VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

Visby - Ferdinand Boberg

Visby. Österport 1919.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Gotland

Pris: 600 SEK - 28273


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


'Charta Öfver Wästerbottn och Svenske Lappmarcken.' - S. G. Hermelin 1796.

Charta Öfver Wästerbottn och Svenske Lappmarcken.
På BergsRådet, Friherre S. G. Hermelins anstalt och omkostnad, efter äldre och nyare Chartor samt observationer vid en Resa år 1795, Författad af Anton Swab, Bergsmästare vid Stora Kopparberget och Ledamot af K. S. Vet. Acad., och af Clas Wallman Marchschneider vid K. Bergs. Colleg. Af den sistnämnde vidare tilökad år 1796.
Färgtryckt faksimil, förminskad från originalet.
Storlek: 50x48 cm. Kartytans bredd x höjd.
koloreringen visar förutom Västerbotten och Norrbotten även Åsele lappmark, Umeå lappmark, Piteå lappmark, Luleå lappmark, Torneå lappmark samt Kemi lappmark.
Bl.a. även pastorat utmärkta.

Pris: 300 SEK - 41395 - Se bild.


Lagerheim - C. H. Tersmeden ca 1900.

Lagerheim
Frih. ätten N:341.
Adlad 8/6 1777.
Friherre 6/4 1812.
Enl. 37§.
Intr. 1812.
Svensk släkt, förut Bergman och Weidman.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36797


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


'61. STRÖMSTAD (MED 60. KOSTER)' Generalstabskartan. - Södra Kartverket.

61. STRÖMSTAD (MED 60. KOSTER)
Generalstaben 1891. Utan gravör.

Litograferad karta, s.k. Generalstabskartan.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från norska gränsområdet i N till Strömstad och Koster i SV. Från Bråtnäs i Dalsland söderut till Dals-Ed kyrka i S.

Pris: 800 SEK - 30017


'Rydboholms Fabriker.' - Gustaf Pabst 1870-1879.

'Rydboholms Fabriker.'
Sveriges industriella etablissementer. Plansch nr. XXXIII.
Färglitograferad plansch ur 'Sveriges industriella etablissementer' av Gustaf Pabst.
Utgiven av Kjellberg & Åströms förlag. och tryckt hos Tr. h. Schlachter & Seedorff, Stockh. ca 1870-1879.
Storlek: 22x14,5 cm, bildytans bredd x höjd, med marginaler 31x23,5 cm.

Pris på förfrågan. - 39701 - Se bild.


Gustaf Pabst bilder ur 'Sveriges industriella etablissementer' utgör kanske höjdpunkten
av industribilder i Sverige. Färglitografierna är vackra och inbjudande och bildernas
komposition är överlag genuint trevlig.


Regeringsgatan - 1851

Afvägnings karta öfver en del af Regeringsgatan.....
Handritad karta föreliggande i sitt originalskick.
0 X 21.
Ett tejpspår.
Regeringsgatan.Pris: 300 SEK - 27394


Mindre skavanker såsom enstaka fläckar eller dylikt noteras ej.
Kartor - i original - rörande staden är mycket ovanliga. De hör ju egentligen hemma i stadens arkiv. Det får därför betraktas som något mycket ovanligt att en samling av detta slag bjuds ut till försäljning.
Mått anger bildytan bredden x höjden i cm.


Konungens lif garde till häst. - Adolf Schützercrantz 1849.

Konungens lif garde till häst.
1770 – 1798 – 1803 – 1807 – 1816 – 1820 – 1845
Flerfärgslitografiska tryck utförda i Stockholm år 1849 af J. F. Meyer & Co.
Storlek: ca 35x26 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Svenska krigsmaktens fordna och närvarande munderingar'

Pris: 600 SEK - 37665


Umeå och Torneå - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Uhma» och »Torne»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1701.
* II: 71. Umeå och Torneå.
Umeå, vars vapen visar tre renhuvud, erhöll sina privilegier 1622 och förstördes av ryssarna 1720. Å bilden namngivas rådhuset (»Curia'), landshövdingresidenset (»Aula Gubernatoris Provinciae Bottn. occident.»), bostället för överstelöjtnanten vid Västerbottens regemente (»Habitaculum Dn. Protribuni legionis Bottniae occident») samt vid älven, »Vhmre ÅÅ» eller »fluvius», färgstället (»Trajectus»). - »Torneå», som i vapenskölden bär ett torn, ligger i älven, »Torne ÅÅ» eller »Fluvius», på en holme vilken sedermera vuxit samman med ena stranden. Över de övriga byggnaderna resa sig kyrkan, klockstapeln (»Campanile») och rådhuset (»Curia»). I förgrunden ses en färja (»Trajectus»), till höger bostad för majoren vid Västerbottens regemente (»Domicilium Dn. Prefect. vigil. Legion. Bottniae occid.») samt Kemi kyrka (»Kimi»). Torneå upphörde 1809 att vara svensk stad.

Pris på förfrågan. - 35675


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Sundsvalls Cellulosa Aktiebolag - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

241. Sundsvalls Cellulosa Aktiebolag. Essviks lastageplats vid Ljungans utlopp. Njurunda socken, Ångermanland.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
Två planscher med 19 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: G. P. Braathen, Bull Kiösterud, Halfd. Mathiesen, Erland Kiösterud, Sören W. Mörch, Th. Qviller och Julius Andersen. I övrigt bilder exteriört och interiört.

Pris: 2500 SEK - 29795


'79. SUNDSVALL' och '80. BRÄMÖ' – KAK's vägkarta.

79. SUNDSVALL
80. BRÄMÖ
KAK's vägkarta.
Rikets Allmänna Kartverk 1901. Uppmätt 1897-1898. Reviderad 1912-13. Översedd 1924. Litografiskt övertryck 1925. Utgiven av KAK 1926. Vägar kompletterade till 1926. och '80. BRÄMÖ' Rikets Allmänna Kartverk 1907. Uppmätt 1897-1904. Utgiven av KAK 1926. Vägar kompletterade till April 1926.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:200.000.
Uppfodrad på väv i fyra rutor.
Bifogad teckenförklaring.
Från Valsjön i väst till havet i ost samt Fränsta i nord till Njuparna i syd.

Pris: 500 SEK - 36477


På dessa vägkartor är landsvägar utmärkta med rött samt med avstånd i km utmärkt längs vägarna. Förklaring i nederkant över de fyra trafiksignalerna som fanns på landsvägarna. Enkelsignal, Skolsignal, Hastighetssignal och Dubbelsignal.Stockholm - Mentzer ca 1860.'Lypertö - Naantali - Nådendal' - Finland 1920.


Stockholm - Mentzer ca 1860.

Vägvisare inom Stockholm av T. v. Mentzer.
På P.A. Huldbergs Förlag.
Tredje genomsedda och tillökade upplagan.
Originalet graverat och handkolorerat. Tryckt ca 1860.
VÖBAM's faksimil, högkvalitativt färgtryck i samma storlek som originalet.
Storlek: 67x77 cm, kartytans bredd x höjd.
Gatunamn och kvartersnamn på kartan.
Ångbåtslinjer och båtlinjer inritade, även bryggorna på Södermalm är namngivna och utmärkta.
Telegraflinjerna vilka utgick från Brunkebergstorg är också markerade.
Gränser för polisdistrikt och församlingar, de senare med invånarantal noterade.
Teckenförklaringar och listor över byggnader m.m. samt stadens brandsignaler.

Pris: 900 SEK - 41798 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland, Södermanland, Stockholm


Mentzers karta är inte bara vacker och informativ utan även gjord i en för staden spännande brytningstid. Järnvägen har nyligen kommit till Stockholm i och med västra stambanan vilken nådde staden 1860, men ännu har varken Norra station eller Centralstationen byggts utan endast Södra station, på kartan följdaktligen endast benämnd Station.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.