VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se


Ingermanlandiae – Homanns Erben 1734Smögen med Kungshamn - O. J. Hagelstam 1804.


Nytillkommet.

Karta öfver Stockholms län - 1886

Karta öfver Stockholms län
utgifven af Generalstabens Litografiska Anstalt 1886.
Färglitograferad karta över Stockholms län- Monterad på väv. Storlek: 66x101 cm, kartytans bredd x höjd. Infällda kartor: Öregrund, Östhammar, Norrtälje, Södertälje, Sigtuna, Vaxholm. Nött i kanterna, spår efter vikningar med viss krakelering i pappret.

Pris på förfrågan. - 42016


Blidö - Svartlöga. - O. J. Hagelstam 1806.

Blidö - Svartlöga.
Afmätt och Ritad af O. J. Hagelstam år 1806.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Stockholms skärgård åren 1805-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar hela Blidö i kartans vänstra halva tillsammans med Oxhalsö. I kartans övre del ser man Norröra och Söderöra. I kartans högra del, Svartlöga.

Pris: 400 SEK - 42015


Bohuslän - Johan Gustaf af Lund 1804.

Bohuslän.
Nyproducerad färgtryckt karta efter äldre handritad karta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en manuskriptkarta från 1804.


Pris: 400 SEK - 42014


Öregrund med inlopp - Kongl. Sjömätningscorpsen 1811.

Öregrund med inlopp.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från Sjömätningskårens mätningar 1810-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar Öregrund på halvön Sunnanö i södra delen av Öresundsgrepen. Kartans hela nordöstra del upptas av Gräsö söder om Djursten. Kartans sydöstra hörn sträcker sig till och med Alnön i syd och Sladdaröns nordvästra udde i öst.

Pris: 400 SEK - 42013


Vätö - Kongl. Sjömätningscorpsen 1811.

Vätö.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från Sjömätningskårens mätningar 1810-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar hela Vätö med omkringliggande vatten såsom Lidöfjärden, Björkfjärden, Norrtäljeviken samt Vätösundet. Förutom Vätö är även Harö, del av mellersta Björkö, Edsgarn, Gräddö-Asken, Eknö, Bergviksholmen m.fl. utritade.

Pris: 400 SEK - 42012Karta öfver Stockholms län - 1886

Karta öfver Stockholms län
utgifven af Generalstabens Litografiska Anstalt 1886.
Färglitograferad karta över Stockholms län- Monterad på väv. Storlek: 66x101 cm, kartytans bredd x höjd. Infällda kartor: Öregrund, Östhammar, Norrtälje, Södertälje, Sigtuna, Vaxholm. Nött i kanterna, spår efter vikningar med viss krakelering i pappret.

Pris på förfrågan. - 42016
karta - karta -
Europa - Nordeuropa - Sverige - Stockholm, Uppland, Södermanland

Tillbaka till början.


Blidö - Svartlöga. - O. J. Hagelstam 1806.

Blidö - Svartlöga.
Afmätt och Ritad af O. J. Hagelstam år 1806.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Stockholms skärgård åren 1805-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar hela Blidö i kartans vänstra halva tillsammans med Oxhalsö. I kartans övre del ser man Norröra och Söderöra. I kartans högra del, Svartlöga.

Pris: 400 SEK - 42015
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa - Östersjön, Sverige - Stockholms skärgård, Uppland

Tillbaka till början.


Bohuslän - Johan Gustaf af Lund 1804.

Bohuslän.
Nyproducerad färgtryckt karta efter äldre handritad karta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en manuskriptkarta från 1804.


Pris: 400 SEK - 42014
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa - Nordsjön, Sverige - Kattegatt, Skagerrak, Bohuslän


Sjömätningarna i Göteborgs skärgård och Bohuslän 1803-1805 .

Tillbaka till början.


Öregrund med inlopp - Kongl. Sjömätningscorpsen 1811.

Öregrund med inlopp.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från Sjömätningskårens mätningar 1810-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar Öregrund på halvön Sunnanö i södra delen av Öresundsgrepen. Kartans hela nordöstra del upptas av Gräsö söder om Djursten. Kartans sydöstra hörn sträcker sig till och med Alnön i syd och Sladdaröns nordvästra udde i öst.

Pris: 400 SEK - 42013
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa, - Östersjön, Sverige, Sverige - Stockholms skärgård, Uppland

Tillbaka till början.


Vätö - Kongl. Sjömätningscorpsen 1811.

Vätö.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från Sjömätningskårens mätningar 1810-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar hela Vätö med omkringliggande vatten såsom Lidöfjärden, Björkfjärden, Norrtäljeviken samt Vätösundet. Förutom Vätö är även Harö, del av mellersta Björkö, Edsgarn, Gräddö-Asken, Eknö, Bergviksholmen m.fl. utritade.

Pris: 400 SEK - 42012
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa, - Östersjön, Sverige, Sverige - Stockholms skärgård, Uppland

Tillbaka till början.


Södra Gräsö - Kongl. Sjömätningscorpsen 1811.

Södra Gräsö.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från Sjömätningskårens mätningar 1810-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar vattnen och skärgården utanför Söderön samt Gräsös södra udde. Raggaröns norra udde i syd, hela Fålön, Furuskär, Ormön, Sladdarön med öarna nord och nordöst om densamma, Idön, Bjurö m.fl. I norr avslutas kartan med Verkfjärden öster om Gräsö och Getskärsudden på västra sidan.

Pris: 400 SEK - 42011
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa, - Östersjön, Sverige, Sverige - Stockholms skärgård, Uppland

Tillbaka till början.


Singö - Fogdö - Kongl. Sjömätningscorpsen 1811.

Singö - Fogdö.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från Sjömätningskårens mätningar 1810-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar Singö och Fogdö i sin helhet samt även Byholma med Grisslehamn samt inloppet till Väddöviken.

Pris: 400 SEK - 42010
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa, - Östersjön, Sverige, Sverige - Stockholms skärgård, Uppland

Tillbaka till början.


Björkö - Kongl. Sjömätningscorpsen 1811.

Björkö.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från Sjömätningskårens mätningar 1810-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan börjar i norr med Väddö kanal som faller ut i Bagghusviken. Granö är fortfarande separerad från Väddö med ett smalt sund. Likaså är Lingslätö, dagens Barnens ö, skild från Granö med en smal kanal, dock ihopväxt med Björkö och Salnö i syd. Kartan visar sedan norra Björkö ner till Simpnäs, större delen av Bagghusfjärden med Norsviken samt Harö ner till Masholmen. I kartans högra nedre del finner vi Stora och Lilla Änklingen, Bofjärden samt Finnalafjärden och Bandshalsfjärden vilka dock på kartan har namnet Utanåfjärden 'Utanå Fjärden'.

Pris: 400 SEK - 42009
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa, - Östersjön, Sverige, Sverige - Stockholms skärgård, Uppland

Tillbaka till början.


Skaftö - U. Thersner 1804.

Skaftö.
Afmätt af U. Thersner 1804 i hel scala.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Bohusläns skärgård åren 1803-1805.
Skala: 1:20.000
Storlek: 55x76 cm. Kartytans bredd x höjd.

Pris: 400 SEK - 42008
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa - Nordsjön, Sverige - Skagerrak, Bohuslän


Sjömätningarna i Göteborgs skärgård och Bohuslän 1803-1805 .

Tillbaka till början.


Hermanö - U. Thersner 1804.

Hermanö.
Afmätt af U. Thersner 1804 i hel scala.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Bohusläns skärgård åren 1803-1805.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.

Pris: 400 SEK - 42007
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa - Nordsjön, Sverige - Skagerrak, Bohuslän


Sjömätningarna i Göteborgs skärgård och Bohuslän 1803-1805 .

Tillbaka till början.


Torsbyfjärden - U. Thersner 1808.

Torsbyfjärden.
Afmätt af U. Thersner 1808 i hel scala.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Stockholms skärgård åren 1805-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 55x76 cm. Kartytans bredd x höjd.
Norra delen av kartan från väst till öst, Vaxholm med fästningen, större delen av Rindö med hela Tynningö i syd, Oxdjupet med Fredriksborg, Solöfjärden, Siggestaträsket och Löknäs med Löknäsviken. I mitten av kartan östra Ormingelandet, hela Farstalandet, Farsta Vik med Farsta gård, numera Gustavsberg, Hemmesta samt Värmdö kyrka med Prästfjärden och Väsby herrgård. I kartans södra del norra Ingarö med bl.a. Kolström som leder vidare in i Grisslingen sen via Lagnöström och Skeppsdalsström förbi Herrvik ner till Tranarö i kartans sydöstra hörn.

Pris: 400 SEK - 42006
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa - Östersjön, Sverige - Stockholms skärgård, Uppland

Tillbaka till början.


Östhammars insegling - U. Thersner 1811.

Östhammars insegling.
Afmätt af U. Thersner 1811 i hel scala.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från Sjömätningskårens mätningar 1810-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar inseglingen till Östhammar, dock inte själva staden Östhammar. Kartan sträcker sig i öst från Fälön med Fälöström, Slätön, Yxeln, Medholmen och Rörskäret till och med Hargshamn och Fagerön i väst. I norr är nästan hela Länsö med, hela Tvärnö med sundet norr om densamma samt Fälön upp till Långören. Mitt på kartan öarna Raggarön, Värlingsö, Torsholmen, Granön, Länsöholmen m.fl. Galtfjärden, Raggaröfjärden, Hargsviken, Hunsaren m.m.

Pris: 400 SEK - 42005
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa - Östersjön, Sverige - Stockholms skärgård, Uppland

Tillbaka till början.


Åkersberga - Vaxholm - U. Thersner 1805.

Åkersberga - Vaxholm.
Afmätt af U. Thersner 1805 i hel scala.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Stockholms skärgård åren 1805-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm, bredd x höjd.
'Afmätt af U. Thersner 1805 i hel scala.'
Kartan visar öarna och vattnen mellan fastlandet med Östra Ryds kyrka, Svinninge- och Täljeviken, Svinninge, Svinningeudd, gårdarna Tuna, dagens Österskär, och Margretelund i Åkersberga samt kusten förbi Lerviksudde förbi Flaxenvik upp till Isättraviken och Marsättraholmen. I kartans västra del Säbyvik, Svavelsö, Skåvsjö samt del av Kyrkfjärden. Söder om nuvarande Åkersberga upptas kartan av Resarö, Kullö, Edholma, Hästholmen, Skarpö, Rindö, Ekholmen, Mjölkön, Stora Älgö, Betsö, Bjurön, Granholmen, Edlunda, Furuholmen, Tenö, Trälhavet, Norra och Södra Vaxholmsfjärden, Oxdjupet, Kodjupet, norra delen av Solöfjärden, Pålsundet, Tallaröfjärden, Överbyfjärden, västra delen av Västra Saxarfjärden, m.m.
I kartans östra kant Värmdö med Fredriksborg.

Pris: 400 SEK - 42004
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa - Östersjön, Sverige - Stockholms skärgård, Uppland

Tillbaka till början.


Vindö - O. J. Hagelstam 1806.

Vindö.
Karta öfver en del af Stockholms Skärgård afmätt af O. J. Hagelstam År 1806.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Stockholms skärgård åren 1805-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar nordöstra Värmdö från Hemmesta i sydväst, upp till Lindalen (Lindalssundets östra ände) i nordväst. Således Siggesta träsk, Värmdö kyrka, prästfjärden, Väsby herrgård, Trattfjärden, Trattströmmen, Saltarö, Skärmarö och Lilla resp. Stora Älgön. I sydöstra hörnet av kartan större delen av Vindö med liten del av norra Djurö. Kartans norra och nordöstra del upptas av bl.a. Grinda, Gällnö, Sollenkroka ö, Hjälmö, södra delen av Lådnaön samt Västerholmen i kartans östra kant.

Pris: 400 SEK - 42003
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa - Östersjön, Sverige - Stockholms skärgård, Uppland

Tillbaka till början.


Waxholm - U. Thersner 1805.

Waxholm.
Afmätt af U. Thersner 1805 i hel scala.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Stockholms skärgård åren 1805-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 55x76 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar skärgården runt Vaxholm. I kartans övre kant Svinningeudd, gårdarna Tuna, dagens Österskär, och Margretelund i Åkersberga samt kusten förbi Lerviksudde upp till Flaxenvik. I kartans södra kant, norra Ormingelandet på Värmdö med Velamsund och dagens Vikingshill. I kartans mitt de stora fjärderna och öarna runt Vaxholm såsom Resarö, Kullö, Edholma, Hästholmen, Skarpö, Rindö, Ekholmen, Mjölkön, Stora Älgö, Betsö, Bjurön, Ramsö, Skogsön, Tynningö, Lagnö, Stora Höggarn, Granholmen, Edlunda, Furuholmen, Tenö, Trälhavet, Norra och Södra Vaxholmsfjärden, Oxdjupet, Kodjupet, Solöfjärden, norra Torsbyfjärden, Långholmsfjärden, Höggarnsfjärden, Pålsundet, Tallaröfjärden, Överbyfjärden, västra delen av Västra Saxarfjärden, större delen av Lindalssundet m.fl.
I kartans östra kant Värmdö med Fredriksborg.

Pris: 400 SEK - 42002
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa - Östersjön, Sverige - Stockholms skärgård, Uppland

Tillbaka till början.


Utö - O. J. Hagelstam 1806.

Utö.
Afmätt och Ritad af O. J. Hagelstam år 1806.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Stockholms skärgård åren 1805-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar Utö i sin helhet med Rånö och Ålö. Mitt på Utö är kapellet utmärkt och på norra delen av ön även gruvan.

Pris: 400 SEK - 42001
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa - Östersjön, Sverige - Stockholms skärgård, Södermanland

Tillbaka till början.


Stora Värtan - U. Thersner 1805.

Stora Värtan.
Afmätt af U. Thersner 1805 i hel scala.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Stockholms skärgård åren 1805-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 75x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar Stora Värtan med Kyrkfjärden och Askrikefjärden i sin helhet samt även öarna Tranholmen, Stora och Lilla Skraggen, Svalnäsholmen, Storholmen, Bastuholmen, Tornön, Granholmen, Stora Höggarn, Duvholmen, m.fl. På Lidingö är yttre delen av Kyrkviken benämnd såsom Kiltorps-vik. Flertalet gårdar och byar är utmärkta på Lidingö, Bogesund med byggnader är även det utmärkt, likaså Rydboholm med Östra Ryds kyrka och även här flertalet gårdar och byar. Djursholms slott samt en större gård precis söder om slottet är med på kartan, Näsby slott samt byarna Viggbyholm, Hägernäs, Ullna m.fl. I Stocksundet är gamla Stocksundsbron utmärkt. I kartans nordöstra hörn finner vi Säbyvik, Svavelsö, Skåvsjö samt stora delar av dagens Svinninge.

Pris: 400 SEK - 42000
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa - Östersjön, Sverige - Stockholms skärgård, Uppland

Tillbaka till början.


Stockholms Ström - 1836.

Stockholms Ström.
Karta öfver Stockholms Ström. Mätt År 1836.
Nyproducerad färgtryckt karta efter äldre handritad karta. Tidigare ej utgiven.
Del ur 'Karta öfver Stockholms Ström'.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.

Pris: 400 SEK - 41999
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa - Östersjön, Sverige - Stockholms skärgård, Södermanland, Uppland

Tillbaka till början.


Sandhamn - U. Thersner 1805.

Sandhamn.
Afmätt af U. Thersner 1805 i hel scala.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Stockholms skärgård åren 1805-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar Runmarö i väst och Sandön med Sandhamn samt omkringliggande öar såsom Kroksö, Björkö, Korsö m.fl. i öst. I kartans mitt öarna Skarp-Runmarn, Vindalsö, Eknö m.fl. samt Gråskärsfjorden omgiven av bl.a. Västra och Östra Vidskär, Lilla och Stora Hästskär. Det är intressant att på kartan se den enorma koncentration av djupangivelser runt Sandön samt söder om denna ner till Stora Hästskär och skärgården vid Hötterskär och Högskär.

Pris: 400 SEK - 41998
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa - Östersjön, Sverige - Stockholms skärgård, Uppland

Tillbaka till början.


Rådmansö - O. J. Hagelstam 1806.

Rådmansö.
Karta öfver en del af Stockholms Skärgård afmätt af O. J. Hagelstam År 1806.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Stockholms skärgård åren 1805-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar östra Rådmansö från Åkerö i väst samt de utanför liggande öarna Tjockö, Fejan, Torparö, Korsö, Stora Själstenen m.fl. I kartans mitt Kapellskär och Riddersholm. Kartan sträcker sig sedan förbi Marö och ner till norra halvan av Gräskö i syd samt förbi Gälgryte, Brännskär, Sundskär, Rankarö m.fl. i öst. Granhamnsfjärden och Granhamn i kartans mitt.

Pris: 400 SEK - 41997
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa - Östersjön, Sverige - Stockholms skärgård, Uppland

Tillbaka till början.


Ornö - O. J. Hagelstam 1806.

Ornö.
Afmätt och Ritad af O. J. Hagelstam år 1806.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Stockholms skärgård åren 1805-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 55x76 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar Ornö i sin helhet.

Pris: 400 SEK - 41996
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa - Östersjön, Sverige - Stockholms skärgård, Södermanland

Tillbaka till början.


Nämdöfjärden - U. Thersner 1808.

Nämdöfjärden.
Afmätt af U. Thersner 1808 i hel scala.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Stockholms skärgård åren 1805-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 55x76 cm. Kartytans bredd x höjd.
I kartans mitt större delen av Fågelbrolandet, endast Stavsnäs längst i öst utanför kartan. Större delen av Hölö, hela Malmaön, Maderö, Munkholmen samt däromkring liggande småöar. På Ingarö är bl.a. Björnö och Klacknäset utmärkt, däremellan ligger dagens Björnömalmen bl.a. Skälsmora är även det utmärkt likaså hela Säbyviken. I kartans västra kant är hela Tranarö med samt Herrvik precis i kartkanten. Strömma kanal, på kartan fortfarande kallad 'Lill-Ström' utritad. I kartans nordöstra hörna finner vi namn såsom Fagerdala, Öster och Väster Älvsala, Burlanda bondgård, dagens Bullandö, m.fl. Kartan slutar i nordöst med Stora Älgön samt Djurönäset och Djurö kyrka.

Pris: 400 SEK - 41995
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa - Östersjön, Sverige - Stockholms skärgård, Södermanland

Tillbaka till början.


Nämdo - Biskopsö - U. Thersner 1805.

Nämdo - Biskopsö.
Afmätt af U. Thersner 1805 i hel scala.
Nyproducerad karta efter äldre handritad karta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Stockholms skärgård åren 1805-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 55x76 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar Nemdö, Uvön, Mörtö, Orrön, m.fl. i övre delen, i nedre kanten Biskopsön och Kastön. I kartans östra kant ligger Långviksskär med omkringliggande öar. I kartans mitt finner vi Skoboraden, med bl.a. Jungfruskär, Grönskär, Brunskär, Ormskär, Gillinge m.fl.

Pris: 400 SEK - 41994
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa - Östersjön, Sverige - Stockholms skärgård, Södermanland

Tillbaka till början.


Nynäshamn - O. J. Hagelstam 1806.

Nynäshamn.
Afmätt och Ritad af O. J. Hagelstam år 1806.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Stockholms skärgård åren 1805-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar Nynäsviken med större delen av Järflotta i syd, norra Torö med Svärdsö och Oxnö i väst samt Bedarö, Inre Gården, Yttre Gården och Mällsten i öst.

Pris: 400 SEK - 41993
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa - Östersjön, Sverige - Stockholms skärgård, Södermanland

Tillbaka till början.


Möja - O. J. Hagelstam 1806.

Möja.
Afmätt och Ritad af O. J. Hagelstam år 1806.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Stockholms skärgård åren 1805-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 55x76 cm. Kartytans bredd x höjd.
I kartans nedre halva Möja och Södermöja, i kartans norra kant Husarö, i dess västra kant Norra Stavsudda, Träskö-Storö, Kålgårdsön, m.fl. Bland övriga öar finns bl.a. Södra Stavsudda, Bockö, Hemö, Hemholmen m.fl.

Pris: 400 SEK - 41992
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa - Östersjön, Sverige - Stockholms skärgård, Uppland

Tillbaka till början.


Muskö - U. Thersner 1805.

Muskö.
Afmätt af U. Thersner 1805 i hel scala.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Stockholms skärgård åren 1805-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 55x76 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar västra Muskö, Södertörns kust med Häringenäs och Häringe gård, samt öarna Yxlö, Herrö, Långgarn, Frinsholmen m.fl.

Pris: 400 SEK - 41991
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa - Östersjön, Sverige - Stockholms skärgård, Södermanland

Tillbaka till början.


Ljusterö - O. J. Hagelstam 1806.

Ljusterö.
Karta öfver en del af Stockholms Skärgård afmätt af O. J. Hagelstam År 1806.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Stockholms skärgård åren 1805-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar i sin mitt Stor- och Lill-Saxaren med Östra och Västra Saxarfjärden. Lindalssundet i kartans södra kant. Flaxenvik, Isättra, Marsättra, Vallersvik, Bammarboda i väst med de utanför liggande öarna Stora Älgö, Mjölkön, Ekholmen, Betsö, Fåglarö, Seglarö, Stora Timrarön m.fl. Kartans högra del upptas av Södra Ljusterö med Edöfjärden i kartans högra kant.

Pris: 400 SEK - 41990
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa - Östersjön, Sverige - Stockholms skärgård, Uppland

Tillbaka till början.


Lidingö - U. Thersner 1805.

Lidingö.
Afmätt af U. Thersner 1805 i hel scala.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Stockholms skärgård åren 1805-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar Lidingö i sin helhet samt även öarna Tranholmen, Stora och Lilla Skraggen, Svalnäsholmen, Storholmen, Granholmen, Stora Höggarn, Duvholmen, Fjäderholmarna m.fl. Gamla pontonbron till Lidingö är utmärkt med längd, likaledes är sträckan mellan Blockhusudden och Nysätra utsatt till 3263 alnar. På Lidingö är yttre delen av Kyrkviken benämnd såsom Kiltorps-vik. Flertalet gårdar och byar är utmärkta på Lidingö, Bogesund med byggnader är även den utmärkt, likaså Djursholms slott samt en större gård precis söder om slottet. I Stockholms innerstad är Kungl. Slottet, kyrkorna samt Observatoriet utsatt. Siktlinjer är även inritade vilka konvergerar på Katarina kyrka på söder.

Pris: 400 SEK - 41989
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa - Östersjön, Sverige - Stockholms skärgård, Uppland

Tillbaka till början.


Landsort - U. Thersner 1805.

Landsort.
Afmätt af U. Thersner 1805 i hel scala.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Stockholms skärgård åren 1805-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 55x76 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar förutom Öja med Landsort även hela Torö samt Järflotta med Dragets kanal. På Öjas södra del är förutom fyren som är utmärkt såsom 'Båk', även en 'Kase' inritad strax nordnordost om fyren. Vid fyren är det även noterat 'Telegraf'. På Torö är Herrhamra tydligt utmärkt med byggnader, trädgård, åkrar/ängar och en kvarn nere på en udde vid havet. Tegelbruket är även det utsatt på Torös östra sida.

Pris: 400 SEK - 41988
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa - Östersjön, Sverige - Stockholms skärgård, Södermanland

Tillbaka till början.


Lagnö - U. Thersner 1808.

Lagnö.
Afmätt af U. Thersner 1808 i hel scala.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Stockholms skärgård åren 1805-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 55x76 cm. Kartytans bredd x höjd.
Mitt på kartan, fyrplatsen Växlet. Söderut sträcker sig kartan till och med Väster Lagnö samt större delen av Öster Lagnö. Mellan Lagnö och Växlet: Siarö, Vättersö, Stora och Lilla Aspön, sydvästra Yxlan med bl.a. Vagnsunda, m.fl. mindre öar. Norr om Växlet sträcker sig kartan upp förbi hela Helgö och hela Bergshamraviken med Mora samt större delen av Hemmarö.

Pris: 400 SEK - 41987
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa - Östersjön, Sverige - Stockholms skärgård, Uppland

Tillbaka till början.


Kanholmsfjärden - O. J. Hagelstam 1806.

Kanholmsfjärden.
Afmätt och Ritad af O. J. Hagelstam år 1806.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Stockholms skärgård åren 1805-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan är centrerad kring Möja Söderfjärd, med Södermöja och del av södra Möja i norr. Till nordväst öarna Norra och Södra Stavsudda, Korsö, Träskö, Krokholm, Bugö, Norrholmen, Västerholmen, Ytterö, Rönningsö m.fl. Kartans högra halva upptas av öarna runt Storö, Lökaön, Hemö, Granholmen, Harö och i ytterkanten av kartan öarna Inner- och Ytter-Sillö. Kartans nedre vänstra hörn visar större delen av Haröfjärden, nuvarande Kanholmsfjärden.

Pris: 400 SEK - 41986
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa - Östersjön, Sverige - Stockholms skärgård, Uppland

Tillbaka till början.


Ingmarsö - O. J. Hagelstam 1806.

Ingmarsö.
Afmätt och Ritad af O. J. Hagelstam år 1806.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Stockholms skärgård åren 1805-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 55x76 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan sträcker sig från Östra och Västra Lagnö i norr, med en del av östra Ljusterö till Nolvik och Gärdsvik. Mitt på kartan från väst till öst, halva Edö, Edö ö, Äpplarö, Lökholmen med Svartsö, Träskö och Ingmarsö och i kartans nedre kant Lådna, Låren och Träskö-Storö m.fl.

Pris: 400 SEK - 41985
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa - Östersjön, Sverige - Stockholms skärgård, Uppland

Tillbaka till början.


Ingaröfjärden - U. Thersner 1805.

Ingaröfjärden.
Afmätt af U. Thersner år 1805 i hel skala.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Stockholms skärgård åren 1805-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar Ingaröfjärden, öarna upp mot Baggensfjärden med Gåsö längst i norr följt av Ägnö, Härsö, Gränö, Ängsön, Kalvholmen, Ramön, Lilla och Stora Husarn samt Rögrund.

Pris: 400 SEK - 41984
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa - Östersjön, Sverige - Stockholms skärgård, Uppland, Södermanland

Tillbaka till början.


Gålö - O. J. Hagelstam 1806.

Gålö .
Afmätt och Ritad af O. J. Hagelstam år 1806.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Stockholms skärgård åren 1805-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar hela Gålö i övre delen, med Årsta Gård på Södertörn, kuststräckan som kom att bli Årsta havsbad samt de söder om Horsfjärden / Hårsfjärden liggande öarna Märsgarn, Vitsgarn och Björnholmen. Muskös norra kust utmärkt, norra Mysingen samt Björkö, Torsnäs, Varsnäsfjärd och Mörbyfjärd i väst.

Pris: 400 SEK - 41983
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa - Östersjön, Sverige - Stockholms skärgård, Södermanland

Tillbaka till början.


Furusund - O. J. Hagelstam 1806.

Furusund.
Afmätt och Ritad af O. J. Hagelstam år 1806.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Stockholms skärgård åren 1805-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar Furusund i kartans mitt, norra halvan av Yxlan och Blidö samt Oxhalsö. Större delen av Söderöra och Gräskö i kartans östra kant, dock endast halva Norröra. Kartans västra del upptas av öarna runt Svartnö såsom Högmarsö, Aspö, Fårgångsö, Hemmarö, Räknö, Humlö, Idö, Solö, Norrmansö, Äspholmen, Västra och Östra Stomnarö, m.fl.

Pris: 400 SEK - 41982
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa - Östersjön, Sverige - Stockholms skärgård, Uppland

Tillbaka till början.


Elgsnabben - Muskö - O. J. Hagelstam 1806.

Elgsnabben - Muskö.
Afmätt och Ritad af O. J. Hagelstam år 1806.
Scalan är 1000 aln på en dec:tum.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Stockholms skärgård åren 1805-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 55x76 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar hela Muskö med Älvsnabben och Älvsnabbsbassängen. I norr är Oxnö samt Södertörns kuststräcka som kom att bli Årsta havsbad med. Hela Horsfjärden / Hårsfjärden med bl.a. Märsgarn, Vitsgarn och Björnholmen.

Pris: 400 SEK - 41981
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa - Östersjön, Sverige - Stockholms skärgård, Södermanland

Tillbaka till början.


Djurö - O.J. Hagelstam 1806.

Djurö.
Afmätt af O.J. Hagelstam 1806
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Stockholms skärgård åren 1805-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 55x76 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar hela Runmarö i syd, norra Nämdöfjärden med Franska Stenarna samt Fågelbrolandet från Malma kvarn och Fårviken i väst. Både Malmaön och Hölö är således utmärkta, likaledes Stavsnäs ute på udden. Hela Djurö och Vindö på kartan tillsammans med Simpström, Älgöfjärd och Vindöström. Kartans nordöstra del tas upp av hela Haröfjärden, dagens Kanholmsfjärden med bl.a. Ängsholmen.

Pris: 400 SEK - 41980
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa - Östersjön, Sverige - Stockholms skärgård, Uppland

Tillbaka till början.


Dalarö - U. Thersner 1805.

Dalarö.
Afmätt af U. Thersner år 1805 i hel skala.

Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Stockholms skärgård åren 1805-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar i huvudsak Jungfrufjärden med Stendörren, Lilla och Stora Husarn i norr, Klobbgärdet och Mörtö-Bunsö i öst, större delen av Kvarnön samt norra Ornö och hela Fåglarö i syd. I kartans vänstra kant ligger Sandemar. Dalarö skans, Dalarö och Smådalarö utmärkt, det senare dock som 'Dalar' enbart. Vid Dalarö finns en notering 'Lotsplats samt Tullkommissarie'.

Pris: 400 SEK - 41979
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa - Östersjön, Sverige - Stockholms skärgård, Södermanland

Tillbaka till början.


Baggensfjärden - U. Thersner 1808.

Baggensfjärden.
Afmätt af U. Thersner 1808 i hel scala.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Stockholms skärgård åren 1805-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 55x76 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar hela Baggensfjärden med Baggenstäket, Fisksätra, Skogsö, Neglinge på ena sidan och Farstaviken med Farsta gård och Kolström på andra sidan. Kartan sträcker sig sedan söderut förbi Älgö, hela Erstaviken med Ersta längst in, Gåsö, St Ägnö, Tyresö med Kalvfjärden samt i kartans nedre högra hörn Härsö.
Både Saltsjöbaden och Solsidan ligger inom kartan men är inte utmärkta av uppenbara skäl, dagens Restaurangholmen heter på kartan fortfarande Nedergårdsholm. Saltsäcken ligger förövrigt och lurar ute i vattnet som vanligt även på kartan.

Pris: 400 SEK - 41978
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa - Östersjön, Sverige - Stockholms skärgård, Uppland, Södermanland

Tillbaka till början.


Arholma - O. J. Hagelstam 1806.

Arholma.
Afmätt och Ritad af O. J. Hagelstam år 1806.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Stockholms skärgård åren 1805-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 55x76 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar södra delen av Björkö, Simpnäs utmärkt i kartans övre kant. Hela Arholma med småöarna ner till Idö samt Granö. I syd är Tyvö, Lidö, Gräddö samt Rådmansö norra kust utmärkt. Edsgarn finns också med samt kusten av Vätö upp till Fiskebyn.

Pris: 400 SEK - 41977
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa - Östersjön, Sverige - Stockholms skärgård, Uppland

Tillbaka till början.


Vinga - Göteborg - O. J. Hagelstam 1803.

Vinga - Göteborg.
Afmätt och Ritad af O. J. Hagelstam år 1803.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Bohusläns skärgård åren 1803-1805.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.

Pris: 400 SEK - 41976
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa - Nordsjön, Sverige - Kattegatt, Bohuslän, Västergötland


Sjömätningarna i Göteborgs skärgård och Bohuslän 1803-1805 .

Tillbaka till början.


Strömstad - O. J. Hagelstam 1804.

Strömstad.
Karta öfver en del af Bohus-Läns Skärgård. Afmätt, plicktad och undersökt af O. J. Hagelstam år 1804.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Bohusläns skärgård åren 1803-1805.
Skala: 1:20.000
Storlek: 55x76 cm. Kartytans bredd x höjd.

Pris: 400 SEK - 41975
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa - Nordsjön, Sverige - Skagerrak, Bohuslän


Sjömätningarna i Göteborgs skärgård och Bohuslän 1803-1805 .

Tillbaka till början.


Smögen med Kungshamn - O. J. Hagelstam 1804.

Smögen.
Karta öfver en del af Bohus-Läns Skärgård. Afmätt, plicktad och undersökt af O. J. Hagelstam år 1804.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Bohusläns skärgård åren 1803-1805.
Skala: 1:20.000
Storlek: 55x76 cm. Kartytans bredd x höjd.
Med bl.a. Kungshamn på kartan.

Pris: 400 SEK - 41974
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa - Nordsjön, Sverige - Skagerrak, Bohuslän


Sjömätningarna i Göteborgs skärgård och Bohuslän 1803-1805 .

Tillbaka till början.


Skärhamn - O. J. Hagelstam 1804.

Skärhamn.
Karta öfver en del af Bohus-Läns Skärgård. Afmätt, plicktad och undersökt af O. J. Hagelstam år 1804.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Bohusläns skärgård åren 1803-1805.
Skala: 1:20.000
Storlek: 55x76 cm. Kartytans bredd x höjd.

Pris: 400 SEK - 41973
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa - Nordsjön, Sverige - Skagerrak, Bohuslän


Sjömätningarna i Göteborgs skärgård och Bohuslän 1803-1805 .

Tillbaka till början.


Onsala - O. J. Hagelstam 1804.

Onsala.
Karta öfver en del af Bohus-Läns Skärgård. Afmätt, plicktad och undersökt af O. J. Hagelstam år 1804.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Bohusläns skärgård åren 1803-1805.
Skala: 1:20.000
Storlek: 55x76 cm. Kartytans bredd x höjd.

Pris: 400 SEK - 41972
Original - Sjökort - Grundkarta
Atlanten, Europa - Nordatlanten, Nordeuropa - Nordsjön, Sverige - Kattegatt, Halland


Sjömätningarna i Göteborgs skärgård och Bohuslän 1803-1805 .

Tillbaka till början.