VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

Stockholms slott. - Oljetryck av Anna Palm, senare 1800-talet.

Stockholms slott.
Oljetryck senare 1800-talet.
Bildstorlek 52x38 cm.
Motiv mot Stockholms slott sett från Arsenalsgatan.Pris: 1500 SEK - 27316


LÅNGFLON, HARBERGET, KÄLLEGRAFS RÖS - Ekonomisk karta 1883-95.

LÅNGFLON, HARBERGET, KÄLLEGRAFS RÖS
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 38806


BOSJÖKLOSTER. - Ekonomisk karta ca 1910.

BOSJÖKLOSTER.
Rikets Allmänna Kartverk. Malmöhus läns Hushållningssällskap. Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 53 x 48 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 800 SEK - 39383


General Karta öfver Göta Canal. - 1808-1810.

General Karta öfver Göta Canal föreslagen till sammanbindande af Wenern och Wettern med Östersjön på Konungens Allernådigste Befallning. Utstakad Under Öfverstens och Riddaren Frih.re von Platens inseende af Th. Telford 1808. Sammandragen och Författad dels efter egne dels efter andra äldre och nyare Mätningar och Undersökningar af Carl och Jacob Forssell 1810. Graverad af Sam. Anderson.
Koppargraverad karta samt profil över Göta Kanal från Östersjön till Lidköping, sammansatt av tvenne blad.
Infälld profil: 'Genomskärning av Göta Canalfart som visar Fallet åt båda sidor, från den vid Landthöjden belägne sjön Wiken. Anmärkning. Skalan för höjden är omkring 80 gånger större än Skalan för längden.'
Storlek: 184x59 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartans vänstra del, 22 cm in på bladet, bruntonad.
Smärre skador i kartans kanter med små förluster i ramverket. Naggade kanter.
Större kartförlust ca 4x4 cm i kartans högra kant, nedre halvan av kartan. Reparation i högra kanten ungefär lika stor men med endast liten kartförlust.
I övrigt skarp och fin i trycket.

Pris: 6000 SEK - 39858


Tunbyholm - U. Thersner.

Tunbyholm
Fordna och närvarande Sverige.
No.26 Gravyr. Bilden tecknad av U. Thersner 1826. Gravör / litograf: C. F. Akrell 1818
Skåne

Pris på förfrågan. - 29267


TOARP - Ekonomisk karta 1890-97.

TOARP
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1890-97. Utgiven i faksimil av Älvsborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39263


Östborn - Ferdinand Boberg

Östborn. Huvudbyggnaden 1919.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Dalarna

Pris: 600 SEK - 28230


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Sundbo härad af Kartografiska Corpsen åren 1867-73.

Sundbo härad af Kartografiska Corpsen åren 1867-73.
Örebro län.
Rikets ekonomiska karteverk.
Färglitograferad och handkolorerad karta, endast norra bladet.
Storlek: ca 66x48 cm totalt, kartytans bredd x höjd.
Socknarna: Hammar, Askersund, Snavlunda

Pris: 1200 SEK - 41856


Västmanlands Södermanlands län. - 1968.

Västmanlands Södermanlands län.
Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm 1968.
Skala 1:200.000
Storlek: 87x110 cm. Kartytans bredd x höjd.
Teckenförklaring
Planoexemplar, vikning.

Pris: 400 SEK - 38720


'Stockholm seet fra Marieberg...' - Emil Libert, senare 1800-talet.

Stockholm seet fra Marieberg. Tegnet efter Naturen af Emil Libert.
Handkolorerat autotypitryck.
Gammal reparation i mittveck, reparerad skada i vänstra övre kanten.
Storlek: 50x35 cm. Bildytans bredd x höjd.

Pris: 1200 SEK - 27317Vägvisare för XI Olympiaden i Berlin - 1936Paris, Ludvig XIV - 1665.


Karta öfver Stockholm. - 1904.

Karta öfver Stockholm utgifven af Svenska Turistföreningen 1904.
Andra upplagan.
VÖBAMs faksimil, färgtryck.
Något förstorad från originalet.
Storlek. 52x46 cm, kartytans bredd x höjd.
Infällda kartor: 'Djurgården', 'Staden inom broarne'
Med ångbåtsrutter inom staden och dess närområde.
Gatunamn utsatta.

Pris: 300 SEK - 41763 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Stockholm


Kartan över Stockholm med dess klara färger är ett bra exempel på dåtidens färgsättning och tryck. Kartan ser vid en snabb anblick ut att vara i det närmaste modern med sitt utsnitt. Hela Kungsholmen är utritad på kartan, likaså Södermalm med Danviken, Bellevueparken med södra Brunnsviken och på en infälld karta södra Djurgården. Vid närmare granskning ser man dock att det enda på västra Kungsholmen är i princip Konradsberg, Marieberg, Stora Hornsberg och Kristineberg. Så är ett enda kvarter inritat i mitten av Lindhagensgatan. Likaså är hela Eriksberg i det närmaste obebyggt och inramat av Norra Latin, Stockholms cellfängelse (sedermera rivet och ersatt med gamla KTH arkitektur) och gatorna Odengatan och Östermalmsgatan, den senare dragen ända fram till den förra. Norr om Karlbergsvägen och Vanadisvägen är det i det närmaste obebyggt fortfarande och stadens huvudvägar från norr är alltjämt Norrtullsgatan och Roslagsgatan.
Staden är i stora delar igenkännlig för den nutida innevånaren men kartan innehåller en hel del roliga små överraskningar.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.