VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Göteborgs turistkarta -83. - 1983.

Göteborgs turistkarta -83.
Utgiven av stadsbyggnadskontoret. Utarbetad av stadsingenjör Arne Ransgård och kartograf Stig Sandell.
Färgtryckt karta.
Skala 1:15.000
Storlek: 90x84 cm. Kartytans bredd x höjd.
Teckenförklaring.
Planoexemplar, vikning.

Pris: 400 SEK - 38665


Karlberg från öster - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Carlberg versus Orientem»
»W. Swidde Sculp. Holmiae 1691»
Kopparstick signerat »W. Swidde Sculp. Holmiae 1691».
* I: 72. Karlberg från öster.
Slottet framträder här i det skick, det erhöll genom den genomgripande om- och tillbyggnad, slottet erhöll på 1660.talet, verkställd av arkitekten Jean De la Vallee på De la Gardies föranstaltande.

Pris på förfrågan. - 35613


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Alvastra - U. Thersner.

Alvastra
Fordna och närvarande Sverige.
No.5 Gravyr. Bilden tecknad av U. Thersner, 1819
Östergötland

Pris på förfrågan. - 28921


Stockholm från öster - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Stockholmia Orientem versus»
»W. Swidde sculp. Holmiae A. 1693»
Kopparstick signerat »W. Swidde sculp. Holmiae A. 1693».
* I: 13. Stockholm från öster.
Tre vapen återgivas: ett med en sluten och ett med en öppen krona samt en mångbladig ros. Denna utsiktsbild är placerad före den följande, som dock är till tiden äldre. Jämförd med denna visar den ifråga om arkitekturen en större mängd av de av Tessinarna och De la Vallee i sydeuropeisk barockstil uppförda byggnaderna, mellan vilka synas åtskilliga hus med höga gavlar byggda i den äldre tysk-holländska renässansstilen. Förutom de å följande plansch upptagna namnen tillkomma här de nya kyrkorna Kungsholms- och Johannes, »Templ. S. Ulricae» och »Templ. S. Johannis», varjämte i bakgrunden utmärkas Karlberg och Solna. De många fartygen å Saltsjön i förgrunden förläna staden dess karaktär av sjö- och handelsstad. Nära förbunden med dessa stadens näringsgrenar är den industriella verksamhet, som skildras i nedersta högra hörnet,. skeppsbyggeriet vid flottans varv å Kastellholmen.

Pris på förfrågan. - 35769


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Granhult - Blekinge läns hushållningssällskap 1913-22.

Granhult
Ekonomisk karta över Blekinge län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1913-19.
Skala 1:20 000.
Utgiven på bekostnad av Blekinge Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
1913-1922.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 53x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 800 SEK - 41569


Lugnås, Kinna kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Lugnås kyrka, Kinna kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 65.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Lugnås annexkyrka (1,300 inv.) ligger högt på Lugnås kvarnstens-berg. Den är medelstor, ombyggd 1776 i barockstil med trätorn öfver västra gafveln, hade förut stapel. Teckningen är tagen från sydost; till vänster synes högst upp Wänern med skogklädda öar, längre ned närmare den gamla öfverbyggda kyrkogårdsporten gården Källtorp i Bresäter och ännu något längre ned och mera till vänster framskymtar Bresäters kapell.

Pris: 200 SEK - 36008


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


'98. GEFLE' Generalstabskartan. - Södra Kartverket.

98. GEFLE
Generalstaben 1900. Uppmätt 1895-96.

Litograferad karta, s.k. Generalstabskartan.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Höstfäbodarna i N till Gammelstilla i S. Från Fagersta/Långnäs i V till Gävlebukten/Skutskär i O.

Pris: 600 SEK - 30068


Höja - Ferdinand Boberg

Höja. Vid prästgården 1923.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Skåne

Pris: 700 SEK - 28474


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Charta öfwer Mälaren... Nordencreutz, Geringius 1739.

Charta öfwer Mälaren
Charta öfwer Mälaren med Kongl. Maÿts Nådigste Privilegio utgifwen af Dess Lantmäterij Contoir igenom Jacob Nordencreutz, öfwerdirecteur sammanstädes. Lacus Maelaren, cum Adjacentibus, Accuratissime Delioneatus, Holmiae. E. Geringus sculpsit
Koppargraverad karta över Mälaren.
Graverad av Erik Geringius och tryckt i Stockholm 1739.
Storlek: 96x51 cm. Kartytans bredd x höjd.
Den stora kartan förbinder huvudstaden med tio andra städer i Uppland, Södermanland och Västmanland, nämligen städerna:
ARBOGA - ENKÖPING - KÖPING - MARIEFRED - SIGTUNA - STRÄNGNÄS - SÖDERTÄLJE - TORSHÄLLA - UPPSALA OCH VÄSTERÅS.

Pris: 12000 SEK - 25092


Kartan - en av Lantmäteriets första - kom ut i Stockholm år 1739 och graverades av den begåvade Erik Geringus f. 1707 - d. 1747. Han utförde även porträtt på kungliga och andra kända personer.


'Scania vulgo Schonen.' - Valck och Schenk.

Scania vulgo Schonen.
Scania vulgo Schonen.
Viro Illustri & Generosissmo,
Dno. Otthoni Kragh.
Toparchae in Trutzholm.
Summo R. M. Dan Secretario.
Patrono suo magno.
Dedicat & Consecrat Petrus Schenkius.
Koppargraverad och tidigt handkolorerad karta.
Storlek: 53x45 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris på förfrågan. - 41257 - Se bild.


Smärre brunfläckad i kartans nedre del samt brunfärgad i veck.Stockholm - Mentzer ca 1860.Karta ur Geografisk-statistisk atlas öfver Sverige. - Dr. J.M. Larsson. 1870.


Karta öfver Stockholm. - 1904.

Karta öfver Stockholm utgifven af Svenska Turistföreningen 1904.
Andra upplagan.
VÖBAMs faksimil, färgtryck.
Något förstorad från originalet.
Storlek. 52x46 cm, kartytans bredd x höjd.
Infällda kartor: 'Djurgården', 'Staden inom broarne'
Med ångbåtsrutter inom staden och dess närområde.
Gatunamn utsatta.

Pris: 300 SEK - 41763 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Stockholm


Kartan över Stockholm med dess klara färger är ett bra exempel på dåtidens färgsättning och tryck. Kartan ser vid en snabb anblick ut att vara i det närmaste modern med sitt utsnitt. Hela Kungsholmen är utritad på kartan, likaså Södermalm med Danviken, Bellevueparken med södra Brunnsviken och på en infälld karta södra Djurgården. Vid närmare granskning ser man dock att det enda på västra Kungsholmen är i princip Konradsberg, Marieberg, Stora Hornsberg och Kristineberg. Så är ett enda kvarter inritat i mitten av Lindhagensgatan. Likaså är hela Eriksberg i det närmaste obebyggt och inramat av Norra Latin, Stockholms cellfängelse (sedermera rivet och ersatt med gamla KTH arkitektur) och gatorna Odengatan och Östermalmsgatan, den senare dragen ända fram till den förra. Norr om Karlbergsvägen och Vanadisvägen är det i det närmaste obebyggt fortfarande och stadens huvudvägar från norr är alltjämt Norrtullsgatan och Roslagsgatan.
Staden är i stora delar igenkännlig för den nutida innevånaren men kartan innehåller en hel del roliga små överraskningar.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.