VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Grönsö - Nay 1881.

Grönsö
Upplands Herregårdar.
Tryckt i Stockholm 1881 och utgivet av F & G Beijers Förlag.
Fint avstämd färglitografi efter teckningar av A. Nay.
Beskrivande text av Carl Arvid Klingspor och Bernhard Schegel.

Pris: 400 SEK - 30198 - Se bild.


Esplunda - U. Thersner.

Esplunda
Fordna och närvarande Sverige.
No.9 Litografi. Bilden tecknad av Stäck. Gravör / litograf: M. G. Anckarsvärd. Tryckt hos Gjötström & Magnusson
Närke

Pris på förfrågan. - 29001


'48. VILHELMINA' - Norra Kartverket.

48. VILHELMINA
Norrlands Läns Kartverk 1898. Uppmätt 1897. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:200.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Strömnäs i väst till Gransjöriset i ost samt Skarvsjöby i nord till Gransjöriset i syd.

Pris: 500 SEK - 36271


Bongenhjelm - C. H. Tersmeden ca 1900.

Bongenhjelm
Adl. ätten N:1352.
Adlad 3/1 1694.
Intr. 1699.
Svensk släkt, f. Bonge.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36523 - Se bild.


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Fåglums, Vånga kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Fåglums kyrka, Vånga kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 97.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Fåglums annexkyrka (703 inv.) är liten, lågt belägen, nära väster om Nossan. Kyrkans äldre del är säkerligen från 1100-talet och tillbyggdes troligen i slutet af 1600-talet. Stapeln byggdes 1886 och hade då endast en klocka. (Erhöll vid århundradets slut en andra.) Teckningen är tagen från nordväst. Öfvergången mellan långhuset och det gamla koret synes å teckningen.

Pris: 200 SEK - 35913


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Den vittberömde herr baronens, hovmarskalkens och överintendentens över de kungliga byggnaderna och trädgårdarna Nikodemus Tessins palats i Stockholm nära slottet - Svecia Antiqua et Hodierna.

»lllustriss: D:n Baronis N. Tessini Regire Aulre Marescaili Primariiq: Aedific. Hortorumq: Reg: Praefecti, Palatium Holmense prope Arcem situm»
»J. v. d. Aveelen sc. Holmiae 1702.»
Kopparstick signerat »J. v. d. Aveelen sc. Holmiae 1702.».
* I: 52. Den vittberömde herr baronens, hovmarskalkens och överintendentens över de kungliga byggnaderna och trädgårdarna Nikodemus Tessins palats i Stockholm nära slottet.

Pris på förfrågan. - 35808


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


104. Köping - 1952

Köping 1952.
Översiktskarta.
Skala 1:5.000
Svartvitt tryck.
102x91 cm.
Vikt.
Stämpel 'Högsta Domstolen'.

Pris: 700 SEK - 30347


Ur Regeringsrättens och Högsta Domstolens arkiv/bibliotek.


Blåkyrkan - G. H. Mellin 1840.

Blåkyrkan eller det fordna klostret i Wadstena.

Planchen äro utförd efter teckning af herr J. F. Julins.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37980


MALTESHOLM. - Ekonomisk karta 1917.

MALTESHOLM.
Rikets Allmänna Kartverk. Malmöhus läns Hushållningssällskap 1917. Ritare: Elsa Lagergren. Rekognoserad 1915 av P.V. Lindell, E. Stenquist. Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 53 x 48 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 500 SEK - 39386


Skattungbyn - Ferdinand Boberg

Skattungbyn. Ödegård öst om Lindorna 1920.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Dalarna

Pris: 500 SEK - 28214


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.Ingermanlandiae – Homanns Erben 1734Byggnad vid Kungsportsavenyen. Abr. Pehrssons. - O. A. Mankell 1884.


Stockholm - Mentzer ca 1860.

Vägvisare inom Stockholm av T. v. Mentzer.
På P.A. Huldbergs Förlag.
Tredje genomsedda och tillökade upplagan.
Originalet graverat och handkolorerat. Tryckt ca 1860.
VÖBAM's faksimil, högkvalitativt färgtryck i samma storlek som originalet.
Storlek: 67x77 cm, kartytans bredd x höjd.
Gatunamn och kvartersnamn på kartan.
Ångbåtslinjer och båtlinjer inritade, även bryggorna på Södermalm är namngivna och utmärkta.
Telegraflinjerna vilka utgick från Brunkebergstorg är också markerade.
Gränser för polisdistrikt och församlingar, de senare med invånarantal noterade.
Teckenförklaringar och listor över byggnader m.m. samt stadens brandsignaler.

Pris: 900 SEK - 41798 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland, Södermanland, Stockholm


Mentzers karta är inte bara vacker och informativ utan även gjord i en för staden spännande brytningstid. Järnvägen har nyligen kommit till Stockholm i och med västra stambanan vilken nådde staden 1860, men ännu har varken Norra station eller Centralstationen byggts utan endast Södra station, på kartan följdaktligen endast benämnd Station.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.