VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

Bräkne-Hoby - Blekinge läns hushållningssällskap 1913-22.

Bräkne-Hoby
Ekonomisk karta över Blekinge län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1913-19.
Skala 1:20 000.
Utgiven på bekostnad av Blekinge Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
1913-1922.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 53x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 800 SEK - 41575


Älvkarleö - Ferdinand Boberg

Älvkarleö. Vallonhärd i smältsmedjan 1919.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Uppland

Pris: 600 SEK - 28739


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Jockmocks kapell - Stockholm 1872-1874.

Jockmocks kapell i Lappmarken
pl. IX
Märkligare Svenska kyrkor
Färglitografi.
Storlek: ca 20x14 cm, bildytans bredd x höjd.

Pris: 300 SEK - 27954


Markie - Richardt 1852-63.

Markie
Tecknade af Fr. Richardt, landskapsmålare.
Beskrifna af Gustaf Ljunggren, professor vid Lunds akademi.
Lund, på bokhandlaren C. W. K. Gleerups förlag.
Tryckte uti Berlingska boktryckeriet, 1852-1863.
Ur Skånska Herregårdar.
Tonlitograferad bild.
Bladstorlek: ca 32x23 cm, bredden x höjden.

Pris: 600 SEK - 41509


Stockholm I (från Mosebacke). - J. A. Berg 1856.

Stockholm I (från Mosebacke).
Sverige framstäldt i taflor.
D. F. Bonniers förlag. Em. Baerentzen & Co. Lith. Inst.
Tonlitografi.
Bildytans storlek cirka 28x20 cm.

Pris: 800 SEK - 28071


Enligt Björck & Börjesson, 'sin tids främsta litografiska verk över svenska städer och bemärkta natursköna platser. Planscherna äro tryckta på tjockt papper av bästa kvalitet.' (Björck & Börjesson katalog 190, 1924).


Falsterbo - Ferdinand Boberg

Falsterbo. Kyrkan 1921.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Skåne

Pris: 800 SEK - 28463


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


'51. SKELLEFTEÅ. S.M.' - Konceptkarta, Norra Kartverket.

51. SKELLEFTEÅ. S.M.
1920, tryckt 1921. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Kustkarta från Bergsholmen och Hålfjärden i N till Holmsvattnet och Storön i S.

Pris: 1300 SEK - 29340


'Rörstrands porslins fabrik, Stockholm.' - Gustaf Pabst 1870-1879.

'Rörstrands porslins fabrik, Stockholm.'
Sveriges industriella etablissementer. Plansch nr. XI.
Färglitograferad plansch ur 'Sveriges industriella etablissementer' av Gustaf Pabst.
Utgiven under åren 1870-1879.
Storlek: 22x14,5 cm, bildytans bredd x höjd, med marginaler 31x23,5 cm.

Pris på förfrågan. - 39672 - Se bild.


Gustaf Pabst bilder ur 'Sveriges industriella etablissementer' utgör kanske höjdpunkten
av industribilder i Sverige. Färglitografierna är vackra och inbjudande och bildernas
komposition är överlag genuint trevlig.


Kägleholm från öster - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Kaegleholm versus Orientem»,
Kopparstick av W. Swidde 1694.
* II: 55. Kägleholm från öster.
De båda yttre vapnen tillhöra greve Morits Leijonhuvud och hans maka Amalia Hatzfeld. De åtföljas av initialerna M G T R, d. v. s. Moritz Grefve Till Raseberg, och . A G T R, d. v. s. Amalia Grefvinna Till Raseborg, samt årtalet 1610. Nämnda årtal - då den förstnämnde emellertid var avliden - betecknar troligen en tidigare byggnadsperiod för slottet, som fått sin här avbildade ståtliga och symmetriska skapnad av rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardie. Dennes och hans gemåls vapensköldar återgivas jämväl. Nedtill står »Waeringen Lacus», d. v. s. sjön Väringen.

Pris på förfrågan. - 35514


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Falköping - Ferdinand Boberg

Falköping. Gånggrift vid Viken 1918.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Västergötland

Pris: 600 SEK - 28286


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.Ingermanlandiae – Homanns Erben 1734'Circulus Austriacus...' - Homanns arvtagare 1747.


'Bryggeri Aktiebolaget i Linköping.' - Gustaf Pabst 1870-1879.

'Bryggeri Aktiebolaget i Linköping.'
Sveriges industriella etablissementer. Plansch nr. LXXIX.
Färglitograferad plansch ur 'Sveriges industriella etablissementer' av Gustaf Pabst.
Utgiven av Aktieb. A. L. Normans Förl. Exped. Förl. och tryckt hos A. L. Normans Aktieb. Lith:inst. Stockholm. ca 1870-1879.
Storlek: 22x14,5 cm, bildytans bredd x höjd, med marginaler 31x23,5 cm.

Pris på förfrågan. - 39738 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Östergötland


Gustaf Pabst bilder ur 'Sveriges industriella etablissementer' utgör kanske höjdpunkten
av industribilder i Sverige. Färglitografierna är vackra och inbjudande och bildernas
komposition är överlag genuint trevlig.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.