nora. "Plankarta öfver Nora stad. Upprättad år 1911 af Civilingeniören Nils Gellerstedt. Gillad af Kungl. Majt. den 25 Okt. 1912."
Centraltryckeriet, Stockholm
Pris 1 krona 25 öre.
Skala 1:4.000
Flerfärglitograferad.
37x40,5 cm.
Med 1 vikning.

140. Norrköping. "Karta öfver Norrköping med förstäder utgifven af Alfred Lundbergs bokhandel." 1906.
Skala 1:7.000
Flerfärgslitografi.
56x47 cm.
Med annonstexter över och under kartan.
Vikt.
Skada i vikning.

141. Norrköping. "Karta över Norrköping, jämte trafikreglemente".
Skala 1:7.000
Färgtryck utan årtal.
58x40 cm.
Tryckt å båda sidor.
Vikt.

142. Norrköping. "Karta med namnregister. Norrköping utgiven av Stadsingenjörskontoret år 1954. Redigerad av stadsingenjör K.-F. Lostedt och kartograf N.-I. Engström. Ritad av ritare T. Björck".
Skala 1:10.000
Tryckt på båda sidor.
85x62 cm.
Vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen".

143. Norrtälje. "Karta över Norrtelje samt Kvisthamra och Granparken. Upprättad 1909."
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
125,5x71 cm.
Vikt.

144. Norrtälje. "Karta över planlagd område av Norrtälje stad. Upprättad år 1946."
Skala 1:4.000
Svartvitt tryck.
80x74 cm.
Vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen".

145. Nybro. "Karta över Nybro köping. Upprättad år 1912 av J. Fred. Olson."
Skala 1:5.000
"Förminskad reproduktion av Nybro köpings stora karta. Tryckt i boktryck hos Johansson och Svensson, Nybro 1925."
56x42 cm.
Vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen".

146. Nybro. "Karta över Nybro stad." 1948.
Skala 1:5.000
Svartvitt tryck.
87x55 cm.
Vikt.
Stämpel "Högsta Domstolen".

147. Nyköping. "Karta öfver Nyköping. Upprättad år 1888 af Adolf *elander."
Graverad och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt.
Skala 1:2.000
Flerfärgslitografi.
66x82,5 cm.
Med 1 vikning.
Skada i kartans nedre vänstra hörn och övre högra hörn, tidigare reparation.
Känsligt papper.
Vacker karta.

148. Nyköping. "Karta över Nyköping. Upprättad 1908."
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
100x125 cm.
Vikt. Reva i vikning.
Med stämpel "Högsta Domstolen".

149. Nyköping. "Karta över Nyköpings stad. Upprättad av stadsingenjörskontoret år 1952."
Skala 1:4.000
Svartvitt tryck.
90x75 cm.
Vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen."

150. Nyköping. "Karta över Oppebyområdet inom Nyköpings stad upprättad av stadsingenjörskontoret år 1953."
Skala 1:2.000
Svartvitt tryck.
122x77 cm.
Vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen".

151. Nyköping. "Turistkarta över Nyköping sammanställd av Stadsingenjörskontoret. Utgiven av Idrotts- och Fritidstyrelsen". 1955.
Skala 1:10.000
Färgtryck.
77x43 cm.
Vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen".

152. Nynäshamn. "Karta över Nynäshamn. Upprättad år 1954 av Byggnadskontoret."
Skala 1:4.000
Färgtryck.
57x98 cm.
Vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen."

153. Nässjö. "Karta öfver Nässjö municipalsamhälle och Åkers fabrikssamhälle med Omgifningar upprättad 1908 af Arvid Wallerström."
Jönköpings litografiska aktiebolag ARR.
Arvid Wallerström & C:is förlag, Nässjö.
Med infälld karta "Nässjö Omgifningar".
Skala 1:5000
Flerfärgslitografi.
29x38,5 cm.

154. Nässjö. "Karta över Nässjö stad. Upprättad år 1936 av Carl Ericson Stadsingenjör."
Skala 1:4.000
Svartvitt tryck.
88x103 cm.
Vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen".


O

155. Oskarshamn. "Karta över Oskarshamn. Upprättad 1913."
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
100x75 cm.
Vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen".

156. Oskarshamn. "Stadsplan för Oskarshamn. Upprättad år 1913 af Hugo Ljungquist stadsingenjör."
Skala 1:2.000
Blåkopia.
164x118 cm.
Vikt.

157. Oxelösund. "Förslag till revidering av stadsplanen för Oxelösund. Upprättat år 1941 av länsarkitektkontoret i Nyköping. Arvid Stille."
Skala 1:2.000
Svartvitt tryck.
90x83 cm.
Vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen".


P

158. Piteå. "Karta öfver Piteå stad sammandragen år 1898 af Victor Åberg Kartograf."
Utan tryckår.
Infälld karta Piteå, gamla och nya staden med omgivningar.
Skala 1:2.000
Fotolitograferad, Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
56,5x39 cm.
Med 1 vikning.


R

159. Ronneby. "Karta över Ronneby stad och hälsobrunn upprättad 1908."
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
141x66 cm.
Vikt.


S

160. Sala. "Sala. 1904."
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
91x110,5 cm.
Vikt.

161. Sandviken. "Karta över staden Sandviken. Upprättad år 1954 av stadsingenjörskontoret."
Skala 1:5.000
Färgtryck.
56x117 cm.
Vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen".

162. Sigtuna. "Sigtuna 1918."
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
89x52,5 cm.
Vikt.

163. Simrishamn. "Simrishamn 1900."
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
56,5x57,5 cm.
Vikt.

164. Skanör. "Skanör 1913."
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
52,5x57,5 cm.
Vikt.

165. Skanör. "Karta över den stadsplanelagda delen av Skanör. Kopia av 1 augusti 1935 av kommunala kartbyrån, Glemmingebro, upprättad karta. Kompletterad år 1941 efter av Distriktslantmätare. R. Malmberg år 1940 upprättad sammanställningskarta."
Skala 1:1.000
Äldre kopia.
43x127 cm.
Vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen".

166. Skanör. "Karta över Skanörs stadsplanelagda område. Skanörs församling, Skanör med Falsterbo stad; för stadsplanebestämmelsers upprättande sammanställd av äldre kartor år 1940 av R. Malmberg distriktslantmätare."
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
49x60 cm.
Vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen".

167. Skara. "Skara stadsplan upprättad år 1909 af Fredrik Sundbärg stadsarkitekt."
Skala (ca 1:4.000)
Fotolitograferad, Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
56x51 cm.
Vikt.

168. Skellefteå. "Karta över Skellefteå 1913."
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
70,5x62 cm.
Vikt.

169. Skänninge. "Karta öfver Skeninge 1894."
Skala 1:1.000
Äldre kopia.
82,5x98 cm.
Vikt.

170. Skänninge. "Karta öfver Skeninge. 1914."
Skala 1:1.000
Äldre kopia.
82x97 cm.
Vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen".

171. Skänninge. "Karta över Skänninge. (Stadsplanelagda delen) ritad den 1/1 1952"
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
128x106 cm.
Vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen".

172. Skövde. "Karta öfver Sköfde efter äldre och nyare stadsplanen. Upprättad 1905 af Harry Tham. Kapten."
Skala 1:3.000
Flerfärgslitografi.
47,5x56,5 cm.
Skuren nära marginaler.
Vikt.

173. Skövde. "Skövde stad. Kvartersbeteckningar och tomtnummer". 1953.
Skala 1:4.000
Svartvitt tryck.
85x105 cm.
Vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen".

174. Sollefteå. "Brandförsäkringskarta över Sollefteå köping. Uppgjord år 1911 av kommunaltekniska byrån Stockholm Nils Gellerstedt. Kopiering av denna karta till försäljning utan ingenjör Gellerstedts tillstånd förbjudes."
Blåkopia.
Skala 1:2.000
111x75 cm.
Vikt.

175. Stockholm. "Plan över Stockholm år 1917."
Centraltryckeriet, Stockholm.
Med fyra infällda kartor.
1 Bromma
2 Brännkyrka
3 Del av norra Djurgården
4 Gamla staden
Skala 1:2.000
Flerfärgslitografi.
68x49,5 cm.
Vikt.

176. Strängnäs. "Karta öfver Strängnäs stad upprättad år 1912 af Hjalmar Carlsson stadsingenjör."
Roko-Tryck, Aktiebolag Kopia, Stockholm.
Skala 1:4.000
Äldre kopia.
58,5x80 cm.
Vikt.

177. Strängnäs. "Karta över Strängnäs stad upprättad år 1953 av D. E. Aronson. Stadsingenjör."
Skala 1:4.000
Svartvitt tryck.
61x73 cm.
Vikt.

178. Strömstad. "Karta öfver Strömstad."
Utan årtal. (början av 1880-talet?)
"1079/2. Meyer & Köster, Göteborg"
20x23 cm.

179. Strömstad. "Karta över Strömstads stad upprättad år 1955 av Nils G. Johanson stadsingenjör". 1956.
Skala 1:4.000
Färgtryck.
49x56 cm.
Liggande vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen".

180. Sundbyberg. "Adresskarta över Sundbybergs stad. Sammanställd år 1953 av Fredrik Ekström stadsingenjör."
Skala 1:10.000
Färgtryck.
38x41 cm.
Med stämpel "Högsta Domstolen".

181. Sundbyberg. "Solna Sundbyberg Duvbo. Stockholms adresskalender. Karta 4." 1954.
Med gatuförteckning.
Skala 1:12.000
Färgtryck.
55x56 cm.
Vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen".

182. Sundsvall. "Karta öfver Sundsvall år 1910 af Karl Aberstén stadsingenjör."
Boktryckeriaktiebolaget i Sundsvall, 1910.
Skala 1:8.000
Flerfärgslitografi.
52x37 cm.
Med 1 vikning.

183. Sundsvall. "Turistkarta över Sundsvall och Skönsberg. Upprättad år 1952 av Bertil Risveden stadsingenjör."
Skala 1:10.000
Färgtryck.
65x41 cm.
Vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen".

184. Säter. "Brandförsäkringskarta över Säter uppgjord år 1911."
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
65,5x60 cm.
Vikt.

185. Säter. "Säter. Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen. Upprättat dec. 1940 Järnåker stadsarkitekt. Ändrat februari 1942."
Skala 1:4.000
Färgtryck.
62x37 cm.
Vikt.

186. Söderhamn. "Karta öfver Söderhamns stad samt det omkring tvåtusenetthundra meter belägna qvarteret Stugsund, jemte de i regleringens närhet belägna områdena Thelbacken, Holmäng och Brunnsbacken med mera utarbetad och utgifven 1903 af Gust. Hultquist."
Söderhamn 1903 graverad och tryckt á lithografiska aktiebolag.
Med infälld "Karta öfver Söderhamns Skärgård samt Norrfjärd"
Skala 1:4.000
Vacker flerfärgslitograferad karta.
110x71 cm.
Vikt.

187. Söderköping. "Söderköping S. Delen 1914."
Skala 1:1.000
Äldre kopia.
69x68,5 cm.
Vikt.

188. Söderköping. "Karta över Söderköping 1914."
Skala 1:1.000
Äldre kopia.
116x61 cm.
Vikt.

189. Södertälje. "Karta över Södertelge stads egoområde upprättad år 1902 af C. A. Nybleus."
Skala 1:10.000
Färglitografi.
54x78 cm.
Vikt.

190. Södertälje. "Karta över Södertälje upprättad åren 1913-1914 av John Aspegrén."
Centraltryckeriets Litografiska Anstalt.
Utgivare Gustaf Jansson, Södertälje.
Skala 1:8.000
Flerfärgslitografi.
82,5x107 cm.
Stor vacker karta.
Vikt.
Ömtåligt papper.
Skador i vikningar.

191. Södertälje. "Karta över Södertälje sammanförd 1930 av ingeniör Gösta Eliasson."
Skala 1:16.000
Färgtryck.
35x50 cm.
Vikt med originalomslag.
Stämpel "Högsta Domstolen".

192. Södertälje. "Ägokarta över del av Södertälje stad. Upprättad den 31 januari 1953 av A. Nyström stadsingenjör."
Två blad.
Skala 1:4.000
Färgtryck.
95x63 cm.
Vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen".

193. Sölvesborg. "Karta öfver Sölvesborg. Upprättad 1907."
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
61x78 cm.
Vikt.

194. Sölvesborg. "Sammanställning registerkartor över Sölvesborg. Upprättad den 1/7 1954."
Kopia.
87x144 cm.
Vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen".


T

195. Tidaholm. "Karta öfver staden Tidaholm. 1914."
Skala 1:2.000
Färgtryck.
94x103 cm.
Vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen".

196. Tidaholm. "Karta över Tidaholms stad. 1914."
Skala (1:2.000)
Äldre kopia.
120x112 cm.
Vikt.

197. Tidaholm. "Karta över Tidaholm. Upprättad år 1950 av Magnus Anckar stadsingenjör."
Skala 1:4.000
Svartvitt tryck.
61x45 cm.
Vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen".

198. Torshälla. "Karta öfver Torshälla stad. Stadsdelen vester om ån kopierad efter karta upprättad år 1876. Stadsdelen öster om ån kopierad efter karta upprättad år 1888. Båda av Ragnel Essén, kommissionslandtmätare".
Skala 1:2.000
Blåkopia. Äldre kopia utan årtal.
66x45 cm.
Vikt.
Mindre skada i veck.
Med stämpel "Högsta Domstolen".

199. Torshälla. "Karta öfver Torshälla 1905."
Skala 1:2.000
Blåtryckskopia. Februari 1906.
42,5x55 cm.
Inga marginaler.
Med 1 vikning.

200. Trelleborg. "Förslag till stadsplan för Trälleborg med närmast omgifvande inkorporerade områden. Upprättadt under åren 1914-1915 af Sigfrid Ewald stadsingenjör, Hälsingborg (och) John --- (oläsligt namn) stadsingenjör, Trälleborg."
Skala 1:2.000
46x30 cm.
Med 1 vikning.

201. Trollhättan. "Karta öfver Trollhättans planlagda område januari 1912."
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
125,5x60 cm.
Vikt.

202. Trollhättan. "Karta i två blad över Trollhättans stad upprättad år 1955 av stadsingenjörskontoret." Norra delen. Södra delen.
Skala 1:4.000
Färgtryck.
119x86 cm. Totalt 238x86 cm.
Vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen".

203. Trosa. "Karta över Trosa. Upprättad 1912."
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
54,5x70 cm.
Vikt.

204. Trosa. "Förslag till stadsplan för Trosa stad jämte särskilda bestämmelser med avseende på sättet för kvartersmarkensanvändande inom stadsplaneområdet jämte förslag till särskilda föreskrifter för byggnadsverksamhetsordnande inom stadens icke planlagda område. Upprättad 1927."
Skala 1:2.000
Svartvitt tryck.
68x76 cm.
Vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen".


U

205. Uddevalla. "Karta öfver Uddevalla stad upprättad år 1915 av Sigfried Berne andre stadsingenjör."
Wald. Zachrissons Lito. Gbg.
Förlag: J. F. Haldmans bokhandel, Uddevalla.
Skala (ca 1:4 500)
Flerfärgslitografi.
69,5x51,5 cm.
Vikt.
Känsligt papper.
Vacker karta.

206. Uddevalla. "Karta över Uddevalla upprättad år 1952".
Skala 1:4.000
Svartvitt tryck.
96x121 cm.
Vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen".

207. Ulricehamn. "Karta öfver Ulricehamn kopierad efter 1915 års fastställda stadsplanekarta och kompletterad år 1916 af Åke Lindahl. Distriktslandtmätare."
Göteborgs Litografiska Aktiebolag.
Skala 1:2.000
Vacker flerfärgslitograferad karta.
100x60 cm.
Vikt.

208. Umeå. "Karta öfver Umeå stads planlagda område jämte förstäderna Haga, Öppenplats, och Öbacka upprättad år 1913 af Karl Olander stadsingenjör."
Skala 1:4.000
85x46,5 cm.
Vikt.
Skuren nära.

209. Umeå. "Karta över Umeå stad med delar av förorterna Tegs och Backens municipalsamhällen i Umeå socken. Sammanställd av tillgängligt kartmaterial år 1954 av Nils Orring stadsingenjör."
Skala 1:6.000
Färgtryck.
86x120 cm.
Vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen".

210. Uppsala. "Karta öfver Uppsala af G. Laurell. Stadsingenjör 1909."
Skala 1:8.000
41x40 cm. Adressfält ej medräknat.
Enkel adresskarta.
Vikt.


V

211. Vadstena. "Stadsplan öfver Wadstena."
Utan årtal.
Skala 1:8.000
24,5x18 cm.
Med 1 vikning.

212. Vadstena. "Stadsplan över Vadstena". (ca 1920?)
Skala 1:8.000
Färgtryck.
25x18 cm.
Uppkl. på papper.
Stämpel "Högsta Domstolen".

213. Varberg, "Karta över Varberg upprättad år 1915."
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
125x92 cm.
Med ägarstämpel.
Vikt.

214. Varberg. "Översiktskarta över Varbergs stad. Uppgjord år 1951 av stadsingenjörskontoret."
Skala 1:4.000
Svartvitt tryck.
60x85 cm.
Vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen".

215. Varberg. "Översiktskarta över Varbergs stad. Uppgjord år 1953 av stadsingenjörskontoret."
Skala 1:8.000
Svartvitt tryck.
81x77 cm.
Vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen".

216. Vaxholm. "Karta över Vaxholm. Upprättat år 1909."
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
66x47 cm.
Vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen".

217. Vaxholm. "Karta över Vaxholm. Enligt av arkitekten P. Hallman år 1911 uppgjort förslag."
Skala 1:2.000
Flerfärglitografi.
132x55,5 cm.
Med påklistrat märke (Kungl. Maj:ts regeringsrätt).
Uppfodrad på väv.
Vikt.

218. Vaxholm. "Karta över Vaxholm upprättad år 1926, reviderad år 1931 av Anders Karlquist tf. stadsingenjör." 1949.
Skala 1:2.000
Svartvitt tryck.
85x42 cm.
Vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen".

219. Vetlanda. "Karta över Vetlanda stad upprättad åren 1929-33 av Anders Oldenburg distriktslantmätare."
Skala 1:2.000
Svartvitt tryck.
122x101 cm.
Vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen".

220. Vetlanda. "Vetlanda stad 1940."
Skala 1:5.000
Kopia.
49x53 cm.
Vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen".

221. Vimmerby. "Förslag till stadsplan för Wimmerby. Uppgjordt 1907-09 af P. Hallman."
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
98x75 cm.
Vikt.

222. Visby. "Karta över Visby stad upprättad år 1912. A. Derboni (Serboni?) stadsingenjör."
Fotolitograferad, Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
Skala 1:4.000
Flerfärgslitografi.
90x44 cm.
Vikt.

223. Visby. "Karta över Visby stad upprättad år 1936 av A. Serboni stadsingenjör." 1938.
Skala 1:4.000
Svartvitt tryck.
86x45 cm.
Vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen".

224. Visby. "Visby och dess minnesmärken jämte en kortare översikt av Gotlands och Visbys historia samt karta över Visby".
Gotlands turistförening 1952.
72x35 cm.
48 textsidor samt utvikbar karta.

225. Visby. "Karta över Visby stad. Utgiven år 1956 av Byggnadsnämnden".
Skala 1:8.000
Färgtryck.
104x37 cm.
Vikt med originalomslag.

226. Vänersborg. "Karta över Vänersborg upprättad år 1914 av: Aug. Carling stadsingenjör."
Wald. Zachrissons Gbg.
Skala 1:4.000
Flerfärgslitografi.
70x44,5 cm.
Vikt.

227. Vänersborg. "Karta över Vänersborgs stad. Upprättad år 1950-51."
Två blad.
Skala 1:4.000
Svartvitt tryck.
89x120 cm. Totalt 178x120 cm.
Vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen".

228. Värnamo. "Översiktskarta över Värnamo stads planlagda område. Utarbetad år 1951."
Skala 1:4.000
Äldre kopia.
70x65 cm.
Vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen".

229. Västervik. "Karta över Västervik upprättad 1915."
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
85,5x130 cm.
Vikt.

230. Västervik. "Karta över Västervik upprättad år 1943 av Herbert Blide stadsingenjör."
Skala 1:6.000
Svartvitt tryck.
99x35 cm.
Vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen".

231. Västervik. "Karta över Västervik upprättad år 1948 av Herbert Blide stadsingenjör."
Skala 1:4.000
Äldre kopia.
133x61 cm.
Vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen".

232. Västerås. "Karta över Wästerås stad.
Västerås byggnadskontor, Gösta Lund. 26/10 1911.
Kartan reviderad 12/12 1913. Gösta Lund."
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
93x115 cm.
Vikt.

233. Västerås. "Västerås 1950."
Skala 1:10.000
Kopia.
84x66 cm.
Vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen".

234. Växjö. "Karta öfver Wexiö stad 1902."
Axel Quidings Bokhandel.
Skala 1:2.000
Flerfärglitografi.
39x54,5 cm.


Y

235. Ystad. "Karta öfver Ystads Stad. Upprättad år 1876 af F. O. Öhrström. Kopierad år 1900 af Julius Maardt."
Skala 1:2.000
101,5x67 cm.
Vikt.


Å

236. Åmål. "Åmål 1904."
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
58x74 cm.
Vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen".

237. Åmål. "Stadsplan öfver Åmål 1916."
Stockholm juni 1916.
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
90x147 cm.
Vikt.


Ä

238. Ängelholm. "Karta öfver staden Engelholm. Upprättad år 1914 af V. Daler. Stadsingeniör."
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
88x139 cm.
Vikt.


Ö

239. Örebro. "Karta öfver Örebro stad sammandragen år 1914."
Stentryckeriet i Örebro.
Förlag: C. A. Rohloffs bokhandel.
Skala 1:6.000
Flerfärgslitografi.
55x64 cm.
Vikt.
Känsligt papper.
Skadad i vikningar.

240. Örebro. "Karta över Örebro stad upprättad år 1952 av Gustaf Dahlin Stadsingenjör".
Skala 1:10.000
Färgtryck.
76x46 cm.
Tryck på båda sidor.
Stor stämpel "HD" för Högsta Domstolen.

241. Öregrund. "Karta öfver Öregrund. Delvis kopierad från 1878 års karta och delvis genom uppmätning kompletterad år 1907."
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
50,5x42 cm.
Med 1 vikning.
Med ägarstämpel.

242. Örnsköldsvik. "Örnsköldsviks stadsplan. Fastställd år 1910."
Skala 1:4.000
Flerfärgslitografi.
42x53 cm.
Med 1 vikning.

243. Örnsköldsvik. "Karta över Örnsköldsvik."
Skala 1:4.000
Kopia av äldre karta, utan årtal.
64x73 cm.
Vikt.
Med stämpel "Högsta Domstolen".

244. Östersund. "Karta öfver Östersund samt municipalsamhället Odenslund upprättad 1909."
Skala 1:2.000
Flerfärgslitograferad.
83x144 cm.
Vikt.
Skador.
Stämpel i nedre högra hörnet. "Ingeniör H. Gustavson. Södertälje"

245. Östhammar. "Karta öfver staden Östhammar."
1907.
Upprättad år 1907 J. E. Bergwall. Stadsingeniör.
Skala 1:1.000
Äldre kopia.
83,5x110 cm.
Vikt.
Skada i vikningar.