VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

Handelsinstitutet. - O. A. Mankell 1884.

Handelsinstitutet.
O.A. Mankell pinx et lith.
Central-Tryckeriet Stockholm.
1884.
Färglitograferad plansch ur 'Göteborg. Aquarelle lithografier. 1884.'
Storlek: 24x18 cm. Bildytans bredd x höjd.
Stilen modern holländsk renässans, utförd i blandad rohbau och cementputs. Byggnaden blef färdig 1882 efter ritningar af arkit. Adrian Peterson. Byggnadsarbetet är verkstäldt af byggmästaren F. O. Peterson.

Pris: 800 SEK - 41402 - Se bild.


Göta Älv. Göteborg - Vänersborg. - Stockholm 1916.

Göta Älv. Göteborg - Vänersborg.
Nr. 137.
Skala 1:25.000
Rättat till 1965.
Litograferat och handkolorerat.
Storlek: 104x70 cm. Kartytans bredd x höjd.
På väv i rutor.

Pris på förfrågan. - 40346


ÖRKELLJUNGA - Ekonomisk karta, 1928

ÖRKELLJUNGA
Rikets Allmänna Kartverk. Kristianstads läns Hushållningssällskap 1928. Uppmätt 1926. Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 53 x 48 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 800 SEK - 39453


Karta öfver sydöstra stranden af Göta älf vid Trollhättefallen.

Göta älf vid Trollhättefallen.
Uppgjord i juli 1757 af Samuel Sohlberg.
Original i Riksarkivet.
Karta hämtad från 'Trollhättan. Dess kanal- och vattenverk. Historik och beskrifning utgifven af Kungl. Vattenfallsstyrelsen.'
Reproduktion i ljustryck 1911.
Handkolorerad.
70x23, bildytans bredd x höjd.

Pris: 500 SEK - 27881


N. NY - Ekonomisk karta 1883-95.

N. NY
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 38836


Clara Strandgata - 1870.

Profil af Clara Strandgata.
Handritad karta föreliggande i sitt originalskick.
180 x 21.
Rutat papper.
Kartan vikt två gånger.
Nuvarande Vasagatan.

Pris: 300 SEK - 27359


Mindre skavanker såsom enstaka fläckar eller dylikt noteras ej.
Kartor - i original - rörande staden är mycket ovanliga. De hör ju egentligen hemma i stadens arkiv. Det får därför betraktas som något mycket ovanligt att en samling av detta slag bjuds ut till försäljning.
Mått anger bildytan bredden x höjden i cm.


Borgholms slott - G. H. Mellin 1840.

Borgholms Slott på en udde af landborgen, omgifven af en yppig vegetation vid hafsstranden.
I fonden synes hafvet och Småländska stranden.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37964


Möklinta - Ferdinand Boberg

Möklinta. Bod vid Skräddarbo 1923.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Västmanland

Pris: 600 SEK - 28807


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Stockholms gamla slott från öster - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Arx Regia Holmensis versus Orientem»
Kopparstick av Adam Perelle 1670-1674.
* I: 15. Stockholms gamla slott från öster.
Bilden visar slottets imponerande yttre sett från Saltsjösidan samt gamla Norrbro bort till Drottning Kristinas triumfbåge på nuvarande Gustaf Adolfs torg. Orienteringarna äro: A. Slottet. B. Norreport och Norrbro. C. Mynthuset. D. Amiralen Flemings hus. E. Riksdrotsen Per Brahes palats. F. Drottning Kristinas triumfbåge.


Pris på förfrågan. - 35771


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Älvsborg - Svecia Antiqua et Hodierna.

Älvsborg
Kopparstick av W. Swidde 1697.
* III: 47. Älvsborg.
Den övre bilden visar det gamla Älvsborg, den nedre den nya fästningen, vilken uppfördes längre ned vid Göta älvs mynning, varvid även Erik Dahlberg var verksam. Rubriken härå lyder: Den nya sjöfästningen nära Göteborg, som kallas nya Älvsborg. I förgrunden ses en del av Aspholmen, i bakgrunden läsas namnen: Torpet, Årdalsnabben, Rynabben, Ramberget, Göteborg, Ryssås, Billingen och Käringberget.

Pris på förfrågan. - 35713


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.Gulddistriktet Klondike - ca 1897.Åkermadd, Sherardia arvensis - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


Stockholm - Mentzer ca 1860.

Vägvisare inom Stockholm av T. v. Mentzer.
På P.A. Huldbergs Förlag.
Tredje genomsedda och tillökade upplagan.
Originalet graverat och handkolorerat. Tryckt ca 1860.
VÖBAM's faksimil, högkvalitativt färgtryck i samma storlek som originalet.
Storlek: 67x77 cm, kartytans bredd x höjd.
Gatunamn och kvartersnamn på kartan.
Ångbåtslinjer och båtlinjer inritade, även bryggorna på Södermalm är namngivna och utmärkta.
Telegraflinjerna vilka utgick från Brunkebergstorg är också markerade.
Gränser för polisdistrikt och församlingar, de senare med invånarantal noterade.
Teckenförklaringar och listor över byggnader m.m. samt stadens brandsignaler.

Pris: 900 SEK - 41798 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland, Södermanland, Stockholm


Mentzers karta är inte bara vacker och informativ utan även gjord i en för staden spännande brytningstid. Järnvägen har nyligen kommit till Stockholm i och med västra stambanan vilken nådde staden 1860, men ännu har varken Norra station eller Centralstationen byggts utan endast Södra station, på kartan följdaktligen endast benämnd Station.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.