VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

Hägersten - Ferdinand Boberg

Hägersten. Magasin 1923.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Södermanland
Brännkyrka socken, Svartlösa härad.

Pris: 500 SEK - 28589


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Björkenabben och Kråkenabben - Blekinge läns hushållningssällskap 1913-22.

Björkenabben och Kråkenabben
Ekonomisk karta över Blekinge län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1913-19.
Skala 1:20 000.
Utgiven på bekostnad av Blekinge Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
1913-1922.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 53x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 500 SEK - 41595


Lilla Vattugatan - 1870.

Profil af La Wattugatan.
Handritad karta föreliggande i sitt originalskick.
60 x 45.
Rutat papper.
Idag Herkulesgatan.
Påskrift med blyerts 'c:a 1870'.Pris på förfrågan. - 27379


Mindre skavanker såsom enstaka fläckar eller dylikt noteras ej.
Kartor - i original - rörande staden är mycket ovanliga. De hör ju egentligen hemma i stadens arkiv. Det får därför betraktas som något mycket ovanligt att en samling av detta slag bjuds ut till försäljning.
Mått anger bildytan bredden x höjden i cm.


'Karta öfver Swearike och norra delen af Swerige.' - C. P. Hällström 1818.

Karta öfver Swearike och Norra Delen af Swerige.
Utgifven af Geografiska inrättningen 1811. Författad af C. P. Hällström.
Koppargraverad och handkolorerad karta från och med Södermanland i syd norrut.
Storlek: 56x91 cm. Kartytans bredd x höjd.

Pris: 5500 SEK - 26980


Alingsås landsförsamling, Kullings kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Alingsås landsförsamling kyrka, Kullings kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 311.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Alingsås landsförsamlings annexkyrka (2,007 inv.), som tillika är Rödeneds sockenkyrka, ligger på en slät plan nära nordost om staden. Kyrkan är stor, byggd vid midten af 1500-talet, men förändrad troligen på 1700-talet; mansardtaket är täckt med tegel. Teckningen framställer södra sidan. Rödeneds kyrka, gammal, af trä, med stapel kvarstod långt in på 1800-talet.

Pris: 200 SEK - 35833


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Edenberg - C. H. Tersmeden ca 1900.

Edenberg
Adl. ätten N:617.
Adlad 20/5 1654.
Intr. 1654.
Från Bremen, f. Eden.
+24/3 1716.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36600 - Se bild.


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Th. Winborg & Co - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

287. Winborg, Th. Winborg & Co. Stockholm.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
7 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Med den tryckta ramen handkolorerad.


Pris: 1500 SEK - 29835 - Se bild.


'63. UMEÅ. N.O.' - Konceptkarta, Norra Kartverket.

63. UMEÅ. N.O.
Utan tryckår, ca 1915. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Flurkmark och Storliden i N till Stöcksjön/Degernäs i S. Från Brännland i V till Sävar i O. Med Umeå landsförsamling och stad.

Pris: 1400 SEK - 29363


von Rass - C. H. Tersmeden ca 1900.

von Rass
Nat. 10/9 1691.
Från Tyskland.
Lefver i utlandet.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36970


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Kölns kyrka - G. H. Mellin 1840.

Köla eller Kölns kyrka, belägen på ett näs, som bildas af en liten i Hugnsjön utfallande å.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37932Ingermanlandiae – Homanns Erben 1734von Börstell - C. H. Tersmeden ca 1900.


von Schlippenbach - C. H. Tersmeden ca 1900.

von Schlippenbach
Grevl. ätten N:20.
Urgammal adel.
Friherre & Grefve 1/1 1654.
Intr. 1654.
Lefver i Kurland & Preussen.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 37053 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige -


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.