VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

Torsjö - Hallands Läns Hushållningssällskap 1917-25.

Torsjö
Ekonomisk karta över Hallands län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1917-25. Skala 1:20 000.
Utgiven åren 1922-27 på bekostnad av Staten och Hallands Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 52x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 400 SEK - 41618


Lagerheim - C. H. Tersmeden ca 1900.

Lagerheim
Frih. ätten N:326.
Adlad 8/6 1777.
Friherre 23/4 1807.
Intr. 1808.
Svensk släkt, förut Bergqvist.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36796


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Sankt Sigfrids källa och Olof Skötkonungs gravvård - Svecia Antiqua et Hodierna.

Sankt Sigfrids källa och Olof Skötkonungs gravvård
Kopparstick av W. Swidde 1694.
* III: 58. Sankt Sigfrids källa och Olof Skötkonungs gravvård.
De latinska rubrikerna lyda i översättning: I. Sankt Sigfrids källa vid Husaby kloster i Kinne härad i Västergötland, i vilken Olof Skötkonung döptes av Sigfrid år 1012. 2. Konung Olof Skötkonungs och hans gemåls gravvårdar på Husaby kyrkogård vid den sida av kyrkan, där tornet reser sig. På den övre delen av planschen namngivas Husaby kyrka (»Templum Husaby») och biskopshuset (»Palat: Episcop.: Husbyens»).

Pris på förfrågan. - 35692


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Konung Sverkers gravkor i Vreta by och konung Sverkers gravsten i Vreta kyrka - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Conditorium Regis Suercheri in villa Wretensi» och »Tumulus Regis Suercheri in Templo Wretensi»
Kopparstick av W. Swidde 1693.
* III: 31. Konung Sverkers gravkor i Vreta by och konung Sverkers gravsten i Vreta kyrka.
Inskriften å gravstenen gäller dock Sverkers son: Sverkers son Sune Syk ligger begraven här. Må varje kristen bedja, att han måtte fröjdas i himmelen.

Pris på förfrågan. - 35751


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


LJUNGHUSEN. - Ekonomisk karta ca 1910.

LJUNGHUSEN.
Rikets Allmänna Kartverk. Malmöhus läns Hushållningssällskap. Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 53 x 48 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 1200 SEK - 39423


Rössjöholm - Richardt 1852-63.

Rössjöholm
Tecknade af Fr. Richardt, landskapsmålare.
Beskrifna af Gustaf Ljunggren, professor vid Lunds akademi.
Lund, på bokhandlaren C. W. K. Gleerups förlag.
Tryckte uti Berlingska boktryckeriet, 1852-1863.
Ur Skånska Herregårdar.
Tonlitograferad bild.
Bladstorlek: ca 32x23 cm, bredden x höjden.

Pris: 600 SEK - 41519


Åhus - Ferdinand Boberg

Åhus. Byggnad på kyrkogården 1924.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Skåne

Pris: 600 SEK - 28510


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Blidö - Ferdinand Boberg

Blidö. Flygel vid gamla prästgården 1923.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Uppland

Pris: 700 SEK - 28632


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Gustafsberg (Uddevalla) - Ferdinand Boberg

Gustafsberg (Uddevalla). Gammal badpaviljong 1921.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Bohuslän

Pris: 400 SEK - 28134


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


'70. ARVIKA' Generalstabskartan. - Södra Kartverket.

70. ARVIKA
Rikets Allmänna Kartverk 1896. Gr Herlin och Hagstrand. Uppmätt 1892-93.
På väv i rutor, bunden i originalband med förgylld pärm- och ryggtitel.
Litograferad karta, s.k. Generalstabskartan.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Arvika (i kartkant) i N till Långserud i S. Från Karlanda i V till Boda kyrka ( i kartkant) i O.

Pris: 1000 SEK - 41783Vägvisare för XI Olympiaden i Berlin - 1936Cedercrantz - C. H. Tersmeden ca 1900.


Karta öfver Stockholm. - 1904.

Karta öfver Stockholm utgifven af Svenska Turistföreningen 1904.
Andra upplagan.
VÖBAMs faksimil, färgtryck.
Något förstorad från originalet.
Storlek. 52x46 cm, kartytans bredd x höjd.
Infällda kartor: 'Djurgården', 'Staden inom broarne'
Med ångbåtsrutter inom staden och dess närområde.
Gatunamn utsatta.

Pris: 300 SEK - 41763 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Stockholm


Kartan över Stockholm med dess klara färger är ett bra exempel på dåtidens färgsättning och tryck. Kartan ser vid en snabb anblick ut att vara i det närmaste modern med sitt utsnitt. Hela Kungsholmen är utritad på kartan, likaså Södermalm med Danviken, Bellevueparken med södra Brunnsviken och på en infälld karta södra Djurgården. Vid närmare granskning ser man dock att det enda på västra Kungsholmen är i princip Konradsberg, Marieberg, Stora Hornsberg och Kristineberg. Så är ett enda kvarter inritat i mitten av Lindhagensgatan. Likaså är hela Eriksberg i det närmaste obebyggt och inramat av Norra Latin, Stockholms cellfängelse (sedermera rivet och ersatt med gamla KTH arkitektur) och gatorna Odengatan och Östermalmsgatan, den senare dragen ända fram till den förra. Norr om Karlbergsvägen och Vanadisvägen är det i det närmaste obebyggt fortfarande och stadens huvudvägar från norr är alltjämt Norrtullsgatan och Roslagsgatan.
Staden är i stora delar igenkännlig för den nutida innevånaren men kartan innehåller en hel del roliga små överraskningar.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.