VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

'57. LÖFÅNGER. S.V. + S.M.' - Konceptkarta, Norra Kartverket.

57. LÖFÅNGER. S.V. + S.M.
Utan tryckår, ca 1920. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Överklinten och Klintsjön i N till Djäkneboda i S. Från området ca 3 km väster om västra Sjulsmark till kusten i O. Med Robertsfors, Sikeå och Gumboda lastageplatse samt Bygdeå. 2 blad.

Pris: 1300 SEK - 29350


'Karta öfver provinsen Helsingland uti Gefleborgs län.' - Widmark 1851.

Karta öfver provinsen Helsingland uti Gefleborgs län.
Författad och utgifven af P. H. Widmark, Förste Landtmätare. 1851. Förändringar intill 1864.
Infällda stadsplaner över 'Söderhamn' och 'Hudiksvall'.
Koppargraverad och handkolorerad karta.
Storlek: 84x80 cm, bredd x höjd.
I rutor på väv.
Två tabeller över dels 'Juridisk, Ecclesiastik och Admistrativ indelning' samt 'Militärisk inledning'.

Pris: 4000 SEK - 41704


'Ytter Hogdals Socken tillhör nu Jemtlands Län.'


von Brinckman - C. H. Tersmeden ca 1900.

von Brinckman
Adl. ätten N:2208.
Nat. 5/10 1808.
Intr. 1809.
Tysk ätt, från Österrike.
+1835.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36533 - Se bild.


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


104. Köping - 1952

Köping 1952.
Översiktskarta.
Skala 1:5.000
Svartvitt tryck.
102x91 cm.
Vikt.
Stämpel 'Högsta Domstolen'.

Pris: 700 SEK - 30347


Ur Regeringsrättens och Högsta Domstolens arkiv/bibliotek.


'96. LEKSAND' Generalstabskartan. - Södra Kartverket.

96. LEKSAND
Generalstaben 1913. Uppmätt 1908-09. Med namnlista på fältmätarna.

Litograferad karta, s.k. Generalstabskartan.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från södra delen av Siljan i N till Björbo i S. Från Gävunda i V till Slättberg i O. Vansbro, Järna, Floda, Mockfjärd, Gagnef, Ål och Leksand.

Pris: 500 SEK - 30066


Gripsholm, från väster - Richardt 1869.

Gripsholm, från väster
Herregårdar uti Södermanland.
Tryckt i Stockholm av Albert Bonniers förlag 1869.
Planscherna är tryckta i tonlitografi och färglitografi.
De tonlitograferade planscherna finns även handkolorerade för 800:-.

Pris: 600 SEK - 30134


ÅSARP - Ekonomisk karta 1877-82.

ÅSARP
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1877-82. Utgiven i faksimil av Skaraborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39196


Locketorps, Södra Wadsbo kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Locketorps kyrka, Södra Wadsbo kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 221.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Locketorps annexkyrka (889 inv.) är medelstor, uppförd i romansk stil 1898, sedan den förra på samma ställe befintliga kyrkan afbrunnit. Locketorp är den sydligaste af Wadsboslättens kyrkor, och dess vackra, koppartäckta tornspira är synlig på långt håll norr ifrån mot det strax söder om kyrkan begynnande skogsområdet. Teckningen är tagen från sydost. Den gamla kyrkan var äfven af sten, byggd på 1200-talet eller något senare, men var förändrad i öster och hade på västra gafveln ett lågt fyrkantigt trätorn med låg spira, troligen uppfördt på 1700-talet. Kyrkan hade förut stapel.

Pris: 200 SEK - 36006


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


53. Hedemora - 1905

Karta öfver Hedemora stad och Solliden.
Med därå efter felfördelning inlagd fastställd stadsplan af år 1905. Upprättad åren 1914-16 af E. Ekenstedt distriktslandtmätare.
Skala 1:5.000.
25x37,5 cm.

Pris: 400 SEK - 30296


Ur Regeringsrättens och Högsta Domstolens arkiv/bibliotek.


Stockholm I (från Mosebacke). - J. A. Berg 1856.

Stockholm I (från Mosebacke).
Sverige framstäldt i taflor.
D. F. Bonniers förlag. Em. Baerentzen & Co. Lith. Inst.
Tonlitografi.
Bildytans storlek cirka 28x20 cm.

Pris: 800 SEK - 28071


Enligt Björck & Börjesson, 'sin tids främsta litografiska verk över svenska städer och bemärkta natursköna platser. Planscherna äro tryckta på tjockt papper av bästa kvalitet.' (Björck & Börjesson katalog 190, 1924).Ingermanlandiae – Homanns Erben 1734Europa. - de Jode.


Stockholm - Mentzer ca 1860.

Vägvisare inom Stockholm av T. v. Mentzer.
På P.A. Huldbergs Förlag.
Tredje genomsedda och tillökade upplagan.
Originalet graverat och handkolorerat. Tryckt ca 1860.
VÖBAM's faksimil, högkvalitativt färgtryck i samma storlek som originalet.
Storlek: 67x77 cm, kartytans bredd x höjd.
Gatunamn och kvartersnamn på kartan.
Ångbåtslinjer och båtlinjer inritade, även bryggorna på Södermalm är namngivna och utmärkta.
Telegraflinjerna vilka utgick från Brunkebergstorg är också markerade.
Gränser för polisdistrikt och församlingar, de senare med invånarantal noterade.
Teckenförklaringar och listor över byggnader m.m. samt stadens brandsignaler.

Pris: 900 SEK - 41798 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland, Södermanland, Stockholm


Mentzers karta är inte bara vacker och informativ utan även gjord i en för staden spännande brytningstid. Järnvägen har nyligen kommit till Stockholm i och med västra stambanan vilken nådde staden 1860, men ännu har varken Norra station eller Centralstationen byggts utan endast Södra station, på kartan följdaktligen endast benämnd Station.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.