VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Biografier.

HILL, JOHN WILLIAM

(1812–1879) was a British born American artist working in watercolor, gouache, lithography, and engraving.
Hill's work focussed primarily upon natural subjects including landscapes, still lifes, and ornithological and zoological subjects. In the 1850s, influenced by John Ruskin and Hill's association with American followers of the Pre-Raphaelite Brotherhood, his attention turned from technical illustration toward still life and landscape.

Hill was the son of British aquatint engraver John Hill. He emigrated with his parents from London to the United States in 1819, initially living in Philadelphia. In 1822 the family moved to New York, where Hill apprenticed in aquatint engraving in his father's shop.

In 1838 Hill married Catherine Smith - their children included the astronomer George William Hill and the painter John Henry Hill.

In watercolor and aquatint engravings, Hill employed a stipple technique, building up planes of softly gradated colors made of tiny brushstrokes–a process commonly seen in painted miniatures. Applied to a larger scale on canvas the result was a form of objective real
...


PITT, MOSES.

Död 1696.
Engelsk förläggare och kartograf. 1668 etablerade han sig som förläggare. 1680 påbörjade han utgivningen av ett stort atlasverk, 'English Atlas' efter mönster av de holländska kartverken, först och främst Janssonius (se denne), vars arvingar han arbetat tillsammans med. Pitt blev emellertid ruinerad efter att de 4 första banden utkommit och verket blev aldrig slutfört. Pitt själv blev satt i häkte under en tid och skrev sedan en uppseendeväckande bok om förhållandena där, 'The Cry of the Oppressed' (1691).

Bland arbeten.
English Atlas.
'The Cry of the Oppressed.


Dict. nat. biogr.


Heather, William


(fl. 1790-1812). Publisher at the sign of the Little Midshipman, later called Navigation Warehouse No. 157 Leadenhall Street. Joined by Williams 1768 [Heather & Williams] - up to 1800; succeeded by Norie 1812.
Bland arbeten.
Clements' Thames 1791, China Seas 1799, Pilot American Ocean 1795-1801, Harbours Brit. Channel 1801, New Mediterranean Pilot 1802, Andaman & Nicobar Is. 1803, New North Sea Pilot 1807, Marine Atlas 1808, North Amer. Pilot 1810, Pilot London Spain 1810, Pilot Brazils 1811, World 1812.


TooleyIngermanlandiae – Homanns Erben 1734von Rehbinder - Tyskland ca 1800.


Carta Marina
 • Björkbom, C - "En kort historik över Olaus Magnus Gothus... samt orienterande förklaringar till Carta Marina."
 • Blaisus (Påven Paulus III) - "Påven Paulus III:s tillståndsbevis för Olaus Magnus:"
 • Brenner, Oscar - "Die ächte Karte des Olaus Magnus vom Jahre 1539 nach dem Exemplar der Münchener Staatsbibliothek"
 • Collijn, Isak - "Olaus Magnus - Ett försök till karakteristik och några önskemål."
 • Magnus, Olaus - Carta Marina 1539.
  Olaus Magnus text till den berömda kartan "Carta Marina".
  Texten finns även på katalanska, spanska och engelska.
 • Magnus, Olaus - Olaus Magnus brev till Gustav Vasa, daterat Rom 1 maj 1554.
 • Munkhammar, Lars - "Hur Carta marina kom till Uppsala"
 • Sallander, Hans - "Olaus Magnus' Carta marina av år 1539. Några anteckningar i samband med ett nyupptäckt andra exemplar." - 1962.
 • TV-sänd intervjuv med Hans Sallander med anledning av återkomsten av Carta Marina till Sverige.
 • De Thorey, Roland. - Korta fakta om Olaus Magnus Carta Marina.
 • De Thorey, Roland. - Breves notas sobre la "Carta Marina" de Olaus Magnus.


 • Bureus karta över norden
 • Bäärnhielm, Göran - "Om kartan och dess upphovsmän."


 • Kartor och atlaser
 • Norra och Södra Kartverkets kartor samt konceptkartor. - Förteckning.
 • Sverige - Svenska kartrariteter under trehundra år, 1500-1800.
 • Svenska stadskartor. - Ljunggren m.fl. Förteckning.
 • "General hydrographisk Chart-book öfwer Östersiön, och Katte-gatt." - Petter Gedda.
 • Ehrensvärd, Ulla - "Chart-Book öfver Öster-Siön och Katte-Gatt."
 • "A Compleat Sett of New Charts." - Sr John Norris
 • Gehlin, Åke - "Fulväderjacks spionkartor". Sir John Norris.
 • "Atlas Vsego Baltijskago Morja." - Nagaev
 • "Atlas of the Gulf of Finland." - Spafarieff
 • "Sweriges Sjö-Atlas." - Gustaf af Klint
 • Lundquist, Björn. - Sex exemplar av Gustaf af Klints Sveriges sjöatlas.


 • Bilder och planschverk
 • Heraldik och genealogi - Tersmedens handmålade vapensköldar samt graverade Tysk-Baltiska.
 • "Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare" - 1890-1910. Planschförteckning.
 • "Suecia Antiqua" - Erik Dahlberg. Planschförteckning.
 • "Fordna och närvarande Sverige" - Thersner. Planschförteckning.
 • Botanik. - Besler och Lindman. Planschförteckning.


 • Teckenförklaringar
 • Sverige - Ekonomiska och Topografiska kartor. - 1872. [bild]
 • Sverige - Ekonomiska och Topografiska kartor. - 1900. [bild]
 • Övriga artiklar
 • Abrahamsson, Åke - "Två stockholmsutsikter från 1570-talet av Franz Hogenberg".
 • Bagrow, Leo - Aleksei Ivanovich Nagaev, Russian admiral 1704-1781.
 • Bagrow, Leo - Italiens insatser inom skandinavisk kartografi.
 • Bagrow, Leo - "Maps of the Neva river and adjacent areas in swedish archives."
 • Bagrow, Leo - "Vingboons' maps in Sweden"
 • Beatus världskarta.
 • Blaeu - "Short notice about some Blaeu atlases."
 • De Thorey, Roland - Kort introduktion till F. Boberg's "Svenska bilder".
 • "Svenska bilder" ur "Bobergiana, anteckningar av och om Anna och Ferdinand Boberg".
 • Upmark, Gustaf - Ferdinand Bobergs "Svenska bilder".
 • Svenska bilder i Anna och Ferdinand Bobergs fotspår - efter hundra år. - Extern länk, öppnas i nytt fönster.
 • Collijn, Isak - "Våra äldsta boktryckare."
 • Covens et Mortier - "Short notice about the Covens et Mortier edition of de l'Isle's map of America."
 • Ehrensvärd, Ulla - "Andreas Bureus: Gothia, utgiven 1649 av Joan Blaeu."
 • Ekström, Georg - Linné, Landskapsresorna och kartorna." [extern länk]
 • Enequist, Gerd - "De äldre ekonomiska kartorna i Mälarområdet"
 • Enequist, Gerd - short summary in English "The old economic maps in the Region of Mälaren"
 • Eriksson, Erik - ur "Sex berömda kartblad. En introduktion..."
 • Frölich Hans - Svenska vyer ur "Bröderna Elias och Johan Fredrik Martins gravyrer."
 • Hassler, Göran - Carl Larsson.
 • "Kommentar till... Harmonia Macrocosmica av Andreas Cellarius."
 • Krogt, Peter van der. - "The History of Globe Making."
 • Krogt, Peter van der. - "The Mapping of Mars."
 • Louwman, Peter J. K. - "Bibliography of atlases published in the Netherlands."
 • Marelius, Nils - "Beskrifning Til Chartan öfver Sjön Wenern." [PDF-fil, 14 Mb]
 • Marelius, Nils - "Beskrifning Til Chartan öfver de til Segelfarten tienlige Siöar och Strömmar imellan Götheborg och Norrköping." [PDF-fil, 30 Mb]
 • Niklasson, Bruno - "General Charta öfwer Stockholm med Malmarna 1733." - 2001.
 • Nya Dagligt Allehanda - "Stockholmare har enastående kartsamling i Europa." - 1935.
 • Olsson, Ulf - Sjömätningarna i Göteborgs skärgård och Bohuslän 1803-1805.
 • Propper, Gerold - "Något om tryckta ortskartor över Stockholm och deras bakgrund."
 • Rudbeck, Olof - Förkortningar av kartografer använda av Olof Rudbeck i "Atlantica".
 • "Saxa Loquunatur - Stenarna talar" - Lunds Universitetsbibliotek.
 • Strindberg, August - "Philipp Johann von Strahlenberg och hans karta öfver Asien".
 • Tallgren, Bruno - Ortelius, "SEPENTRIONALIUM REGIONUM DESCRIP. ANTVERPIAE 1570". - Ortelius karta över Norden. No. 45. i 'Theatrum Orbis Terrarum'.
 • Tallström, Björn - Östgötakartor. [extern länk]


 • Carta Marina et descriptIo septemtrionalivm terrarvm ac mirAbilIvm rervm in eis contentarvum diligentissime eleborata anno dni 1539

  ~

  Carta marina y descripción de las tierras nórdicas y de sus peculiaridades cuidadosamente elaborada el año 1539

    Olaus Magnus Gothus saluda al honorable lector. Para que pueda entender fácilmente esta Carta de los países nórdicos y de las maravillas que allí hay (la publico en honor del venerable dux Pietro Lando y del Senado de Venecia, así como en provecho general del mundo cristiano), ha de saber que está dividida en nueve partes, marcadas con las letras grandes A, B, C, etc., y, además, que en cada letra grande hay letras menores que, de forma sucinta, indican las cosas a que se hace referencia.

   

  A comprende en su apartado la isla de Islandia, encomiada por sus insólitas maravillas; en esa isla hay, junto a la letra pequeña A, tres montañas cuyos picos más altos brillan con nieves eternas y a cuyos pies arde un fuego eterno. B Cuatro manantiales de muy distinta naturaleza, de los que uno, con su calor eterno, convierte en piedra todo lo que se arroja a él, al tiempo que conserva su forma anterior; el segundo es insoportablemente frío; el tercero produce "cerveza"; del cuarto emana un contagio pernicioso. C Un fuego que consume el agua y que no quema la estopa. D Cuervos, halcones, urracas, osos, lobos y liebres blancos, aunque también hay lobos completamente negros. E  El hielo, que deja oír alaridos de voces humanas y que nos asegura que allí sufren almas de seres humanos. F Una roca que parece salir volando a través de una gran nube de vapor. G Una cantidad tan grande de peces, que se apilan a cielo abierto para su venta hasta una altura igual que la de las casas. H Una cantidad increíble de mantequilla. I Una exuberancia tal del pasto, que, si no se aparta al ganado de esas tierras, se malogra por exceso de alimentación. K Monstruos marinos, grandes como montañas, que vuelcan los barcos si no son ahuyentados con el sonido de trombones o arrojando barriles vacíos al mar. L Marineros que echan anclas sobre el dorso de los monstruos creyendo que son islas, corren con frecuencia peligro de muerte. M Barcos mercantes que se atacan mutuamente con cañones en una lucha por acceder los primeros a los puertos y a las ganancias. N Escudos de Noruega (Norvegia) y de Islandia.

   

  B abarca una parte de Groenlandia (Gruntlandia), cuyos habitantes, alrededor de la letra A,  son mostrados como marineros muy hábiles que utilizan barcos de cuero seguros ante todo tipo de peligro; con ellos atacan y hunden las naves enemigas. B Dos monstruos colosales, uno con terribles dientes y el otro, estremecedor por sus cuernos y su encendida mirada –el perímetro de su ojo es de 16 a 20 pies. C Una ballena, que se ha levantado y que hunde un barco grande. D Una serpiente de 200 pies de largo, que se enrolla alrededor de una nave grande para destruirla. E Rosmarus, monstruo marino del tamaño de un elefante, duerme colgado de la roca y es capturado así. F Varios horribles torbellinos marinos (charibdes). G El insaciable glotón ("Vielfrass"?) vacía su vientre estrujándose entre árboles. H Un pescador, que golpea el hielo con un mazo, aturde y captura así el pez que hay por debajo. I Los renos son domados en manadas y superan a los caballos más rápidos cuando son uncidos a carros. K Demonios, que han adoptado forma corporal, sirven a los seres humanos. L Una manada de renos domesticados, que da leche para el consumo casero. * Yacimiento de oro.

   

  C muestra, junto a la letra A, habitantes de los bosques que, por la noche, atacan a los marineros pero que, por el día, no se encuentran por ninguna parte. B Idólatras que adoran como divinidad un trozo de tela roja colgado de un asta. C Starchaterus, un luchador a puñatezos sueco (sueticus), antiguamente muy famoso en toda Europa. D Una isla magnética, a 30 millas del polo, más allá de la que la guía del navegante, la llamada brújula (kossolo), pierde sus poderes. E Una gran águila cubre sus huevos en la piel desollada de una liebre; con su calor fecundo se incuban los pollos. F El gran lago blanco (el Mar Blanco?), en el que hay peces y aves de incontable número de especies. G Rito nupcial entre los idólatras, con fuego obtenido con pedernales golpeados por encima de las cabezas de la pareja. H Intercambio de productos de primera necesidad sin usar monedas. I Lucha entre dos reyes, de los que uno, con renos y soldados de a pie sobre tablas curvadas (esquís?) y armados de arcos, ha vencido al otro, que lucha a caballo. K Renos que tiran de un carro (trineo?) sobre la nieve y el hielo. L Caza de la foca sobre los témpanos de hielo e increíble abundancia de salmones y lucios. M Marta (marduri), cebellina (zabelli), armiño, distintas especies de ardillas, y una enorme cantidad de castores por doquier. N Comerciantes moscovitas que arrastran sus botes entre los lagos para dedicarse al trueque.

  D muestra, junto a la A pequeña, las islas y la diócesis de Feroe (Faren), cuyos habitantes ictiófagos descuartizan y se reparten los grandes peces arrojados por las tormentas. B Aquí se dan como tributo al gobernador de la zona cabezas de cuervos en señal de haber matado a esas aves nocivas, que allí matan a ovejas y corderos. C  A la bocana de esas islas destaca un elevado peñasco, que los marineros llaman el Monje –una excelente protección contra las tormentas. D El espantoso monstruo marino Ziphius devorando una foca. E Otro monstruo horroroso, de nombre desconocido, acechando a su lado (es decir, al lado de Ziphius?). F Aquí se encuentra la isla de Tyle (Tile). G Las islas y el obispado de Zetlandia (Shetland), un país fértil con las mujeres más bellas. H Las islas Órcadas (Orkney), en número de 33, que, antiguamente, tenían nombre de reino. I Ánades incubados en los frutos de los árboles. K Un monstruo marino parecido a un cerdo.

  E comprende, junto a la A, el nombre de la isla de Scandia, de la que salieron antiguamente los pueblos más poderosos por el mundo entero. B Escudo del reino de Suecia, tres coronas. C Escudo del reino de Noruega (Norvegia), un león armado de segur. D Aquí se intenta medir desde una roca la profundidad inescrutable del mar. E Un monstruo parecido a un rinoceronte devora un bogavante de 12 pies de largo. F Atadura de planchas como escudos a los pies de los caballos para que no se hundan en la nieve. G Renos domesticados dan una leche excelente. H Linces que devoran a gatos monteses. I Lucha de lobos contra alces sobre el hielo. K Pirámides y piedras enormes que llevan inscritas en letras góticas las hazañas de los antepasados. /*/ Significa yacimiento de hierro.   /*/ Reservas de cobre.  /*/  Abundancia de excelente plata. L * Un lago que nunca se hiela. M * Una serpiente marina, de 30 a 40 pies de largo.

   

  F Bajo la A pequeña. Suele ocurrir que el mar se hiele y pueda aguantar los carros más pesados (trineos?) y que, al mismo tiempo, ofrezca un camino transitable a los navegantes, que compiten en rapidez con los carros. B  Asnos salvajes (Onagri?) o alces tiran con mucha rapidez del carro sobre la nieve. C Una lucha entre pastores y serpientes. D Faisanes o chochas perdices quedan escondidos bajo la nieve durante varios meses sin alimento. E Otras aves, pájaros completamente blancos, que nunca se dejan ver más que en los inviernos duros. F Un río negro de profundidad inmensurable; sólo tiene peces negros, pero de exquisito sabor. G Estallido de un inaguantable estruendo al ser arrojado algo vivo en la gruta o cueva de Viborg. H Madrigueras de castores, en parte en tierra y en parte en el agua; cómo juntan trozos de madera para su construcción. Pelícano, un ave del tamaño de un  ganso, que lanza un grito muy fuerte con la garganta llena de agua. K La nutria es domesticada para que pesque y lleve el pescado al cocinero. L Gente que corre rápidamente sobre el inmenso mar helado con (patines hechos de) hueso? bajo los pies. M Recipiente para banquetes, llamado Kåsa (Kosa). N En invierno se lucha sobre el hielo, al igual que, en verano, se hace en el mar.

  G muestra la leyenda de toda la Carta, así como parte de los reinos de Inglaterra (Anglia), Escocia (Scotia) y Holanda (Hollandia).

  H contiene, junto a la letra A,  el antiguo reino de Frisia, donde hay magníficos caballos, y luego el reino de Dinamarca (Dania), dividido por sus numerosas islas y su belicosa población. B Las poderosas y grandiosas ciudades vándalas, cuyos puertos son iluminados permanentemente para que los marineros no corran peligro por imprudencia. C Alojamientos públicos se construyen a veces sobre el mar helado. D Recolección de ámbar en la costa prusiana. E La ciudad de Dánzig; habitada por ciudadanos acomodados y honrados. F La bondad de los peces llamados rocka en gótico y raya en italiano, ya que protegen al nadador y lo salvan de ser devorado por monstruos marinos. G El reino de Gotia, primera patria de los godos. H La isla de Gotland (Gotlandia), según la etimología del nombre el país de los godos, donde aún hoy se dirimen causas de derecho marítimo. I  En tiempos de guerra se encienden hogueras en las montañas costeras. K  La ciudad real de Estocolmo (Stocholmia), bien protegida por sus fortificaciones, las formaciones naturales y el agua. L Potentes barcos grandes para batallas navales, armados por todos los costados con grandes cañones, de los que se disparan piezas de hierro metidas en barriles.

  I contiene en primer lugar, junto a la letra A, el país de Livonia, bajo el mando de la orden alemana de la Santísima Virgen. B Curlandia (Terra Curetum), en cuyas costas se producen continuos naufragios con poco consuelo para los afectados. C Samogicia (Samogethia), así llamada a raíz del asentamiento de los godos allí. D  El gran ducado de Lituania, sometido al rey de Polonia. E muestra un uro que, con sus cuernos, levanta fácilmente y arroja a un hombre con toda su armadura. F  Osos que sacan miel de los árboles, son abatidos por mazos herrados que han sido colgados allí. Finalmente, un cuadro muestra los nombres de un número de pueblos que, según el testimonio unánime de las escrituras, salieron de la isla de Scandia.

   

  Antes del verdadero comentario a la Carta Marina, Olaus Magnus hizo imprimir la carta de privilegios extendida el año 1539 por el papa Pablo III. En ella se prohibía por un periodo de 10 años toda reproducción del mapa ("Geografía o descripción de los países nórdicos"), que Olaus Magnus había recopilado durante mucho tiempo y con gran esfuerzo, así como de los libros que describen los países nórdicos. Quien infrinja la prohibición es amenazado con la excomunión y multas de 200 ducados de oro. Después de la descripción se hace observar que el mapa puede comprarse en la tienda de Thomas de Rubis junto al puente Rialto en Venecia.