VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

Gunnarskog - Ferdinand Boberg

Gunnarskog. Härbre vid Lisjötorp 1921.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Värmland

Pris: 500 SEK - 28760


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Falköping.

Falköping.
Rapport. Medeltidsstaden 27.
Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer.
Sthlm / Gbg 1981. 4:o. 44 s. Illustrerad.

Pris: 50 SEK - 38495


Malmö - G. Ljunggren 1862.

Malmö
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.
Storlek: 49,5 x 44 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 2300 SEK - 27254


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.


Åkerblom, Fredrik - P.B. Eklund 1891-1905.

Åkerblom, Fredrik
Tryckt på Centraltryckeriet i Stockholm och utgivna under åren 1891-1905.
Till porträttet medföljer en kort biografi.
Storlek bildytan ca. 13x16,5 cm.
Tonlitograferat porträtt inom Par Brikolls historia.

Pris: 300 SEK - 38178


'Geometrisk Charta öfwer Jäders Holme...' - 1642/1756.

Geometrisk Charta öfwer Jäders Holme Belägen i Wessmanneland, Åkerbo Härad och Arboga Sokn såsom den blifwit författad år 1642.
Kartan är en handritad och kolorerad kopia.
Vackert arbetad kartusch. Milda färger.
Storlek: 77x37 cm. Bredden x höjden.
Uppfodrad på väv och i rulle.
Skador i vikningar utan kartförluster.

Pris: 3500 SEK - 27925


Från ett i lantmäteriet befintligt exemplar vilket framgår av följande:
'At denna charta och beksrifning är enlig och lika lydande med originalet, det betygas af kongl. Landtmätericontoret i Stockholm d 23 December 1756. Christophr. Faxell'.
Charta Sigillata med ombudsmannens stämpel.


af Borneman - C. H. Tersmeden ca 1900.

af Borneman
Adl. ätten N:2261.
Adlad 11/5 1818.
Enl. 37§.
Intr. 1819.
Svensk släkt.
Förut Kihlgren.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36526


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Åhus. - 1972.

Åhus.
Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm 1972.
Färgtryckt karta.
Skala 1:10.000
Storlek: 69x97 cm. Kartytans bredd x höjd.
Teckenförklaring, gatuförteckning.
Planoexemplar.

Pris: 400 SEK - 38746


Polus - C. H. Tersmeden ca 1900.

Polus
Grefl. ätten N:44.
Friherre & Grefve 3/1 1698.
Intr. 1710.
Från Merseburg.
+18/2 1737.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36942


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Wäla, Kållands kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Wäla kyrka, Kållands kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 150.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Wäla annexkyrka (381 inv.) troligen uppförd 1200-talet, hade före ombyggnaden vid slutet af 1600-talet kor af skeppets längd och fönster bredare än deras höjd samt försedd med stora träluckor, saknade torn. Kyrkan i sitt nuvarande skick, är medelstor och har likasom nästföljande stapel. Teckningen är tagen från sydost.

Pris: 200 SEK - 36144


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


DALSTORP - Ekonomisk karta 1890-97.

DALSTORP
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1890-97. Utgiven i faksimil av Älvsborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39273Amiral Häggs flaggkarta. - Stockholm 1888.Ödell eller Ödla - C. H. Tersmeden ca 1900.


Dalman - C. H. Tersmeden ca 1900.

Dalman
Adl. ätten N:1718.
Adlad 2/3 1720.
Intr. 1720.
Adopt 1811.
Svensk släkt, f. Dahlman & Björkekvist.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36582 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige -


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.