VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

Boisman - C. H. Tersmeden ca 1900.

Boisman
Adlad 20/9 1808.
Från Finland, förut Boisman.
+29/11 1826.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36522 - Se bild.


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Torshälla - G. H. Mellin 1840.

Thorshälla stad. Utsigten är tagen från qvarnen.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37892


216. Vaxholm - 1909

Karta över Vaxholm.
Upprättat år 1909.
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
66x47 cm.
Vikt.
Med stämpel 'Högsta Domstolen'.

Pris: 200 SEK - 30459


Ur Regeringsrättens och Högsta Domstolens arkiv/bibliotek.


'43. JÖRN. N.M + N.O.' - Konceptkarta, Norra Kartverket.

43. JÖRN. N.M + N.O.
1935. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Gäddträst och Stavaliden i Piteå kronopark i N till Storvattnet och Blankforsen i Byskeälven i S. Från Gråträsket och Lillträsket i V till Lillblåliden i O.

Pris: 1300 SEK - 29326


Jämtlands län. - 1920.

Jämtlands län.
Från original till Zetterstrands, Sverige i 32 kartblad
Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm ca 1920.
Albert Bonniers Förlag.
Färgtryckt karta.
Skala 1:450.000
Storlek: 59x89 cm. Kartytans bredd x höjd.
Teckenförklaring.
Planoexemplar, vikning.

Pris: 500 SEK - 38776


'Karta öfver Vesterbottens län...' - P. A. Kjellerstedt 1870 - 78.

Karta öfver Vesterbottens län
Sammandragen och författad åren 1870 - 78 af P. A. Kjellerstedt.

Första delen innefattande nedre landet, här i 2 sammansatta blad.
Litografiskt tryck med bestruken yta uppförd på väv och rullad.
Krackeleringar och släpp i den bestrukna ytan utan att detta egentligen stör.
Kartyta 64x94, bredd x höjd. Med teckenförklaring tryckt i kartans nedre vänstra hörn.

Kartan sträcker sig från Nordmaling i söder till Jörns socken i norr.

Pris: 800 SEK - 27847


Fornsaker nyligen funna och upptagna ur jorden på Bråvalla hed - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Delineatio Antiquitatum et Monumentorum quoe effossae humo nuper repertae sunt in Campis Bravallinis»
»J. v. d. Aveelen sc. Holmiae 1707»
Kopparstick signerat »J. v. d. Aveelen sc. Holmiae 1707».
* III: 85. Fornsaker nyligen funna och upptagna ur jorden på Bråvalla hed.
Samt fornsaker i Asa socken och gård i Småland under en väldig hög, i vars mitt fanns en hällkista, där efter en gammal och allmänt trodd sägen Odin blivit begraven, »Delineatio Antiquitatum repertarum in Smolandia parcecia ac praedio Asa» etc. Av föremålen å den övre bilden äro 1-3 svärd av brons, 4 en dolk och 5 ett stycke av ett svärdfäste av brons, vartill komma, onumrerade, ett svärd och en nyckel. Den nedre bildens föremål förklaras sålunda: A. Stycke av ett människoben, ännu igenkännligt - de övriga benen voro så förmultnade, att de ej kunde bestämmas som människoben. B. Stycke av ett svärdfäste, funnet i samma hög tillsammans med en hästtand. C. Kniv av stål. D. Flintkniv, på vilken spetsen avbrutits vid uppgrävningen. E. Vitt flintstycke liknande en åskvigg. F. En liten lampa med en eld, som vid gravens öppnande utsläcktes av den nedrasande jorden. I Statens historiska museum förvaras ännu några av dessa föremål, vilka år 1695 överlämnades till Antikvitetsarkivet av Erik Dahlberg.

Pris på förfrågan. - 35523


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Krageholm - Richardt 1852-63.

Krageholm
Tecknade af Fr. Richardt, landskapsmålare.
Beskrifna af Gustaf Ljunggren, professor vid Lunds akademi.
Lund, på bokhandlaren C. W. K. Gleerups förlag.
Tryckte uti Berlingska boktryckeriet, 1852-1863.
Ur Skånska Herregårdar.
Tonlitograferad bild.
Bladstorlek: ca 32x23 cm, bredden x höjden.

Pris: 600 SEK - 41503


Söderköpings stadskyrka - Stockholm 1872-1874.

Söderköpings stadskyrka
pl. IV
Märkligare Svenska kyrkor
Färglitografi.
Storlek: ca 20x14 cm, bildytans bredd x höjd.

Pris: 300 SEK - 27969


Sturebadet, Stockholms Badhus Aktiebolag - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

239. Sturebadet, Stockholms Badhus Aktiebolag. Stockholm.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
14 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: Oscar Nycander, Carl Silfversparre och Carl Curman. 'Gamla aulan vid Sturebadet, Badstubassäng, maskinrummet, exteriört fastigheten, romerska varmluftsbadets afklädningssalong vid Sturebadet, romerska varmluften vid Sturebadet, romerska badet och varmrummet vid Sturebadet, aulan turkiska badet och simhallen vid Malmtorgsgatan'.

Pris: 2000 SEK - 29793Gulddistriktet Klondike - ca 1897.158. Piteå


Karta öfver Stockholm. - 1904.

Karta öfver Stockholm utgifven af Svenska Turistföreningen 1904.
Andra upplagan.
VÖBAMs faksimil, färgtryck.
Något förstorad från originalet.
Storlek. 52x46 cm, kartytans bredd x höjd.
Infällda kartor: 'Djurgården', 'Staden inom broarne'
Med ångbåtsrutter inom staden och dess närområde.
Gatunamn utsatta.

Pris: 300 SEK - 41763 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Stockholm


Kartan över Stockholm med dess klara färger är ett bra exempel på dåtidens färgsättning och tryck. Kartan ser vid en snabb anblick ut att vara i det närmaste modern med sitt utsnitt. Hela Kungsholmen är utritad på kartan, likaså Södermalm med Danviken, Bellevueparken med södra Brunnsviken och på en infälld karta södra Djurgården. Vid närmare granskning ser man dock att det enda på västra Kungsholmen är i princip Konradsberg, Marieberg, Stora Hornsberg och Kristineberg. Så är ett enda kvarter inritat i mitten av Lindhagensgatan. Likaså är hela Eriksberg i det närmaste obebyggt och inramat av Norra Latin, Stockholms cellfängelse (sedermera rivet och ersatt med gamla KTH arkitektur) och gatorna Odengatan och Östermalmsgatan, den senare dragen ända fram till den förra. Norr om Karlbergsvägen och Vanadisvägen är det i det närmaste obebyggt fortfarande och stadens huvudvägar från norr är alltjämt Norrtullsgatan och Roslagsgatan.
Staden är i stora delar igenkännlig för den nutida innevånaren men kartan innehåller en hel del roliga små överraskningar.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.