VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Biografier.

KITCHIN, THOMAS.

1718-84.
Engelsk kopparstickare och geograf. Han graverade en mängd illustrationer för böcker och tidskrifter, och utförde även kartarbeten för geografiska verk. 1773 gav han ut en 'General Atlas' som till 1804 utkom i 12 utgåvor. Ett annat verk, 'New universal Atlas' kom till 1805 i 7 utgåvor. 1778 gav han ut 'Royal English Atlas' som även innehöll arbeten av andra kartografer. På en karta från 1775 betecknar han sig som 'Hydrographer to His Majesty'.

Bland arbeten.
General Atlas.
New universal Atlas.
Royal English Atlas


Phillips - Thieme-Becker.


MERCATOR, GERARD (Gerard de Cremere el. Kremer).

5/3 1512- 2/12 1594. Född i Rupelmonde i Flandern, död i Duisburg.
Belgisk-tysk geograf. Från 1530 studerade han vid universitetet i Leuven under astronomen och kartografen Gemma-Frisius (se denne), och var dennes assistent under arbetet med hans jordglob. Hans första självständiga arbete, en Palestinakarta från 1537, finns det idag bara en känd kopia av. Lika sällsynta är flera av hans andra tidigaste arbeten. År 1541 konstruerade han en jordglob över jordklotet och en himmelsglob, båda på uppdrag av kejsare Karl V. År 1552 slog han sig ned i Duisburg där han sedan fortsatte sin verksamhet. 1569 gav han ut en liten bok om kronologi och samma år kom hans framstående världskarta. 1578 gav han ut Ptolemaeus geografi, kompletterad med sina egna kartor. Detta verk kom i 7 nyutgåvor, den senaste 1794. Mercator är ansedd som den mest betydelsefulla geografen sedan Ptolemaeus. Hans främsta verk, 'Atlas, sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi' utkom första gången 1585 och slutfördes 1595, en kort tid efter hans död. Detta arbete var epokavgörande och kom fram till 1642 ut
...
Bland arbeten.
Atlas, sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi.


(Averdunk. - Bagrow. - Nederl. biogr. X.)


HOEG, ANDERS.

Ca. 1727-96. Avled i Porsgrunn, stad i Telemark fylke.
Norsk skeppare och navigationslärare. Fick borgerskap 1755 i Porsgrunn som köpman och skeppare. 1781 utnämnd till navigationsinformator i Porsgrunn och 1790 anställdes han som navigationseximinator i Langesunds tulldistrikt. Förutom ett sjökort över Nordsjön gav han 1787 ut 'Et nyt, og i Mange maader Forbedret Plat Soe Carte over den syndre Deel af Nord-Soen', och möjligen även en karta över Kattegatt 1869. 1790 arbetade han med en Skagerack-karta.
Bland arbeten.
Et nyt, og i Mange maader Forbedret Plat Soe Carte over den syndre Deel af Nord-Soen.Gulddistriktet Klondike - ca 1897.Sylwander - C. H. Tersmeden ca 1900.


 • Norra Kartverkets kartor
 • Från 1 ROSTOJAURE till 84 HUDIKSVALL.

  Generalstabens litografiska anstalt (GLA), Norrbottens läns kartverk (NLK) och Rikets Allmänna Kartverks (RAK) litograferade upplagor. 1870-1940-talen. Kartorna har måtten (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm. Skalan varierar mellan 1:100.000 och 1:200.000. Till varje order bifogas teckenförklaring.

 • Södra Kartverkets kartor
 • Från 1 MALMÖ till 110 SÖDERHAMN.

  Topografiska Corpsens (TC), Generalstabens (GS), och Rikets Allmänna Kartverks (RAK) litograferade upplagor. 1830-1920-talen. Kartorna har måtten (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm. Skala 1:100.000. Till varje order bifogas teckenförklaring.

  För mer information, kontakta VÖBAM

 • Konceptkartor Norra Sverige
 • 1910-1940-talen. Kartorna har måtten (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm. Skala 1:50.000, enstaka exemplar i skala 1:100.000. Till varje order bifogas teckenförklaring. 

 • Konceptkartor Södra Sverige
 • 1900-1940-talen. Kartorna har måtten (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm. Skala 1:50.000. Till varje order bifogas teckenförklaring. 

 • Norra Kartverkets kartor, KAK's vägkartor
 • Från 1 ROSTOJAURE till 84 HUDIKSVALL.

  Generalstabens litografiska anstalt (GLA), Norrbottens läns kartverk (NLK) och Rikets Allmänna Kartverks (RAK) litograferade upplagor. 1870-1940-talen. Kartorna har måtten (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm. Skalan varierar mellan 1:100.000 och 1:200.000. Till varje order bifogas teckenförklaring.

  På dessa vägkartor är landsvägar utmärkta med rött samt med avstånd i km utmärkt längs vägarna. Förklaring i nederkant över de fyra trafiksignalerna som fanns på landsvägarna. Enkelsignal, Skolsignal, Hastighetssignal och Dubbelsignal.

  För mer information, kontakta VÖBAM


  Norra Kartverkets kartor

  Ordernr. Titelrubrik, utgivare och utgivningsår, gravörer, områdesbeskrivning m.m.

  NKK 1A och 2A "1. ROSTOJAURE" NLK 1887. Uppmätt 1883. och "2. NAIMAKKA" NLK 1887. Uppmätt 1883. Skala 1:200.000. Från treriksröset i norr till strax norr om Karesuando i syd.

  NKK 1B och 2B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1908 resp. 1888.

  NKK 3A "3. SJANGELI" NLK 1886. Uppmätt 1881. Skala 1:200.000. Från gränsen i nord och väst till och med lapporten i ost och Påssustjåkka i syd.

  NKK 3B Samma karta som ovan men med titeln "ABISKO". Litografiskt övertryck GLA 1903.

  NKK 4A "3. TORNETRÄSK" NLK 1888. Uppmätt 1880-82. Skala 1:200.000. Från gränsen i nord till Viddja i väst, till och med Ales Vuolusjaure i ost och Alajaure i syd.

  NKK 4B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1910.

  NKK 4B(2) Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1941.

  NKK 5A "5. SOPPERO" NLK 1888. Uppmätt 1880, 82-84. Skala 1:200.000. Från Liinakero i nord till Taavinunnanen i syd, Vittangijärvi i väst till Lannavaara i ost.

  NKK 5B Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1932. Litografiskt övertryck GLA 1933.

  NKK 6A "6. KARESUANDO" NLK 1888. Uppmätt 1879, 83-84. Skala 1:200.000. Från gränsen i nordost till Jierivaara i väst och Muonionniska i syd.

  NKK 6B Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1933. Litografiskt övertryck GLA 1933.

  NKK 6B(2) Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1940. Litografiskt övertryck GLA 1940.

  NKK 7A "7. AKKA" NLK 1888. Uppmätt 1877. Skala 1:200.000. Från gränsen i nordväst till och med Akka i ost samt Kisuris i syd.

  NKK 7B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1888.

  NKK 8A "8. KEBNEKAISE" NLK 1889. Uppmätt 1877-79. Skala 1:200.000. Från Autajaure i väst till Voulep Kaitumjaure i ost samt Tjäktjahjälmen i nord till Suorva i syd.

  NKK 8B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1908.

  NKK 8B(2) Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1941.

  NKK 9A "9. KAALASLUSPA" NLK 1889. Uppmätt 1880. Skala 1:200.000. Från Paittasjärvi i väst till Laxforsen i ost samt Rautas i nord till Fjällåsen i syd.

  NKK 9B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1903.

  NKK 9B(2) Samma karta som ovan men med titeln "KIRUNA". Uppmätt 1877, 1880 och 1886. Allmänna vägar översedda 1931. Litografiskt övertryck GLA 1933.

  NKK 10A "10. VITTANGI" NLK 1889. Uppmätt 1878-86. Skala 1:200.000. Från Jukkasjärvi i väst till Kuoksu i ost samt norr om Sautusvaara i nord till Piilijärvi i syd.

  NKK 10B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1913.

  NKK 10B(2) Samma karta som ovan. Uppmätt 1877-1880, 1882 och 1886. Allmänna vägar översedda 1932. Litografiskt övertryck GLA 1933.

  NKK 11A "11. LAINIO" NLK 1889. Uppmätt 1879. Skala 1:200.000. Från Vivungi i väst till Muonioälven i ost samt Viikusjärvi i nord till strax norr om Kangos i syd.

  NKK 11B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1913.

  NKK 11B(2) Samma karta som ovan. Uppmätt 1879, 1883, 1884 och 1886. Allmänna vägar översedda 1933. Litografiskt övertryck GLA 1933.

  NKK 11B(3) Samma karta som ovan. Uppmätt 1879, 1883, 1884 och 1886. Allmänna vägar översedda 1940. Litografiskt övertryck GLA 1940.

  NKK 12A "12. SULITÄLMA" NLK 1890. Uppmätt 1876. Skala 1:200.000. Från gränsen i väst till Pårte i ost samt Vastenjaure i nord till Vaimok i syd.

  NKK 12B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1890.

  NKK 13A "13. ST. SJÖFALLET" NLK 1890. Uppmätt 1877 och 1888. Skala 1:200.000. Från gränsen i väst till Pårte i ost samt Vastenjaure i nord till Vaimok i syd.

  NKK 14A "14. LULETRÄSK" NLK 1890. Uppmätt 1878-86. Skala 1:200.000. Från Stora Lulevatten i väst och syd till Tuolpuk i nord och västra sidan av Dundret i ost.

  NKK 14B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1913.

  NKK 15A "15. LAINIO" NLK 1890. Uppmätt 1886. Skala 1:200.000. Från Dundret i väst till Loukasvouma i ost samt Nedre Parakka i nord till Keskijärvi i syd.

  NKK 15B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1914.

  NKK 15B(2) Samma karta som ovan men med "GÄLLIVARE" som titel. Uppmätt 1879, 1882 och 1886. Allmänna vägar översedda 1932. Litografiskt övertryck GLA 1933.

  NKK 16A och 17A "16. PAJALA" NLK 1890. Uppmätt 1879. och "17. HUUKI" NLK 1889. Uppmätt 1879. Skala 1:200.000. Från Loukasvuorma i väst till gränsen i ost samt Kangos i nord till Kainulasjärvi i syd.

  NKK 16B och 17B Samma kartor som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1913.

  NKK 16B(2) och 17B(2) Samma kartor som ovan. 16B(2) uppmätt 1879 och 1888. 17B(2) ej uppmätt 1888. Allmänna vägar översedda 1933. Litografiskt övertryck GLA 1933.

  NKK 16B(3) och 17B(3) Samma kartor som ovan. 16B(2) uppmätt 1879 och 1888. 17B(2) ej uppmätt 1888. Allmänna vägar översedda 1940. Litografiskt övertryck GLA 1940.

  NKK 18A och 19A "18. MERKENES" NLK 1890. Uppmätt 1872. och "19. STAIKA" NLK 1891. Uppmätt 1876. Skala 1:200.000. Från gränsen i väst till Njunjes i ost samt Staika i nord till Vuoktan i syd.

  NKK 18B och 19B 19 B samma karta som ovan. 18B uppmätt 1875-76, litografiskt övertryck GLA 1911.

  NKK 20A "20. QVIKKJOKK" NLK 1890. Uppmätt 1885-88. Skala 1:200.000. Från Parka i väst till Björkholmen i ost samt Kabla i nord till Suoloiape i syd.

  NKK 20B Samma karta som ovan men med "KVIKKJOKK" som titel. Allmänna vägar översedda 1932. Litografiskt övertryck GLA 1932.

  NKK 21A "21. JOKKMOKK" NLK 1890. Uppmätt 1885. Skala 1:200.000. Från Parkijaure i väst till Övre Kuouka i ost samt Porjus i nord till Sör-Tjalmejaure i syd.

  NKK 21B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1914.

  NKK 21B(2) Samma karta som ovan. Uppmätt 1882 och 1885-86. Allmänna vägar översedda 1932. Litografiskt övertryck GLA 1932.

  NKK 21B(3) Samma karta som ovan. Uppmätt 1882 och 1885-86. Allmänna vägar översedda 1939. Litografiskt övertryck GLA 1939.

  NKK 22A "22. HAKKAS" NLK 1891. Uppmätt 1882. Skala 1:200.000. Från Högträsk i väst till Bönträsk i ost samt Lillberget i nord till Hällberget i syd.

  NKK 22B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1914.

  NKK 22B(2) Samma karta som ovan. Uppmätt 1882, 1885 och 1886. Allmänna vägar översedda 1932. Litografiskt övertryck GLA 1933.

  NKK 22B(3) Samma karta som ovan. Uppmätt 1882, 1885 och 1886. Allmänna vägar översedda 1941. Litografiskt övertryck GLA 1941.

  NKK 23A och 24A "23. KORPILOMBOLO" NLK 1891. Uppmätt 1882. och "24. SVANSTEIN" NLK 1890. Uppmätt 1888. Skala 1:200.000. Från Lansjärv i väst till gränsen i ost samt Mestosforsarna i nord till Rödupp i syd.

  NKK 23B och 24B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1908 resp. 1914.

  NKK 23B(2) och 24B(2) Samma karta som ovan. Uppmätt 1879, 1882, 1886 och 1888 resp. 1879 och 1888. Allmänna vägar översedda 1933. Litografiskt övertryck GLA 1933 resp. 1934.

  NKK 23B(3) och 24B(3) Samma karta som ovan. Uppmätt 1879, 1882, 1886 och 1888 resp. 1879 och 1888. Allmänna vägar översedda 1940. Provisorisk upplaga. Litografiskt övertryck GLA 1940. 24B(3) med sjöarna, vattendragen, vägarna och orterna på den finska sidan utritade.

  NKK 25A "25. NASAFJÄLL" NLK 1891. Uppmätt 1890. Skala 1:200.000. Från Över-Uman i väst till och med Ammarfjället i ost samt Nasafjället i nord till Miesaken i syd.

  NKK 25B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1914.

  NKK 25B(2) Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1941. Litografiskt övertryck GLA 1941. 25B(2) med sjöarna, vattendragen, vägarna och orterna på den norska sidan utritade.

  NKK 26A "26. HAKKAS" NLK 1893. Uppmätt 1887-89. Skala 1:200.000. Från Dadtjatjåk i väst till ostansjö i ost samt Riebneskaise i nord till Luspevare i syd.

  NKK 26B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1911.

  NKK 26B(2) Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1932. Litografiskt övertryck GLA 1932.

  NKK 27A "27. ARJEPLUOG" NLK 1892. Uppmätt 1887. Skala 1:200.000. Från Racksund i väst till Udtja i ost samt Säitevare i nord till norra halvan av sjön Abraur i syd.

  NKK 27B Samma karta som ovan med med titeln "ARJEPLOG". Allmänna vägar översedda 1932. Litografiskt övertryck GLA 1932.

  NKK 28A "28. STENTRÄSK" NLK 1893. Uppmätt 1885. Skala 1:200.000. Från Tjäura i väst till Mo i ost samt Vajmat i nord till Vitbergsträsk i syd.

  NKK 28B Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1932. Litografiskt övertryck GLA 1932.

  NKK 28B(2) Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1939. Litografiskt övertryck GLA 1939.

  NKK 29A "29. HARADS" NLK 1892. Uppmätt 1888-90. Skala 1:200.000. Från Vuollerim i väst till Niemisel i ost samt Sanden i nord till Svartlå i syd.

  NKK 29B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1914.

  NKK 29B(2) Samma karta som ovan. Uppmätt 1882, 1885, 1886 och 1888-90. Allmänna vägar översedda 1933. Litografiskt övertryck GLA 1934.

  NKK 29B(3) Samma karta som ovan. Uppmätt 1882, 1885, 1886 och 1888-90. Allmänna vägar översedda 1941. Litografiskt övertryck GLA 1941.

  NKK 30A och 31A "30. ÖFVER KALIX" NLK 1893. Uppmätt 1888-90. och "31. ÖFVER TORNEÅ" NLK 1891. Uppmätt 1889. Skala 1:200.000. Från Långsel i väst till gränsen i ost samt Soukolojärvi i nord till Kamlungträsket i syd.

  NKK 30B och 31B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1912 resp. 1918.

  NKK 30B(2) Samma karta som ovan men med titel "ÖVERKALIX". Allmänna vägar översedda 1940. Litografiskt övertryck GLA 1942.

  NKK 32A "32. TÄRNA" NLK 1897. Uppmätt 1890, 1894 och 1895. Allmänna vägar översedda 1941. Litografiskt övertryck GLA 1941. Skala 1:200.000. Från gränsen i väst till Stortjulträsket i ost samt Umasjö i nord till Arevattnet i syd.

  NKK 33A "33. SORSELE" NLK 1896. Uppmätt 1889-90, 1893. Skala 1:200.000. Från Överstjuktan i väst till Sorsele i ost samt Jårpevare i nord till Jiltjaurberget i syd.

  NKK 33B Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1931. Litografiskt övertryck GLA 1932.

  NKK 34A "34. STORAFVAN" NLK 1894. Uppmätt 1878, 1887, 1893. Skala 1:200.000. Från Maskaur i väst till Stenträsket i ost samt Kurrokvejk i nord till Sunnanå i syd.

  NKK 34B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1910.

  NKK 34B(2) Samma karta som ovan men med titel "STORAVAN". Allmänna vägar översedda 1932. Litografiskt övertryck GLA 1932.

  NKK 35A "35. ARVIDSJAUR" NLK 1892. Uppmätt 1878-1890. Skala 1:200.000. Från Ripeluokt i väst till dagens Vidsel i ost samt Vitberget i nord till Pjesker i syd.

  NKK 35B Samma karta som ovan. NLK 1893. Uppmätt 1878, 1885 och 1890. Allmänna vägar översedda 1939. Litografiskt övertryck GLA 1939.

  NKK 36A "36. BODEN" NLK 1894. Uppmätt 1890-91. Skala 1:200.000. Från Vistträsk i väst till Gammelstaden i ost samt Nedre Svartlå i nord till Ersnäs i syd.

  NKK 36B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1916.

  NKK 36B(2) N.O. Skala 1:100.000. RAK 1928. Uppmätt 1925. Allmänna vägar översedda 1936. Tryckt av GLA 1936. Med teckenförklaring.

  NKK 37A och 38A "37. LULEÅ" NLK 1896. Uppmätt 1891. och "38. HAPARANDA" NLK 1889. Uppmätt 1891. Skala 1:200.000. Från Luleå i väst till gränsen i ost samt Kamlunge i nord till Sandöfjärden i syd.

  NKK 37B och 38B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1912 resp. 1917.

  NKK 39A och 40A "39. JADNEM" NLK 1899. Uppmätt 1896-1897. och "40. DIKANÄS" NLK 1899. Uppmätt 1896-1897. Skala 1:200.000. Från gränsen i väst till Dikanäs kapell i ost samt Lill-Björkvattnet i nord till Marssjön i syd.

  NKK 39B och 40B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1930 resp. Allmänna vägar översedda 1931. Tryckt av GLA 1931.

  NKK 41A "41. STENSELE" NLK 1897. Uppmätt 1894-1896. Skala 1:200.000. Från Vojmsjön i väst till Barsele i ost samt Stensund i nord till Skikkisjön i syd.

  NKK 41B Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1931. Litografiskt övertryck GLA 1932.

  NKK 42A "42. MALÅ" NLK 1895. Uppmätt 1892-1894. Skala 1:200.000. Från Blattniksele i väst till Springliden i ost samt Ledvattnet i nord till Bastuträsk i syd.

  NKK 42B Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1931. Litografiskt övertryck GLA 1932.

  NKK 43A "43. JÖRN (BOKSELE)" NLK 1895. Uppmätt 1878, 1892. Skala 1:200.000. Från Bäcknäs i väst till Melsträsk i ost samt Gråträsk i nord till Hornsträsk i syd.

  NKK 43B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1900.

  NKK 43B(2) Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1912.

  NKK 43B(3) Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1933. Litografiskt övertryck GLA 1934.

  NKK 44A och 45A "44. PITEÅ" NLK 1900. Uppmätt 1891, 1892. och "45. RÖDKALLEN" NLK 1903. Uppmätt 1877, 1891. Skala 1:200.000. Från Djupfors i väst till Småskären i ost samt Arnemark i nord till Renholmen i syd.

  NKK 44B och 45B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1916 resp. 1907.

  NKK 46A "46. FROSTVIKEN" RAK 1903. Uppmätt 1899-1900. Skala 1:200.000. Från gränsen i väst till Sielkentjakke i ost samt Hetenjaure i nord till Gäddede i syd.

  NKK 46B Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1934. Litografiskt övertryck GLA 1934.

  NKK 47A "47. RISBÄCK" RAK 1901. Uppmätt 1896-1898. Skala 1:200.000. Från Norra Borgafjällen i väst och nord till Strömnäs i ost samt Stor-Jougdan i syd.

  NKK 47B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1911.

  NKK 47B(2) Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1934. Litografiskt övertryck GLA 1934.

  NKK 48A "48. VILHELMINA" NLK 1898. Uppmätt 1897. Skala 1:200.000. Från Strömnäs i väst till Gransjöriset i ost samt Skarvsjöby i nord till Gransjöriset i syd.

  NKK 48B Samma karta som ovan. RAK. Litografiskt övertryck GLA 1917.

  NKK 48B(2) Samma karta som ovan. RAK. Allmänna vägar översedda 1933. Litografiskt övertryck GLA 1934.

  NKK 49A "49. LYCKSELE" RAK 1902. Uppmätt 1898. Skala 1:200.000. Från Grundfors i väst till Arvträsk i ost samt Björksele i nord till Hedlunda i syd.

  NKK 49B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1917.

  NKK 49B(2) Samma karta som ovan. Reviderad 1929. Litografiskt övertryck GLA 1931.

  NKK 50A "50. NORSJÖ" RAK 1902. Uppmätt 1899. Skala 1:200.000. Från Kvarnåsen i väst till Brönstjärn i ost samt Stor-Kvammarn i nord till Abborrträsk i syd.

  NKK 50B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1913.

  NKK 50B(2) Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1933. Litografiskt övertryck GLA 1940.

  NKK 51A "51. SKELLEFTEÅ" RAK 1906. Uppmätt 1901-02. Skala 1:200.000. Från Kvarnåsen i väst till Brönstjärn i ost samt Stor-Kvammarn i nord till Abborrträsk i syd.

  NKK 51B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1913.

  NKK 51A N.V. Skala 1:100.000. RAK 1926. Uppmätt 1920. Med teckenförklaring.

  NKK 51A S.V. och S.O. Skala 1:100.000. RAK 1926. Uppmätt 1921. Med teckenförklaring.

  NKK 52A och 53A "52. MUNSFJÄLLET" RAK 1904. Uppmätt 1900-01. och "53. ALANÄS" RAK 1906. Uppmätt 1899-1903. Skala 1:200.000. Från Jävsjön i väst till Småskären i ost samt Gäddede i nord till Renholmen i syd.

  NKK 52B och 53B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1908 resp. 1907 / 1916.

  NKK 52B(2) och 53B(2) Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1934 resp. 1933. Litografiskt övertryck GLA 1935. resp. 1934.

  NKK 54A "54. ÅSELE" RAK 1907. Uppmätt 1902-04. Skala 1:200.000. Från Bellvik i väst till Yxsjö i ost samt Gransjöriket i nord till Gavsele i syd.

  NKK 54B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1916.

  NKK 54B(2) Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1933. Litografiskt övertryck GLA 1934.

  NKK 55A "55. FREDRIKA" RAK 1920. Uppmätt 1912, 14-15. Skala 1:200.000. Från Storsjön i väst till Öreström i ost samt Vägsele i nord till Ytterrissjö i syd.

  NKK 55B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1920.

  NKK 55B(2) Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1934. Litografiskt övertryck GLA 1935.

  NKK 56A "56. DEGERFORS" RAK 1943. Uppmätt 1902, 1906 och 1907. Skala 1:200.000. Från Skurträsk i väst till Bygdeträsk i ost samt Slipstensjön i nord till Vännfors i syd.

  NKK 56A N.V. Skala 1:100.000. RAK 1911. Uppmätt 1907. Med teckenförklaring.

  NKK 56A N.O. Skala 1:100.000. RAK 1911. Uppmätt 1906-07. Med teckenförklaring.

  NKK 56A S.V. Skala 1:100.000. RAK 1911. Uppmätt 1906-07. Med teckenförklaring.

  NKK 56A S.O. Skala 1:100.000. RAK 1910. Uppmätt 1906. Med teckenförklaring.

  NKK 57A "57. LÖFÅNGER" RAK 1917. Uppmätt 1906. Skala 1:200.000. Från Andersvattnet i väst till kusten i ost samt Bursiljum i nord till Djäkneboda i syd.

  NKK 57B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1917.

  NKK 57A N.V. Skala 1:100.000. RAK 1910. Uppmätt 1906. Med teckenförklaring.

  NKK 57A N.O. Skala 1:100.000. RAK 1910. Uppmätt 1906. Med teckenförklaring.

  NKK 57A S.V. Skala 1:100.000. RAK 1910. Uppmätt 1906. Med teckenförklaring.

  NKK 58A "58. KOLÅSEN" RAK 1905. Uppmätt 1901-03. Skala 1:200.000. Från gränsen i nord och väst till Beljom i ost samt Häggsjön i syd.

  NKK 58B Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1934. Litografiskt övertryck GLA 1935.

  NKK 59A "59. HOTAGEN (KALLSJÖN)" RAK 1908. Uppmätt 1903-04. Skala 1:200.000. Från Böle i väst till Lundsjön i ost samt Hotagen i nord till Almås i syd.

  NKK 59B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck 1909.

  NKK 59B(2) Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1934. Litografiskt övertryck GLA 1936.

  NKK 60A "60. STRÖM (STRÖMSUND)" RAK 1912. Uppmätt 1904, 08-09. Skala 1:200.000. Från Föllinge i väst till Rudsjön i ost samt Bonäset i nord till Solberg i syd. Vissa exemplar med titeln "60. STRÖMSUND (STRÖM)"

  NKK 60B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1913.

  NKK 60B(2) Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1934. Litografiskt övertryck GLA 1935.

  NKK 61A "61. JUNSELE" RAK 1916. Uppmätt 1910-11. Skala 1:200.000. Från Nagasjökälen i väst till Holmträsk i ost samt Björksele i nord till Ovanmo i syd.

  NKK 61B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1916.

  NKK 61B(2) Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1934. Litografiskt övertryck GLA 1935.

  NKK 62A "62. BJÖRNA" RAK 1946. Uppmätt 1908-10. Skala 1:200.000. Från Solberg i väst till Flärke i ost samt Häggsjömon i nord till Norrflärke i syd.

  NKK 62A N.V. Skala 1:100.000. RAK 1913. Uppmätt 1910. Med teckenförklaring.

  NKK 62B N.V. Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1913.

  NKK 62B(2) N.V. Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1934. Litografiskt övertryck GLA 1936.

  NKK 62A N.O. Skala 1:100.000. RAK 1912. Uppmätt 1908 och 1910. Med teckenförklaring.

  NKK 62B N.O. Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1912.

  NKK 62B(2) N.O. Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1934. Litografiskt övertryck GLA 1936.

  NKK 62A S.V. Skala 1:100.000. RAK 1912. Uppmätt 1908-09. Med teckenförklaring.

  NKK 62B S.V. Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1913.

  NKK 62B(2) S.V. Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1934. Litografiskt övertryck GLA 1936.

  NKK 62A S.O. Skala 1:100.000. RAK 1911. Uppmätt 1908. Med teckenförklaring.

  NKK 62B S.O. Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1912.

  NKK 62B(2) S.O. Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1934. Litografiskt övertryck GLA 1936.

  NKK 63B och 64B "63. UMEÅ" RAK 1902. Uppmätt 1902. Översedd 1920. och "64. HOLMÖN" RAK 1919. Uppmätt 1912, 14-15. Reviderad 1919. Skala 1:200.000. Från Flärke i väst till Holmön i ost samt Vännfors i nord till Ava i syd.

  NKK 63B(2) Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1924 resp. 1919.

  NKK 63A N.V. Skala 1:100.000. RAK 1908. Uppmätt 1902. Med teckenförklaring.

  NKK 63B N.V. Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1910.

  NKK 63A N.O. Skala 1:100.000. RAK 1907. Uppmätt 1902. Med teckenförklaring.

  NKK 63B N.O. Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1914 / 1927.

  NKK 63A S.V. Skala 1:100.000. RAK 1908. Uppmätt 1902. Med teckenförklaring.

  NKK 63B S.V. Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1909.

  NKK 63B(2) S.V. Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1910 och 1914.

  NKK 63A S.O. Skala 1:100.000. RAK 1907. Uppmätt 1902. Med teckenförklaring.

  NKK 63B S.O. Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1910.

  NKK 63B(2) S.O. Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1927.

  NKK 64A N.V. Skala 1:100.000. RAK 1907. Uppmätt 1905-06. Med teckenförklaring.

  NKK 64B N.V. Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1910.

  NKK 64B(2) N.V. Samma karta som ovan. Reviderad 1919. Litografiskt övertryck GLA 1919.

  NKK 64A S.O. Skala 1:100.000. RAK 1908. Uppmätt 1905-06. Med teckenförklaring.

  NKK 64B(2) S.O. Samma karta som ovan. Reviderad 1919. Litografiskt övertryck GLA 1919.

  NKK 65A "65. DUFED" RAK 1904. Uppmätt 1901-02. Skala 1:200.000. Från gränsen i väst till Ottsjö i ost samt Väster-Noren i nord till Sylarna i syd.

  NKK 65B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1909.

  NKK 66A "66. ÅRE" RAK 1903. Uppmätt 1899-1900. Skala 1:200.000. Från Åreskutan i väst till Aspås i ost samt Kall i nord till Borgen i syd.

  NKK 66B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1908.

  NKK 66B(2) Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1921.

  NKK 66B N.V. Skala 1:100.000. RAK 1928. Uppmätt 1900. Reviderad 1922. Litografiskt övertryck GLA 1928. Med teckenförklaring.

  NKK 66B N.O. Skala 1:100.000. RAK 1929. Uppmätt 1900. Reviderad 1922. Litografiskt övertryck GLA 1929. Med teckenförklaring.

  NKK 66B S.V. Skala 1:100.000. RAK 1934. Uppmätt 1900. Reviderad 1930. Litografiskt övertryck GLA 1934. Med teckenförklaring.

  NKK 66B S.O. Skala 1:100.000. RAK 1928. Uppmätt 1900. Reviderad 1922. Litografiskt övertryck GLA 1929. Med teckenförklaring.

  NKK 67A "67. ÖSTERSUND" RAK 1903. Uppmätt 1899-1900. Skala 1:200.000. Från Östersund i väst till Gesunden i ost samt Vikfjärd i nord till Fåker i syd.

  NKK 67B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1912 / 1916.

  NKK 67B(2) Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1935. Litografiskt övertryck GLA 1938.

  NKK 67B N.V. Skala 1:100.000. RAK 1927. Uppmätt 1899. Reviderad 1922. Litografiskt övertryck GLA 1928. Med teckenförklaring.

  NKK 67B(2) N.V. Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1935. Litografiskt övertryck GLA 1937. Med teckenförklaring.

  NKK 67B S.O. Skala 1:100.000. RAK 1927. Uppmätt 1899 och 1900. Reviderad 1922. Litografiskt övertryck GLA 1928. Med teckenförklaring.

  NKK 67B(2) S.O. Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1935. Litografiskt övertryck GLA 1937. Med teckenförklaring.

  NKK 68A N.V. "68. SOLLEFTEÅ N.V." RAK 1907. Uppmätt 1901. Skala 1:100.000. Från Björkhöjden i väst till Norr-Moflo i ost samt Ovanmo i nord till Krokböle i syd. Med teckenförklaring.

  NKK 68B N.V. Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1934. Litografiskt övertryck GLA 1935.

  NKK 68A N.O. "68. SOLLEFTEÅ N.O." RAK 1906. Uppmätt 1901. Skala 1:100.000. Från Mo i väst till Aspeå i ost samt Jansjö i nord till Mo i syd. Med teckenförklaring.

  NKK 68B N.O. Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1934. Litografiskt övertryck GLA 1935.

  NKK 68A S.V. "68. SOLLEFTEÅ S.V." RAK 1906. Uppmätt 1901. Skala 1:100.000. Från Krångede i väst till Finnåberget i ost samt Västby i nord till Bispgården i syd. Med teckenförklaring.

  NKK 68B S.V. Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1906 / 1910.

  NKK 68B(2) S.V. Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1934. Litografiskt övertryck GLA 1935.

  NKK 68A S.O. "68. SOLLEFTEÅ S.O." RAK 1905. Uppmätt 1901-02. Skala 1:100.000. Från Helgum i väst till Gårdnäs i ost samt Ed i nord till Forsed i syd. Med teckenförklaring.

  NKK 68B S.O. Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1909 / 1921.

  NKK 68B(2) S.O. Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1934. Litografiskt övertryck GLA 1936.

  NKK 69A N.V. "69. ÖRNSKÖLDSVIK N.V." RAK 1910. Uppmätt 1905. Skala 1:100.000. Från Holm i väst till Sidensjö i ost samt Vattugården i nord till Björnböle i syd. Med teckenförklaring.

  NKK 69B N.V. Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1910.

  NKK 69B(2) N.V. Samma karta som ovan. Reviderad 1945. Litografiskt övertryck GLA 1947.

  NKK 69A N.O. "69. ÖRNSKÖLDSVIK N.O." RAK 1909. Uppmätt 1905. Skala 1:100.000. Från Mellansel i väst till Gideå bruk i ost samt Gideå i nord till Domsjö i syd. Med teckenförklaring.

  NKK 69B N.O. Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1910 och 1914.

  NKK 69B(2) N.O. Samma karta som ovan. Reviderad 1945. Litografiskt övertryck GLA 1947.

  NKK 69A S.V. "69. ÖRNSKÖLDSVIK S.V." RAK 1910. Uppmätt 1904 och 1905. Skala 1:100.000. Från Sånga i väst till Skoved i ost samt Björksjön i nord till Nyland i syd. Med teckenförklaring.

  NKK 69B S.V. Samma karta som ovan. Reviderad 1944. Litografiskt övertryck GLA 1946.

  NKK 69B(2) S.V. Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1935. Litografiskt övertryck GLA 1937.

  NKK 69A S.O. "69. ÖRNSKÖLDSVIK S.O." RAK 1910. Uppmätt 1904-05. Skala 1:100.000. Från Docksta (Vibyggerå) i väst till Ällön i ost samt Orrvik i nord till Ullångersfjärden norr om Mjällomlandet i syd. Med teckenförklaring.

  NKK 69B S.O. Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1910.

  NKK 69B(2) S.O. Samma karta som ovan. Reviderad 1944. Litografiskt övertryck GLA 1946.

  NKK 69B(3) S.O. Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1935. Litografiskt övertryck GLA 1937.

  NKK 70B "70. HUSUM" RAK 1921. Uppmätt 1902 och 1904. Litografiskt övertryck GLA 1921. Skala 1:200.000. Från Ultrå i väst till havet i ost samt Skademark i nord till Harskäret i syd.

  NKK 70A N.V. och N.O. (B) Skala 1:100.000. RAK 1909. Uppmätt 1902 och 1904. N.O.-bladet i litografiskt övertryck från 1909. Med teckenförklaring.

  NKK 70B N.V. och N.O. Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1909 och 1914 resp. 1913.

  NKK 71A "71. LJUSNEDAL" RAK 1909. Uppmätt 1905. Skala 1:200.000. Från gränsen i väst till Storsjö i ost samt Vålåsjön i nord till Ljusnedal i syd.

  NKK 71B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck 1909.

  NKK 71B(2) Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1923.

  NKK 72A "72. ÅSARNA" RAK 1923. Uppmätt 1918. Skala 1:200.000. Från Storsjö i väst till Hackås i ost samt Hundshögen i nord till Klövsjö i syd.

  NKK 72B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1923.

  NKK 73A "73. BRÄCKE" RAK 1902. Uppmätt 1898-99. Skala 1:200.000. Från Näs i nordväst till Johannisberg i sydost.

  NKK 73B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1916.

  NKK 73B(2) Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1935. Litografiskt övertryck GLA 1938.

  NKK 73B N.V. Skala 1:100.000. RAK 1935. Uppmätt 1898. Reviderad 1931. Litografiskt övertryck GLA 1935. Med teckenförklaring.

  NKK 73B N.O. Skala 1:100.000. RAK 1935. Uppmätt 1898. Reviderad 1931. Litografiskt övertryck GLA 1935. Med teckenförklaring.

  NKK 73B S.V. Bladet troligen ej utgivet.

  NKK 73B S.O. Bladet troligen ej utgivet.

  NKK 74A N.V. "74. INDAL N.V." RAK 1909. Uppmätt 1903. Skala 1:100.000. Från Ansjön i väst till Oxsjön i ost samt Västeråsen i nord till Ljungå i syd. Med teckenförklaring.

  NKK 74B N.V. Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1935. Litografiskt övertryck GLA 1936.

  NKK 74A N.O. "74. INDAL N.O." RAK 1909. Uppmätt 1903-04. Skala 1:100.000. Från Ödingen i väst till Gåltjärn i ost samt ostergraninge i nord till Stordalen i syd. Med teckenförklaring.

  NKK 74B N.O. Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1935. Litografiskt övertryck GLA 1936.

  NKK 74A S.V. "74. INDAL S.V." RAK 1909. Uppmätt 1903. Skala 1:100.000. Från Marktjärn i väst till Navarn i ost samt Ljungå vad i nord till Ö. Gissjö i syd. Med teckenförklaring.

  NKK 74B S.V. Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1910.

  NKK 74B(2) S.V. Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1935. Litografiskt övertryck GLA 1936.

  NKK 74A S.O. "74. INDAL S.O." RAK 1909. Uppmätt 1903. Skala 1:100.000. Från Stor-Sundsjön i väst till Uland i ost samt Nordanå i nord till Bjärme i syd. Med teckenförklaring.

  NKK 74B S.O. Samma karta som ovan. Reviderad 1929. Litografiskt övertryck GLA 1930.

  NKK 75A N.V. "75. HÄRNÖSAND N.V." RAK 1909. Uppmätt 1904. Skala 1:100.000. Från Gåltjärn i väst till Nordingrå i ost samt Bollstabruk i nord till Storön i syd. Med teckenförklaring.

  NKK 75B N.V. Samma karta som ovan. Reviderad 1944. Litografiskt övertryck GLA 1947.

  NKK 75A N.O. "75. HÄRNÖSAND N.O." RAK 1908. Uppmätt 1904. Skala 1:100.000. Från Häggvik i väst till havet i ost samt Mjällom i nord till Långskär i syd. Med teckenförklaring.

  NKK 75B N.O. Samma karta som ovan. Reviderad 1944. Litografiskt övertryck GLA 1945.

  NKK 75A S.V. "75. HÄRNÖSAND S.V." RAK 1908. Uppmätt 1904. Skala 1:100.000. Från Gussjön i väst till havet i ost samt Aspnäs i nord till Svedje i syd. Med teckenförklaring.

  NKK 75B S.V. Samma karta som ovan. Reviderad 1944. Litografiskt övertryck GLA 1946.

  NKK 76A "76. TÄNNÄS" RAK 1922. Uppmätt 1917-19. Skala 1:200.000. Från gränsen i väst till Stor-Kölsjön i ost samt Hjortviken i nord till Floåsen i syd.

  NKK 76B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck 1922.

  NKK 77A "77. HEDE" RAK 1923. Uppmätt 1912 och 1917. Skala 1:200.000. Från Rannsundet i väst till Rätan i ost samt Rätan i nord till Sveg i syd.

  NKK 77B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck 1925.

  NKK 78A "78. RAMSJÖ" RAK 1919. Uppmätt 1899-1900 och 1913. Skala 1:200.000. Från Rätanbyn i väst till Valsjön i ost samt Ljungaverk i nord till Bäckan i syd.

  NKK 78B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck 1919.

  NKK 78B(2) Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1935. Litografiskt övertryck 1938.

  NKK 79A och 80A "79. SUNDSVALL" RAK 1901. Uppmätt 1897-1898. och "80. BRÄMÖ" RAK 1907. Uppmätt 1897-1904. Skala 1:200.000. Från Valsjön i väst till havet i ost samt Fränsta i nord till Njuparna i syd.

  NKK 79B och 80B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck 1901 resp. 1910.

  NKK 79B(2) Samma karta som ovan. Reviderad 1912-13. Översedd 1924. Litografiskt övertryck 1925.

  NKK 79B N.V. "79. SUNDSVALL N.V." RAK 1916. Uppmätt 1898 och reviderad 1913. Litografiskt övertryck GLA 1916. Skala 1:100.000. Från Sör-Hångsta i väst till N. Nedansjö i ost samt Fränsta i nord till Hassel i syd. Med teckenförklaring.

  NKK 79B(2) N.V. Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1935. Litografiskt övertryck GLA 1936.

  NKK 79B N.O. "79. SUNDSVALL N.O." RAK 1916. Uppmätt 1897-98 och reviderad 1912. Litografiskt övertryck GLA 1916. Skala 1:100.000. Från Nedansjö i väst till Alnön i ost samt Västansjö i nord till Njurunda i syd. Med teckenförklaring.

  NKK 79B(2) N.O. Samma karta som ovan. Reviderad 1946. Litografiskt övertryck GLA 1948.

  NKK 79B S.V. "79. SUNDSVALL S.V." RAK 1914. Uppmätt 1897 och reviderad 1913. Litografiskt övertryck GLA 1914. Skala 1:100.000. Från Skånsjön i väst till Mörtsjön i ost samt Hassel i nord till Lennsjö i syd. Med teckenförklaring.

  NKK 79B(2) S.V. Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1935. Litografiskt övertryck GLA 1936.

  NKK 79B S.O. "79. SUNDSVALL S.O." RAK 1915. Uppmätt 1897 och reviderad 1913. Litografiskt övertryck GLA 1915. Skala 1:100.000. Från Älvsund i väst till Björkön i ost samt Ängom i nord till Fiskvik i syd. Med teckenförklaring.

  NKK 79B(2) S.O. Samma karta som ovan. Reviderad 1946. Litografiskt övertryck GLA 1948.

  NKK 80A N.V. "80. BRÄMÖN N.V." RAK 1907. Uppmätt 1904. Skala 1:100.000. Från Rödön i väst till havet i ost samt Storsand i nord till Gubben i syd. Med teckenförklaring.

  NKK 80B N.V. Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1910.

  NKK 80A S.V. "80. BRÄMÖN S.V." RAK 1908. Uppmätt 1897. Skala 1:100.000. Från västra Björkön i väst till havet i ost samt Brämön i nord till Gran i syd. Med teckenförklaring.

  NKK 80B S.V. Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1910.

  NKK 81A "81. IDRE" RAK 1921. Uppmätt 1915-17. Skala 1:200.000. Från gränsen i väst till Foskvallen i ost samt Nipfjället i nord till Göljåfjället i syd.

  NKK 81B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1921.

  NKK 82A "82. LILLHÄRDAL" RAK 1923. Uppmätt 1912 och 1917. Skala 1:200.000. Från Särna i väst till Hundsjön i ost samt Milstenshågna i nord till Öjsjön i syd.

  NKK 82B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1923.

  NKK 83A "83. LOS" RAK 1916. Uppmätt 1897-98, 1911-12. Skala 1:200.000. Från Kropptjärn i väst till Rödmyra i ost samt Kårböle i nord till Mattsmyra i syd.

  NKK 83B Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1916.

  NKK 84A "84. HUDIKSVALL" RAK 1900. Uppmätt 1887-96-97. Skala 1:200.000. Från Ljusdal i väst till havet i ost samt Bergsjö i nord till Vallsta i syd.

  NKK 84B Samma karta som ovan. Reviderad 1912. Litografiskt övertryck GLA 1917.

  NKK 84A N.V. Skala 1:100.000. RAK 1913. Uppmätt 1897. Reviderad 1912. Med teckenförklaring.

  NKK 84B N.V. Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1913.

  NKK 84B(2) N.V. Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1935. Litografiskt övertryck GLA 1937.

  NKK 84A N.O. Skala 1:100.000. RAK 1914. Uppmätt 1896-97. Reviderad 1912. Med teckenförklaring.

  NKK 84B N.O. Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1914.

  NKK 84B(2) N.O. Samma karta som ovan. Reviderad 1946. Litografiskt övertryck GLA 1948.

  NKK 84A S.V. Skala 1:100.000. RAK 1914. Uppmätt 1887 och 1896. Reviderad 1912. Med teckenförklaring.

  NKK 84B S.V. Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1914.

  NKK 84B(2) S.V. Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1935. Litografiskt övertryck GLA 1937.

  NKK 84A S.O. Skala 1:100.000. RAK 1914. Uppmätt 1887, 1896-97. Reviderad 1912. Med teckenförklaring.

  NKK 84B S.O. Samma karta som ovan. Litografiskt övertryck GLA 1914.

  NKK 84B(2) S.O. Samma karta som ovan. Reviderad 1946. Litografiskt övertryck GLA 1948.


  Södra Kartverkets kartor

  Förkortningar Bokstavskod i Ordernr.
  TC
  GS
  RAK
  Gr
  Topografiska Corpsen
  Generalstaben
  Rikets Allmänna Kartverk
  Gravör/er
  A
  B
  Litograferat blad, äldre upplaga
  Litograferat blad, ibland reviderat/övertryckt, senare upplaga

  Klicka på önskad karta i bilden nedan. Vissa kartor gavs aldrig ut då dessa skulle varit blanka vattenkartor.
  Klicka på önskad karta i bilden ovan. Vissa kartor gavs aldrig ut då dessa skulle varit blanka vattenkartor.


  Ordernr. Titelrubrik, utgivare och utgivningsår, gravörer, områdesbeskrivning m.m.

  SKK 1A "1. MALMÖ" TC 1860. Översedd 1875. Gr G Wirsing. Från Saltholm i N till vattendelen söderut. Från danska kustområdet (schematiskt) med Ste Heddinge, Kjöge, Dragör och Saltholm i V till Åkarps kyrka i O. Skanör. Falsterbo. Malmö.

  SKK 2A "2. YSTAD" TC 1864. Granskad 1875. Gr C. S. Wennersten. Delvis reviderad 1907. Från Uppåkra, Dalby och Lövestad kyrkor i N till kustområdet i S. Från Burlöv och Skegrie i V till Tranås och Tosterup i O. Trelleborg. Ystad. Det reviderade området sträcker sig från Ystad till Svenstorp - Everlöv - Tolånger och österut.

  SKK 3A "3. CIMBRISHAMN" TC 1861. Granskad 1875. Gr L. Mattig. Från Fågeltofta och Mällby i N till kusten med Kåsehuvud och Sandhammar i S. Från Spjutstorp i V till kusten och Simrishamn i O. Huvuddelen av bladet är vattenområde. Nordspetsen på Bornholm längst ner i kartans högra hörn.

  SKK 3B Samma karta som ovan. Delvis reviderad 1907. Det reviderade området sträcker sig från Borrby till Stiby och västerut.

  SKK 4A "4. LANDSKRONA" TC 1860. Gr G. Wirsing. Från Helsingör och Helsingborg i N till Saltholmsrevet i S. Från danska landet - Köpenhamn, Hilderöd och Helsingör i V till Halmstads kyrkby, Tirup, Borreby i O. Helsingborg. Landskrona. Barsebäck.

  SKK 5A "5. LUND" TC 1865. Granskad 1877. Gr Holm, Köpenhamn. Från Färingstofta och Mellby i N till Knästorp och Brandstad i S. Från Nöbbelöv i V till Träne och Andrarum i O. Staden Lund i bladets nedre vänstra hörn. Mitt på bladet Bosjökloster.

  SKK 6A "6. CHRISTIANSTAD" TC 1862. Översedd 1874. Gr C. Schleich. Från Önnestad och Mjällby i N till Eljaröd och Vitaby i S. Från Östra Wram i V till kustområdet Kivik fiskeläge mot Hanösund i O. Kristianstad och i  Sölvesborg kartkant.

  SKK 7A "7. UTKLIPPORNA" Utan årtal, ca 1860. Litet blad med Stenshamn, Utlängan och Utklipporna.

  SKK 8A "8. ENGELHOLM" TC 1861. Gr C. Schleich. Hallands länsdel översedd 1895. Från Hallands Väderö och Skummeslöv i N till danska kustområdet med Gilleleje, Hornbaek och Haellebaek gaard samt Kropp och Bjuv kyrkor i S. Från Kullen i V till Västersjö och Kvidinge kyrkby i O. Kartan täcker hela Bjärehalvön med Båstad, Torekov, Ängelholm, Kullen, Höganäs, Viken.

  SKK 8B Samma karta litografiskt övertryck. Hallands länsdel uppmätt 1842-43, Kristianstads och Malmöhus länsdelar 1857-58. Reviderad 1929.

  SKK 9A "9. FINJA" TC 1865. Gr C. Schleich. Hallands länsdel översedd 1896. Från Hishult och Visseltofta i N till Riseberga och Brönnestad i S. Från Ränneslöv, Östra Ljungby, Sönnarslöv i V till Osby och Sörby i O.

  SKK 10A "10. CARLSHAMN" TC 1869. Gr Ebbesen. Kristianstads och Kronobergs länsdelar uppmätta 1862-63. Blekinge länsdel uppmätt 1843 och översedd 1866. Från Hammarbäck, Kärraboda, Hövidstorp, Bjällerhult och sjön Mien i N till Färlöv, Kiaby, kustområdet till Elleholm och Carlshamn i S. Från GLimminge och Strö i V till Hällaryd i O.

  SKK 11A "11. CARLSKRONA" TC 1870. Gr Zinti, Wennersten, Pettersson. Uppmätt 1842-43. Översedd 1866. Översedd även 1905. Från Eringsboda i N till kustområdet i S. Från Öljehult och Åryd i V till Trankvill och Torshamn i O.

  SKK 11B Samma karta litografiskt övertryck. 1924. Uppmätt 1920.

  SKK 12A "12. OTTENBY" TC 1870. Gr Hagstrand och Herlin. Uppmätt 1842. Översedd 1865. Från Torsås i N till kustbiten efter Orranäs i S. Södra Öland från Smeby till Ölands södra udde.

  SKK 12B Samma karta som ovan. GS 1922. Gr E. Sandberg. Uppmätt 1920. Med namnlista på fältmätarna.

  SKK 13A "13. HALMSTAD" TC 1867. Gr F. C. Holm. Från Eftra och Slöinge i N till Mellbystrand i S. Från kustområdet i V till Marbäck och Tjärby i O. Staden Laholm i kartkant. Halmstad.

  SKK 14A "14. LJUNGBY" TC 1870. Gr Wennersten och Zintl. Kronobergs länsdel uppmätt 1864, Hallands 1842-43. Översedd 1865. Från Odensjön i N till Markaryds kyrka i S. Från Tonnersjö kyrka i V till Ljunga och Delary i O. Ljungby i kartans nordöstra hörn.

  SKK 14B Samma karta litografiskt övertryck. Översedd 1896. Med allmänna vägar översedda 1930. GS 1931.

  SKK 15A "15. HUSEBY" TC 1869. Gr C. Ebbesen. Uppmätt 1863-64. Från Blädinge och Öja i N till Almundsryd i S. Från Pjetteryd i V till Boaryd och Tingsås i O. Med hela sjöarna Möckeln och Åsnen.

  SKK 15B Samma karta som ovan. Allmänna vägarna översedda 1931.

  SKK 16A "16. LESSEBO" TC 1871. Gr Hagstrand, Wennersten, Ebbesen. Kronobergs länsdel uppmätt 1866., Kalmar och Blekinge 1841 och 1843, översedda 1866. Från Ekeberga i N till Åbyholm i S. Från Nöbbeled i V till Nybro och Påryd i O.

  SKK 17A "17. KALMAR" TC 1870. Gr Braese, Wennersten och Herlin. Uppmätt 1841-42, översedd 1866. Från Kristvalla, Ryssby och Gärdslösa på Öland i S. Från S:t Sigfrid i V till kustområdet på östra Öland i O.

  SKK 18A "18. WARBERG" TC 1872. Gr Braese, Wennersten och Pettersson. Uppmätt 1842. Översedd 1865. Från Värö, Karl Gustav och Mårdaklev i N till Asige i S. Från kustområdet i V till Sandsered i O.

  SKK 19A "19. ÖLMESTAD" TC 1872. Gr G. Wirsing. Jönköpings och Kronobergs länsdelar uppmätta 1865, Älvsborgs och Hallands 1841-42, översedda 1865. Översedd 1896. Från Bäck, Löbbo och Kulltorp i N till Femsjö och Bolmstad i S. Från Kinnared i V till Hånger och Dörarp i O. Mitt på bladet Kållerstad och Jälluntofta. Hela Bolmsö.

  SKK 19B Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1930.

  SKK 20A "20. WEXIÖ" TC 1873. Gr Wirsing, Wennersten och Herlin. Uppmätt 1865-67. Från Hjelmserud i N till Ryssby och Bergunda i S. Från Tånnö i V till Drev i O.

  SKK 20B Samma karta som ovan. Allmänna vägarna översedda 1931.

  SKK 21A "21. LENHOFDA" TC 1874. Gr Steffens, Wennersten och Ebbesen. Uppmätt 1867 och 1870. Från Triab i N till Kosta i S. Från Braås i V till Aboda i O.

  SKK 22A "22. MÖNSTERÅS" GS 1874. Gr Steffens, Wennersten och Herlin. Fasta landets del uppmätt 1870, Ölands delen 1842, översedd 1870. Från Norra Skärhult och Högsby på Öland i N till Nickebo och Räpplinge på Öland i S. Från sjön Allgunnen i V till östra kusten av Öland i O.

  SKK 22B Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1932.

  SKK 23A "23. HAMRA" GS 1889. Utan gravör. Uppmätt 1888. Från Grötlingbo till Hoburgen.

  SKK 24A "24. SÄRÖ" TC 1863. Gr Zintl. Hallands länsdel översedd 1896. Från Brännö och Fässberg i N till Nidingen i S. Från skärgårdsområdet i V till Kållered och Västra Kungsbackafjorden i O. Styrsö och Onsalahalvön.

  SKK 25A "25. KUNGSBACKA" TC 1871. Gr Wennersten och Backhoff. Uppmätt 1839-42, översedd 1865. Hallands länsdel översedd 1896. Från Råda, Björketorp och Rydboholm i N till Veddige i S. Från Kungsbacka (i kartkant) i V till Ljushult, Revesjö och Frölunda i O.

  SKK 26A "26. NISSAFORS" GS 1874. Gr Steffens, Wennersten och Pettersson. Jönköpings länsdel uppmätt 1868, Älvsborgs 1841, översedd 1869. Från Finnekumla och Gällstad kyrka i N till Anderstorp i S. Från Svenljunga i V till Åker i O.

  SKK 26B Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1930.

  SKK 27A "27. NYDALA" GS 1875. Gr Steffens, Wennersten och Wirsing. Uppmätt 1869-70. Från Fintorp i N till sjön Rusken och Bäckaby kyrkby i S. Från Hestra och Skillingaryd i V till Höreda och Näsby kyrkbyar i O.

  SKK 27B Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1931.

  SKK 28A "28. HVETLANDA" GS. Gr Steffens, Wennerström och Ebbesen. Uppmätt 1870-72. Från Hult, Ingatorp, Mariannelund och Pelarne i N till Stocketorp, Fagerhult och Trånshult i S. Från sjön Solgen och Vetlanda i V till Björnhult i O.

  SKK 28B Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1931.

  SKK 29A "29. OSCARSHAMN" GS 1875. Gr Steffens, Wennersten och Pettersson. Fasta landets del uppmätt 1872, Ölandsdelen 1842, översedd 1870. Från Totebo, Hjorted och Östra Eknö i N till Möckhult i S. Från sjöarna Möckeln och Illern i V till kusten i O. Parti av västra delen av Ölands norra udde. Med staden Oskarshamn.

  SKK 29B Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1932.

  SKK 30A "30. BÖDA" GS 1875. Utan gravör. Uppmätt 1842. Översedd 1870. Kartan innehåller endast delen av Öland från Böda upp till Ölands norra udde samt Stora Karlsö.

  SKK 30B Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedd 1932.

  SKK 31A "31. ROMA" GS 1890. Utan gravör. Uppmätt 1888. Från Stenkumla och Akebäck i N till Havdhem i S. Från Stora Karlsö och Lilla Karlsö i V till Östergarn i O.

  SKK 32A "32. GÖTEBORG" TC 1863. Gr C. Schleich. Uppmätt 1838-39. Översedd 1862. Från Klövedal, Valla och Norum i N till Fotö och Göteborg stad med omgivningar i S. Från skärgårdsområdet i V till Romelanda i O. Marstrand mitt på bladet. Med  Kungälv.

  SKK 32B Samma karta som ovan. Trakten kring Göteborg översedd 1922.

  SKK 33A "33. BORÅS" TC 1869. Gr C. Schleich. Uppmätt 1836-37 och 1839, översedd 1865. Från Ale-Skövde, Långared och Remmene kyrkbyar i N till Bollebygd i S. Från Nödinge i V till Björke, Molla, Borgstena och Brämhult kyrkbyar i O. Med städerna Alingsås och Borås. Hela sjön Mjörn och Sävern.

  SKK 34A "34. ULRICEHAMN" GS 1885. Utan gravör. Uppmätt 1883. Från Hudene och Yllestad i N till Dannike och Angerdshestra i S. Från Tärby och Hov i V till Habo i O. Med staden Ulricehamn. Mitt på bladet Blidsberg och Dalum.

  SKK 35A "35. JÖNKÖPING" GS 1887. Utan gravör. Uppmätt 1880-81. Från Kumla kyrka på Visingsö och Tranås i N till Tenhult, Nässjö gamla kyrka och staden Eksjö i S. Från västra sidan av Vättern i V till Norra Holma i O. Med städerna Gränna, Jönköping, Huskvarna, Tranås och Eksjö.

  SKK 35B Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1930.

  SKK 36A "36. VIMMERBY" GS 1885. Utan gravör. Uppmätt 1879. Från Malexander och Oppeby i N till Rumskulla i S. Från sjön Västra Lägern i V till sjön Anen (gränsen mellan Östergötland och Småland) i O. Med Kisa och Vimmerby. Sjöarna Sommen och Åsunden.

  SKK 36B Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1930.

  SKK 37A "37. VESTERVIK" GS 1883. Utan gravör. Uppmätt 1878. Från Västra Ed kyrkby i N till Helgerum i S. Från Locknevi i V till kustområdet i O. Överum. Gamleby. Västerviks stad. Ankarsrum.

  SKK 37B Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1932.

  SKK 38 38. Vattendel - ej utgiven.

  SKK 39A "39. VISBY" GS 1890. Utan gravör. Uppmätt 1888. Från Hallshuk och Fårösund i N till Dalhem i S. Med staden Visby.

  SKK 40A "40. FÅRÖ (med) 49. HOLMUDDEN (och) 48. LUTTERHORN" GS 1889. Utan gravör. Uppmätt 1888. Från Hallshuk, hela Fårö i N till Othem i S. Från Ireviken i V till vattendelen i O.

  SKK 41A "41. UDDEVALLA" TC 1844. Utan gravör. Översedd 1858. Från Hunnebostrand och Tossene i N till Mollösund och Ucklum i S. Från skärgårdsområdet i V till Vassbo och rakt söder ut i O. En av verkets tio äldsta kartor.

  SKK 41B Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1931.

  SKK 42A "42. WENERSBORG" TC 1841. Utan gravör. Översedd 1858. Från Röshult, Tranum och Väla i N till Västerlanda och Herrljunga i S. Från Norra Ryr i V till Herrjevad och Lundby i O. Med Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Halleberg och Hunneberg. En av verkets tio äldsta kartor.

  SKK 43A "43. SKARA" GS 1887. Utan gravör. Uppmätt 1880-81. Från Sävare, Åkleby i N till Grolanda och Härja i S. Från Fyrunga i V till Fridene i O. Med Falköping,Skara, Skövde. Hornborgasjön mitt på bladet.

  SKK 44A "44. HJO" GS 1884. Utan gravör. Uppmätt 1879-80. Från Ransberg och Vadstena (i kartkant) i N till Brandstorp, norra spetsen av Visingsö och Blåvik i kartans högra nedre hörn.

  SKK 45A "45. LINKÖPING" GS 1882. Utan gravör. Uppmätt 1877-78. Från Linköping stad med omgivningar i N till Boda i S. Från Högby kyrkby i V till sjön Hövern, Fallasjön och Loftern i O. Mjölby. Åtvidaberg.

  SKK 45B Samma karta som ovan. Reviderad 1926.

  SKK 46A "46. VALDEMARSVIK" GS 1881. Utan gravör. Uppmätt 1876-78. Från Östra Ryd, Djursö och Risö i N till Västra Ed i S. Från Gärdserum i V till kustområdet i O. Gusum, Valdemarsvik mitt på bladet. S:t Annas och Gryts skärgårdar.

  SKK 46B Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1932.

  SKK 47 47. Vattendel - ej utgiven.

  SKK 48A "48. LAUTERHORN" GS 1889. Utan gravör. Uppmätt 1888. Kartan upptar endast en liten del av Fårö/Lauterhorn och Marpis. Se även nr 40B.

  SKK 49A "49. HOLMUDDEN" GS 1889. Utan gravör. Kartan upptar endast nordöstra delen av Fårö. Se även nr 40B.

  SKK 50A "50. Numret ej utgivet."

  SKK 51A. "51. FJELLBACKA" TC 1843. Utan gravör. Från Rossöhamn, kyrkbyarna Töftedal och Rölanda i N till Foss i S. Från kustområdet i V till Råggärd, Rännelanda och Ödeborg kyrkbyar i O. Mitt på bladet Södra Bullaren. En av verkets äldsta kartor.

  SKK 51B Samma karta som ovan. Allmänna vägar översedda 1931.

  SKK 52A "52. UPPERUD (MELLERUD)" TC 1843. Utan gravör. Översedd 1858. Avvägningarna utförda av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Från Ödsköld och vattendelen i Dalbosjön i N till Fränefors, Tådene och Norra Kedum kyrkbyar i S. Från Högsäter i V till Rackeby i O. En av verkets tio äldsta kartor.

  SKK 52B Samma karta som ovan. RAK 1931. Uppmätt 1926. Med namnlista på fältmätarna.

  SKK 53A "53. MARIESTAD" TC 1845. Utan gravör. Översedd 1858. Från Lurö, Djurö skärgårdar och Sjötorp i N till Hangelösa, Lerdala och Säter kyrkbyar i S. Från större delen av Kollands halvö i V till Fredsberga och Mo kyrkbyar i O. En av verkets tio äldsta kartor.

  SKK 54A "54. CARLSBORG" TC 1842. Utan gravör. Översedd 1860. Från Hova och Stjärnsund i N till Mölltorp, Nässja och Hagbyberga i S. Från Björkäng i V till sjön Salstern i O. Motala i kartans högra nedre del.

  SKK 54A2 "54. CARLSBORG" GS 1890. Utan gravör. Uppmätt 1870-73, 1880-84.

  SKK 55A "55. FINSPÅNG" GS 1878. Gr Steffens, Wennersten och Herlin. Uppmätt 1873-74. Från Folkström och Rejmyre i N till Kaga i Roxens södra ände i S. Från Godegård i V till Hultsbruk i O.

  SKK 55B Samma karta som ovan. Reviderad 1928.

  SKK 56A "56. NORRKÖPING" GS 1877. Gr Steffens, Wennersten och Wirsing. Östergötlands länsdel uppmätt 1872-73. Södermanlands länsdel uppmätt 1851, översedd 1872. Från Stigtomta i N till Skällvik i S. Från Kvillinge och Östra Eneby i V till skärgårdsområdet utanför Vikbolandet i O. Med Norrköping, Söderköping och Nyköping.

  SKK 56B Samma karta som ovan. Reviderad 1927.

  SKK 57A "57. BJÖRKSUND" TC 1872. Gr C. S. Wennersten. Uppmätt 1854, översedd 1871. Skärgårdsområdet öster om Nyköping från Björksund i N till Landsort i O.

  SKK 58A 58. Ej utgiven

  SKK 59A "59. GOTSKA SANDÖN" Inga uppgifter om tryckår, utgivning eller gravör.

  SKK 60A och SKK 61A "61. STRÖMSTAD (MED 60. KOSTER)" och "61. STRÖMSTAD" GS 1891. Utan gravör. Från norska gränsområdet i N till Strömstad och Koster i SV. Från Bråtnäs i Dalsland söderut till Dals-Ed kyrka i S.

  SKK 61B Samma karta litograferad och med allmänna vägar översedd 1930.

  SKK 62A "62. ÅMÅL" GS 1894. Gr Herlin. Uppmätt 1891. Från Skillingebyn i norra änden av sjön Elden i N till Ånimskog i S. Från Torrskog i V till Bro kyrkby i O. Med Åmål och Säffle.

  SKK 62B Samma karta litograferad och med allmänna vägar översedda 1928.

  SKK 63A "63. ROSENBORG" GS 1887. Utan gravör. Uppmätt 1884 och 1886. I mitten Vänern omgiven i V Värmlands-Näs och i O Visnums-Kil och Amnehärads (i kartkant) kyrkor.

  SKK 64A "64. ASKERSUND" GS 1888. Utan gravör. Uppmätt 1884-85. Från Björneborg, Degerfors och Vintrosa i N till hela sjöarna Västra och Östra Laxsjön i S. Från Kålstrandsviken och Visnums kyrka i V till Åsbro och sjön Tisaren i O. Med hela sjön Skagern. Mitt på bladet sjön Toften. Laxå. Porla. Askersunds stad i bladets nedre högra hörn. 

  SKK 65A "65. SÄFSTAHOLM" TC utan årtal. Utan gravör. Örebro länsdel uppmätt 1834, Nyköping 1849 och Östergötland 1873. Från Stora Mellösa och Sältäppan i N till Asketorp i S. Från Kumla kyrkby i V till Östra Vingåkers kyrkas omgivningar i O. Med sjön Sottern, Brevens Bruk och Högsjö kyrka mitt på bladet. En av verkets äldsta kartor.

  SKK 65B Samma karta som ovan. RAK 1929. Uppmätt 1924-25. Med namnlista på fältmätarna.

  SKK 66A "66. MALMKÖPING" TC 1872. Utan gravör. Uppmätt 1851-54, fullständigad till 1864. Avvägningarna utförda av Sveriges Geologiska Undersökningar, SGU. Reviderad 1908. Från Hedensö Gods och Björndammen i N till Björkvik, Halla och Bärbo kyrkors omgivningar i S. Från Stora Djulö i V till godsen Jakobsberg och Östra Malma i O. Bladet Malmköping är Topografiska Corpsens och även Generalstabens mest eftersökta karta!

  SKK 67A "67. TROSA" TC 1873. Gr Hagstrand, Wennersten och Herlin. Stockholms länsdel uppmätt 1867, Nyköpings 1854. Avägningarna utförda av Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Från Tveta och Grödinge kyrkors omgivningar i N till Askö i S. Från Dillnäs och Sättersta i V till Österhaninge kyrka, Muskö, Rånö, Ålö och Nåttarö i O. 

  SKK 68A "68. DALARÖ" GS 1875. Utan gravör. I kartans NV hörn Ornö med omgivande öar. Sandemars gods, Dalarö, norra Utö.

  SKK 69A "69. TÖCKSMARK" RAK 1896. Gr Herlin. Från Östervallskogen i N till Trankil i S. Från norska gränsområdet i V till Holmedal i O.

  SKK 69B Samma karta som ovan. RAK.

  SKK 70A "70. ARVIKA" RAK 1896. Gr Herlin och Hagstrand. Uppmätt 1892-93. Allmänna vägar översedda 1940. Från Arvika (i kartkant) i N till Långserud i S. Från Karlanda i V till Boda kyrka ( i kartkant) i O.

  SKK 70B Samma karta som ovan. RAK. Allmänna vägar översedda 1928.

  SKK 71A "71. KARLSTAD" GS 1888. Utan gravör. Uppmätt 1885. Reviderad 1908. Från Mölnbacka i N till Hammarö i S. Från Grums kyrka i V till Gustavsvik i O.

  SKK 72A "72. NORA" GS 1889. Utan gravör. Uppmätt 1883 och 1886. Från Lundsfjärden i N till Knutsbol vid Möckeln i S. Från Lungsund och Kristinehamn (i kartkant) i V till Hammarby gård och Kil kyrka i O. Karlskoga, Bofors och Nora.

  SKK 73A "73. ÖREBRO" TC 1840. Utan gravör. Översedd 1859. Avvägningarna utförda av Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Från Snuggan, Gisslarbo och Kölsta i N till Almby kyrka, Hjelmare sund i S. Från städerna Lindesberg och Örebro i V till Berg, Torpa och Öja i O. En av verkets äldsta kartor.

  SKK 73B Samma karta som ovan. GS 1928. Uppmätt 1919 och 1923. Med namnlista på fältmätarna.

  SKK 74A "74. WESTERÅS" TC 1868. Gr G. Wirsing. Avvägningarna utförda av Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Södermanlands länsdel rättad 1903. Från Västerås (i kartkant) och Boglösa kyrka i N till Stålboga i S. Från Strömsholms slott i V till Grönsö slott i O.

  SKK 74B Samma karta som ovan. GS 1927. Uppmätt 1919-22. Med namnlista på fältmätarna.

  SKK 75A "75. STOCKHOLM" TC 1873. Gr Steffens, Wennersten och Ebbesen. Uppsala länsdel uppmätt 1845, översedd 1866. Nyköpings länsdel uppmätt 1852, Stockholms 1862 och 1866. Hela bladet översett 1892-94, Stockholmstrakten 1913. Från Rosersbergs slott i N till Södertälje stad i S. Från Ytterselö kyrka i V till Åkers kanal och Erstaviks kyrka i O. 

  SKK 75B Samma karta som ovan. Bladet delvis översett 1918. Provisoriskt reviderad 1930.

  SKK 76A "76. VAXHOLM" GS 1877. Gr Steffens, Wennersten och Ebbesen. Från Ljusterö i N till Nämdö i S. Från Vaxholm i V till Gillöga i O.

  SKK 77A "77. SVENSKA HÖGARNE" GS 1877. Gr Ebbesen. Bladet upptar endast Svenska Högarna på bladets NV hörn.

  SKK 78A och SKK 79A "78. LÅNGEBÄCK" (ibland "SKILLINGSFORS") GS 1895. Gr Herlin. och "79. EDA" GS 1897. Gr Herlin. Båda bladen uppmätta 1893. Bladen säljs endast tillsammans. Från norska gränsområdet och Bogen kapell på svenska sidan i N till Jämskog, Rådene och Mangen i S. Från norska gränsen i V till hela sjön Rottnen i O. Eda bruk, Charlottenberg, Gräsmark, Gunnarskog, Åmotfors och Koppom.

  SKK 78B och SKK 79B Samma kartor litograferade. Allmänna vägar översedda 1928. "79. CARLOTTENBERG (EDA)" Nytt namn.

  SKK 80A "80. UDDEHOLM" GS 1893. Gr Herlin och Hagstrand. Uppmätt 1890-91. Från Edebäck i N till Övre Ullerud i S. Från Lysvik och Sunne i V till Nordmark i O. Munkfors. Hagfors.

  SKK 81A "81. FILIPSTAD" GS 1892. Utan gravör. Uppmätt 1889-90. Från Gravendal i N till Grythyttan i S. Från Rämen och Filipstad (båda i kartkant) i V till sjön Stora Avlången och Storå i O.

  SKK 82A "82. SKINNSKATTEBERG" TC 1841. Utan gravör. Översedd 1859. Från Bråfors i N till Svansbo i S. Från Stråssa i V till Hörnsjöfors i O. En av verkets tio äldsta kartor.

  SKK 82B Samma karta som ovan. GS 1926. Uppmätt 1919 och 1922. Med namnlista på fältmätarna.

  SKK 83A "83. SALA" TC 1839. Utan gravör. Översedd 1859. Avvägningarna utförda av Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Från Runhällen i N till Lillhärad och Enköping i S. Från Västerfärnebo i V till Åland och Litslena kyrkor i O. En av verkets äldsta kartor.

  SKK 83B Samma karta som ovan. GS 1925. Uppmätt 1919 och 1921. Med namnlista på fältmätarna.

  SKK 84A "84. UPSALA" TC 1867. Gr F. G. Zintl. Avvägningarna utförda av Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Från området öster om Rasbo kyrka i N till Skånela kyrkby i S. Från Tibble i V till Ekebyholms gård i O. Uppsala, Sigtuna, Skokloster, Kårsta - Markim - Orkesta - Vada kyrkor i Vallentuna kommun i kartans nedre östra hörn.

  SKK 84B Samma karta som ovan. Uppsala länsdel uppmätt 1845-46, Stockholms 1847 och 1861-62.

  SKK 85A och SKK 86A "85. NORRTELGE" GS 1879. Gr Steffens, Wennersten och Ebbesen. Uppmätt 1875. Från Lingslätö (Barnens Ö) i N till nordspetsen av Östra Lagnö i S. Från Rimbo kyrkas omgivningar i V till Söderarm i O. och 
  "86. SVENSKA BJÖRN"
  GS 1879. Gr Hagstrand. Yttre delen av Norrtälje skärgård. Bladen säljs endast tillsammans.

  SKK 87A "87. FRYKSÄNDE" GS 1912. Utan gravör. Uppmätt 1907-08. Från sjöarna Boviggen och Mången i N till Gustavsdal i S. Från norska gränsen i V till Vitsand i O. Med namnlista på fältmätarna.

  SKK 87B Samma karta som ovan. RAK 1918. Uppmätt 1913-14. Med namnlista på fältmätarna.

  SKK 88A "88. EKSHÄRAD"GS 1912. Uppmätt 1907-08. Från Råforsen i N till Gunneryd i S. Från Jernbergås och Rinn i V till Vakern och Liljendal i O. Med namnlista på fältmätarna.

  SKK 88B Samma karta som ovan. GS 1918. Uppmätt 1913.

  SKK 89B "89. GRANGÄRDE" GS 1912. Uppmätt 1907-08. Med namnlista på fältmätarna.

  SKK 90A "90. HEDEMORA" GS 1898. Utan gravör. Uppmätt 1894. Från Gustav och Stora Skedvi i N till Söderbärke och Norberg i S. Från Rämshyttan i V till Garpenberg och Grytnäs i O. Säter, Hedemora, Smedjebacken, Norberg, Avesta.

  SKK 91A "91. GYSINGE" TC 1837. Utan gravör. Översedd 1859. Från Österbyggebo i N till Enåkers kyrka i S. Från Fors i V till sjön Tämnaren i O. Folkärna, Horndal, Möklint, Östervåla, Hedesunda, Söderfors.

  SKK 91B Samma karta som ovan. GS 1925. Uppmätt 1919 och 1921. Med namnlista på fältmätarna.

  SKK 92A "92. ÖSTHAMMAR" GS 1880. Gr Wennersten och Wirsing. Stockholms länsdel uppmätt 1876, Uppsala 1846, översedd 1876. Från Tofta och Forsmark (i kartkant) i N till Rasbokil i S. Från sjön Tämnarens östra sida i V till Harg i O. Öregrund och Östhammar i kartkant. Dannemora och Österby mitt på bladet.

  SKK 93A "93. GRISSLEHAMN" GS 1878. Gr Steffens, Wennersten och Wirsing. Uppmätt 1876. Från Gräsö kyrka i N till Skebo i S. Från Hargsviken i V till Signilsskärs fjärd i O.

  SKK 94A "94. DALBY" RAK 1918. Utan gravör. Uppmätt 1914. Från Båtstad i N till Nyskog i S. Från norska gränsen i V till området öster om Dalby kyrka i O. Med namnlista på fältmätarna.

  SKK 95B "95. MALUNG" GS 1919. Från Lyberget i N till Äppelbo i S. Från Ambjörnby i V till Vansberget i O. Med namnlista på fältmätarna.

  SKK 95B Samma karta. RAK 1919. Uppmätt 1914-15. Allmänna vägar översedda 1935.

  SKK 96A "96. LEKSAND" GS 1913. Uppmätt 1908-09. Från södra delen av Siljan i N till Björbo i S. Från Gävunda i V till Slättberg i O. Vansbro, Järna, Floda, Mockfjärd, Gagnef, Ål och Leksand. Med namnlista på fältmätarna.

  SKK 97A "97. FALUN" GS 1899. Uppmätt 1894-95. Från Marnäs i N till Torsång i S. Från sjön Gimmen i V till Hofors i O. Borlänge, Falun, Sundborn mitt på bladet.

  SKK 98A "98. GEFLE" GS 1900. Uppmätt 1895-96. Från Höstfäbodarna i N till Gammelstilla i S. Från Fagersta/Långnäs i V till Gävlebukten/Skutskär i O.

  SKK 99A "99. LÖFSTA" GS 1878. Gr Steffens, Wennersten, och Pettersson. Stockholms länsdel uppmätt 1876, Uppsala 1847, översedd 1876. Från kustområdet Gävlebukten och Öregrundsgrepen i N till Strömsberg och Forsmark i S (båda i kartkant). Från Älvkarleö i V till norra delen av Gräsö i O.

  SKK 100A "100. GRUNDKALLEGRUND" GS 1878. Utan gravör. Kartan upptar endast området från Gällfjärden mot Grundkallegrund samt öarna/skären Mårkallen, Maren, Mjölskär, Syndergrund, Högsten, Skarv och Ådskär.

  SKK 101A "101. FINNSKOGA" RAK 1920. Utan gravör. Uppmätt 1914-15. Från norska gränsen och Grundforsens tullstation i N till området söder om Norra Finnskoga i S . Från norska gränsen i V till östra sidan av Hundfjället i O. Med namnlista på fältmätarna.

  SKK 102A "102. ÄLVDALEN" RAK 1920. Uppmätt 1915. Från Högstrand och Okbodarna i N till Venjansjöns mittdel i S. Från fjället Östra Kalven i V till Oxberg (i kartkant) i O.

  SKK 103A "103. MORA" GS 1913. Uppmätt 1909-10. Från Höghed i N till Mångbro i S. Från Oxberg kapell i V till Ore och Boda i O. Med namnlista på fältmätarna.

  SKK 104A "104. BINGSJÖ" GS 1914. Uppmätt 1910-11. Från sjön Mållongen i N till Yttertänger i S. Från hela sjön Ljugaren i V till Katrinebergs kapell i O. Med namnlista på fältmätarna.

  SKK 105A "105. OCKELBO" GS 1901. Uppmätt 1896. Från Kilafors (i kartkant) i N till Brattfors i S. Från Åmot i V till kusten i O. Bergby, Norrsundet, Axmarksbruk, Ockelbo. Lingbo mitt på bladet.

  SKK 106A "106. FULUFJÄLLET" GS 1901. Utan gravör. Uppmätt 1915-16. Från norra delen av Fulufjället i N till Görälven i S. Från norska gränsen i V till Hägnåsen i O. Med namnlista på fältmätarna.

  SKK 107A "107. ÄLVDALSÅSEN" RAK 1922. Uppmätt 1915-16. Från Stora Höktanden i N till Skärbäcksstrand och Loka i S. Från Öjvallsberget i V till Högsberget och Rymnäs i O. Med namnlista på fältmätarna.

  SKK 108A "108. STORFEJEN" RAK 1917. Utan gravör. Från Lillhamra i N till Helvetesfallet i S. Från Ulvsjön (i kartkant), Kräckelbäcken och Torrlid i V till Hässjaberg och sjön Storejen i O. Med namnlista på fältmätarna.

  SKK 109A "109. ALFTA" GS 1915. Uppmätt 1896-1911. Från Stavsätra och Harsa i N till Mållongstad i S. Från Norra Blommaberg i V till Arbrå och Bollnäs (i kartkant) i O. Med namnlista på fältmätarna.

  SKK 110A "110. SÖDERHAMN" GS 1889. Uppmätt 1887. Från Nianfors och Kyrkbyfjärden i N till Hanebo kyrkby och Ale vid kusten i O samt vidare skärgården norrut mot staden Söderhamn.


  Konceptkartor Norra Sverige

  Klicka på önskad karta i bilden nedan. Alla kartor finns ej.
  Klicka på önskad karta i bilden ovan. Alla kartor finns ej.


  Ordernr. Kartans tryckta titel och områdesbeskrivning

  KKN 37. N.V. "37. LULEÅ. N.V." 1925. Från Snarkölen i N till Sundomsfjärden i S. Från Lövberget, Näverkölen ochÖrberget i V till Jämtön i O. Råneå mitt på bladet 

  KKN 37. S.V. "37. LULEÅ. S.V." 1925. Från Gusön i N till Sandön i S. Från Gammelstadsviken i V till Hamnön i O. Med staden Luleå.

  KKN 43. N.M. "43. JÖRN. N.M + N.O." 1935. Från Gäddträst och Stavaliden i Piteå kronopark i N till Storvattnet och Blankforsen i Byskeälven i S. Från Gråträsket och Lillträsket i V till Lillblåliden i O.

  KKN 43. S.M + S.O. "43. JÖRN. S.M. + S.O. " 1934. Från Storstensmyren i N till Jörnträsket i S. Från Stenträsk stn och Snödberget i V till Melträsket och Degerträsket i O. Med Jörns samhälle. Specialkomponerat blad, två vikningar.

  KKN 44. N.V. "44. PITEÅ. N.V." 1930. Från Maniträsket i N till Björnhålen i S. Från Björklidmyren i V till Stormyrbodarna i O. Bladet vikt i högerkant.

  KKN 44. N.M. "44. PITEÅ. N.M." 1929. Från Kläppen och Holmträsk i N till Hemträsket i S. Från Storträsket och Kalaträsket i V till Norra Stadsfjärden i O. Med Piteå stad. Bladet vikt i högerkant.

  KKN 44. N.O. "44. PITEÅ. N.O." 1929. Från Från Sörberget i N till Vargön i S. Från Sandön i V till Mannön i O. Bladet vikt i högerkant.

  KKN 44. S.V. "44. PITEÅ. S.V." 1933. Från Spikstarrmyren och Erik-Larsamyren i N till Lidträsket och Gäddträsket (Skellefteå landsförsamling) i S. Från Hundtjärnliden i V till Finnträsket i O. Bladet vikt i högerkant.

  KKN 44. S.M. "44. PITEÅ. S.M." 1930. Från Blåsmark vid Långsjön i N till Vitsjön och Renholmen i S . Från Stormyren/Bjökmyren och Siktesmyren i V till västra sidan av Jävrefjärden i O. Bladet vikt i högerkant.

  KKN 44. S.O. "44. PITEÅ. S.O." 1930. Bladet huvudsakligen vattendel med öarna Bondön, Mellerstön, Lill- och Stor-Reben, Jävreholmen, Stenskär och Jävre Sandön. Bladet vikt i högerkant.

  KKN 45. N.V. + N.M. "45. RÖDKALLEN. N.V. och N.M." Bladet huvudsakligen vattendel med öarna Germandön, Junkön, södra delen av Stora Brändön, Rommelholmen och ner till Rödkallen. Större blad med tre vikningar.

  KKN 50. N.M. +  N.O. "50. Norsjö. N.M. (halva) + N.O." 1928. Från Svansele, Sjulsberget, Säljeliden och Nyträsket i N till Örnträsket och Krångfors i S. Från Stora Sikträsket i V till Brännberg och Svanström i O. Mitt på bladet Skellefteälven och Bjurvattnet. Större blad med två vikningar.

  KKN 50. S.M. + S.O. "50. Norsjö. S.M. (halva) + S.O." 1934. Från Mensträsket, Finnforsbodträsket och Krängmyren i N till Stora Örträsket och Hambågamyren i S. Från Kalvträsket i V till Djupliden/Brönstjärn i O. Större blad med två vikningar.

  KKN 51. N.V. "51. SKELLEFTEÅ. N.V." 1920, tryckt 1921. Från Lillkågeträsk i N till Skellefteå stad längst ner till höger på bladet i S. Från Hebbersberg i V till Ostträsket i O.

  KKN 51. N.M. "51. SKELLEFTEÅ. N.M." 1920, tryckt 1921. Kustkarta från Trutmyren i N till Kågnäset i S. Med Byske, Furuögrund, Ostnäset och Bodviksfjärden.

  KKN 51. S.V. "51. SKELLEFTEÅ. S.V." 1920, tryckt 1921. Från Skellefteå stad och älv i N till Burträsket i S. Från Skråmträsket och Neboträsket i V till Bodaträsket och Falmarträsket i O.

  KKN 51. S.M. "51. SKELLEFTEÅ. S.M." 1920, tryckt 1921. Kustkarta från Bergsholmen och Hålfjärden i N till Holmsvattnet och Storön i S.

  KKN 55. O. "55. FREDRIKA. O." Utan tryckår, ca 1925. Från Rödingträsk och Tugginsele i N till Granliden och Skrakatj.liden i S. Från Granträsk i V till Bastunäs och Örträsk i O. OBS! En av de få konceptkartor i skala 1:100.000.

  KKN 56. N.V. "56. DEGERFORS. N.V. Utan tryck år, ca 1920. Från Ekorrträsket och Abborrträsket i N till Granö i S. Från Yttre Kroksjön i V till Gladaberg och Hällnäs i O.

  KKN 56. N.M. "56. DEGERFORS. N.M. Utan tryck år, ca 1920. Från Ekträsk i N till Buberget i S. Från Slipsten och Hällnäs i V till Storsävarträsket i O.

  KKN 56. N.O. "56. DEGERFORS. N.O. Utan tryck år, ca 1920. Från Stora Tallträsket och byn Innansjön i N till Botsmark i S. Från Lillsävarträsket i V till Göksjön och Bygdsiljum i O.

  KKN 56. S.V. "56. DEGERFORS. S.V. Utan tryck år, ca 1920. Från Granö i N till Bastuträsket i S. Från Storsandsjön i V till Hälsingfors i O.

  KKN 56. S.M. "56. DEGERFORS. S.M. Utan tryck år, ca 1920. Från Abbortjärn i N till Jämteböle i S. Från Hälsingfors i V till området 4 km öster om Överröda i O. Med samhället Degerfors/Vindeln.

  KKN 56. S.O. "56. DEGERFORS. S.O. Utan tryck år, ca 1920. Från Botsmarkträsket till Bodbyn i S. Från Stora Hålvattnet och övre delen av Tavelsjön i V till Risböle i O.

  KKN 57. N.V. "57. LÖFÅNGER. N.V." Utan tryckår, ca 1920. Från Bodträsket i N till Östbyn och Buafors i S. Från Andersvattnet i V till Vebomarksträsket i O.

  KKN 57. N.M. "57. LÖFÅNGER. N.M. + N.O." Utan tryckår, ca 1920. Från Kåsböle i N till Yttre Skärefjärden i S. Från Vebomarksträsket i V till Bjurö hamn i O. Lövånger mitt på bladet.

  KKN 57. S.V. + S.M. "57. LÖFÅNGER. S.V. + S.M." Utan tryckår, ca 1920. Från Överklinten och Klintsjön i N till Djäkneboda i S. Från området ca 3 km väster om västra Sjulsmark till kusten i O. Med Robertsfors, Sikeå och Gumboda lastageplatse samt Bygdeå. 2 blad.

  KKN 58. S.M. "58. KOLÅSEN. S.M." Utan tryckår, ca 1920. Från Åbotjärn och västra delen av Anjan i N till södra Medstugusjöns omgivningar i S. Från norska gränsen till västra delen av Stora Rensjön i O.

  KKN 60. V. "60. STRÖM. V." Utan tryckår, ca 1910. Från Lakavattnet och Öjarsjön i N till området 5 km söder om Munkflohögen i S. Från Hotagen i V till Yxskaftkälen i O. OBS! En av de få koceptkartorna i skala 1:100.000.

  KKN 60. V. "60. STRÖM. O." Utan tryckår, ca 1910. Från Flåsjön i N till Fyrsjön, Tannsjön, Rexsjön och Kängsjön i S. Från Edsviken och Hammerdal i V till Västra Rudsjön och Björnberget i O. Med orterna Strömsund och Hammerdal. OBS! En av de få konceptkartorna i skala 1:100.000.

  KKN 61. V. + O. "61. JUNSELE. V. + O." Utan tryckår, ca1920. Från Norra Lesjön och Stensvattnet i N till Lafs-sjön och Storsjön i S. Från Nagasjöns östra sida och Exingsjön i V till sjöarna Trehörningen, Holmträsket,Degersjön och Torrvattnet i O. OBS! En av de få konceptkartorna i skala 1:100.000. De två bladen med Junsele i mitten säljs endast tillsammans.

  KKN 62. N.V. "62. BJÖRNA. N.V." 1910. Från Ytterrissjö i N till ca 3 km söder om Rödvattnet i S. Från Storsjön i V till Blackfjället i O.

  KKN 62. N.M. "62. BJÖRNA. N.M." 1910. Från Storsjöarna i N till området 3 km söder om Granliden i S . Från området vid Gammtratten i V till Området vid Stennäs i O.

  KKN 62. N.O. "62. BJÖRNA. N.O." Utan tryckår, ca1910. Från området vid Nordanås i N till Oönskasjön i S. Från Bredträsk i V till Bjärten i O.

  KKN 62. S.V. "62. BJÖRNA. S.V." Utan tryckår, ca 1910. Från Åbosjön i N till Salmsjö i S. Från Stor-Tågsjön i V till Mesjön i O.

  KKN 62. S.M. "62. BJÖRNA. S.M." Utan tryckår, ca 1910. Från Uddersjö i N till Björnsjö i S. Från Mesjön i V till Hemling i O.

  KKN 62. S.O. "62. BJÖRNA. S.O." Utan tryckår, ca 1910. Från Kantsjö i N till Västergissjön i S. Från Björna i V till Yttre Lemelsjön i O.

  KKN 63. N.V. "63. UMEÅ. N.V." Utan tryckår, ca 1915. Från Sappnäst i N till Nyåker i S. Från Balsjö i V till Holmbäck i O. Med Bjurholm.

  KKN 63. N.M. "63. UMEÅ. N.M." Utan tryckår, ca 1915. Från Jämteböle i N till Småbrännorna i S. Från Långsjö i V till Sörfors i O.

  KKN 63. N.O. "63. UMEÅ. N.O." Utan tryckår, ca 1915. Från Flurkmark och Storliden i N till Stöcksjön/Degernäs i S. Från Brännland i V till Sävar i O. Med Umeå landsförsamling och stad.

  KKN 63 S.V. "63. UMEÅ. S.V." Utan tryckår, ca 1915. Från Orrböle i N till Nylund/Ava i S. Från Byviken i V till området 2 km öster om Nordmalings kyrka i O.

  KKN 63 S.M. "63. UMEÅ. S.M." Utan tryckår, ca 1915. Från Nyland/Bjurå i N till Stor-Husskär i S. Från området vid Brattfors i V till Sörmjöle i O.

  KKN 63. S.O. "63. UMEÅ. S.O." Utan tryckår, ca 1915. Kartan upptar kustområdet vid Obbolaön och Holmsund, d v s inloppet till Umeå stad.

  KKN 64. N.V. + S.V. "64. HOLMÖN. N.V. + S. V." Utan tryckår, ca 1915. Från Ösjön, Djäkneboda, Ratan i N till hela Holmön i S. Från Sävar i V till kustdelen i O. Två kartblad.

  KKN 65. N.V. N.M "65. DUFVED. N.V. (gränsdel) + N.M." Utan tryckår, ca 1915. Från Holmsjön och Norra Middagsfjället i N till Finnvalen, Enkroken och Handöls kapell i S. Från norska gränsen i V till Stalltjärnberget och Vallan vid Ånn (med stor del av sjön Ånn) i O. Storlien, Käringfjället, Middagsfjället, Norra- och Södra Rensjöarna mitt på bladet.

  KKN 65. N.O. "65. DUFVED. N.O." Utan tryckår, ca 1915. Från sjön Västra Norn och Nordhallsfjället i N till nordöstra delen av sjön Ånn, Gröplingsvalen och Grof-fjället i S. Från Stalltjärnstugan och Vallan i V till England vid Indalsälven och västra delen av Renfjället i O. Gevsjön, Duved och Åre samhälle.

  KKN 65. S.V. + S.M. "65. DUFVED. S.V. (gränsdel) + S.M." Utan tryckår, ca 1915. Från Snasahögarna i N till Detnaletjuolde i S. Från norska gränse i V till Brunnerstötarna i O. Båda på samma blad.

  KKN 65. S.O.. "65. DUFVED. S.O." Utan tryckår, ca 1915. Från Rekhuvud i N till Gråsjöfjäll i S. Från Bunnefjället i V till Middagsvallen i O.

  KKN 66. N.V. "66. ÅRE. N.V." Utan tryckår, ca 1915. Från Sandtjärn ovanför Harrån i N till Vällista fjäll och Glånsjön i S. Från Åre stn och gamla kyrka i V till Aftontjärn och Fäbodtjärn i O. Med Kall, Hjerpen och Undersåker.

  KKN 66. N.M. "66. ÅRE. N.M." Utan tryckår, ca 1915. Från fäboden Petersburg i N till området söder om Ockesjön i S. Från Högvallen fäbod i V till Viken vid Alsensjön i O. Med Mörsil, Mattmar, Alsen och Offerdal.

  KKN 66. N.O. "66. ÅRE. N.O." Utan tryckår, ca 1915. Från Berg i N till norra delenarna av Storsjön och Åssjön i S. Från sjön Gröningen och Trång i V till Lillsjön i O. Med Aspås och Näskott.

  KKN 66. S.V. "66. ÅRE. S.V." Utan tryckår, ca 1915. Från Gårdsjön i N till Dörsjön och Finnsjöarna i S. Från Valbomosse i V till Stora och Lilla Acksjön i O.

  KKN 66. S.M. "66. ÅRE. S.M." Utan tryckår, ca 1915. Från Sällsjö i N till Oviksfjällen i S. Från Håckrenlägret och Glensjön i V till Våge och Överhallen samt Häxåssjön i O.

  KKN 66. S.O. "66. ÅRE. S.O." Utan tryckår, ca 1915. Från Rödö kyrka i N till Borgen i S. Från Hallen i V till Frösö kyrka i O. Mitt på kartan Marby.

  KKN 67. N.V. "67. ÖSTERSUND. N.V. Utan tryckår, ca 1915. Från området 10 km norr om Häggenås kyrkby i N till Mosjön i S. Från Landvågen i V till Labbgård i O.

  KKN 67. N.M. "67. ÖSTERSUND. N.M. Utan tryckår, ca 1915. Från Lorås i N till området söder om Brynjegård i S. Från området väster om Handog i V till området ca 8 km öster om Halasjön - Nybodarna och Kälarbodarna fäbodar i O. Halasjön och Grenningen mitt på bladet.

  KKN 67. S.V. "67. ÖSTERSUND. S.V. Utan tryckår, ca 1915. Från KLäppe i N till Tramsta i S. Från östra delen av Frösö i V till Lundkälen i O. Med staden Östersund. Lockne, Brunflo, Kyrkås och Marieby.

  KKN 67. S.M. "67. ÖSTERSUND. S.M. Utan tryckår, ca 1915. Från Midskog i N till Noren och Östbyn i S. Från Singsjön i V till Lybäck/Eriksberg i O.

  KKN 67. S.O. "67. ÖSTERSUND. S.O. Utan tryckår, ca 1915. Från området 5 km norr om Mörtsjöarna i N till Övsjöby i S. Från Stugun i V till Granåsen i O.

  KKN 68. N.V. "68. SOLLEFTEÅ. N.V." Utan tryckår, ca 1915. Från Rensjön till Ovanmo i N till Stensjö i S. Från Björkhöjden i V till Edsele kyrka i O. Edsele i bladets yttre kant.

  KKN 68. N.M. "68. SOLLEFTEÅ. N.M." Utan tryckår, ca 1915. Från området 5 km norr om Ådals-Liden-Näsåker i N till Holmstrand i V till Torningsjön i O.

  KKN 68. N.O. "68. SOLLEFTEÅ. N.O." Utan tryckår, ca 1915. Från Stugusjön och Hermansjö i N till Forsmo och Skarpsjöarna i S. Från Resele i V till området 4 km öster om Hermansjö i O.

  KKN 68. S.V. "68. SOLLEFTEÅ. S.V." Utan tryckår, ca 1915. Från Krokvägsjön i N till Singsjön i S. Från Färsån och Hemsjön i V till Döda Fallet i O. Mitt på bladet Ragunda kyrka (Hammarstrand).

  KKN 68. S.M. "68. SOLLEFTEÅ. S.M." Utan tryckår, ca 1915. Från Mo i N till Fors kyrka i S. Från Kälsjön i V till Österforse i O. Helgum och Graninge.

  KKN 68. S.O. "68. SOLLEFTEÅ. S.O." Utan tryckår, ca 1915. Från Ed kyrka i N till Västansjö i S. Från Långsele kyrka (vid bladkant) i V till Sånga (i bladkant) i O. Sollefteå stad mitt på bladet.

  KKN 69. N.V. "69. ÖRNSKÖLDSVIK. N.V." Utan tryckår, ca 1915. Från Hällvattnet i N till området 5 km söder om Degersjön i S. Från Bärmsjön (Permsjön) i V till Djupsjö i O. Lännäs/Skorped mitt på bladet.

  KKN 69. N.M. "69. ÖRNSKÖLDSVIK. N.M." Utan tryckår, ca 1915. Från området 5 km norr om Anundsjön i N till Drömmesjön i S. Från Gensjösjön och Grätnässjön i V till Mörtsjön, Happsta- och Själevadsfjärden i O. Anundsjö kyrka (Bredbyn), Sidensjö och Mo.

  KKN 69. N.O. "69. ÖRNSKÖLDSVIK. N.O." Utan tryckår, ca 1915. Från Getingstasjön och södra delen av Gissjön i N till Dekarsön i S. Från Västergundsjö i V till Västanå i O. Med staden Örnsköldsvik. Själevad, Arnäs och Gideå.

  KKN 69. S.V. "69. ÖRNSKÖLDSVIK. S.V." Utan tryckår, ca 1915. Från Stortandsjön i N till Ytterlännäs kyrkby i S. Från Sånga kyrkby i V till Almsjönäs i O. Björkå Bruk, Holm, Överlännäs, Boteå. Styrnäs och Torsåker.

  KKN 69. S.M. "69. ÖRNSKÖLDSVIK. S.M." Utan tryckår, ca 1915. Från Orrvik och Sunnansjö i N till Ullerångersfjärden i S. Från Stor-Degersjön i V till Näskefjärden i O. Docksta, Berg (Vibbyggerå), Bjälst och Nätra.

  KKN 69. S.O. "69. ÖRNSKÖLDSVIK. S.O." utan tryckår, ca 1915. Från Burön i N till norra delen av södra Ulvön i S. Från samhället Köpmanholmen i V till Skagsudde i O. Inloppet till Örnsköldsvik.

  KKN 70. N.V + S.V. "70. HUSUM. N.V. + S.V." Utan tryckår, ca 1915. Från Skademark i N till Sund i S. Från Väster-Eldsmark i V till naturreservatet Kronören/Långron. Kustkartor varav delen S.V. endast utgör en bråkdel landmassa. Grundsunda.

  KKN 71. N.M. + N.O. + S.M. + S.O. "71. LJUSNEDAL. N.M. + N.O. + S.M. + S.O." Utan tryckår, ca 1915. Från Vålösjön i N till 4 km söder om Ljusnedal. Från norska gränsen i V till området före Storsjö kyrka i O. Ljusnedal, Funäsdalen, Helagsfjället, Flatruet och Ljungdalen. OBS! Ett blad i skala 1:100.000.

  KKN 72. N.V. "72. ÅSARNA. N.V." 1918. Från Finnsjöfjället i N till området 2 km söder om Storsjön i S. Från Storåkläppen i V till Busjöarna i O.

  KKN 72. N.M "72. ÅSARNA. N.M." 1918. Från Hundshögen och Storfjället (Oviksfjällen) i N till Börtnan i S. Från Bodsjöfjället (Busjöfjället) i V till Häggsåsen och Bäckebo i O. Arådalen, Arånäset, Galån och Fuan.

  KKN 72. N.O. "72. ÅSARNA. N.O." 1918. Från Kusböle och Oviken kyrkby i N till Mobodarna och Stenstavik i O. Från Östra Hallåsen fäbod, Hemmingsbotjärn, Lappflon och Torråsvallen i V till östra sidan av Storsjön i O. Stenstvik, Berg och Skanderåsen, Hackås och Ovikens kyrka.

  KKN 72. S.V. "72. ÅSARNA. S.V." 1918. Från Henåsen och Henvålen i N till området 25 km söder om Särvfjället i S. Från Övre Särvsjön i V till området 5 km öster om Särvfjället.

  KKN 72. S.M. "72. ÅSARNA. S.M." 1918. Från Börtnässjön i N till Vävjan, Säterberget/Näsberget, Skalfjället (alldeles ovanför Vemdalens kyrka) i S. Från Håsjövålen i V till sjön Fotingen i O.

  KKN 72. S.O. "72. ÅSARNA. S.O." 1918. Från Havsjön, Grossmyren och Rörön i N till Staberget och Rätanssjön i S. Från sjön Fotingen i V till Stor-Backsjön i O. KLövsjö, Oppbodarna och Åsarna.

  KKN 73. N.V. "73. BRÄCKE. N.V." Utan tryckår, ca 1915. Från Loke och Haga i N till Stor-Noren i S. Från Salsån i V till Pilgrimstad och östra sidan av Bodsjön i O. Bodsjön. Mitt på kartan Pån- och Bölesjön.

  KKN 73. N.M. "73. BRÄCKE. N.M." Utan tryckår, ca 1915. Från Sundsjön och Börjesjön i N till samhället Grönviken i S. Från Anvikssjön i V till Håvdsjön i O. Revsund, Sundsjö, Gälö och Stavre.

  KKN 73. N.O. "73. BRÄCKE. N.O." Utan tryckår, ca 1915. Från området 7 km norr om Rammsjö/Gastsjö i N till Gråssjön i S. Från Håvdsjön i V till området 3 km öster om Storåsen i O. Nymem.

  KKN 73. S.M. "73. BRÄCKE. S.M." Utan tryckår, ca 1915. Från Bräcke kyrkby i N till Kyrksvedberg i S. Från området 3 km västrut om Stugusjöarna i V till området 2 km öster om Dysjön i O. Halvt blad - allt som utgavs.

  KKN 73. S.O. "73. BRÄCKE. S.O." Utan tryckår, ca 1915. Från Räggen i N till Ångesjön - Ramsjön i S till området 4 km väster om Jämtkrogen i V till Åse i O. Ånge, Borgsjö på kartans nedre del.

  KKN 74. N.V. "74. INDAL. N.V." Utan tryckår, ca 1915. Från Kälarne, Mjösjön och Gammelbovattens föbod i N till Ljungå i S. Från Vallsjön i V till Vackerland-sjön i O. Hällesjö kyrka och Sösjöarna mitt på bladet.

  KKN 74. N.M. "74. INDAL. N.M." Utan tryckår, ca 1915. Från Böle, sjön Ödingen i N till Stor-Vallsjön i S. Från Korsåmon i V till Malmvattnet, Paljacka och Lövsjön i O. Boda. Gussjön mitt på bladet.

  KKN 74. N.O. "74. INDAL. N.O." Utan tryckår, ca 1915. Från Öster-Graninge och Högsta i N till Stordalen i S. Från Återvänningen i V till Björnlandshöjden i O. I bladets nedre del Viksjö Kyrka.

  70:-
  KKN 74. S.V. "74. INDAL. S.V." Utan tryckår, ca 1915. Från Ljungå (vad) i N till Östra Gissjö i S. Från Skinnsjön och Marktjärn i V till Fagerviken/Sunnansjö i O. Sjön Leringen-Tivsjön, Drevberget.

  KKN 74. S.M. "74. INDAL. S.M." Utan tryckår, ca 1915. Från Dackebrännan och Klärke i N till Stor-Hullsjön och Gravtjärn i S. Från Sunnansjö i V till Bjässjöns västra kant i O. Holm och Liden (Indals-Liden).

  KKN 74. S.O.  "74. INDAL. S.O." Utan tryckår, ca 1915. Från Eksjön, Västanå, Nordanå i N till Svedjebommen och Stavreviken i S. Från Bjässjön i V till Hässjö Kyrkby, Orråsbergen och Risnäs i O.

  KKN 75. N.V. "75. HERNÖSAND. N.V." Utan tryckår, ca 1915. Från Bollstabruk i N till Furuhult och Åbordsön i S. Från Storvattnet i V till Skog kyrka i O. Kramfors, Gudmundrå, Högsjö, Ramvik, Bjertå, Lungvik och Klockestrand.

  KKN 75. N.M. "75. HERNÖSAND. N.M." Utan tryckår, ca 1915. Från Salsåker i N till Storön i S. Från Gallsäter och Nora kyrkby i V till Norrfjällsviken och Rävsön i O. Nordingrå mitt på bladet. Mjällom, Bönhamn och Högbonden.

  KKN 75. S.V. "75. HERNÖSAND. S.V." Utan tryckår, ca 1915. Från Aspnäs och Hemsö i N till Svenskär i S. Från Gussjön och Stigsjö i V till vattendelen i O. Med staden Härnösand, Stigsjö, Häggdånger, Älandsbro och Säbrå.

  KKN 76. N.M. + N.O. "76. TÄNNÄS. N.M + N.O." 1918. Från Funäsdalen i N till södra änden av sjön Rogen och Storkölsjön i S. Från norska gränsen i V till Medskogsbygget och Högålen (Sveriges högst belägna by) i O. Två blad.

  KKN 76. S.M. + S.O. "76. TÄNNÄS. S.M + S.O." 1918 resp. 1917-19.. Från södra delen av fjället Storstöten och Högvålens renbetesland i N till södra delen av Långfjället och Stora Harundsjön i S. Från norska gränsen i V till Kölsjöfjället och Löskjessjön/Strömmen i O. Två blad.

  KKN 77. N.V. "77. HEDE. N.V. 1917. Från området 8 km norr om Hedekyrka i N till Rånddalen och Sånfjället i S. Från Ulvtensjön och Rannsundet i V till Hede kyrkby och Sånfjället i O.

  KKN 77. N.M. "77. HEDE. N.M. 1917. Från området 5,5 km norr om Vemdalens kyrka i N till Ortkammen i S. Från Husberget i V till Skorvdalsfjället i O.

  KKN 77. N.O. "77. HEDE. N.O. 1917. Från Stabergsvallen och Rätans kyrkby (i kartans övre högra hörn) i N till Svarttjärnåsen i S. Från Skorvdalsfjällets östra del i V till Rätans kyrkby och rakt söderut till Bäckarna i O.

  KKN 77. S.V. "77. HEDE. S.V. 1917. Från Rånndalen i N till Häggingfjället i S. Från området 5 km väster om Strådalen i V till Draggvålen i O.

  KKN 77. S.M. "77. HEDE. S.M. 1917. Från Övre Randsjön i N till Lofsåns nedre del vid Gammalvallen i S. Från Nyboknätten och Dragvagen i V till Glissjöberg i O.

  KKN 77. S.O. "77. HEDE. S.O. 1917. Från Bäckarna i N till Herrö, Eggarna och Byvallen i S. Från Glissjöberg i V till Storflöten och Ytterberg i O.

  KKN 78. N.V. "78. RAMSJÖ. N.V." 1913. Från Handsjön i N till området söder om Överhogdals kyrka i S. Från Ramsjön i V till Öjesjön i O.

  KKN 78. N.M. "78. RAMSJÖ. N.M." 1899 (rev 1913), 1900 (rev 1913) och 1913. Från Bysjön i N till Nybodarna i S. Från Haverö kyrkby i V till Floberget och Rödtjärnberget i O. Mitt på bladet Holmsjön.

  KKN 78. N.O. "78. RAMSJÖ. N.O." Utan årtal, ca 1913. Från Gammelåsen och östra Gammelåsen fäbodar i N till Grötsjön och Stor-Naggen i S. Från området väster om Råsjö i V till Lillmörtsjön i O.

  KKN 78. S.V. "78. RAMSJÖ. S.V." 1913. Från Linsjön, Råberget och Risberget i N till Kolslätt och Hunnilsjön i S. Från området 3 km väster om Bäckvallen i V till Flor i O. Älvros, Ytterhogdal.

  KKN 78. S.M. "78. RAMSJÖ. S.M." 1913. Från Stavsjön och Gräningen i N till området 4,5 km söder om Finneby i S. Från Florkölen i V till Vås i O.

  KKN 78. S.O. "78. RAMSJÖ. S.O." Utan årtal, ca 1913. Från sjön Tväringen och Stagelåssjön i N till Tjärnberget nedanför Hennan, Bäckan i S. Från Sundsvallen fäbod i V till Valsjön i O. Ramsjö till vänster i bladets övre del.

  KKN 79. N.V. "79. SUNDSVALL. N.V." Utan årtal, ca 1915. Från  Fränsta (Torpsjön) i N till Gässåsen i S. Från Oxsjön i V till Fanbybodarna i O.

  KKN 79. N.M. "79. SUNDSVALL. N.M." Utan årtal, ca 1915. Från Västansjö i N till Mellangård i S. Från Stöde i V till Matfors i O.

  KKN 79. N.O. "79. SUNDSVALL. N.O." Utan årtal, ca 1915. Från Gåltjärn och Vivsta-Varv i N till Njurunda kyrkby i S. Från Attmars kyrka (i kartans kant) i V till Granön och Juni-skären i O. Med staden Sundsvall mitt på bladet. Hela Alnön, Timrå, Skönvik och Selånger.

  KKN 79. S.V. "79. SUNDSVALL. S.V." Utan årtal, ca 1915. Från Korpåsen i N till Alsjö (Alsjön) i S. Från Stor-Valsjön i V till Gräsåsen, Kölhöjden och Sniptjärn i O.

  KKN 79 S.M. "79. SUNDSVALL. S.M." Utan årtal, ca 1915. Från Gryttjens södra ände i N till Längsterbosjön i S. Från Gräsåsen i V till Annsjön i O. Hassela.

  KKN 79. S.O. "79. SUNDSVALL. S.O." Utan årtal, ca 1915. Från sjön Öjen i N till Bäling i S. Från sjön Torringen i V till kustområdet i O. Galtström och Gnarp.

  KKN 80. N.V. "80. BRÄMÖ. N.V." Utan tryckår, ca 1915. Bladet huvudsakligen vattendel. Omfattar Tynderö kyrka med omgivningar samt Åstholmen och del av Rödön.

  KKN 80. S.V. "80. BRÄMÖ. S.V." Utan tryckår, ca 1915. Bladet huvudsakligen vattendel. Omfattar del av Björkön med kapell samt hela Bräön och Gran längst ner till vänster på bladet.

  KKN 81. N.M. "81. IDRE. N.M." 1917. Från Frönberget i N till Drevdragen i S. Från norska gränsen i V till Vassflon och Karmoråsen i O.

  KKN 81. N.O. 81. IDRE. N.O." 1917. Från norra änden av Burusjön 4 km norrut i N till Örebäcken vid Hedefjorden (i Österdalälven) i S. Från Idre kyrka och 8.5 km västerut i V till området öster om Forkvallen i O. Kartan skuren i vänsterkant med 5 mm kartförlust.

  KKN 81. S.M. 81. IDRE. S.M." 1915 och 1916. Från Härjehågna och Borgkölen i N till Kvarnkälleröset i S. Från norska gränsen i V till Gördalen i O.

  KKN 81. S.O. 81. IDRE. S.O." 1915. Från Södra Fulusjön och Heden (vid Hedefjorden) i N till Särksjön i S. Från fjället Getsjöhöa i V till Örevallen i O. Bladet nära skuret i vänsterkant med 5 mm kartförlust.

  KKN 82. N.V. "82. LILLHÄRDAL. N.V." 1916. Från södra kanten av Häggingfjället i N till Dyvelblästen i S. Från Storfjäten och Storkölen i V till Lill-Härjåbygget i O.

  KKN 82. N.M. "82. LILLHÄRDAL. N.M." 1916. Från Dravattsjövallen/Dravassjön i N till Rönnåsen och Oxsjöberget i S. Från Lövnäsvallen i V till Grimsjön i O.

  KKN 82. N.O. "82. LILLHÄRDAL. N.O." 1912 och 1916. Från Risbrunn och Oljonsberget i N till södra änden av Orrmosjön och Brunnsbäcken i S. Från Lillhärdals kyrka i V till Hundsjön i O.

  KKN 82. N.O. "82. LILLHÄRDAL. S.V." 1916. Från Myrvällen, Dyvelblästen och Kalvbogtjärn i N till Rånäs i S. Från Brossön i Särnasjön i V till Björnåsen och Fånötjärnåsen i O.

  KKN 82. S.M. "82. LILLHÄRDAL. S.M." 1916. Från berget Galången i N till Draggberget och Dovänget i S. Från berget Hållan och Haraldsåsen i V till Galberget i O.

  KKN 82. S.O. "82. LILLHÄRDAL. S.O." Utan årtal, ca 1916. Från Grönhållan i N till Öberget i S. Från Ulvsjön till området 6 km västerut i V till Hamra kronopark, Nordkap och Myggsjö i O.

  KKN 83. N.V. "83. LOS. N.V." 1912. Från området norr om Ängersjö kapell i N till Sjöändan, Svartåmyren och Stormyren i S. Från sjöarna Siksjön och Tyckeln i V till Lilla Järvsjön och Össjön i O.

  KKN 83. N.M. "83. LOS. N.M." 1912. Från området omkring Kårböle kapell i N till sjön Seglingen i S. Från Stora Järvsjön i V till Söderkullen och Tremannamyren i O.

  KKN 83. N.O. "83. LOS. N.O." ca 1912. Från Gäddtjärnberget och del av Bäckesjön i N till Stockkölen i S. Från Krögarberget och Agvallsklimpen i V till Ångsäter i O. Med Färila kyrkby.

  KKN 83. S.V. "83. LOS. S.V." ca 1912. Från Siderberget i N till Sillakorvamäki i S. Från Hornsjön i V till Myrodlingsmyrarna och Ekorrberget i O. Mitt på bladet Lillhamra.

  KKN 83. S.M. "83. LOS. S.M." ca 1912. Från sjön Dåasen i N till Hylströmmen i Voxnaälven i S. Från Brännslåttermyrarna i V till Lindstasjön i O.

  KKN 83. S.O. "83. LOS. S.O." 1911 och 1912. Från Sånghussjön i N till Mörtsjön i S. Från Uggesjön och Stor-Öjungen i V till Harsaklacken och Hästberg i O.

  KKN 84. N.V. "84. HUDIKSVALL. N.V. Utan tryckår, ca 1915. Från Råka i N till Säljesta och Långsbo i S. Från Ljusdal i kartans kant i V till Stömnesjön (före Delsbo) i O.

  KKN 84. N.M. "84. HUDIKSVALL. N.M. Utan tryckår, ca 1915. Från Norrgimsjön i N till Näsviken i S. Från Bjuråkers och Delsbo kyrkbyar i V (kartkanten) till Ilsby kyrka (kartkanten) i O. Med Norra och Södra Dellen.

  KKN 84. N.O. "84. HUDIKSVALL. N.O. Utan tryckår, ca 1915. Från Jättendal och Hårtefjärden i N till Rogsta kyrkas omgivningar i S. Från Vattlång i V till kusten i O. Bergsjö kyrkby i kartkanten. Jättendal, Harmånger, Stocka och Strömsbruk.

  KKN 84. S.V. "84. HUDIKSVALL. S.V. Utan tryckår, ca 1915. Från Järvsöklacken i N till Gisselberget i S. Från sjön Orsmilen i V till Hälberget i O. Tevsjön mitt på bladet. Järvsö och Undersvik.

  KKN 84. S.M. "84. HUDIKSVALL. S.M. Utan tryckår, ca 1915. Från Östertolbo och Forsa kyrkas omgivningar i N till Källsjön och Mekrossla i S. Från Nyvallssjön i V till sjön Stora Yan i O. Njutångers kyrka i kartans nedre hörn (utkant). Forsa och Sörforsa. Kartan är hälften så stor som övriga. Nederkant sned.

  KKN 84. S.O. "84. HUDIKSVALL. S.O. Utan tryckår, ca 1915. Från Färsjö i N till Gåsfjärden i S. Från Hudiksvall stad i V till Bålsö i O. Iggesund, Gackerön och Hornslandet. Kartan är hälften så stor som övriga. Nederkant sned.


  Konceptkartor Södra Sverige

  Klicka på önskad karta i bilden nedan. Alla kartor finns ej.
  Klicka på önskad karta i bilden ovan. Alla kartor finns ej.


  Ordernr. Kartans tryckta titel och områdesbeskrivning

  Pris
  KKS 2. S.O. "2. YSTAD. S.O." 1939. Från Marsvinholm och Bjäresjön i N till kusten i S. Från Hassle-Bösarp i V till Köpingsberg i O. Med staden Ystad.

  KKS 5. N.V. "5. LUND. N.V." 1940. Från Söderåsen och Färingtofta i N till Västra Strö i S. Från Kågeröd i V till Norra Rörum i O.

  KKS 5. N.O. "5. LUND. N.O." 1940. Från Mellby Gård och Nävlinge i N till Fulltofta och Svensköp i S. Från Höör i V till Tollarp i O.

  KKS 5. S.O. "5. LUND. S.O." 1939. Från Äspinge i N till Vombsjön och Månslunda/Bontofta i S. Från Västrabygård och Harlösa i V till Huaröd och Andrarum i O.

  KKS 6. N.O. "6. KRISTIANSTAD. N.O." 1934. Från Sölvesborg och Mjällby i N till kusten i S. Från Norre Vång i V till Hörvik i O. Med Hanö.

  KKS 9. N.V. "9. HÄSSLEHOLM. N.V." 1941. Från Vannåsasjön och Grötsjön i N till Örkelljunga i S. Från Ränneslöv och Tåssjö i V till Köphultsön i O.

  KKS 9. N.O. "9. HÄSSLEHOLM. N.O." 1941. Från Markaryd och Örsjön i N till Lursjön i S. Från Hannabadssjön och Hårsjön i V till Osby i O. Verum mitt på bladet.

  KKS 9. S.V. "9. HÄSSLEHOLM. S.V." 1941. Från Rya, Flinkasjön och Bälingesjön i N till Ljunbyhed i S. Från Östra Ljungby i V till Röke och Västra Torup i O. Med Klippan och Perstorp.

  KKS 9. S.O. "9. HÄSSLEHOLM. S.O." 1942. Från Lursjön i N till Brönnestad i S. Från Hörja och Tyringe i V till Gumlösa i O. Mitt på bladet Hässleholm.

  KKS 10. N.V. "10. KARLSHAMN. N.V." 1938. Från Sejle myr i N till Sibbhult i S. Från Östanå Bruk i V till Vilshults gamla station vid Långasjön i O.

  KKS 17. N.V. "17. KALMAR. N.V." 1948. Från Kristvalla och Ryssbylund i N till Ljungby i S. Från S:t Sigfrid i V till Skäggenäs i O. Med staden Kalmar.

  KKS 17. S.V. "17. KALMAR. S.V." 1948. Från Tvärskog och Ölvingstorp i S till Söderåkra i S. Från Runtorp och Gullabo i V till Mörbylånga på Öland i O. 

  KKS 25. N.V. "25. KUNGSBACKA. N.V." 1931. Från Mölnlycke och Björketorp i N till Lyngern och Fotskäl i S. Från Lindome och Kungsbacka stad i V till Hyssna i O. Bladet vikt två gånger med liten skada på bladet. Anteckning med bläck i vänster övre hörn.

  KKS 33. N.V. "33. BORÅS. N.V." 1929. Från Ale Skövde i N till Björnboholm i S. Från Helgesjön-Kroksjön-Stendammen och Nödinge i V till Långared och Alingsås satd i O.

  KKS 33. N.O. "33. BORÅS. N.O." 1928. Från Storemossen och Remmene i N till Storsjön-Baståsjön i S. Från sjön Lången och Bälinge i V till Södra Björke och Borgsten i O.

  KKS 33. S.V. "33. BORÅS. S.V." 1929. Från Vättlefjäll och sjön Mjörn i N till Landvetter och Herryda i S Från Angered och Partille i V till Hemsjö och Bollebygd i O.

  KKS 33. S.O. "33. BORÅS. S.O." 1929. Från Högåsen och Vänga i N till Västersjön och Bosjön i S. Från Ödenäs i V till Fristad och Brämhult i O.

  KKS 42. N.V. "42. VÄNERSBORG. N.V." 1927. Från Ekenäs mosse i N till staden Trollhättan i S. Från Lane-Ryr i V till västra delen av sjön Dettern i O. Med Städerna Trollhättan och Vänersborg samt Halle- och Hunneberg.

  KKS 42. N.O. "42. VÄNERSBORG. N.O." 1928. Från Tranum i N till Fridhem i S. Från Vänersnäs och Flo i V till Härjevad i O.

  KKS 42. S.V. "42. VÄNERSBORG. S.V." 1927. Från Gärdhem och Väne Åsaka i N till Tunge i S. Från Hjärtum och Lilla Edet i V till Erska i O.

  KKS 42. S.O. "42. VÄNERSBORG. S.O." 1928. Från Fremmestad och Önum i N till Stora Lärkemossen och Herrljunga i S. Från Stora Mellby i V till Södra Lundby i O.

  KKS 52. N.V. "52. UPPERUD. N.V." 1926. Från Ödsköld i N till Örsjön i S. Från Öjemossen i V till Köpmannebro i O. Med Bäckefors, Järby, Skållerud och Gunnarsnäs.

  KKS 52. N.O.  "52. UPPERUD. N.O." 1926. Ytt. Bodane. Huvudsakligen vattendelen Vänern-Dalbosjön.

  KKS 52. S.V. "52. UPPERUD. S.V." 1926. Från Örsjön i N till Ekenäs mosse i S. Från Björvattnet i V till Grinstad i O. Med Kroppfjäll, Sundals-Ryr, Erikstad och Brålanda.

  KKS 52. S.O. "52. UPPERUD. S.O." 1926. Från norra vattendelaren i Vänern i N till Tådene i S. Från Östra Järn och Vaholmsviken i V till Rackeby i O.

  KKS 53. N.V. "53. MARIESTAD. N.V." 1930. Kartan upptar skärgårdarna Eskilsäter, Djurö, Lurö och Ekenäs med Läcköslott.

  KKS 53. N.O. "53. MARIESTAD. N.O." 1930. Från Kilmarsund i N till Ullervad i S. Från Vänern i V till Lyrestad i O. Med staden Mariestad.

  KKS 53. S.O. "53. MARIESTAD. S.O." 1930. Från Björsäter och Trästen i N till Säter i S. Från Holmestad i V till Mo i O.

  KKS 65. N.V. "65. SÄVSTAHOLM. N.V." 1924. Från området norr om Fårmossen i N till Pålsboda och Bysta i S. Från Mosjö och Kumla i V till hela viken vid Segersjö i O.

  KKS 65. N.O. "65. SÄVSTAHOLM. N.O." 1925. Från Hjälmarens vatten i N till västra Vingåker i S. Från Vinön i V till sjön Aspen i O.

  KKS 65. S.V. "65. SÄVSTAHOLM. S.V." 1924. Från Svennevad med omgivningar i N till Ålfjärden i Storsjön och Älgsjön i S. Från östra delen av Tisaren i V till sjöarna Ölången och Viflotten i O.

  KKS 65. S.O. "65. SÄVSTAHOLM. S.O." 1925. Från sjöarna Högsjön och Viren i N till Andenäsnäset i sjön Hunn i S. Från Högsjö Gård och Regna kyrkas omgivningar i V till Östra Vingåker i O.

  KKS 66. N.V. "66. KATRINEHOLM. N.V." 1935. Från Hedensö gård vid Näshultasjön och sjön Bjälken i N till Sköldinge i S. Från Fäbodsjön och Bie i V till övre delen av sjön Nedinge i O. Med Ökna, Fjällskäfte, Floda, Harpsund, Hällefors, Mellösa, Yxstaholm, Stenhammar och Flen.

  KKS 66. N.O. "66. KATRINEHOLM. N.O." 1934. Från Finnsjön i N till Gullfjärden i Båven i S. Från Malmköping i V till Nyckelsjö i O.

  KKS 66. S.V. "66. KATRINEHOLM. S.V." 1935. Från Valla i N till Näsnaren i S. Från Katrineholm i V till Blacksta och Bettna i O.

  KKS 66. S.O. "66. KATRINEHOLM. S.O." 1934 och 1935. Från Vibyholm och Edeby gård i N till Kristineholm i S. Från sjön Långhalsen i V till Bogsta i O.

  KKS 73. N.V. "73. ÖREBRO. N.V." 1923. Från Gålsjön i N till Frövi och Fellingsbro i S. Från Rossvalen och Järle mosse i V till Skedvisjön i O. Med staden Lindesberg.

  KKS 73. N.O. "73. ÖREBRO. N.O." 1919 och 1923. Från Lundbysjön i N till Björkskog i S. Från Västra Skedvi i V till Hallstahammar och Dåvö gård i O. Med staden Köping.

  KKS 73. S.V. "73. ÖREBRO. S.V." 1923. Från Sjön Väringen i N till Hemfjärden och Mellanfjärden i Hjälmaren i S. Från Axberg och sjön Lången i V till Götlunda i O. Med staden Örebro.

  KKS 73. S.O. "73. ÖREBRO. S.O." 1923. Från Kungsör i N till Hjälmare sund i S. Från Högsjön i V till Öja i O. Kungsör överst på bladets högra sida.

  KKS 74. N.V. "74. VÄSTERÅS. N.V." 1919 och 1920. Tryckt 1921. Från Västerås stad i N till Torshälla stads stadsgräns i S. Från Kolbäck i V till Aggarön i O.

  KKS 74. N.O. "74. VÄSTERÅS. N.O." 1922. Från norra delen av Svinnegarnsviken i N till Tynnelsöfjärden i S. Från Kungsåra- och Granfjärden i V till Stabyfjärden i O.

  KKS 74. S.V. "74. VÄSTERÅS. S.V." 1922. Från Torshälla stad i N till Näshulta i S. Från f d Apalsjön i V till Kjulaåsen i O.

  KKS 74. S.O. "74. VÄSTERÅS. S.O." 1922. Från Strängnäsviken i N till Östra Magsjön i S. Från sjön Nasen i V till Stallarholmen och Mariefred i O. Med staden Strängnäs.

  KKS 75. N.V. "75. STOCKHOLM. N.V." 1932 och 1933. Från Bålsta station i N till Färentuna i S. Från Kungs-Husby i V till Stockholm-Näs i O.

  KKS 75. N.O. "75. STOCKHOLM. N.O.". 1932 och 1933. Från Rosersberg och Össeby-Garns kyrka i N till Spånga och Bosön i S. Från Almarestäcket i V till Åkers kanal i O. Vackert färgtryck. Sällsynt urgåva.

  KKS 75. S.V. "75. STOCKHOLM. S.V." 1933. Från Södra Adelsö i N till Turinge och Södertälje i S. Från Gripsholmsviken i V till Ekerö kyrka i O. 

  KKS 75. S.O. "75. STOCKHOLM. S.O.". 1932. Från Hässelby villastad och Lidingöbron i N till Tumba och Handen i S. Från Träkvista och Salem i V till Erstavik i O. Vackert färgtryck. Sällsynt utgåva.

  KKS 82. N.V. "82. SKINNSKATTEBERG. N.V. 1922. Från Björsön i N till Övre Skärsjön i S. Från sjön Stora Korslången i V till Billsjön i O.

  KKS 82. N.O. "82. SKINNSKATTEBERG. N.O. 1919. Från Holmsjön och södra delen av Labodasjön i N till sjöarna Stora Kedjen och Virsbosjön i S. Från Fagersta i V till hörnsjöfors i O.

  KKS 82. S.V. "82. SKINNSKATTEBERG. S.V. 1922. Från Haraldsjön i N till Gällsmossen i S. Från Stråssa Gruva i V till Uttersby i O. Med Skinnskattebergs samhälle i kartans övre högra hörn.

  KKS 82. S.O. "82. SKINNSKATTEBERG. S.O. 1919. Från sjön Råsen i N till sjön Lillgryten i S. Från sjöarna Skärsjön och Andern i V till Ramnäs Bruk, Ramnäs och Surahammar i O.

  KKS 83. N.V. "83 SALA. N.V." 1919. Från sjöarna Storljusen och Vallsjön i N till Solingemyren i S. Från Västerfärnebo i V till 5 km öster om Norrby kyrka i O. Med staden Sala, Fläckebo, Sätra Brunn och Kumla.

  KKS 83. N.O. "83 SALA. N.O." 1921, tryckt 1922. Från Runvikssjön och Sävjasjön i N till Altuna och Österunda kyrkbyar i S. Från Västerlövsta i V till Ålands Kyrkby i O.

  KKS 83. S.V. "83 SALA. S.V." 1919. Från Området 5 km norrut från Haråkers Kyrkby i N till Lillhärad, Skerike och Badelunda kyrkbyar i S. Från Stingsmossen i V till Stora Bortomta och  Tortuna kyrkbyar i O.

  KKS 83. S.O. "83 SALA. S.O." 1922. Från området 5 km norrut från Simtuna och Torstuna i N till Tillinge kyrkby och staden Enköping i S. Från Björkmossen i V till Fröslunda och Litslena kyrkbyar i O.

  KKS 84. N.V. "84. UPPSALA. N.V.". 1936. Från Skuttungeby i N till Hagby i S. Från Skogs-Tibble i V till områdena 5 km öster om Vaksala kyrka i O. Med staden Uppsala.

  KKS 84. S.V. "84. UPPSALA. S.V." Utan tryckår. Från Uppsala Näs i N till Yttergran i S. Från Örsundsbro i V till Knivsta Kyrkby i O. 

  KKS 84. S.O. "84. UPPSALA. S.O." 1936. Från områdena norr om Husby-Långhundra och Gottröra i N till Norrsunda och Vada kyrkor i S. Från Odensala i V till området öster om Kårsta kyrka i O.

  KKS 87. N. "87. FRYKSÄNDE. N." 1914. Från området 4 km norrut från sjöarna Boviggen och Mangen i N till Östmark i S. Från norska gränsen i V till Vitsand i O.

  KKS 87. S. "87. FRYKSÄNDE. S." 1913. Från sjön Kläggen i N till Skallberget i S. Från norska gränsen i V till Hänsjön och Fryksände i O.

  KKS 88. N.V. "88. EKSHÄRAD. N.V." 1913. Från Buberget och Stölleberget i N till Hålsjöberget och Bäcklidsberget i S. Från Norra Kullberget i V till Skackelåsberget i O. Klarälvens lopp från Ändenäs till Loffstrand.

  KKS 88. N.O. "88. EKSHÄRAD. N.O." 1913. Från fäbodarna Södra Lönnberget, Åtjärnberg samt Igelberget med Skimpo fäbod i N till Tyngsjö kapell i S. Från Hemsjön och Rumpsjön i V till Västra-, Mellan- och Östra-Vakernsjöarna i O. Mitt på bladet sjöarna Västra Kvien, Östra Kvien och Upprämen.

  KKS 88. S.V. "88. EKSHÄRAD. S.V." 1913. Från Jolberget och Loffstrands skolhus vid Klarälven i N till Stora Åsen - Gråberg och hela Busjön i S. Från Badasjöns hela del i V till östra sidan av Klarälven i O.

  KKS 88. S.O. "88. EKSHÄRAD. S.O." 1913. Från mellersta och södra delarna av Nain i N till norra delen av sjön Deglunden i S. Från Knoberget i V till Orrmossen i O.

  KKS 89. N.V. "89. GRANGÄRDE. N.V." Utan tryckår, ca 1914. Från Hummelmossen och Näs kyrkby i N till sjön Närsen i S. Från Andersfors och Vakerskogen i V till sjön Olsen i O.

  KKS 89. N.O. "89. GRANGÄRDE. N.O." Utan tryckår, ca 1914. Från sjöarna Alten och Noran i N till Grangärde kyrkby i S. Från sjöarna  Gryssen, Olsen och Löfsjön i V till Idkebergsklacken och sjön Rämen i O.

  KKS 89. S.V. "89. GRANGÄRDE. S.V." Utan tryckår, ca 1914. Från del av Rösjön och hela sjön Bred-Mylsen i N till sjöarna Södra Laggen, Skifsen och Gällingen i S. Från Sågens och Olforsens stationer i V till Djupdalsberget och Storsjön i O. Fredriksberg och Sävsnäs mitt på bladet.

  KKS 89. S.O. "89. GRANGÄRDE. S.O." Utan tryckår, ca 1914. Från Bysjön i N till övre delen av sjön Norra Hörken och Grängesberg i S. Från Björndalssågen och Storsjön i V till Ludvika stad i O. Med samhället Grängesberg. Ludvika stad i kartans högra kant.

  KKS 90. N.V. "90. HEDEMORA. N.V." Utan tryckår. Från området 3 km norr om Gustafs kyrkby i N till sjöarna Myrgåsen och Djupgåsen i S. Från Idkerberget och Rämen station i V till staden Säter i O. Del av staden Säter i kartans högra kant.

  KKS 90. S.V. "90. HEDEMORA. S.V." Utan tryckår, ca 1914. Från sjöarna Slussen, Dammsjön, Orsen och Stora Norn i N till Söderbärke i S. Från sjön Övre Hillen i V till Bråtberget i O. Norrbärke mitt på bladet.

  KKS 91. N.V. "91. GYSINGE. N.V." 1921. Tryckt 1922. Från Köpmansmosen och Tavelmyren i N till Hedeåsen och Orrberget i S. Från Lerhyttanhpl och Benåsen i V till Österfärnebo i O.

  KKS 91. N.O. "91. GYSINGE. N.O." 1921. Tryckt 1922. Från området 2 km norr om Hedesunda och Söderfors i N till Kerstinbomyren i V till området 6 km öster om Ingsjön i O.

  KKS 91. S.V. "91. GYSINGE. S.V." 1921. Tryckt 1922. Från Österviken i N till sjöarna Storljusen och Vallsjön i S. Från Dalälven vid Kungsgårdssjön i V till Östaviken och Storån i O. Med Folkärna, By och Möklinta.

  KKS 91. S.O. "91. GYSINGE. S.O." 1919 och 1921. Tryckt 1922. Från Skärsjö i N till området 5 km söder om sjön Råksjön i S. Från Andersboviken och Enåker i V till Tämnarens västra sida i O. Med Nora, Huddunge, Östervåla och Harbo.

  KKS 94. N.V. + N.O. "94. DALBY. N.V. och N.O." 2 blad tryckta 1914. Från Bringåsberget och Hästberget i N till Bredsjön i S. Från norska gränsen i V till området 3 km öster om Åveråfjället i O. Klarälven mitt på bladet.

  KKS 94. S.O. "94. DALBY. S.O." 1914. Från Kindsjön och Dalby kyrksjö vid Klarälven i N till Mangslibergen i S. Frånnorska gränsen i V till området rakt söderut från Dalby kyrkby i O.

  KKS 95. N.V. "95. MALUNG. N.V." 1914 och 1915. Från Styggberget, Mickelberget och Flötmyren i N till Skralleberget och Sångborn i S. Från Borberget och Örsjöberget i V till Gravakölen och området rakt söderut till Nötkölen i O.

  KKS 95. N.O. "95. MALUNG. N.O." 1914. Från Lyrebergsgnupen och södra delen av Venjansjön i N till Grimsmyrheden söder om Malungs station och norra delen av sjön Van i S. Från Lyrsjön och Vallerås station i V till sjön Örklingen i O. Med Öja kapell och Öjesjön mitt på bladet

  KKS 95. S.V. "95. MALUNG. S.V." 1914. Från Medskogsbergssätern och sjön Nissånger i N till Spikebol och Vitkåkölen i S. Från Dygerberget, Brönäs och Huskberget i V till Håbergskölen och Tranuberget i O.

  KKS 95. S.O. "95. MALUNG. S.O." 1914. Från  Malungs kyrka i katans övre norra kant till Kölingen, Rågsveden och sjön Vassgaln i S. Från Glimsjön och Östra Rotsjön i V till fäbodarna Olarsvatten och Bässaråsen samt sjön Halsjön i O. Med Ytt. Malung kapell och Äpellbo.

  KKS 96. N.V. "96. LEKSAND. N.V." Utan tryckår, ca 1914. Från Kättbosjön, Öndalens fäbod samt Björka fäbod vid Siljan västra strand i N till sjön Stora Flaten i S. Från Gäfvunda samhälle i V till Kållsjön och Israelssön i O. 

  KKS 96. N.O. "96. LEKSAND. N.O." Utan tryckår, ca 1914. Från sydöstra delen av Siljan samt Altsarbyn i N till sjön Molnbyggen och Hälgbo i S. Från Limåviken i V till Slättbergets station i O. Leksand mitt på bladet.

  KKS 96. S.V. "96. LEKSAND. S.V." Utan tryckår, ca 1914. Från södra delarna av sjöarna Stora Flaten och Stora Snesen i N till sjön Stora Nåsen i S. Från Niss sjön i V till Björkbergsån vid Önatjärnen i O. Mitt på bladet sjön Gensen.

  KKS 96. S.O. "96. LEKSAND. S.O." Utan tryckår, ca 1914. Från södra delarna av sjöarna Ejen och Hälgsjön i N till Björbo och Tryssberget vid norra delen av sjön Noran i S. Från sjöarna Oppejen och Närsen i V till fäbodarna Mört-, Tjärn- och Ny-bodarna samt Bäsna kapell i O. Med Floda kyrkby, Djura kapell, Mockfjärd kapell och Gagnef.

  KKS 101. N.O. "101. N. FINNSKOGA. N.O." 1915. Från Granfjället i N till Tandsjön i S. Från norska gränsen i V till Flatfjället i O. Med Rörbäcksnäs kapell.

  KKS 101. S.V. + S.O. "101. N. FINNSKOGA. S.V.+S.O." 2 blad 1915. Från norska gränsområdet och Örsjön i N till Loukosuo, Båtstad, Åsleberget och Söråsberget i S. Från norska gränsen i V till Kinnvallsjön och södra änden av Tisjön i O.

  KKS 102. N.V. "102. ÄLVDALEN. N.V." 1915. Från Billingsjön i N till Mornäs söder om Transtrand i S. Från Flatfjället och Östra Kalfen i V till Sjuherrflat och Grönflyten i O.

  KKS 102. N.O. "102. ÄLVDALEN. N.O." 1915. Från Sälberget i N till Älderberget och Filiberget i S. Från Björnskaåsen och Bredbomyren i V till Floten och Blybergs station i O. Med Älvdalens kyrkby och Evertsbergs kapell.

  KKS 102. S.V. "102. ÄLVDALEN. S.V." 1915. Från Fjällsåsen, Fiskarheden, Flöten och Lomfloten i N till Klittarna och Risätra i S. Från Furubergskölen, Stora Sjöarberget och Valberget i V till Rogsjön och Tandsjön i O. Mitt på bladet Västerdalälven medLima.

  KKS 102. S.O. "102. ÄLVDALEN. S.O." 1915. Från Gässjön och Stora Kroktjärnen i N till Ogsjön och Gruvsjökullen i S. Från Björsjön och Lyberget i V till Lädesjön och Rotsjön i O. Med Venjan mitt på bladet.

  KKS 103. N.V. "103. MORA. N.V." 1910. Från Södra Blecksberget och Hällbergsklacken i N till Söderberget och Styfversholmen i Orsasjön i S. Från Nybolet fäbod, Blyberg och Oxberg station i V till Tallhed stn och Orsbleck i O. Med Våmhus och Orsa

  KKS 103. N.O. "103. MORA. N.O." 1910. Från fäboden Ången och Blidbergets fäbod i N till sjön Draggen i S. Från Mässbacken stn i V till sjön Lömmingen i O. Med Skuttunge kapell och sjöarna Skuttungen och Oresjön.

  KKS 103. S.V. "103. MORA. S.V." 1910. Från Säs fäbod i N till sjön Ljugaren i S. Från Hemulsjön i V till Fudal fäbod i O. Med Sollerön, Siljansfors, Gesunda och Färnäs. 

  KKS 103. S.O. "103. MORA. S.O." 1910. Från sjöarna Norra Icksjön och Draggen i N till Tingsnäsudde nedanför Stumsnäs stn i S. Från Lokmyren i V till Lenåsen och Gärdsjö i O. Med Rättvik, Boda och Vikarbyn.

  KKS 104. N.V. "104. BINGSJÖ. N.V." 1910. Från sjön Skålaspen i N till sjön Aflassen och Svabensverks kapell (i kartans nedre högra kant) i S. Från Lomoberget, Stormyren - Trollberget i V till sjön Räfsen och Norra Flät i O. Med sjön Almungen mitt på bladet.

  KKS 104. N.O. "104. BINGSJÖ. N.O." Utan tryckår, ca 1910. Från sjön Stora Öjungen i N till norra delen av Kölsjön och berget Stora Lännåsen i S. Från sjöarna Mollungen och Stora Glittern i V till Västra Gällsjön i O. I kartans högra nedre del Katrinebergs kapell.

  KKS 104. S.V. "104. BINGSJÖ. S.V." Utan tryckår, ca 1910. Från Olof Ersbodarna fäbod och Forsberget i N till Grävelberget och sjön Tängran i S. Från Born vid Källeråsviken i V till sjön Hämmen och Tängran i O. Med Bingsjö kapell och hela sjön Ljugaren. Mitt på bladet Dådrans kapell.

  KKS 104. S.O. "104. BINGSJÖ. S.O." Utan tryckår, ca 1910. Från södra delen av Kölsjön i N till Bysjöklack i S. Från Gräsberget och Spjutåsen i V till Orrmyren och Holmsjön i O.

  KKS 106. S.O. "106. FULUFJÄLLET. S.O." 1915 och 1916. Från Fulufjället och Hägnåsen i N till Grundfors gränsstation och Granfjällstången i S. Från norska gränsen i V till Särkåskäret och Fulubornåsen i O. Fortsättningen av detta område norrut - se listan Konceptkartor Norra Sverige, blad "81. IDRE. S.O."

  KKS 107. S.V. "107. ÄLVDALSÅSEN. S.V.". 1916. Från södra delen av Öjsjön och Kullbodberget i N till Skärbäckstran och Gässisjön i S. Från Sandmon i V till berget Blecket i O.

  KKS 107. S.O. "107. ÄLVDALSÅSEN. S.O.". 1916. Från Granånäs kronostuga och Svartbergsänget i N till Åsen kapell i S. Från Stora Rensjön och Frätjyråsen i V till Karl XI:s vad vid Dyverån i O.

  KKS 108. S.V. "108. STOREJEN. S.V.". 1912. Från Ämåsjöns södra del i N till Tvådansberget i S. Från Sandlötåsen och Millesberg i V till Brynberget och Östra Slädåborg fäbod i O.

  KKS 108. S.O. "108. STOREJEN. S.O.". 1912. Från Oreån vid Noppikoski och sjön Håven i N till Tenningberget i S. Från Skäftberg och Ämådalens stn till Trollmossberget i O.

  KKS 109. N.V. "109. ALFTA. N.V." Utan tryckår, ca 1910. Från Lindstasjön i N till Fullen i S. Från Axsjöarna och Lobonäs i V till Nyboberget i O. Med Lobonäs, Mattsmyra kapell och Öjungs kapell.

  KKS 109. N.O. "109. ALFTA. N.O." Utan tryckår, ca 1910. Från Gluggberget och Löfvik i N till sjöarna Lill Rösten och Galfven i S. Från Sidskogssjön i V till Orsjön i O. På bladets högra del Undersvik och Arbrå.

  KKS 109. S.V. "109. ALFTA. S.V." Utan tryckår, ca 1910. Från Loftsbosjön i N till sjöarna Gammalbosjön och Telningen i S. Från Öf. Holmtjärn i V till Edsbyn i O. Med Voxnan mitt på bladet.

  KKS 109. S.O. "109. ALFTA. S.O." Utan tryckår, ca 1910. Från Enstabosjön och Gisselåsen i N till Annefors kapell i S. Från Ovanåkers kyrkby i V till utkanten av staden Bollnäs i O. Alfta kyrkby mitt på bladet.


  Norra Kartverkets kartor, KAK's vägkartor

  Ordernr. Titelrubrik, utgivare och utgivningsår, gravörer, områdesbeskrivning m.m.

  NKK 67B "67. ÖSTERSUND" RAK 1903. Uppmätt 1899-1900. Litografiskt övertryck GLA 1912 / 1916. Utgiven av KAK 1926. Vägar kompletterade till september 1926. Skala 1:200.000. Från Östersund i väst till Gesunden i ost samt Vikfjärd i nord till Fåker i syd.

  Uppfodrad på väv i fyra rutor.

  NKK 68A N.V. "68. SOLLEFTEÅ N.V." RAK 1907. Uppmätt 1901. Utgiven av KAK 1926. Vägar kompletterade till oktober 1926. Skala 1:100.000. Från Björkhöjden i väst till Norr-Moflo i ost samt Ovanmo i nord till Krokböle i syd. Med teckenförklaring.

  Uppfodrad på väv i fyra rutor.

  NKK 68A N.O. "68. SOLLEFTEÅ N.O." RAK 1906. Uppmätt 1901. Utgiven av KAK 1926. Vägar kompletterade till september 1926. Skala 1:100.000. Från Mo i väst till Aspeå i ost samt Jansjö i nord till Mo i syd. Med teckenförklaring.

  Uppfodrad på väv i fyra rutor.

  NKK 68A S.V. "68. SOLLEFTEÅ S.V." RAK 1906. Uppmätt 1901. Utgiven av KAK 1926. Vägar kompletterade till september 1926. Skala 1:100.000. Från Krångede i väst till Finnåberget i ost samt Västby i nord till Bispgården i syd. Med teckenförklaring.

  Uppfodrad på väv i fyra rutor.

  NKK 68B S.O. "68. SOLLEFTEÅ S.O." RAK 1905. Uppmätt 1901-02. Litografiskt övertryck GLA 1921. Utgiven av KAK 1926. Vägar kompletterade till 1926. Skala 1:100.000. Från Helgum i väst till Gårdnäs i ost samt Ed i nord till Forsed i syd. Med teckenförklaring.

  Uppfodrad på väv i fyra rutor.

  NKK 69B N.V. "69. ÖRNSKÖLDSVIK N.V." RAK 1910. Uppmätt 1905. Litografiskt övertryck GLA 1910. Utgiven av KAK 1926. Vägar kompletterade till september 1926. Skala 1:100.000. Från Holm i väst till Sidensjö i ost samt Vattugården i nord till Björnböle i syd. Med teckenförklaring.

  Uppfodrad på väv i fyra rutor.

  NKK 69A N.O. "69. ÖRNSKÖLDSVIK N.O." RAK 1909. Uppmätt 1905. Utgiven av KAK 1926. Vägar kompletterade till 1926. Skala 1:100.000. Från Mellansel i väst till Gideå bruk i ost samt Gideå i nord till Domsjö i syd. Med teckenförklaring.

  Uppfodrad på väv i fyra rutor.

  NKK 69B S.V. "69. ÖRNSKÖLDSVIK S.V." RAK 1910. Uppmätt 1904 och 1905. Litografiskt övertryck GLA 1910. Utgiven av KAK 1926. Vägar kompletterade till 1926. Skala 1:100.000. Från Sånga i väst till Skoved i ost samt Björksjön i nord till Nyland i syd. Med teckenförklaring.

  Uppfodrad på väv i fyra rutor.

  NKK 69B S.O. "69. ÖRNSKÖLDSVIK S.O." RAK 1910. Uppmätt 1904-05. Litografiskt övertryck GLA 1910. Utgiven av KAK 1926. Vägar kompletterade till 1926. Skala 1:100.000. Från Docksta (Vibyggerå) i väst till Ällön i ost samt Orrvik i nord till Ullångersfjärden norr om Mjällomlandet i syd. Med teckenförklaring.

  Uppfodrad på väv i fyra rutor.

  NKK 70B N.V. "70. HUSUM N.V." RAK 1909. Uppmätt 1902 och 1904. Litografiskt övertryck GLA 1914. Utgiven av KAK 1926. Vägar kompletterade till april 1926. Skala 1:100.000. Från Ultrå i väst till Skarsta i ost samt Skademark i nord till Sund i syd. Med teckenförklaring.

  Uppfodrad på väv i fyra rutor.

  NKK 71A "71. LJUSNEDAL" RAK 1909. Uppmätt 1905. Utgiven av KAK 1926. Vägar kompletterade till november 1926. Skala 1:200.000. Från gränsen i väst till Storsjö i ost samt Vålåsjön i nord till Ljusnedal i syd.

  Uppfodrad på väv i fyra rutor.

  NKK 72B "72. ÅSARNA" RAK 1923. Uppmätt 1918. Litografiskt övertryck GLA 1923. Utgiven av KAK 1926. Vägar kompletterade till 1926. Skala 1:200.000. Från Storsjö i väst till Hackås i ost samt Hundshögen i nord till Klövsjö i syd.

  Uppfodrad på väv i fyra rutor.

  NKK 73B "73. BRÄCKE" RAK 1902. Uppmätt 1898-99. Litografiskt övertryck GLA 1916. Utgiven av KAK 1926. Vägar kompletterade till april 1926. Skala 1:200.000. Från Näs i nordväst till Johannisberg i sydost.

  Uppfodrad på väv i fyra rutor.

  NKK 74A N.V. "74. INDAL N.V." RAK 1909. Uppmätt 1903. Utgiven av KAK 1926. Vägar kompletterade till oktober 1926. Skala 1:100.000. Från Ansjön i väst till Oxsjön i ost samt Västeråsen i nord till Ljungå i syd. Med teckenförklaring.

  Uppfodrad på väv i fyra rutor.

  NKK 74A N.O. "74. INDAL N.O." RAK 1909. Uppmätt 1903-04. Utgiven av KAK 1926. Vägar kompletterade till september 1926. Skala 1:100.000. Från Ödingen i väst till Gåltjärn i ost samt ostergraninge i nord till Stordalen i syd. Med teckenförklaring.

  Uppfodrad på väv i fyra rutor.

  NKK 74A S.V. "74. INDAL S.V." RAK 1909. Uppmätt 1903. Utgiven av KAK 1926. Vägar kompletterade till november 1926. Skala 1:100.000. Från Marktjärn i väst till Navarn i ost samt Ljungå vad i nord till Ö. Gissjö i syd. Med teckenförklaring.

  Uppfodrad på väv i fyra rutor.

  NKK 74A S.O. "74. INDAL S.O." RAK 1909. Uppmätt 1903. Utgiven av KAK 1926. Vägar kompletterade till 1926. Skala 1:100.000. Från Stor-Sundsjön i väst till Uland i ost samt Nordanå i nord till Bjärme i syd. Med teckenförklaring.

  Uppfodrad på väv i fyra rutor.

  NKK 75A N.V. "75. HÄRNÖSAND N.V." RAK 1909. Uppmätt 1904. Utgiven av KAK 1926. Vägar kompletterade till april 1926. Skala 1:100.000. Från Gåltjärn i väst till Nordingrå i ost samt Bollstabruk i nord till Storön i syd. Med teckenförklaring.

  Uppfodrad på väv i fyra rutor.

  NKK 75A S.V. "75. HÄRNÖSAND S.V." RAK 1908. Uppmätt 1904. Utgiven av KAK 1926. Vägar kompletterade till 1926. Skala 1:100.000. Från Gussjön i väst till havet i ost samt Aspnäs i nord till Svedje i syd. Med teckenförklaring.

  Uppfodrad på väv i fyra rutor.

  NKK 76B "76. TÄNNÄS" RAK 1922. Uppmätt 1917-19. Litografiskt övertryck 1922. Utgiven av KAK 1926. Vägar kompletterade till 1926. Skala 1:200.000. Från gränsen i väst till Stor-Kölsjön i ost samt Hjortviken i nord till Floåsen i syd.

  Uppfodrad på väv i fyra rutor.

  NKK 77B "77. HEDE" RAK 1923. Uppmätt 1912 och 1917. Litografiskt övertryck 1923. Utgiven av KAK 1926. Vägar kompletterade till 1926. Skala 1:200.000. Från Rannsundet i väst till Rätan i ost samt Rätan i nord till Sveg i syd.

  Uppfodrad på väv i fyra rutor.

  NKK 78B "78. RAMSJÖ" RAK 1919. Uppmätt 1899-1900 och 1913. Litografiskt övertryck 1919. Utgiven av KAK 1926. Vägar kompletterade till 1926. Skala 1:200.000. Från Rätanbyn i väst till Valsjön i ost samt Ljungaverk i nord till Bäckan i syd.

  Uppfodrad på väv i fyra rutor.

  NKK 79B och 80A "79. SUNDSVALL" RAK 1901. Uppmätt 1897-1898. Reviderad 1912-13. Översedd 1924. Litografiskt övertryck 1925. Utgiven av KAK 1926. Vägar kompletterade till 1926. och "80. BRÄMÖ" RAK 1907. Uppmätt 1897-1904. Utgiven av KAK 1926. Vägar kompletterade till April 1926. Skala 1:200.000. Från Valsjön i väst till havet i ost samt Fränsta i nord till Njuparna i syd.

  Uppfodrad på väv i fyra rutor.

  NKK 81B "81. IDRE" RAK 1921. Uppmätt 1915-17. Litografiskt övertryck GLA 1921. Utgiven av KAK 1926. Vägar kompletterade till november 1926. Skala 1:200.000. Från gränsen i väst till Foskvallen i ost samt Nipfjället i nord till Göljåfjället i syd.

  Uppfodrad på väv i fyra rutor.