VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Strömsbergs Bruk - Ferdinand Boberg

Strömsbergs Bruk. Våg, kolhus, hytta, smedja och såg 1917.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Uppland
Strömsberg, bruksegendom i Tolfta socken, Örbyhus härad.

Pris: 800 SEK - 28708


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


'Tanto' - Stadsplanekarta 1934-1939.

Nr. 75. Tanto.
Stadsplanekarta 1934-1939.
1939.
Karta utgiven av Stockholms Stadsingenjörskontor.
Stort blad i liggande format A1.
Storlek ca 90x60cm, bredd x höjd.
Svartvita tryck.
Skala: 1:2000.
Mycket gott skick.
Mitt på kartan, Årsta holmar.

Pris: 400 SEK - 27454


Årnäs - U. Thersner.

Årnäs
Fordna och närvarande Sverige.
No.34 Litografi. Bilden tecknad av Th. Thersner. Gravör / litograf: Th. Thersner
Västergötland

Pris på förfrågan. - 29308


'52. UPPERUD. N.V.' - Konceptkarta, Södra Kartverket.

52. UPPERUD. N.V.
1926. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Ödsköld i N till Örsjön i S. Från Öjemossen i V till Köpmannebro i O. Med Bäckefors, Järby, Skållerud och Gunnarsnäs.

Pris: 1000 SEK - 29482


Saltsjöqvarn - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

197. Saltsjöqvarn. Nacka socken, Södermanland.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
6 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: Gustav Möller och Carl Bengtson. Betecknades på sin tid som en av de stora sevärdheterna vid inseglingen till Stockholms hamn.

Pris: 1500 SEK - 29755


'Upsala'. - Sveriges Geologiska Undersökning. 1869.

Upsala.
Sveriges Geologiska Undersökning. No 31.
Färglitografi.
Skala 1:50.000.
Storlek: 71x46 cm. Kartytan med teckenförklaring.
Vikning.
G:a Uppsala och Uppsala mitt på bladet. Med omkringliggande socknar.


Pris: 1500 SEK - 27771


Rånäs - Nay 1881.

Rånäs
Upplands Herregårdar.
Tryckt i Stockholm 1881 och utgivet av F & G Beijers Förlag.
Fint avstämd färglitografi efter teckningar av A. Nay.
Beskrivande text av Carl Arvid Klingspor och Bernhard Schegel.

Pris: 500 SEK - 30220 - Se bild.


FRÄNDEFORS. - Ekonomisk karta 1890-91.

FRÄNDEFORS.
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1890-91. Utgiven i faksimil av Älvsborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39351


Utklipporna - Blekinge läns hushållningssällskap 1913-22.

Utklipporna
Ekonomisk karta över Blekinge län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1913-19.
Skala 1:20 000.
Utgiven på bekostnad av Blekinge Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
1913-1922.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 53x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 500 SEK - 41596


FAGERHULT - ÖSSJÖ - Ekonomisk karta, 1933

FAGERHULT - ÖSSJÖ
Rikets Allmänna Kartverk. Kristianstads läns Hushållningssällskap 1933. Uppmätt 1928,1931. Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 53 x 48 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 800 SEK - 39443



Ingermanlandiae – Homanns Erben 1734



Blue Vases, Pl. X


Stockholm - Mentzer ca 1860.

Vägvisare inom Stockholm av T. v. Mentzer.
På P.A. Huldbergs Förlag.
Tredje genomsedda och tillökade upplagan.
Originalet graverat och handkolorerat. Tryckt ca 1860.
VÖBAM's faksimil, högkvalitativt färgtryck i samma storlek som originalet.
Storlek: 67x77 cm, kartytans bredd x höjd.
Gatunamn och kvartersnamn på kartan.
Ångbåtslinjer och båtlinjer inritade, även bryggorna på Södermalm är namngivna och utmärkta.
Telegraflinjerna vilka utgick från Brunkebergstorg är också markerade.
Gränser för polisdistrikt och församlingar, de senare med invånarantal noterade.
Teckenförklaringar och listor över byggnader m.m. samt stadens brandsignaler.

Pris: 900 SEK - 41798 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland, Södermanland, Stockholm


Mentzers karta är inte bara vacker och informativ utan även gjord i en för staden spännande brytningstid. Järnvägen har nyligen kommit till Stockholm i och med västra stambanan vilken nådde staden 1860, men ännu har varken Norra station eller Centralstationen byggts utan endast Södra station, på kartan följdaktligen endast benämnd Station.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.