VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Trollenäs - Ferdinand Boberg

Trollenäs. Magasin 1916.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Skåne

Pris: 600 SEK - 28499


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Västerås - G. Ljunggren 1862.

Västerås
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.
Storlek: 43 x 52 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 2000 SEK - 27294


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.


Svenneby, Södra Wadsbo kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Svenneby kyrka, Södra Wadsbo kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 217.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Svenneby annexkyrka (310 inv.) är en liten korskyrka, som ligger å strandsluttningen 0,5 km. från sjön Östens norra ände. Denna kyrkas äldre del torde vara från 1200-talet och hade ända till början af 1700-talet spetsigt torn öfver korset. Stapeln är från midten af samma århundrade. Kyrkogården, som gränsar till Svenneby herregårds trädgård, har flere grafvårdar, bland hvilka en särdeles prydlig öfver herregårdens förre ägare Sven Anderson. Trckningen är tagen från sydväst.

Pris: 200 SEK - 36084


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


von Brehmer - C. H. Tersmeden ca 1900.

von Brehmer
Riksfriherre 1724.
Svensk friherre 5/7 1731.
Från Bremen.
+30/6 1754.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36529 - Se bild.


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


'3. TORNETRÄSK' - Norra Kartverket.

3. TORNETRÄSK
Norrlands Läns Kartverk 1888. Uppmätt 1880-82. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:200.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från gränsen i nord till Viddja i väst, till och med Ales Vuolusjaure i ost och Alajaure i syd.

Pris: 500 SEK - 36172


Bosjökloster - U. Thersner.

Bosjökloster
Fordna och närvarande Sverige.
No.59 Gravyr. Bilden tecknad av U. Thersner, 1817. Gravör / litograf: C. F. Akrell 1823
Skåne

Pris på förfrågan. - 28950


FARSTORP - Ekonomisk karta, 1935

FARSTORP
Rikets Allmänna Kartverk. Kristianstads läns Hushållningssällskap 1935. Uppmätt 1928,1932. Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 53 x 48 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 800 SEK - 39456


Höjd- och Djupkarta öfver Stockholm. - G. de Geer och K. Sondén 1897.

Höjd- och Djupkarta öfver Stockholm och närmaste omgifningar.
På underlag af Generalstabens karta öfver Stockholmstrakten förnämligast enligt mätningar af Stadsingeniörskontoret & K. Sjökarteverket sammanställd af G. de Geer och K. Sondén 1897.
Färglitograferad karta. Utgiven på J. Beckmans förlag. Tryckt hos Generalstabens Litografiska Anstalt.
Skala 1:20000.
Storlek: 75x43 cm, kartytans bredd x höjd.
Teckenförklaring, 'Rester af gamla fartyg', 'Östersjömusslor', 'Ishavsmusslor' och 'Rullstensås' samt färgskalan som markerar höjder resp. djup.
Vikt, smärre reparationer i vikningar.

Pris: 1500 SEK - 39783 - Se bild.


Lindhjelm - C. H. Tersmeden ca 1900.

Lindhjelm
Adlad 1/10 1666.
Svensk släkt, förut Lindeberg.
+20/1 1758.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36843


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Christinelund - U. Thersner.

Christinelund
Fordna och närvarande Sverige.
No.18 Litografi. Bilden tecknad av J. H. Strömer. Gravör / litograf: J. H. Strömer 1842. Tryckt hos Gjötström & Magnusson
Närke

Pris på förfrågan. - 28968Amiral Häggs flaggkarta. - Stockholm 1888.Cutty Sark - Bishop, William


Karta öfver Stockholm. - 1904.

Karta öfver Stockholm utgifven af Svenska Turistföreningen 1904.
Andra upplagan.
VÖBAMs faksimil, färgtryck.
Något förstorad från originalet.
Storlek. 52x46 cm, kartytans bredd x höjd.
Infällda kartor: 'Djurgården', 'Staden inom broarne'
Med ångbåtsrutter inom staden och dess närområde.
Gatunamn utsatta.

Pris: 300 SEK - 41763 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Stockholm


Kartan över Stockholm med dess klara färger är ett bra exempel på dåtidens färgsättning och tryck. Kartan ser vid en snabb anblick ut att vara i det närmaste modern med sitt utsnitt. Hela Kungsholmen är utritad på kartan, likaså Södermalm med Danviken, Bellevueparken med södra Brunnsviken och på en infälld karta södra Djurgården. Vid närmare granskning ser man dock att det enda på västra Kungsholmen är i princip Konradsberg, Marieberg, Stora Hornsberg och Kristineberg. Så är ett enda kvarter inritat i mitten av Lindhagensgatan. Likaså är hela Eriksberg i det närmaste obebyggt och inramat av Norra Latin, Stockholms cellfängelse (sedermera rivet och ersatt med gamla KTH arkitektur) och gatorna Odengatan och Östermalmsgatan, den senare dragen ända fram till den förra. Norr om Karlbergsvägen och Vanadisvägen är det i det närmaste obebyggt fortfarande och stadens huvudvägar från norr är alltjämt Norrtullsgatan och Roslagsgatan.
Staden är i stora delar igenkännlig för den nutida innevånaren men kartan innehåller en hel del roliga små överraskningar.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.