VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Plan över platsen for den urgamla och ännu i eftervärldens minne vittberömda staden Vittalia i Småland - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Situs pervetustre et ad memoriam posteritatis celeberrimae quondam Urbis Vittaliae in Smalandiae praefectura»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1709.
III: 100. Plan över platsen for den urgamla och ännu i eftervärldens minne vittberömda staden Vittalia i Småland, Jönköpings län och socknen Vetlanda med närgränsande orter, där märkliga spår av dess forna storhet än i dag visas invid Vetlanda by, till vars namn och öde den stora staden under tidernas lopp nedsjunkit. Orienteringarna äro: 1. Lämningar av Hultaby slott, mera än sju alnar höga. 2. Vetlanda kyrka, i början av den kristna tiden uppförd på platsen för det forna avgudatemplet, varav ännu finnas många spår. 3. Runsten med följande inskrift: Kättil reste denna sten efter sin broder Naggar, Stens son. 4. En annan runsten med följande ord: Bjur reste stenen till minne av Starkben, vars själ Gud give glädje och gamman. 5. En tredje med allehanda tecken. 6. Spår av en mängd väldiga, mestadels av fyrkantiga stenar uppförda byggnader, som till stor del fått lämna plats för uppförandet av kyrkan och kyrkogården i Vetlanda. 7. Lämningar av stora byggnader begravna under jorden. 8. Runsten högre än en manslängd, med inskriften: Arinfast reste denna sten efter sin fader Herröd och sin broder Torbjörn. 9. Gravkullar omgivna med olika slag av stensättningar. 10. Ruiner av en stor byggnad vid stadens torg, i vars utkant synas många spår av källare och brunnar. 11. Bred stenlagd gång täckt med jord; på bägge sidorna finnas en mängd lämningar av underjordiska källare och valv. 12. Stensatt plan, till största delen höljd av jord. 13. Plats som sedan urminnes tid kallats Torget. 14. Ställe där man för några år sedan vid upprättandet av en milstolpe hittade ett tre tum brett svärd. 15. Gravhögar med stensättning. 16. Andra högar med stensättning i form av treudd o.d. 17. Den s.k. förborgen utan fornlämningar ovan jord. 18. En stående sten, fyra alnar hög, och en annan liknande kullfallen, båda utan inskrift. 19. En mängd stensatta gångar och vinkällare, till största delen övervuxna med törne och mossa. 20. Brunnar och cisterner, vilande på hälleberget, i samma skick.

Pris på förfrågan. - 35540


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Övningskarta Neptun. - Rikets allmänna kartverk 1972.

Övningskarta Neptun.
Färgtryckt karta.
Särtryck ur topografiska kartbladen 9 H Nyköping NO, 9 I Nynäshamn NV, NO, 10 H Strängnäs SO och 10 I Stockholm SV, SO.
Skala 1:50.000
Storlek: 123x86 cm.
Vikningar, småskador. Påskrift av siffror med bläck.
Kartan visar hela Muskö och Gålö, nästan hela Utö samt även Södertälje med Mörkö och Landsort.

Pris: 2000 SEK - 41696


Sällsynt. Kartan fick ej säljas i vanliga handeln.


'77. HEDE. S.O.' - Konceptkarta, Norra Kartverket.

77. HEDE. S.O.
1917. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Bäckarna i N till Herrö, Eggarna och Byvallen i S. Från Glissjöberg i V till Storflöten och Ytterberg i O.

Pris: 1200 SEK - 29424


'Slite'. - Sveriges Geologiska Undersökning. 1928.

Slite.
Sveriges Geologiska Undersökning. Ser. Aa. No. 169.
Färglitografi.
Skala 1:50.000.
Storlek: 60x45 cm. Kartytan med teckenförklaring.
Vikning.
Liten skada utanför kartbilden.

Pris: 1200 SEK - 27555


Hjortsberg, Lars - P.B. Eklund 1891-1905.

Hjortsberg, Lars
Tryckt på Centraltryckeriet i Stockholm och utgivna under åren 1891-1905.
Till porträttet medföljer en kort biografi.
Storlek bildytan ca. 13x16,5 cm.
Tonlitograferat porträtt inom Par Brikolls historia.

Pris: 300 SEK - 38151


Stats- och högre civile embetsmän - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

323. Porträttgalleri - Stats- och högre civile embetsmän.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
30 porträtt. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Afzelius, J.
Cederschiöld, S.
Dickson, R.
Ehrensvärd, C. A.
Elliot, J. E.
Hamilton, H. E. G.
Hammarskjöld, A. H.
Hasselrot, B. F. E.
Hederstierna, C. F.
Juhlin, J.
von Krusenstjerna, J. E.
Lagerheim, C. H. T. A.
Lindman, A.
Munthe, G. F.
Pegelow, F. V. H.
Petersson, G. A.
Ramstedt, J. O.
Roos, W.
Roos, G. W. A.
Rydin, H.
Sahlin, M. R.
Sjöberg, E.
Tamm, G.
Trolle, E. B.
af Ugglas, G.
Wachtmeister, H.
Weidenhielm, C. H.
Widén, J.
Wieselgren, P. S.
Åkerhielm, L.

Pris: 900 SEK - 29896


Vasatorp - Ferdinand Boberg

Vasatorp. Stallbyggnaden 1916.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Skåne

Pris: 600 SEK - 28500


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Cederhjelm - C. H. Tersmeden ca 1900.

Cederhjelm
Adlad 10/4 1686.
Svensk släkt.
Förut Palm.
+
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36557


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Hellekis - U. Thersner.

Hellekis
Fordna och närvarande Sverige.
No.5 Litografi. Bilden tecknad av Th. Thersner. Gravör / litograf: Th. Thersner. Tryckt hos Gjötström & Magnusson
Västergötland

Pris på förfrågan. - 29054


Lagunda härad. 1860.

Lagunda härad.
Stentryckt litografi och handkolorerad.
1 blad.
Skala 1:50.000.
Kartografiska Corpsen och utgiven av Rikets ekonomiska kartverk
Bladets kartyta c:a 50 x 70 cm bredden x höjden.
Socknar: Biskopskulla, Fittja, Fröjeslunda, Giresta, Hjelsta, Holm, Kulla, Långtora, Nysätra.

Pris: 2000 SEK - 27733 - Se bild.Vägvisare för XI Olympiaden i Berlin - 1936Sydvästra Brabant med Brüssel. - Blaeu 1643/44.


Karta öfver Stockholm. - 1904.

Karta öfver Stockholm utgifven af Svenska Turistföreningen 1904.
Andra upplagan.
VÖBAMs faksimil, färgtryck.
Något förstorad från originalet.
Storlek. 52x46 cm, kartytans bredd x höjd.
Infällda kartor: 'Djurgården', 'Staden inom broarne'
Med ångbåtsrutter inom staden och dess närområde.
Gatunamn utsatta.

Pris: 300 SEK - 41763 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Stockholm


Kartan över Stockholm med dess klara färger är ett bra exempel på dåtidens färgsättning och tryck. Kartan ser vid en snabb anblick ut att vara i det närmaste modern med sitt utsnitt. Hela Kungsholmen är utritad på kartan, likaså Södermalm med Danviken, Bellevueparken med södra Brunnsviken och på en infälld karta södra Djurgården. Vid närmare granskning ser man dock att det enda på västra Kungsholmen är i princip Konradsberg, Marieberg, Stora Hornsberg och Kristineberg. Så är ett enda kvarter inritat i mitten av Lindhagensgatan. Likaså är hela Eriksberg i det närmaste obebyggt och inramat av Norra Latin, Stockholms cellfängelse (sedermera rivet och ersatt med gamla KTH arkitektur) och gatorna Odengatan och Östermalmsgatan, den senare dragen ända fram till den förra. Norr om Karlbergsvägen och Vanadisvägen är det i det närmaste obebyggt fortfarande och stadens huvudvägar från norr är alltjämt Norrtullsgatan och Roslagsgatan.
Staden är i stora delar igenkännlig för den nutida innevånaren men kartan innehåller en hel del roliga små överraskningar.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.