VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Trosa - G. Ljunggren 1862.

Trosa
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.
Storlek: 37,5 x 45,5 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 1200 SEK - 27282


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.


Lilliesvärd - C. H. Tersmeden ca 1900.

Lilliesvärd
Frih. ätten N:247.
Adlad 9/2 1689.
Friherre 4/7 1764.
Intr. 1772.
Från Steijermark, förut Vult.
+10/3 1816.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36830


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Eksta och Sproge socknar. 1888.

Eksta och Sproge socknar.
Kartutdrag visande Eksta socken och huvuddelen av Sproge socken år 1888.
Utförd i färg på 160 grams papper i format A3.
Med teckenförklaring och skriven berättelse om originalkartan och utdraget.

Pris: 500 SEK - 27557 - Se bild.


Mariestad - G. H. Mellin 1840.

Mariestad, sedt från bron, som leder till landshöfdingeresidenset Marieholm.

Herr Kaptenen L. W. Kylberg har till planchen benäget meddelat originalteckningar.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37956


Danderyd - Ferdinand Boberg

Danderyd. Berga Gård 1917.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Uppland

Pris: 800 SEK - 28638


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Jordartskarta över Norrbottens län - Erik Fromm 1955.

Jordartskarta över Norrbottens län nedanför Lappmarksgränsen. Quaternary deposits of the southern part of the Norrbotten county.
Upprättad vid Sveriges Geologiska Undersökning av Erik Fromm 1955.
AB Kartografiska Institutet. ESSELTE Stockholm 1961.
Färgtryckt karta.
Skala 1:200.000
Infällda kartor: 'Kangos', 'Paljukkavaara', 'Kukkola', 'Granåberget', 'Rudträskberget', 'Böle', 'Ersnäs', 'Öjebyn'.
Storlek: 110x150 cm. Kartytans bredd x höjd.
Teckenförklaring.
'Sveriges Geologiska Undersökning Ser. Ca. Nr. 39.'

Pris: 500 SEK - 38601


Leckö Slott. - J. A. Berg 1856.

Leckö Slott.
Sverige framstäldt i taflor.
D. F. Bonniers förlag. Em. Baerentzen & Co. Lith. Inst.
Tonlitografi.
Bildytans storlek cirka 28x20 cm.

Pris: 800 SEK - 28102


Enligt Björck & Börjesson, 'sin tids främsta litografiska verk över svenska städer och bemärkta natursköna platser. Planscherna äro tryckta på tjockt papper av bästa kvalitet.' (Björck & Börjesson katalog 190, 1924).


Gonäs - Ferdinand Boberg

Gonäs. Masungnen 1918.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Dalarna

Pris: 600 SEK - 28171


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


'74. INDAL S.V.' - Norra Kartverket.

74. INDAL S.V.
Rikets Allmänna Kartverk 1909. Uppmätt 1903. Litografiskt övertryck Generalstabens Litografiska Anstalt 1910. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Marktjärn i väst till Navarn i ost samt Ljungå vad i nord till Ö. Gissjö i syd.

Pris: 500 SEK - 36403


Öje - Ferdinand Boberg

Öje. Fiskebodar 1923.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Dalarna

Pris: 500 SEK - 28229


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.Amiral Häggs flaggkarta. - Stockholm 1888.'Trakten omkring Stockholm i IX blad' Södra bladet. - 1861.


Wernsköld - C. H. Tersmeden ca 1900.

Wernsköld
Adl. ätten N:354.
Adl. 15/4 1646.
Intr. 1647.
Svensk släkt, förut Lenaeus.
+2/10 1819.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 37219 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige -


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.