VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Åkerö, från nordost - Richardt 1869.

Åkerö, från nordost
Herregårdar uti Södermanland.
Tryckt i Stockholm av Albert Bonniers förlag 1869.
Planscherna är tryckta i tonlitografi och färglitografi.
De tonlitograferade planscherna finns även handkolorerade för 800:-.

Pris: 600 SEK - 30179


Ludgonäs och Nynäs - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Ludgonaes» och »Nynaes»
»E. Reitz sc.»
Kopparstick signerat »E. Reitz sc.», 1696.
* II: 21. Ludgonäs och Nynäs.
Herresätet, vars här avbildade byggnader nu försvunnit, ägdes en tid av landshövdingen Jonas Böös-Gyldencrantz (död 1683) och hans maka Katarina Silfverstjerna, vilkas vapen synas överst å planschen. I bakgrunden utmärkas Ludgo kyrka (»T. Ludgoo») och »Anfred» (?). - I bakgrunden av bilden över Nynäs namngives »Lisleby».

Pris på förfrågan. - 35557


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Rosersbers slott - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

187. Rosersbers slott. Norrsunda socken, Uppland.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
12 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: Konung Carl XIII och drottning Elis. Charlotta.

Pris: 1500 SEK - 29745


BRÖSARP - Ekonomisk karta, ca 1930

BRÖSARP
Rikets Allmänna Kartverk. Kristianstads läns Hushållningssällskap ca 1930. Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 53 x 48 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 1000 SEK - 39507


Printsensköld - C. H. Tersmeden ca 1900.

Printsensköld
Inga uppgifter på baksidan av skölden.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36951


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


'Stadsplanekontorets karta öfver Stockholms stad med omgivningar...' Järna. - 1928-1934.

Stadsplanekontorets karta öfver Stockholms stad med omgivningar i skala 1:20.000.
Blad 10.
Blad 10. Utan årtal.
Storlek: 80x61 cm.
Tryckt hos Generalstabens Litografiska Anstalt.
De totalt 12 bladen är numrerade i tre kolumner, fyra rader, med början i nordväst och gåendes åt höger.
Med teckenförklaring på varje blad.
Mått i cm anger kartytan bredden x höjden.


Brandalsund
Fagersjön
Fituna Grödinge
Hallsfjärden
Järnafjärden
Kaggfjärden
Näslundsfjärden
Ytt. Järna
Ängsholmen

Pris: 1500 SEK - 27475


Karta öfver Östergötland. - Östergötlands Enskilda Bank 1918.

Karta öfver Östergötland.
Utdelad år 1918 af Östergötlands Enskilda Bank.
Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm 1918.
Färgtryckt karta.
Skala 1:300.000
Storlek: 52x50 cm. Kartytans bredd x höjd.
Teckenförklaring, reklamtexter samt information rörande Östergötlands Enskilda Bank.
Planoexemplar, reparation.

Pris: 500 SEK - 38758


Piteå - G. Ljunggren 1862.

Piteå
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.
Storlek: 40 x 53,5 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 2000 SEK - 27263


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.


Åkers Härad - 1902.

Åkers Härad.
Ekonomisk karta som hör till de vackraste utgivna i vårt land.
Graverad och tryckt i flerfärg.
Monterad på skiva med metallhörn.
Uppmätt 1897. Tryckt 1902. 1 blad.
Skala 1:50.000.
C:a 52 x 72 cm = bredden x höjden.
Socknar: Fogdö, Helgarö, Härad, Länna, Strengnäs.

Pris: 1700 SEK - 41465 - Se bild.


Reymersholms Nya Spritförädlings Aktiebolag - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

182. Reymersholms Nya Spritförädlings Aktiebolag. Brännkyrka socken, Södermanland.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
10 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: C. A. Adler och C. G. Nisbeth.

Pris: 2000 SEK - 29740Ingermanlandiae – Homanns Erben 1734Trakten kring Fahlun i Petridelauniskt afseende. - Nils Gabriel Sefström 1836.


Gustavianska auditoriet och tornet eller befästningen Styrbiskop i Uppsala - Svecia Antiqua et Hodierna.

Auditorium Gustavianum Upsaliense och Turris vel Fortalitium, Styrbiskop, Upsaliae constructum
Efter Erik Dahlberg och E. Reitz 1695.
Faksimil på tidstypiskt lumppapper och vackert handkolorerad i Italien.
Storlek: 40x29 cm.
* I: 62. Gustavianska auditoriet och tornet eller befästningen Styrbiskop i Uppsala.
På gården framför auditoriet synas promenerande akademiker. B. utmärker den anatomiska lärosalen, »Collegium Anatomicum». På bilden av Styrbiskop nämnas domkyrkan (»Templ. Cathedr.»), Gustavianum (»Audit. Gustav.») och slottet (»Arx Regia»).

Pris: 1500 SEK - 41337 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.


Lista över bilder samt några artiklar om 'Suecia Antiqua' och Erik Dahlberg.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.