VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

Uppsala, Kon. Gustaf I:s grafvård. - C. J. Billmark 1857-59.

Kon. Gustaf I:s grafvård.
Sverige. Akvarell-litografi och tontryck.
Färglitografi tryckt hos Imp. Lemercier i Paris.
Storlek: 27x36 cm, bildytans bredd x höjd.
Uppsala domkyrka.

Pris: 600 SEK - 28014


O. Larsson & Co - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

124. Larsson, O. Larsson & Co. Gävle, Gästrikland.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
10 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: J. A. Johansson, O. Larsson, P. Johansson och Elon Larsson.

Pris: 1500 SEK - 29685


Hammarstjerna - C. H. Tersmeden ca 1900.

Hammarstjerna
Adl. ätten N:278.
Urgammal adel.
Intr. 1642.
Finsk ätt.
+
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36709


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


'20. KVIKKJOKK' - Norra Kartverket.

20. KVIKKJOKK
Norrlands Läns Kartverk 1890. Uppmätt 1885-88. Allmänna vägar översedda 1932. Litografiskt övertryck Generalstabens Litografiska Anstalt 1932. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:200.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Parka i väst till Björkholmen i ost samt Kabla i nord till Suoloiape i syd.

Pris: 500 SEK - 36210


Hedengren & Son - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

87. Hedengren & Son. Eskilstuna, Södermanland.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
7 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: Donatus Hedengren.

Pris: 1500 SEK - 29649


STARBY - Ekonomisk karta, 1928

STARBY
Rikets Allmänna Kartverk. Kristianstads läns Hushållningssällskap 1928. Uppmätt 1926. Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 53 x 48 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 1000 SEK - 39462


Sätuna - Nay 1881.

Sätuna
Upplands Herregårdar.
Tryckt i Stockholm 1881 och utgivet av F & G Beijers Förlag.
Fint avstämd färglitografi efter teckningar av A. Nay.
Beskrivande text av Carl Arvid Klingspor och Bernhard Schegel.

Pris: 400 SEK - 30232 - Se bild.


Ullervads, Mariestads kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Ullervads kyrka, Mariestads kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 200.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Ullervads moderkyrka (1,095 inv.) är högt belägen vid stora landsvägen, som går i en båge söder om kyrkogården. Strax nedanför densamma flyter ån Tidan. Kyrkan är stor, byggd i Holländsk renässance stil 1861, täckt med skiffer, koret är försedt med tre gaflar och högre fönster än kyrkan för öfrigt; tornet har en gafvel i öster och en i väster (obs. ej trappgaflar). Kyrkogården, sluttande åt alla sidor, är planterad med unga träd på sydsidan och äldre utmed landsvägen, har flere vackra grafvårdar. Å teckningen, som framställer kyrkans sydsida, synes till höger en spetsig sten, hvilken betecknar platsen för den gamla kyrkan, som var af sten med torn, uppförd i början af 1200-talet.

Pris: 200 SEK - 36122


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Örberga - Ferdinand Boberg

Örberga. Kyrkan 1917.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Östergötland

Pris: 600 SEK - 28911


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Slöinge - Hallands Läns Hushållningssällskap 1917-25.

Slöinge
Ekonomisk karta över Hallands län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1917-25. Skala 1:20 000.
Utgiven åren 1922-27 på bekostnad av Staten och Hallands Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 52x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 800 SEK - 41639Gulddistriktet Klondike - ca 1897.von Rehbinder - Tyskland ca 1800.


Stockholm - Mentzer ca 1860.

Vägvisare inom Stockholm av T. v. Mentzer.
På P.A. Huldbergs Förlag.
Tredje genomsedda och tillökade upplagan.
Originalet graverat och handkolorerat. Tryckt ca 1860.
VÖBAM's faksimil, högkvalitativt färgtryck i samma storlek som originalet.
Storlek: 67x77 cm, kartytans bredd x höjd.
Gatunamn och kvartersnamn på kartan.
Ångbåtslinjer och båtlinjer inritade, även bryggorna på Södermalm är namngivna och utmärkta.
Telegraflinjerna vilka utgick från Brunkebergstorg är också markerade.
Gränser för polisdistrikt och församlingar, de senare med invånarantal noterade.
Teckenförklaringar och listor över byggnader m.m. samt stadens brandsignaler.

Pris: 900 SEK - 41798 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland, Södermanland, Stockholm


Mentzers karta är inte bara vacker och informativ utan även gjord i en för staden spännande brytningstid. Järnvägen har nyligen kommit till Stockholm i och med västra stambanan vilken nådde staden 1860, men ännu har varken Norra station eller Centralstationen byggts utan endast Södra station, på kartan följdaktligen endast benämnd Station.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.