VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

Tornuggla - von Wright 1927-29.

Tornuggla - Tyto Alba Guttata
ur Svenska Fåglar.
Färgtryckt plansch ur bröderna von Wrights verk Svenska Fåglar, andra upplagan.
Bilderna gjordes ursprungligen till första utgåvan av Svenska Fåglar / Foglar mellan åren 1828 och 1838.
Storlek: ca 27x38 cm, bredd x höjd.

Pris på förfrågan. - 41430


Ritning öfver det arbete, som utfördes vid Brinkebergskulle 1763.

Brinkebergskulle.
Uppgjord af S. von Schoultz
Original (66x110) i Riksarkivet.
Karta hämtad från 'Trollhättan. Dess kanal- och vattenverk. Historik och beskrifning utgifven af Kungl. Vattenfallsstyrelsen.'
Reproduktion i ljustryck 1911.
Handkolorerad.
42x26, bildytans bredd x höjd.

Pris: 600 SEK - 27882


Bjersjöholm - Richardt 1852-63.

Bjersjöholm
Tecknade af Fr. Richardt, landskapsmålare.
Beskrifna af Gustaf Ljunggren, professor vid Lunds akademi.
Lund, på bokhandlaren C. W. K. Gleerups förlag.
Tryckte uti Berlingska boktryckeriet, 1852-1863.
Ur Skånska Herregårdar.
Tonlitograferad bild.
Bladstorlek: ca 32x23 cm, bredden x höjden.

Pris: 600 SEK - 41478


Carlslund - U. Thersner.

Carlslund
Fordna och närvarande Sverige.
No.4 Litografi. Bilden tecknad av M. G. Anckarsvärd. Gravör / litograf: M. G. Anckarsvärd. Tryckt hos Gjötström & Magnusson
Närke

Pris på förfrågan. - 28965


86. Karlstad - 1948

Karta över Karlstad.
Upprättad år 1948 av Hadard Grude. Stadsingenjör.
Skala 1:5.000
Färgtryck.
118x86 cm.
Vikt.
Reparerad reva.

Pris: 1500 SEK - 30329


Ur Regeringsrättens och Högsta Domstolens arkiv/bibliotek.


LALLERSTEDT, Erik Julius - Adolf Ecksteins förlag ca 1910.

LALLERSTEDT, Erik Julius
Fotogravyr utförd i Berlin hos Adolf Ecksteins förlag c:a 1910.
f 19/4 1864. Arkitekt, Stockholm.

Pris: 1200 SEK - 39643


BODERNA - Ekonomisk karta 1877-82.

BODERNA
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1877-82. Utgiven i faksimil av Skaraborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39108


Daga Härad - 1905.

Daga Härad.
Ekonomisk karta som hör till de vackraste utgivna i vårt land.
Graverad och tryckt i flerfärg.
Uppmätt 1901. Tryckt 1905. 1 blad.
Skala 1:50.000.
C:a 52 x 72 cm = bredden x höjden.
Socknar: Björnlunda, Dillnäs, Frustuna med Gnesta municipal-samhälle, Gryt, Gåsinge, Kattnäs.

Pris: 2500 SEK - 27690 - Se bild.


Nykyrka, Redvägs kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Nykyrka kyrka, Redvägs kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 258.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Nykyrka annexkyrka (686 inv.) är belägen 1 km. öster om sjön Stråken och 0,5 km. norr om järnvägen, ehuru ej synlig till denna. Den är liten, byggd af trä, troligen på 1600-talet, men ombyggdes delvis på 1770-talet, är nu täckt med tegel. Teckningen är tagen från sydost. Midt för stapeln synas små egendomliga grafvårdar af smidt järn. (Kyrkan ombyggdes 1887.)

Pris: 200 SEK - 36040


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


'72. ÅSARNA. N.V.' - Konceptkarta, Norra Kartverket.

72. ÅSARNA. N.V.
1918. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Finnsjöfjället i N till området 2 km söder om Storsjön i S. Från Storåkläppen i V till Busjöarna i O.

Pris: 1200 SEK - 29397Amiral Häggs flaggkarta. - Stockholm 1888.Silfverax - C. H. Tersmeden ca 1900.


Stockholm - Mentzer ca 1860.

Vägvisare inom Stockholm av T. v. Mentzer.
På P.A. Huldbergs Förlag.
Tredje genomsedda och tillökade upplagan.
Originalet graverat och handkolorerat. Tryckt ca 1860.
VÖBAM's faksimil, högkvalitativt färgtryck i samma storlek som originalet.
Storlek: 67x77 cm, kartytans bredd x höjd.
Gatunamn och kvartersnamn på kartan.
Ångbåtslinjer och båtlinjer inritade, även bryggorna på Södermalm är namngivna och utmärkta.
Telegraflinjerna vilka utgick från Brunkebergstorg är också markerade.
Gränser för polisdistrikt och församlingar, de senare med invånarantal noterade.
Teckenförklaringar och listor över byggnader m.m. samt stadens brandsignaler.

Pris: 900 SEK - 41798 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland, Södermanland, Stockholm


Mentzers karta är inte bara vacker och informativ utan även gjord i en för staden spännande brytningstid. Järnvägen har nyligen kommit till Stockholm i och med västra stambanan vilken nådde staden 1860, men ännu har varken Norra station eller Centralstationen byggts utan endast Södra station, på kartan följdaktligen endast benämnd Station.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.