VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

'Stora Ängby' - Stadsplanekarta 1934-1939.

Nr. 30. Stora Ängby.
Stadsplanekarta 1934-1939.
1937. Med höjdkurvor.
Karta utgiven av Stockholms Stadsingenjörskontor.
Stort blad i liggande format A1.
Storlek ca 90x60cm, bredd x höjd.
Svartvita tryck.
Skala: 1:2000.
Mycket gott skick.

Pris: 600 SEK - 27425


'69. ÖRNSKÖLDSVIK. S.O.' - Konceptkarta, Norra Kartverket.

69. ÖRNSKÖLDSVIK. S.O.
Utan tryckår, ca 1915. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Burön i N till norra delen av södra Ulvön i S. Från samhället Köpmanholmen i V till Skagsudde i O. Inloppet till Örnsköldsvik.

Pris: 1100 SEK - 29394


Bålby (Bolby) - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

29. Bålby (Bolby). Skagershults socken, Närke.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
9 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Två heraldiska, salongen, skrivrum. riddarsalen, vyer sjöarna Teen och Tofte, Skagerhults kyrka. Ägdes på 1880-talet av Hasselfors Bruk.


Pris: 1500 SEK - 29594


Bräkne-Hoby - Blekinge läns hushållningssällskap 1913-22.

Bräkne-Hoby
Ekonomisk karta över Blekinge län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1913-19.
Skala 1:20 000.
Utgiven på bekostnad av Blekinge Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
1913-1922.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 53x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 800 SEK - 41575


'Förslag till tunnellinje under Norrmalm.' - Stockholm 1906.

Förslag till tunnellinje under Norrmalm. För inledande af förstadsbanor från Sundbyberg Djursholm m.fl.
Stockholm i november 1906.
Arbetet utfört av civilingeniör, Fil. Lic. Erik Winell på Kommunikationstekniska byrån, Stockholm.
Mapp med bilagorna 5-16. De första fyra saknas, varav tre var kostnadsförslag, bilaga fyra var en översiktsriktning. I övrigt komplett.
Bilaga 5, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm med slutpunkt vid Brunkebergstorg. Längdprofil.' Storlek: 199x38 cm.
Bilaga 6, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm med slutpunkt vid Norra Bantorget. Längdprofil.' Storlek: 114x38 cm.
Bilaga 7, 'Förslag till eventuell tunnellinje i Sveavägen. Längdprofil.' Storlek: 122x38 cm.
Bilaga 8, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm. Normalsektioner.' Skala 1:100. Storlek: 67x46 cm.
Bilaga 9, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm. (Slutpunkt vid Brunkebergstorg.) Detaljplan öfver Sundbybergs- och Djursholmslinjernas anslutning till den gemensamma tunnellinjen.' Skala 1:500. Storlek: 67x92 cm.
Bilaga 10, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm. (Slutpunkt vid Brunkebergstorg.) A-linjen.' Skala 1:100. Storlek: 67x46 cm. Sektionsritningar.
Bilaga 11, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm. (Slutpunkt vid Brunkebergstorg.) B-linjen.' Skala 1:100. Storlek: 67x46 cm. Sektionsritningar.
Bilaga 12, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm. (Slutpunkt vid Brunkebergstorg.) Detaljplan af spårkorsningen under Ynglingagatan.' Skala 1:100. Storlek: 67x46 cm. Planritning.
Bilaga 13, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm. (Slutpunkt vid Brunkebergstorg.) C-linjen.' Skala 1:100. Storlek: 67x46 cm. Sektionsritningar.
Bilaga 14, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm. (Slutpunkt vid Brunkebergstorg.) C-linjen.' Skala 1:100. Storlek: 67x46 cm. Sektionsritningar.
Bilaga 15, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm. (Slutpunkt vid Brunkebergstorg.) C-linjen.' Skala 1:100. Storlek: 67x46 cm. Sektionsritningar.
Bilaga 16, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm. (Slutpunkt vid Brunkebergstorg.) C-linjen.' Skala 1:100. Storlek: 67x46 cm. Sektionsritningar.
Samtliga ritningar i färg.
Tillhörande häfte å 8 blad, första bladet Erik Winells brevpapper. 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm för inledande af förstadsbanor från Sundbyberg, Djursholm m.fl. platser, på uppdrag utarbetadt af Civilingeniören Erik Winell. Stockholm i november 1906.'
Brev undertecknat Erik Winell till 'Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget' på den förres brevpapper.

Pris: 4000 SEK - 27466


Julared och Sörköping. - Burman och Fischer 1680.

Julared och Sörköping.
Eric Dahlbergs Suecia antiqua & hodierna. Supplement,
Prospecter af åtskillige märkvärdige byggnader, säterier och herre-gårdar uti Skåne
/ ... och blifvit år 1680 aftagne, ritade och samlade af ingenieur-capitain Burman
; men nu till det allmännas tjenst, förnyade och ... på trycket utgifne år 1756 af
Abraham Fischer
Skånska Byggnader - Säterier och herrgårdar avritade år 1680, ingick i 2:a upplagan av Erik Dahlberg's stora panoramaverk 'Svecia Antiqua et Hodierna' tryckt 1856.
Planschen är handkolorerad.
Storlek: 33,5 x 24 cm.
Bilden bekostad av Burmeister, Bernhard, handelsman i Stockholm.

Pris: 1000 SEK - 30114


'Karta öfver Bromma socken' - Kongl. General Landtmäteri Contoiret 1829.

Karta öfver Bromma socken uti Stockholms län och Sollentuna härad.
Upprättad i Kongl. General Landtmäteri Contoiret 1829.
Bildytans bredd x höjd 73 x 59 cm.
Handkolorerad faksimil.
Med nuvarande centrala Sundbyberg, delar av Duvbo samt öarna Stora och Lilla Essingen.

Pris: 900 SEK - 27749 - Se bild.


Malma - Svecia Antiqua et Hodierna.

Malma
Kopparstick av A. Perelle 1670-1674.
* II: 22. Malma.
Herresätet, som nu kallas Öster-Malma, ägdes av Erik Dahlbergs svärfader Vilhelm Drakenhjelm och hans maka i andra giftet Anna Maria Silfverstierna, vilkas vapen ses överst å planschen.

Pris på förfrågan. - 35558


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


'62. BJÖRNA. N.O.' - Konceptkarta, Norra Kartverket.

62. BJÖRNA. N.O.
Utan tryckår, ca1910. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från området vid Nordanås i N till Oönskasjön i S. Från Bredträsk i V till Bjärten i O.

Pris: 1100 SEK - 29357


Sövdeborg - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

257. Sövdeborg. Sövde socken, Skåne.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
8 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: E. C. A. Piper

Pris: 1500 SEK - 29807Amiral Häggs flaggkarta. - Stockholm 1888.Stockholms Ström - 1836.


Karta öfver Stockholm. - 1904.

Karta öfver Stockholm utgifven af Svenska Turistföreningen 1904.
Andra upplagan.
VÖBAMs faksimil, färgtryck.
Något förstorad från originalet.
Storlek. 52x46 cm, kartytans bredd x höjd.
Infällda kartor: 'Djurgården', 'Staden inom broarne'
Med ångbåtsrutter inom staden och dess närområde.
Gatunamn utsatta.

Pris: 300 SEK - 41763 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Stockholm


Kartan över Stockholm med dess klara färger är ett bra exempel på dåtidens färgsättning och tryck. Kartan ser vid en snabb anblick ut att vara i det närmaste modern med sitt utsnitt. Hela Kungsholmen är utritad på kartan, likaså Södermalm med Danviken, Bellevueparken med södra Brunnsviken och på en infälld karta södra Djurgården. Vid närmare granskning ser man dock att det enda på västra Kungsholmen är i princip Konradsberg, Marieberg, Stora Hornsberg och Kristineberg. Så är ett enda kvarter inritat i mitten av Lindhagensgatan. Likaså är hela Eriksberg i det närmaste obebyggt och inramat av Norra Latin, Stockholms cellfängelse (sedermera rivet och ersatt med gamla KTH arkitektur) och gatorna Odengatan och Östermalmsgatan, den senare dragen ända fram till den förra. Norr om Karlbergsvägen och Vanadisvägen är det i det närmaste obebyggt fortfarande och stadens huvudvägar från norr är alltjämt Norrtullsgatan och Roslagsgatan.
Staden är i stora delar igenkännlig för den nutida innevånaren men kartan innehåller en hel del roliga små överraskningar.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.