VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Biografier.

HERMELIN, SAMUEL GUSTAF.

1744-1820. Född och död i Stockholm.
Svensk kartograf och friherre. 1770 blev han bergsmästare och 1781 bergsråd. Han gjorde även en förtjänstfull insats som kartograf genom att ta upp en gammal plan om geografisk beskrivning och kartläggning av Sverige och Finland. Verket påbörjades 1795 och avslutades 1818 med totalt 33 kartor med titeln 'Geographiske chartor öfver Swerige i 4 afdelingar'. Det 'Hermelinska kartverket', som är den första svenska rikskartan i atlasform, fick stort erkännande. Arbetet med kartorna försatte honom i svåra ekonomiska omständigheter. Hermelin var medlem av en rad lärda sällskap både i Sverige och utomlands.

Bland arbeten.
Kartor i verket Geographiske chartor.
Finland.
1. Storfurstendömet Finland.
2. Nylands och Tavastehus samt Kymmene-gårds höfdingedömen.
3. Savolax och Karelens eller Kuopio höfdingedömen.
4. Uleåborgs höfdingedöme.
5. Wasa höfdingedöme.
6. Åbo och Björnebergs höfdingedöme med Åland.
Sverige.
1. Swerige med tillgränsande länder.
2. Carlstads höfdingedöme eller Wärmeland. (2 blad).
3. Elfsborgs höfdingedöme.
4. Göta rike eller Södra delen af Sverige.
5. Göteborgs och Bohusläns höfdingedöme.
6. Halmstads höfdingedöme eller Halland.
7. Helsingland och Gestrikland.
8. Herjeådalaen.
9. Jönköpings, Kronobergs och Blekings höfdingedömen.
10. Kalmar höfdingedöme med Öland.
11. Kopparbergs Säters, Näsgårds och Wester bergslags fögderier i St. Kopparbergs höfd.
12. Linköpings höfdingedöme eller Östergötland.
13. Nyköpings höfdingedöme.
14. Skaraborgs höfdingedöme.
15. Skåne eller Malmöhus och Christianstads höfdingedömen. (2 blad).
16. Stockholms höfdingedöme.
17. Stora Kopparbergs höfdingedöme eller Dalarne.
18. Svea rike och Norrland.
19. Upsala höfdingedöme.
20. Westerbotten och Lappmarken, eller Umeå höfdingedöme.
21. Westerås höfdingedöme.
22. Wisby höfdingedöme eller Gottland.
23. Ångermanland, Medelpad och Jämtland eller Wester Norrlands höfdingedöme.
24. Örebro höfdingedöme.

I atlasen ingår även 3 vyer / utsikter.
1. Utsigt af ett Wattenfall i Lappmarken.
2. Utsigt af en Belägenhet i Finland.
3. Utsigt af Stockholm.

Totalt 33 kopparstick.


(Lönborg, s. 193-209. - Sv. män och kv.


DESPREZ, LOUIS JEAN

Född 1737 i Auxerre, Frankrike, död 19 mars 1804 i Stockholm.
Desprez var en fransk arkitekt, målare, och grafiker, verksam i Sverige. Desprez föddes i staden Auxerre i Burgund 1737. Han studerade till arkitekt och vann 1770 stora priset i Académie d'architecture i Paris. Han var då 'professeur de dessin à l'école royale militaire'. Senare fick han understöd av franska konstakademien och gjorde flera resor i Italien.
Desprez kom till Rom 1777 i egenskap av arkitekt och fransk konststipendiat. Han hade två gånger blivit prisbelönad vid byggnadsakademien i Paris, första gången för ett ståtligt och invecklat gravtempel, andra gången för 'ett slott för en hög herre'. I Rom började han att pliktskyldigt studera och avrita de antika byggnadsminnena. Han gjorde sig snart känd som en skicklig och fantasirik avtecknare av kyrkor och ruiner och som en mångsidig talang, etsare, akvarellist och även målare i olja. Den franske målaren Joseph Marie Vien kallade honom 'en ung man full av eld och snille'. Desprez hade knappt blivit hemmastadd i Rom innan han skaffade sig tillstånd a
...


GRIMMEL, JOHANN ELIAS.

1703-1759. Född i Memmingen, Bayern.
Målare, gravör och konstruktionsritare. Anlände till St Petersburg 1741 tillsammans med gravören Johann Stenglein. Grimmel medverkade bl.a. i utgivningen av en 'Atlas Russicus' 1745 (Inte d'Isles atlas som kom samma år med samma namn.), samt gav även ut ett arbete i fyra blad 'Ladoga-kanal' 1741-42.
En av Grimmels elever vid vetenskapsakademin var Mikhail Makhayev.
Matthaeus Seutter gjorde kopior på vissa av Grimmels kartor så tidigt som under 1740-talet, bland annat 'Ingria et Carelia' samt 'Teshenije Nevy reky...'.
Bland arbeten.
Finskoj zaliv ot Kronshtata do Sanktpeterburga... = Der Sinus Finnicus von Cronstad bis St.Petersbürg benebst den aug seinen Kusten befindlichen Lusthöfen [engraved map] / J. Grimmel del. [St. Petersburg, c.1742].
Karta Ingermanlandii i Karelii. [The Academy of Sciences in St Petersburg]; Grimel del. - [St. Petersburg, c.1742].
Ladozhkoj kanal. Canalis Ladogensis [engraved map] / J. Grimmel del. [St. Petersburg, c.1742].
Ladozhskoe Ozero i Finskii zaliv s prilezhashchimi mestami. Lacus Ladoga et sinus Finnicus. [The Academy of Sciences in St Petersburg]; J. Grimel del. [St. Petersburg, c.1742].
Magnus Ducatus Finlandiae. [The Academy of Sciences in St Petersburg]; Grimel del. - [St. Petersburg, c.1743].
Techenije Nevy reky iz Ladozhgago ozera k St.Peterburgu = Fluwius Newa... [engraved map] / J: Grimmel del. - [St. Petersburg, c.1741-42].Karta öfver Stockholm. - 1904.São Vicente, vy över hamnen. - J. V. Schley, ca 1760.


Carta Marina
 • Björkbom, C - "En kort historik över Olaus Magnus Gothus... samt orienterande förklaringar till Carta Marina."
 • Blaisus (Påven Paulus III) - "Påven Paulus III:s tillståndsbevis för Olaus Magnus:"
 • Brenner, Oscar - "Die ächte Karte des Olaus Magnus vom Jahre 1539 nach dem Exemplar der Münchener Staatsbibliothek"
 • Collijn, Isak - "Olaus Magnus - Ett försök till karakteristik och några önskemål."
 • Magnus, Olaus - Carta Marina 1539.
  Olaus Magnus text till den berömda kartan "Carta Marina".
  Texten finns även på katalanska, spanska och engelska.
 • Magnus, Olaus - Olaus Magnus brev till Gustav Vasa, daterat Rom 1 maj 1554.
 • Munkhammar, Lars - "Hur Carta marina kom till Uppsala"
 • Sallander, Hans - "Olaus Magnus' Carta marina av år 1539. Några anteckningar i samband med ett nyupptäckt andra exemplar." - 1962.
 • TV-sänd intervjuv med Hans Sallander med anledning av återkomsten av Carta Marina till Sverige.
 • De Thorey, Roland. - Korta fakta om Olaus Magnus Carta Marina.
 • De Thorey, Roland. - Breves notas sobre la "Carta Marina" de Olaus Magnus.


 • Bureus karta över norden
 • Bäärnhielm, Göran - "Om kartan och dess upphovsmän."


 • Kartor och atlaser
 • Norra och Södra Kartverkets kartor samt konceptkartor. - Förteckning.
 • Sverige - Svenska kartrariteter under trehundra år, 1500-1800.
 • Svenska stadskartor. - Ljunggren m.fl. Förteckning.
 • "General hydrographisk Chart-book öfwer Östersiön, och Katte-gatt." - Petter Gedda.
 • Ehrensvärd, Ulla - "Chart-Book öfver Öster-Siön och Katte-Gatt."
 • "A Compleat Sett of New Charts." - Sr John Norris
 • Gehlin, Åke - "Fulväderjacks spionkartor". Sir John Norris.
 • "Atlas Vsego Baltijskago Morja." - Nagaev
 • "Atlas of the Gulf of Finland." - Spafarieff
 • "Sweriges Sjö-Atlas." - Gustaf af Klint
 • Lundquist, Björn. - Sex exemplar av Gustaf af Klints Sveriges sjöatlas.


 • Bilder och planschverk
 • Heraldik och genealogi - Tersmedens handmålade vapensköldar samt graverade Tysk-Baltiska.
 • "Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare" - 1890-1910. Planschförteckning.
 • "Suecia Antiqua" - Erik Dahlberg. Planschförteckning.
 • "Fordna och närvarande Sverige" - Thersner. Planschförteckning.
 • Botanik. - Besler och Lindman. Planschförteckning.


 • Teckenförklaringar
 • Sverige - Ekonomiska och Topografiska kartor. - 1872. [bild]
 • Sverige - Ekonomiska och Topografiska kartor. - 1900. [bild]
 • Övriga artiklar
 • Abrahamsson, Åke - "Två stockholmsutsikter från 1570-talet av Franz Hogenberg".
 • Bagrow, Leo - Aleksei Ivanovich Nagaev, Russian admiral 1704-1781.
 • Bagrow, Leo - Italiens insatser inom skandinavisk kartografi.
 • Bagrow, Leo - "Maps of the Neva river and adjacent areas in swedish archives."
 • Bagrow, Leo - "Vingboons' maps in Sweden"
 • Beatus världskarta.
 • Blaeu - "Short notice about some Blaeu atlases."
 • De Thorey, Roland - Kort introduktion till F. Boberg's "Svenska bilder".
 • "Svenska bilder" ur "Bobergiana, anteckningar av och om Anna och Ferdinand Boberg".
 • Upmark, Gustaf - Ferdinand Bobergs "Svenska bilder".
 • Svenska bilder i Anna och Ferdinand Bobergs fotspår - efter hundra år. - Extern länk, öppnas i nytt fönster.
 • Collijn, Isak - "Våra äldsta boktryckare."
 • Covens et Mortier - "Short notice about the Covens et Mortier edition of de l'Isle's map of America."
 • Ehrensvärd, Ulla - "Andreas Bureus: Gothia, utgiven 1649 av Joan Blaeu."
 • Ekström, Georg - Linné, Landskapsresorna och kartorna." [extern länk]
 • Enequist, Gerd - "De äldre ekonomiska kartorna i Mälarområdet"
 • Enequist, Gerd - short summary in English "The old economic maps in the Region of Mälaren"
 • Eriksson, Erik - ur "Sex berömda kartblad. En introduktion..."
 • Frölich Hans - Svenska vyer ur "Bröderna Elias och Johan Fredrik Martins gravyrer."
 • Hassler, Göran - Carl Larsson.
 • "Kommentar till... Harmonia Macrocosmica av Andreas Cellarius."
 • Krogt, Peter van der. - "The History of Globe Making."
 • Krogt, Peter van der. - "The Mapping of Mars."
 • Louwman, Peter J. K. - "Bibliography of atlases published in the Netherlands."
 • Marelius, Nils - "Beskrifning Til Chartan öfver Sjön Wenern." [PDF-fil, 14 Mb]
 • Marelius, Nils - "Beskrifning Til Chartan öfver de til Segelfarten tienlige Siöar och Strömmar imellan Götheborg och Norrköping." [PDF-fil, 30 Mb]
 • Niklasson, Bruno - "General Charta öfwer Stockholm med Malmarna 1733." - 2001.
 • Nya Dagligt Allehanda - "Stockholmare har enastående kartsamling i Europa." - 1935.
 • Olsson, Ulf - Sjömätningarna i Göteborgs skärgård och Bohuslän 1803-1805.
 • Propper, Gerold - "Något om tryckta ortskartor över Stockholm och deras bakgrund."
 • Rudbeck, Olof - Förkortningar av kartografer använda av Olof Rudbeck i "Atlantica".
 • "Saxa Loquunatur - Stenarna talar" - Lunds Universitetsbibliotek.
 • Strindberg, August - "Philipp Johann von Strahlenberg och hans karta öfver Asien".
 • Tallgren, Bruno - Ortelius, "SEPENTRIONALIUM REGIONUM DESCRIP. ANTVERPIAE 1570". - Ortelius karta över Norden. No. 45. i 'Theatrum Orbis Terrarum'.
 • Tallström, Björn - Östgötakartor. [extern länk]

 • ur "Sex berömda kartblad. En introduktion..."
  Erik Eriksson.

  VÄRLDSKARTAN. Redan i relativt primitiva och oorganiserade kulturer förekommer bruket av kartor, men det är först i det antika Grekland som kartografin grundläggs. Från babylonerna som var skickliga matematiker och astronomer övertog grekerna metoden att dela en cirkel i 360 grader och att dela graderna i minuter och sekunder. De konstruerade en symmetrisk världskarta på en sfär eller i en cirkel. Då kristendomen senare trängde in i Medelhavsområdet kom världskartan att förändras. Jerusalem placerades i centrum och den övre hälften var Asien. Tvärstrecket som motsvarar ekvatorn representerade Don till vänster och Nilen till höger. Det lodräta strecket var Medelhavet. Kartan kallas för T-karta.
  Grunden till den beskrivande kartan lades av Klaudios Ptolemaios som levde i Alexandria omkring år 150 e.Kr. Han skrev bl.a. en geografi, och den världsbild han där presenterade blev bestämmande både för den muhammedanska och den kristna uppfattningen i närmare ett och ett halvt årtusende. Det var Ptolemaios som införde begreppen longitud och latitud. I Venedig trycktes 1475 en latinsk översättning av hans geografi, Cosmographia, men utan kartor. En två år senare i Bologna utgiven upplaga var försedd med 26 kartor i kopparstick, och i fortsättningen kom Ptolemaios arbete ut i ständigt nya upplagor. Fram till 1621 känner man ett fyrtiotal.
  De stora upptäckterna kring sekelskiftet 1500 revolutionerade kartbilden. Allt efter som nya uppgifter strömmade in måste kartograferna revidera sina plåtar eller skära om stockarna till träsnitten. De stora sjöfararnationerna är de som leder utvecklingen. Omkring år 1600 tar Nederländerna tätplatsen före Italien. Hundra år senare tog Frankrike och England ledningen. Produktionen av kartor och atlaser under 1500- och 1600-talen var betydande. En bidragande orsak till denna efterfrågan var att nya upptäckter snabbt gjorde kartorna föråldrade.
  Kartorna utarbetades länge efter skisser och mer eller mindre tillförlitliga mätningar av sjöfarare, vilket förklarar många av felen och missförstånden. Ännu i dag har vi svårt att acceptera det faktum att Stockholm ligger på samma breddgrad som Grönlands sydspets. Först efter engelsmannen James Cooks resor i Stilla havet vid slutet av 1700-talet var det möjligt att framställa en världskarta med samtliga fem världsdelar.

  KARTBILDEN AV NORDEN. När den grekiske geografen Pytheas från Masilia (Marseille) på 400-talet f.Kr. genom mätningar försökte bestämma den bebodda världens nordligaste breddgrad, stannade han vid landet Thule, som låg sex à sju dagars sjöresa från Britanniens nordkust. Tydligen avsåg han Skandinavien, och namnet Thule kom att leva kvar ännu på många av 1500-talets kartor. På en karta över Norden som åtföljde den upplaga av Ptolemaios geografi, som trycktes i Ulm 1482, finns en samling öar norr om Tyskland med namnen Dania, Svecia, Gothia och Norvegia, samt i västra kanten ön Thyle. I Hartmann Schedels världskrönika, en slösande rikt illustrerad foliovolym tryckt 1493, finns en karta över norra Europa där Norden blivit mer sammanhängande men där Östersjön har en öst-västlig riktning. En av orsakerna till att Östersjön var så litet känd var, att Hansan i sin strävan att behålla Östersjön som sitt handelsområde inte lämnade ifrån sig några uppgifter.

  Antonio Lafreris kopia av Olaus Magnus ”Carta marina”. Venedig 1572
  Den första karta som ger en någorlunda riktig bild av Norden är Carta marina, utgiven i Venedig 1539 av Olaus Magnus. Sina kunskaper om landet hade Olaus Magnus skaffat sig då han som ombud för den påvliga generalkommissarien för avlatshandeln i Norden hade rest genom hela Norrland och även varit över fjällen till Norge. Som landsflykting efter reformationen ville Olaus Magnus genomföra sin karta och visa vilken förlust den romerska kyrkan hade gjort.
  Olaus Magnus karta är utförd i träsnitt i nio blad och omfattar totalt 170x125 cm. Den var länge känd endast genom den här återgivna kopian i kopparstick av Lafreri. På 1880-talet återfanns ett exemplar av originalet till Carta marina i Münchens Staatsbibliothek, och 1962 lyckades Uppsala Universitetsbibliotek förvärva ett fräscht exemplar av denna märkliga karta.

  Abraham Ortelius karta över Norden i Theatrum orbis terrarum 1570
  Holländaren Abraham Ortelius (1527-1598) atlas över hela världen är den första kartatlasen och bildar som sådan epok i kartografins historia. Redan första året utkom den i fyra upplagor och fram till 1612 var siffran uppe i trettio, ständigt reviderade upplagor allt efter som nya upptäckter gjordes. Kartan visar att Ortelius kände till Olaus Magnus Carta marina. Att Skandinaviska halvön på denna och andra kartor blivit allt för bred i norr, beror på att man ännu inte kände till kompassens missvisning. Namnet Thule har Ortelius här givit Island.

  Norra halvklotet i Gerard Mercators projektion utgiven av Jodocus Hondius 1613
  Gerard (Gerhardus) Mercator är efter Ptolemaios det största namnet inom kartografin. Mercator utgav 1538, endast 26 år gammal, sin första världskarta. År 1569 gav han ut en ny sådan där han för första gången använde den projektion som nu bär hans namn. Atlasen utkom i tre band, den första 1585 och den tredje 1595, året efter hans död. Kopparplåtarna till kartorna övertogs av hans måg Hondius, och han och hans efterföljare använde plåtarna ännu in på 1640-talet. Hur oklara begreppen om den nya kontinenten Amerika ännu efter hundra år var framgår av Kaliforniens placering ovan polcirkeln. På senare kartor har Kalifornien flyttats till rätt breddgrad, men ännu långt in på 1700-talet redovisas området som en ö skild från fastlandet.

  Karta över Götaland ur Blaeu's Atlas maior 1662
  Med utgivningen av Blaeu's stora atlas kulminerar den nederländska kartografins storhetstid. Den utgavs tillsammans med text på fem språk. Med fransk text omfattade den tolv volymer, med latinsk elva, med spansk tio och med tysk och holländsk nio volymer. Den utgavs av den holländske juristen och boktryckaren Joan Blaeu (d. 1673) och byggde till stor del på de kartor som framställdes av hans far, astronomen Willem Blaeu (1571-1638), en lärjunge till Tycho Brahe. Kungliga biblioteket har från de kungliga samlingarna ett franskt och ett latinskt exemplar och dessutom även ett franskt som tillhört Lennart Torstensson. Vid slottet Tre kronors brand 1697 räddade manskap ur Svea artilleri ett exemplar av Blaeu's atlas som nu med sina lätt brandskadade band är regementets vackraste trofé från fredlig erövring.
  Som framgår av kartan har man inte tagit hänsyn till freden i Roskilde 1658, utan Skånelandskapen förs fortfarande till Danmark och Bohuslän till Norge.

  Europa ur Frederick de Wit, Zee-Kaarten ca 1675
  Den äldsta sjöfarten följde kusterna och det är därför naturligt att de tidiga sjökartorna avbildade kustlinjerna och hade ringa intresse för landet bakom. Dessa äldre sjökartor kallas portulaner och utmärkande för dem är bl.a. att kustlinjerna är späckade med ortnamn. En annan egenhet är att kartan genomkorsas av kurslinjer eller loxodromer, dvs. en tänkt linje som skär alla meridianerna under samma vinkel. Portulaner är kända från början av 1300-talet, ungefär samtidigt med att kompassen började användas i Europa.
  När Frederick de Wit (1616-1698) på 1670-talet gjorde en sjökarta över Europa var det fortfarande kustlinjerna som var det väsentliga. Danmark t.ex. krymps här ihop, medan det på specialkartan över Skandinavien i samma atlas är korrekt återgivet. Södra Grekland och Mindre Asiens kust placeras i Nordafrika för att det över huvudtaget skall få plats på kartan. Tomrummen fylls ut med respektive lands riksvapen.

  Justus Dankerts' karta över Skandinavien 1700
  Det kan tyckas förvånande att man på denna karta ännu efter 42 år inte registrerat Skånelandskapens införlivande med Sverige. Orsaken är troligen att de som färglade kartorna hade för gamla förlagor. Men det kan också ha skett avsiktligt, man kunde aldrig i detta föränderlighetens århundrade veta hur länge de krigiska erövringarna skulle stå sig. Det latinska namnet på Sverige avdelas här av Bottenviken, medan ingenting markerar vad som är svenska besittningar på andra sidan Östersjön. Justus Dankerts (1635-1701) var, som så många framställare och förläggare av kartor, holländare.
  Under 1700-talet förändras kartorna inte nämnvärt. Kartuscherna går över till sirlig rokoko för att mot århundradets slut utformas i stram klassicism. Färgsättningen blir diskretare. Kartorna har blivit vardagsvara, ibland vackrare sådan, men ändå vardagsvara.

  Ur ”Sex berömda kartblad. En introduktion av bibliotekarie Erik Eriksson” - Bonniers.