VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Risinge - Ferdinand Boberg

Risinge. Gamla kyrkan 1919.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Östergötland

Pris: 500 SEK - 28891


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Wesslands-Elfkarleby tingslag. 1862-63.

Wesslands-Elfkarleby tingslag.
Stentryckt litografi och handkolorerad.
1 blad.
Skala 1:50.000.
Kartografiska Corpsen och utgiven av Rikets ekonomiska kartverk
Bladets kartyta c:a 50 x 70 cm bredden x höjden.
Socknar: Elfkarleby, Tolfta, Wessland. Tingslaget ingick tidigare och senare i Örbyhus härad.

Pris: 2000 SEK - 27743 - Se bild.


Grevskapet Västerbottens vapen - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Insigne Comitatus Bottniae Occidentalis»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1701.
* II: 70. Grevskapet Västerbottens vapen.
En älg vandrar i ett vinterlandskap under en stjärnhimmel med stora björnen och polstjärnan; ovan svävar en grevlig (friherrlig) krona.

Pris på förfrågan. - 35676 - Se bild.


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Forsby - Richardt 1869.

Forsby
Herregårdar uti Södermanland.
Tryckt i Stockholm av Albert Bonniers förlag 1869.
Planscherna är tryckta i tonlitografi och färglitografi.
De tonlitograferade planscherna finns även handkolorerade för 800:-.

Pris: 600 SEK - 30133


'9. HÄSSLEHOLM. S.V.' - Konceptkarta, Södra Kartverket.

9. HÄSSLEHOLM. S.V.
1941. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Rya, Flinkasjön och Bälingesjön i N till Ljunbyhed i S. Från Östra Ljungby i V till Röke och Västra Torup i O. Med Klippan och Perstorp.

Pris: 1000 SEK - 29468 - Se bild.


Kongl. Skånska dragon regementet. - Adolf Schützercrantz 1849.

Kongl. Skånska dragon regementet.
1779 – 1797 – 1822 – 1825 – 1849
Flerfärgslitografiska tryck utförda i Stockholm år 1849 af J. F. Meyer & Co.
Storlek: ca 35x26 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Svenska krigsmaktens fordna och närvarande munderingar'

Pris: 600 SEK - 37678


116. Ljungby - 1938

Karta i två delar över Ljungby stad.
Med förslag till ny och reviderad stadsplan för stadens ytterområden samt därtill hörande stadsplanebestämmelser.
Tryckt 1938.
Skala 1:2.000
Svartvitt tryck.
Två blad. Totalt: 162x124 cm.
Vikt.
Stämpel 'Högsta Domstolen'.

Pris: 1200 SEK - 30359


Ur Regeringsrättens och Högsta Domstolens arkiv/bibliotek.


Schlytern, Herman - P.B. Eklund 1891-1905.

Schlytern, Herman
Tryckt på Centraltryckeriet i Stockholm och utgivna under åren 1891-1905.
Till porträttet medföljer en kort biografi.
Storlek bildytan ca. 13x16,5 cm.
Tonlitograferat porträtt inom Par Brikolls historia.

Pris: 300 SEK - 38165


'Karta öfver Östergötland.' - Hermelin 1810.

Karta öfver Östergötland utgifven af Friherre S. G. Hermelin.

Efter den af förste Landm. M. Wallberg sammandragna Karta och enligt nyaste Astronomiska Ortsbestämmelser författad af C. P. Hällström Capitaine vid Kongl. Sjömätn. Corpsen 1810.
Koppargraverad och handkolorerad karta.
Graverad av C. G. Lundgren.
Storlek: 65x61 cm. Kartytans bredd x höjd.

Pris: 6000 SEK - 27808


Närke Västmanland. - 1961.

Närke Västmanland.
Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm 1961.
Färgtryckt karta i två blad.
Skala 1:125.000
Storlek: 127x162 cm. Kartytans totala bredd x höjd.
Teckenförklaring.
Planoexemplar, vikning.

Pris: 2000 SEK - 38682Ingermanlandiae – Homanns Erben 1734von Stedingk - C. H. Tersmeden ca 1900.


Stockholm - Mentzer ca 1860.

Vägvisare inom Stockholm av T. v. Mentzer.
På P.A. Huldbergs Förlag.
Tredje genomsedda och tillökade upplagan.
Originalet graverat och handkolorerat. Tryckt ca 1860.
VÖBAM's faksimil, högkvalitativt färgtryck i samma storlek som originalet.
Storlek: 67x77 cm, kartytans bredd x höjd.
Gatunamn och kvartersnamn på kartan.
Ångbåtslinjer och båtlinjer inritade, även bryggorna på Södermalm är namngivna och utmärkta.
Telegraflinjerna vilka utgick från Brunkebergstorg är också markerade.
Gränser för polisdistrikt och församlingar, de senare med invånarantal noterade.
Teckenförklaringar och listor över byggnader m.m. samt stadens brandsignaler.

Pris: 900 SEK - 41798 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland, Södermanland, Stockholm


Mentzers karta är inte bara vacker och informativ utan även gjord i en för staden spännande brytningstid. Järnvägen har nyligen kommit till Stockholm i och med västra stambanan vilken nådde staden 1860, men ännu har varken Norra station eller Centralstationen byggts utan endast Södra station, på kartan följdaktligen endast benämnd Station.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.