VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Steuch - C. H. Tersmeden ca 1900.

Steuch
Adlad 19/8 1714.
Svensk släkt.
Förut Stenchius.
+6/10 1714.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 37114


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Mora - Ferdinand Boberg

Mora. Härbrän på Zorns gammelgård 1919.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Dalarna

Pris: 600 SEK - 28191


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Uppsala - Svecia Antiqua et Hodierna.

Uppsala
»W. Swidde Sculp. Holmiae 1690.»
Kopparstick signerat »W. Swidde Sculp. Holmiae 1690.»
* I: 56. Uppsala.
De tre vapnen äro ärkebiskopens, i mitten, samt universitetets och stadens. Av den gamla lärdomsstadens byggnader nämnas domkyrkan (»T. Chatedrale trium Sanctorum», här ännu försedd med de av De Besche byggda tornen, vilka fördärvades genom 1702 års brand liksom tornspiran å Trefaldighetskyrkan (»Templ:S, S. Trinitatis»), vidare klockstapel (»Campanile), rådhus (»Curia»), Gustavianum (»Auditorium Gustavianum»), ärkebiskopshuset (»Palatium Archiepiscopi») och Styrbiskops ruiner (»Rudera Styr Biscop»). I förgrunden till vänster reser sig det stolta renässansslottet. I bakgrunden utmärkas Bälinge, Ärentuna, Gamla Uppsala och Vaksala sockenkyrkor.

Pris på förfrågan. - 35657


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


'75. HÄRNÖSAND N.O.' - Norra Kartverket.

75. HÄRNÖSAND N.O.
Rikets Allmänna Kartverk 1908. Uppmätt 1904. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Häggvik i väst till havet i ost samt Mjällom i nord till Långskär i syd.

Pris: 500 SEK - 36409


Ållonö från norr och från öster - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Ållonöö Septentrionem versus» och »Ållonöö versus Orientem»
»W. Swidde Sculp. Holmiae 1692»
Kopparstick signerat »W. Swidde Sculp. Holmiae 1692».
* III: 16. Ållonö från norr och från öster.

Pris på förfrågan. - 35755


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


ED - Ekonomisk karta 1883-95.

ED
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 38992


Gyllenstråle - C. H. Tersmeden ca 1900.

Gyllenstråle
Adl. ätten N:256.
Urgammal adel.
Ånyo adlad 1467.
Intr. 1638.
Svensk ätt.
+1600 talet.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36693


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


'78. RAMSJÖ' - Norra Kartverket.

78. RAMSJÖ
Rikets Allmänna Kartverk 1919. Uppmätt 1899-1900 och 1913. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:200.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Rätanbyn i väst till Valsjön i ost samt Ljungaverk i nord till Bäckan i syd.

Pris: 500 SEK - 36417


Årup - Blekinge läns hushållningssällskap 1913-22.

Årup
Ekonomisk karta över Blekinge län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1913-19.
Skala 1:20 000.
Utgiven på bekostnad av Blekinge Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
1913-1922.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 53x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 400 SEK - 41590


Handelns och industriens stormän - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

312. Porträttgalleri - Handelns och industriens stormän.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
30 mansporträtt. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Almqvist, S.
Almström, R.
Bernström, J.
Bolinder, C.
Bolinder, J. J.
Cedergren, H. T. T.
De Geer, C.
de Laval, C. G. R.
Dickson, O.
Ekman, O.
Ericsson, L. M.
Erikson, J. E.
Göranson,A. H.
Hammar, J.
Hay, A. B.
Holm, G. B. A.
Keiller, J.
Ljungberg, E. J.
Midling, O.
Nydqvist, A.
Odelberg, W.
Stråle, H.
Svartling, A. V.
Swartz, C.
Tamm, H.
Tham, W.
Waern, C. F.
Wallenberg, A. O.
Wallenberg, K.
Östberg, G. F.

Pris: 900 SEK - 29885Amiral Häggs flaggkarta. - Stockholm 1888.Indien - 'The East Indies, with the roads...' - Thomas Jefferys 1768.


Karta öfver Stockholm. - 1904.

Karta öfver Stockholm utgifven af Svenska Turistföreningen 1904.
Andra upplagan.
VÖBAMs faksimil, färgtryck.
Något förstorad från originalet.
Storlek. 52x46 cm, kartytans bredd x höjd.
Infällda kartor: 'Djurgården', 'Staden inom broarne'
Med ångbåtsrutter inom staden och dess närområde.
Gatunamn utsatta.

Pris: 300 SEK - 41763 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Stockholm


Kartan över Stockholm med dess klara färger är ett bra exempel på dåtidens färgsättning och tryck. Kartan ser vid en snabb anblick ut att vara i det närmaste modern med sitt utsnitt. Hela Kungsholmen är utritad på kartan, likaså Södermalm med Danviken, Bellevueparken med södra Brunnsviken och på en infälld karta södra Djurgården. Vid närmare granskning ser man dock att det enda på västra Kungsholmen är i princip Konradsberg, Marieberg, Stora Hornsberg och Kristineberg. Så är ett enda kvarter inritat i mitten av Lindhagensgatan. Likaså är hela Eriksberg i det närmaste obebyggt och inramat av Norra Latin, Stockholms cellfängelse (sedermera rivet och ersatt med gamla KTH arkitektur) och gatorna Odengatan och Östermalmsgatan, den senare dragen ända fram till den förra. Norr om Karlbergsvägen och Vanadisvägen är det i det närmaste obebyggt fortfarande och stadens huvudvägar från norr är alltjämt Norrtullsgatan och Roslagsgatan.
Staden är i stora delar igenkännlig för den nutida innevånaren men kartan innehåller en hel del roliga små överraskningar.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.