VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Parmaud - C. H. Tersmeden ca 1900.

Parmaud
Adl. ätten N:1360.
Adlad 22/2 1698.
Intr. 1699.
Svensk släkt, förut Parmander.
+6/1 1714.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36925


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Hjärne - C. H. Tersmeden ca 1900.

Hjärne, friherre
Urgammal adel.
Friherre 6/8 1762.
Från Norge.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36726


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


von Lantingshausen - C. H. Tersmeden ca 1900.

von Lantingshausen
Frih. ätten N:241.
Adlad 24/4 1651.
Friherre 18/2 1760.
Intr. 1762.
Från Nederländerna, förut Lanting.
+15/6 1817.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36806


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Huddinge kommun. - 1972.

Karta Huddinge kommun.
Kartan redigerad av stadsingenjör Gösta Pellbäck och 1:e mätningsingenjör Tore Borgstedt.
Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm 1972.
Färgtryckt karta.
Skala 1:20.000
Infälld karta: Huddinge centrum.
Storlek: 106x83 cm. Kartytans bredd x höjd.
Teckenförklaring, gatuförteckning.
Planoexemplar.

Pris: 400 SEK - 38702


'50. NORSJÖ' - Norra Kartverket.

50. NORSJÖ
Rikets Allmänna Kartverk 1902. Uppmätt 1899. Allmänna vägar översedda 1933. Litografiskt övertryck Generalstabens Litografiska Anstalt 1940. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:200.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Kvarnåsen i väst till Brönstjärn i ost samt Stor-Kvammarn i nord till Abborrträsk i syd.

Pris: 500 SEK - 36279


Ufvereds, Barne kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Ufvereds kyrka, Barne kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 23.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Ufvereds annexkyrka (620 inv.) är medelstor och synlig vidt öfver slätten. Den är uppförd af sten i rundbågsstil 1840 och likasom tornet täckt med skiffer, lanterninen åter har koppartak. Teckningen är tagen från sydväst. När danskarne senast, på sextonhundratalet, härjade Västergötland, uppbrände de Ufvereds kyrka, som då var af trä. Den uppfördes sedan åter af trä, helt spånklädd med sexkantigt torn, försedt med hög spira. Det är den då byggda kyrkan, som ofvannämda år ersattes af den nuvarande.

Pris: 200 SEK - 36119


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Börsen. - O. A. Mankell 1884.

Börsen.
O.A. Mankell pinx et lith.
Central-Tryckeriet Stockholm.
1884.
Färglitograferad plansch ur 'Göteborg. Aquarelle lithografier. 1884.'
Storlek: 24x18 cm. Bildytans bredd x höjd.
Grundstenen lades 1844. Invigningen skedde den 1 December 1849. RItningarna äro uppgjorda af arkit. P. J. Ekman. Byggnaden, som kostade omkring 450,000 kr., innehåller lokal för Handelsbörsen, festivitetslokal (den s. k. Större Börssalen) och en mindre lokal (der stads- och kyrkofullmägtige hafva sina sammanträden) samt restaurationslokaler m. m. Handelsbörsens lokal prydes af en kolossal bildstod af Oscar I, huggen i marmor af Fogelberg.

Pris: 800 SEK - 41406 - Se bild.


'63. UMEÅ. S.M.' - Konceptkarta, Norra Kartverket.

63. UMEÅ. S.M.
Utan tryckår, ca 1915. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Nyland/Bjurå i N till Stor-Husskär i S. Från området vid Brattfors i V till Sörmjöle i O.

Pris: 1100 SEK - 29365


'74. WESTERÅS' Generalstabskartan. - Södra Kartverket.

74. WESTERÅS
Topografiska Corpsen 1868. Gr G. Wirsing. Avvägningarna utförda av Sveriges Geologiska Undersökning, SGU.
På väv i rutor, bunden i originalband med förgylld pärm- och ryggtitel. Ena pärmen lös, ryggen saknas.
Koppargraverad karta, s.k. Generalstabskartan.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Västerås (i kartkant) och Boglösa kyrka i N till Stålboga i S. Från Strömsholms slott i V till Grönsö slott i O.

Pris: 1400 SEK - 41683


'81. IDRE. S.O.' - Konceptkarta, Norra Kartverket.

81. IDRE. S.O.
1915. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Södra Fulusjön och Heden (vid Hedefjorden) i N till Särksjön i S. Från fjället Getsjöhöa i V till Örevallen i O. Bladet nära skuret i vänsterkant med 5 mm kartförlust.

Pris: 1100 SEK - 29442Ingermanlandiae – Homanns Erben 1734Blågull, Ploemonium coeruleum - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


Stockholm - Mentzer ca 1860.

Vägvisare inom Stockholm av T. v. Mentzer.
På P.A. Huldbergs Förlag.
Tredje genomsedda och tillökade upplagan.
Originalet graverat och handkolorerat. Tryckt ca 1860.
VÖBAM's faksimil, högkvalitativt färgtryck i samma storlek som originalet.
Storlek: 67x77 cm, kartytans bredd x höjd.
Gatunamn och kvartersnamn på kartan.
Ångbåtslinjer och båtlinjer inritade, även bryggorna på Södermalm är namngivna och utmärkta.
Telegraflinjerna vilka utgick från Brunkebergstorg är också markerade.
Gränser för polisdistrikt och församlingar, de senare med invånarantal noterade.
Teckenförklaringar och listor över byggnader m.m. samt stadens brandsignaler.

Pris: 900 SEK - 41798 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland, Södermanland, Stockholm


Mentzers karta är inte bara vacker och informativ utan även gjord i en för staden spännande brytningstid. Järnvägen har nyligen kommit till Stockholm i och med västra stambanan vilken nådde staden 1860, men ännu har varken Norra station eller Centralstationen byggts utan endast Södra station, på kartan följdaktligen endast benämnd Station.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.