VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

Stenungsunds kommun. - 1982.

Stenugnsunds kommun.
Informationskarta. Upprättad och redigerad 1982 vid stadsarkitektkontorets mätningssektion.
ESSELTE, Stockholm 1982.
Färgtryckt karta.
Skala 1:10.000
Infällda kartor: 'Svenshögen', 'Ödsmål', 'Centrum', 'Stora Höga', 'Ucklum', 'Jörlanda'
På baksidan: Orust, Tjörns och Stenugnsunds kommun. Stenungsunds kommun.
Storlek: 99x67 cm. Kartytans bredd x höjd.
Teckenförklaring, byggnader, gatuförteckning, sevärdheter m.m.
Planoexemplar.

Pris: 400 SEK - 38680


'85. NORRTELGE', '86. SVENSKA BJÖRN' Generalstabskartan. - Södra Kartverket.

85. NORRTELGE
86. SVENSKA BJÖRN
85. Generalstaben 1879. Gr Steffens, Wennersten och Ebbesen. Uppmätt 1875.
86. Generalstaben 1879. Gr Hagstrand.

Litograferad karta, s.k. Generalstabskartan.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.

Från Lingslätö (Barnens Ö) i N till nordspetsen av Östra Lagnö i S. Från Rimbo kyrkas omgivningar i V till Söderarm i O.
Yttre delen av Norrtälje skärgård.

Pris: 800 SEK - 30052


Bladen säljs endast tillsammans.


Blekinge län. - Stockholm 1901.

6. Blekinge län.
Kartbilder för den första undervisningen i geografi.

Utförd vid Generalstabens Litografiska Anstalt.
Redigerad av H. Byström.
P. A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm 1901.
Färglitograferad karta i fyra blad.
Skala 1:75.000
Storlek: 145x100 cm. Kartytans totala bredd x höjd.
Teckenförklaring.

Pris: 2500 SEK - 38599


Lengjums, Vånga kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Lengjums kyrka, Vånga kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 82.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Lengjums annexkyrka (869 inv.) gemensam för Lengjum och Wessby socknar, är liten, troligen till sin äldre del från 1200-talet, men blef utvidgad och ändrad åt öster 1771. Teckningen är tagen från nordväst. Wessby kyrka kvarstod troligen till 1600-talet.

Pris: 200 SEK - 36000


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Råå - Ferdinand Boberg

Råå. Fiskehamnen 1916.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Skåne

Pris: 600 SEK - 28485


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


OD - Ekonomisk karta 1890-97.

OD
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1890-97. Utgiven i faksimil av Älvsborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39236


Svenstorp - U. Thersner.

Svenstorp
Fordna och närvarande Sverige.
No.55 Gravyr. Gravör / litograf: C. F. Akrell 1822
Skåne

Pris på förfrågan. - 29238


121. Luleå - 1949

Karta över Luleå stad.
Stadsingenjörskontoret 1949.
Skala 1:2.000
Färgtryckt karta.
Tryckt 1950.
117x85 cm.
Liggande vikt.
Med stämpel 'Högsta Domstolen'.
Stor, fin karta med obetydliga småskavanker.

Pris: 500 SEK - 30364


Ur Regeringsrättens och Högsta Domstolens arkiv/bibliotek.


'64. HOLMÖN. N.V. + S. V.' - Konceptkarta, Norra Kartverket.

64. HOLMÖN. N.V. + S. V.
Utan tryckår, ca 1915. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Ösjön, Djäkneboda, Ratan i N till hela Holmön i S. Från Sävar i V till kustdelen i O. Två kartblad.

Pris: 1400 SEK - 29367


Halna, Södra Wadsbo kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Halna kyrka, Södra Wadsbo kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 210.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Halna annexkyrka (852 inv.) medelstor, är byggd 1895 i enkel spetsbågsstil på ny plats några hundra meter öster om den gamla kyrkogården och något mera än 1 km. väster om sjön Wiken. Kyrkan är liksom det spetsiga tornet täckt med plåt i ljus färg. Teckningen är tagen från sydväst. Den förra kyrkan var mycket gammal, liten, byggd af trä och hade stapel.

Pris: 200 SEK - 35933


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.Ingermanlandiae – Homanns Erben 1734'Fiskeby Pappersfabrik.' - Gustaf Pabst 1870-1879.


Karta öfver Stockholm. - 1904.

Karta öfver Stockholm utgifven af Svenska Turistföreningen 1904.
Andra upplagan.
VÖBAMs faksimil, färgtryck.
Något förstorad från originalet.
Storlek. 52x46 cm, kartytans bredd x höjd.
Infällda kartor: 'Djurgården', 'Staden inom broarne'
Med ångbåtsrutter inom staden och dess närområde.
Gatunamn utsatta.

Pris: 300 SEK - 41763 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Stockholm


Kartan över Stockholm med dess klara färger är ett bra exempel på dåtidens färgsättning och tryck. Kartan ser vid en snabb anblick ut att vara i det närmaste modern med sitt utsnitt. Hela Kungsholmen är utritad på kartan, likaså Södermalm med Danviken, Bellevueparken med södra Brunnsviken och på en infälld karta södra Djurgården. Vid närmare granskning ser man dock att det enda på västra Kungsholmen är i princip Konradsberg, Marieberg, Stora Hornsberg och Kristineberg. Så är ett enda kvarter inritat i mitten av Lindhagensgatan. Likaså är hela Eriksberg i det närmaste obebyggt och inramat av Norra Latin, Stockholms cellfängelse (sedermera rivet och ersatt med gamla KTH arkitektur) och gatorna Odengatan och Östermalmsgatan, den senare dragen ända fram till den förra. Norr om Karlbergsvägen och Vanadisvägen är det i det närmaste obebyggt fortfarande och stadens huvudvägar från norr är alltjämt Norrtullsgatan och Roslagsgatan.
Staden är i stora delar igenkännlig för den nutida innevånaren men kartan innehåller en hel del roliga små överraskningar.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.