VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.


Stockholm - Mentzer ca 1860.Paker Ort to Ihasalu Point including Tallinn Roads. - London 1926.


Nytillkommet.

Karta öfver Stockholms län - 1886

Karta öfver Stockholms län
utgifven af Generalstabens Litografiska Anstalt 1886.
Färglitograferad karta över Stockholms län- Monterad på väv. Storlek: 66x101 cm, kartytans bredd x höjd. Infällda kartor: Öregrund, Östhammar, Norrtälje, Södertälje, Sigtuna, Vaxholm. Nött i kanterna, spår efter vikningar med viss krakelering i pappret.

Pris på förfrågan. - 42016


Blidö - Svartlöga. - O. J. Hagelstam 1806.

Blidö - Svartlöga.
Afmätt och Ritad af O. J. Hagelstam år 1806.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Stockholms skärgård åren 1805-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar hela Blidö i kartans vänstra halva tillsammans med Oxhalsö. I kartans övre del ser man Norröra och Söderöra. I kartans högra del, Svartlöga.

Pris: 400 SEK - 42015


Bohuslän - Johan Gustaf af Lund 1804.

Bohuslän.
Nyproducerad färgtryckt karta efter äldre handritad karta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en manuskriptkarta från 1804.


Pris: 400 SEK - 42014


Öregrund med inlopp - Kongl. Sjömätningscorpsen 1811.

Öregrund med inlopp.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från Sjömätningskårens mätningar 1810-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar Öregrund på halvön Sunnanö i södra delen av Öresundsgrepen. Kartans hela nordöstra del upptas av Gräsö söder om Djursten. Kartans sydöstra hörn sträcker sig till och med Alnön i syd och Sladdaröns nordvästra udde i öst.

Pris: 400 SEK - 42013


Vätö - Kongl. Sjömätningscorpsen 1811.

Vätö.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från Sjömätningskårens mätningar 1810-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar hela Vätö med omkringliggande vatten såsom Lidöfjärden, Björkfjärden, Norrtäljeviken samt Vätösundet. Förutom Vätö är även Harö, del av mellersta Björkö, Edsgarn, Gräddö-Asken, Eknö, Bergviksholmen m.fl. utritade.

Pris: 400 SEK - 42012


Tips.

Berg-skrabba, Globularia vulgaris - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.

Berg-skrabba, Globularia vulgaris
Bilder ur Nordens Flora.
Tredje upplagan 1917-1926.
VÖBAM har samtliga 663 planscher ur C. A. M. Lindmans 'Bilder ur Nordens Flora', 1917-1926.
Planschstorlek ca 15 x 20 cm.


Pris: 100 SEK - 40503 - Se bild.


Le Royaume de Siam. - Jaillot, Mortier ca 1710.

Le Royaume de Siam.
Avec les Royaumes qui luy sont Tributaires, et les Isles de Sumatra, Andemaon, etc. et les Isles Voisine.
Avec les Observations des Six Peres Jesuites Envojez par le Roy en Qualite de Ses Mathematiciens dans les Indes, et ā la Chine ou est aussi Tracée.
La Route qu'ils ont tenüe par le Destroit de la Sonde Jusqu ā Siam.
A Amsterdam.
Chez Pierre Mortier Libraire.
Avec Privilege de Nos Seigneurs les Etats.
Koppargraverad och originalkolorerad karta.
Tryckt i Amsterdam av Pieter Mortier.
Storlek: 55x78 cm, kartytans bredd x höjd.
Vikt. Exceptionellt fint skick.
Kartan visar förutom Thailand även Andamanerna, Kambodja, södra Vietnam, Malaysia, stora delar av Indonesien såsom Borneo, Java och Sumatra.

Pris: 25000 SEK - 41422 - Se bild.


'37. LULEÅ. S.V.' - Konceptkarta, Norra Kartverket.

37. LULEÅ. S.V.
1925. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Gusön i N till Sandön i S. Från Gammelstadsviken i V till Hamnön i O. Med staden Luleå.

Pris: 1300 SEK - 29325


Ryssland. - Lotter ca 1770.

Spatiosissimum Imperium Russiae Magnae
juxta recentissimas Observationes Mappa Geographica accuratissime delineatum / opera et sumtibus Tobiae Conradi Lotteri, Geogr. et Chalcogr. Augustae Vindel[icorum].
Tryckt i Augsburg ca 1770.
Storlek: 57x50 cm. Bildytans storlek.
Skala: ca 1:10.900.000
Gammal kolorering.
Kartan sträcker sig från Östersjön till Stilla havet. I syd ner till Kaukasus, Kaspiska havets södra strand, gränsen mot Persien, Lahor, Dehli och Agra, samt Ganges utlopp i Bengaliska viken. Bland de karterade länderna märks 'Usbekia', 'Dsongari' med bl.a. Potala utmärkt såsom Dalai Lamas residens, 'Mongalia' samt i öst delar av 'Iaponia'.

Pris: 7000 SEK - 26998


Stor dekorativ kartusch med ryska dubbelörnen, kvinna(?) i romersk rustning samt byggnadsverktyg till vänster om kartuschen. Till höger om densamma, elefantbetar (ev. mammutbetar) och ryssar klädda i den traditionella klädedräkten som användes innan Peter I reformerade Ryssland. Symboliserar både det europeiska Ryssland och det asiatiska Ryssland.

Stora delar av karteringsarbetet har med säkerhet utförts av svenska officerare tillfångnatagna efter Karl XII:s fälttåg i Ryssland. Exempelvis hamnade en svensk officer såsom artilleriexpert hos den Jungariske khanen vilket säkerligen gav honom stor insikt i Jungariets geografi.


'Ville de Diu' - 1700-talets mitt.

Ville de Diu
Koppargraverad fågelvy över staden Diu.
Storlek: 18x13 cm. Bildytans bredd x höjd.
Bilden har varit vikt.

Pris: 1000 SEK - 26379


Diu blev portugisisk i samband med att man allierade sig med sultanen av Gujarat, Bahadur Shah, 1535 mot Moghulhärskaren Humayun och fick tillstånd att bygga ett fort på ön samt hålla en garnison. Shah försökte sedan vid flera tillfällen göra sig av med portugiserna men det var först 1961 som Indien tog kontroll över ön och staden Diu. Befästningarna som fortfarande står är från 1545.


Världsdel / region

Allt Kartor Sjökort Bilder
Typ av karta:
Typ av bild:
Allt Original Faksimil Utdrag
Sortera efter: År Pris Titel

Hjälp med sökmotorn.
Länder

Allt Kartor Sjökort Bilder
Typ av karta:
Typ av bild:
Allt Original Faksimil Utdrag
Sortera efter: År Pris Titel

Hjälp med sökmotorn.