VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.


Ingermanlandiae – Homanns Erben 1734'Septentrionalium regionum descrip' - Ortelius 1570.


Nytillkommet.

Karta öfver Stockholms län - 1886

Karta öfver Stockholms län
utgifven af Generalstabens Litografiska Anstalt 1886.
Färglitograferad karta över Stockholms län- Monterad på väv. Storlek: 66x101 cm, kartytans bredd x höjd. Infällda kartor: Öregrund, Östhammar, Norrtälje, Södertälje, Sigtuna, Vaxholm. Nött i kanterna, spår efter vikningar med viss krakelering i pappret.

Pris på förfrågan. - 42016


Blidö - Svartlöga. - O. J. Hagelstam 1806.

Blidö - Svartlöga.
Afmätt och Ritad af O. J. Hagelstam år 1806.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Stockholms skärgård åren 1805-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar hela Blidö i kartans vänstra halva tillsammans med Oxhalsö. I kartans övre del ser man Norröra och Söderöra. I kartans högra del, Svartlöga.

Pris: 400 SEK - 42015


Bohuslän - Johan Gustaf af Lund 1804.

Bohuslän.
Nyproducerad färgtryckt karta efter äldre handritad karta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en manuskriptkarta från 1804.


Pris: 400 SEK - 42014


Öregrund med inlopp - Kongl. Sjömätningscorpsen 1811.

Öregrund med inlopp.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från Sjömätningskårens mätningar 1810-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar Öregrund på halvön Sunnanö i södra delen av Öresundsgrepen. Kartans hela nordöstra del upptas av Gräsö söder om Djursten. Kartans sydöstra hörn sträcker sig till och med Alnön i syd och Sladdaröns nordvästra udde i öst.

Pris: 400 SEK - 42013


Vätö - Kongl. Sjömätningscorpsen 1811.

Vätö.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från Sjömätningskårens mätningar 1810-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar hela Vätö med omkringliggande vatten såsom Lidöfjärden, Björkfjärden, Norrtäljeviken samt Vätösundet. Förutom Vätö är även Harö, del av mellersta Björkö, Edsgarn, Gräddö-Asken, Eknö, Bergviksholmen m.fl. utritade.

Pris: 400 SEK - 42012


Tips.

'Jo Si Wo Entre Tyen Tsing Wey et Peking tiré de Nienhof.' - ca 1750.

Jo Si Wo Entre Tyen Tsing Wey et Peking tiré de Nienhof.
Koppargraverad bild.
Storlek: 18x12 cm. Bildytans bredd x höjd.
Bilden har varit vikt.
Bilden visar Kejsarkanalen någonstans mellan Beijing och hamnstaden Tianjin.

Pris: 800 SEK - 26421


På vänster sida av kanalen syns odlingar, på höger flertalet hus, på kanalen mängder av båtar.


von Seth - C. H. Tersmeden ca 1900.

von Seth
Grefl. ätten N:88.
Adlad 13/8 1716.
Friherre 12/12 1747.
Grefve 16/8 1762.
Intr. 1766.
Från Frankfurt am Main.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 37070


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Soldat med kvinna och barn. - ca 1820.

Soldat med kvinna och barn.
Handkolorerad konturetsning.
Storlek: 23x31 cm. Bildytans bredd x höjd.

Pris: 500 SEK - 26953


Vi har inte lyckats identifiera kilten. Det är således inte någon av de berömda regementenas, såsom 92:a infanteriregimentet (Gordons) eller 42:a infanteriregementet (Black Watch), utan antingen från ett mindre känt regemente eller en ren fantasiprodukt, troligen det senare.


Regnum Daniae. - Erik Dahlberg 1660.

Regnum Daniae, cum Insulis et Contermin Terris.
Correctius quam antehàc delineatum et editum. Simul comprehendens Itinera & mansiones R.s M.tis Sueciae, Exercitusque eius, jam inde a^ primo ingre´ssu´, vsque in belli exitum, ad annum 1660. Per Erricum I: Dahlberg Locumtenentem supremi Castrorum metatoris.
Faksimil tryckt på tidsenligt lumppapper och vackert handkolorerad i Italien. Breda marginaler.
Storlek: 44x30 cm.

Pris: 1500 SEK - 41301 - Se bild.


'Karta öfver Upsala län.' - 1850.

Karta öfver Upsala län.
Utgifven af Topografiska Corpsen 1850.
Koppargraverad och handkolorerad karta.
Storlek 55x73,5 cm, bredden x höjden.
Infällda kartor över Enköping och Uppsala.

Pris: 3000 SEK - 27711


Fritext, ämnen

Sortera efter: År Pris Titel

Hjälp med sökmotorn.
Alla ämnen

Sortera efter: År Pris Titel

Hjälp med sökmotorn.