VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Gripsholm, Konung Erik XIV:s fängelse. - C. J. Billmark 1853

Konung Erik XIV:s fängelse.
Sverige. Akvarell-litografi och tontryck.
Färglitografi tryckt hos Imp. Lemercier i Paris.
Storlek: 33x24 cm, bildytans bredd x höjd.
Gripsholms slott.

Pris: 500 SEK - 27992


Järfälla - Ferdinand Boberg

Järfälla. Kyrkan 1916.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Uppland

Pris: 700 SEK - 28659


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


'78. RAMSJÖ' - Norra Kartverket.

78. RAMSJÖ
Rikets Allmänna Kartverk 1919. Uppmätt 1899-1900 och 1913. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:200.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Rätanbyn i väst till Valsjön i ost samt Ljungaverk i nord till Bäckan i syd.

Pris: 500 SEK - 36417


Borås - G. Ljunggren 1862.

Borås
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.
Storlek: 54,5 x 42,5 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 2000 SEK - 27219


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.


FOGLUM - Ekonomisk karta 1890-97.

FOGLUM
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1890-97. Utgiven i faksimil av Älvsborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39219


'Pite härad år 1880'.

Pite härad.
Färglitograferad karta utgiven av Ekonomiska kartverket, Norrbottens län år 1880. Tryckt hos Generalstabens Litografiska Anstalt i Stockholm samma år.
Fyra blad.
Mått ca totalt: 107 x 106 cm, bredden x höjden.
Kartan visar Piteå tingslag och de stora socknarna Piteå och Älvsby samt de senare tillkomna socknarna Norrfjärden och Hortlax. Teckenförklaring tryckt på kartan.

Pris: 5000 SEK - 41940


Perfekt skick.


Häringe - U. Thersner.

Häringe
Fordna och närvarande Sverige.
No.7 Akvatint. Bilden tecknad av U. Thersner 1825. Gravör / litograf: W. M. Carpelan
Småland

Pris på förfrågan. - 29070


Tierp - Ferdinand Boberg

Tierp. Kyrkan med stiglucka och klockstapeln 1915.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Uppland

Pris: 700 SEK - 28713


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


'Förslag till tunnellinje under Norrmalm.' - Stockholm 1906.

Förslag till tunnellinje under Norrmalm. För inledande af förstadsbanor från Sundbyberg Djursholm m.fl.
Stockholm i november 1906.
Arbetet utfört av civilingeniör, Fil. Lic. Erik Winell på Kommunikationstekniska byrån, Stockholm.
Mapp med bilagorna 5-16. De första fyra saknas, varav tre var kostnadsförslag, bilaga fyra var en översiktsriktning. I övrigt komplett.
Bilaga 5, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm med slutpunkt vid Brunkebergstorg. Längdprofil.' Storlek: 199x38 cm.
Bilaga 6, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm med slutpunkt vid Norra Bantorget. Längdprofil.' Storlek: 114x38 cm.
Bilaga 7, 'Förslag till eventuell tunnellinje i Sveavägen. Längdprofil.' Storlek: 122x38 cm.
Bilaga 8, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm. Normalsektioner.' Skala 1:100. Storlek: 67x46 cm.
Bilaga 9, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm. (Slutpunkt vid Brunkebergstorg.) Detaljplan öfver Sundbybergs- och Djursholmslinjernas anslutning till den gemensamma tunnellinjen.' Skala 1:500. Storlek: 67x92 cm.
Bilaga 10, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm. (Slutpunkt vid Brunkebergstorg.) A-linjen.' Skala 1:100. Storlek: 67x46 cm. Sektionsritningar.
Bilaga 11, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm. (Slutpunkt vid Brunkebergstorg.) B-linjen.' Skala 1:100. Storlek: 67x46 cm. Sektionsritningar.
Bilaga 12, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm. (Slutpunkt vid Brunkebergstorg.) Detaljplan af spårkorsningen under Ynglingagatan.' Skala 1:100. Storlek: 67x46 cm. Planritning.
Bilaga 13, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm. (Slutpunkt vid Brunkebergstorg.) C-linjen.' Skala 1:100. Storlek: 67x46 cm. Sektionsritningar.
Bilaga 14, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm. (Slutpunkt vid Brunkebergstorg.) C-linjen.' Skala 1:100. Storlek: 67x46 cm. Sektionsritningar.
Bilaga 15, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm. (Slutpunkt vid Brunkebergstorg.) C-linjen.' Skala 1:100. Storlek: 67x46 cm. Sektionsritningar.
Bilaga 16, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm. (Slutpunkt vid Brunkebergstorg.) C-linjen.' Skala 1:100. Storlek: 67x46 cm. Sektionsritningar.
Samtliga ritningar i färg.
Tillhörande häfte å 8 blad, första bladet Erik Winells brevpapper. 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm för inledande af förstadsbanor från Sundbyberg, Djursholm m.fl. platser, på uppdrag utarbetadt af Civilingeniören Erik Winell. Stockholm i november 1906.'
Brev undertecknat Erik Winell till 'Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget' på den förres brevpapper.

Pris: 4000 SEK - 27466


Stora Malm - Ferdinand Boberg

Stora Malm. Stapeln 1919.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Södermanland

Pris: 600 SEK - 28608


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.Ingermanlandiae – Homanns Erben 1734Skogsklöver, Trifolium medium - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


Feif - C. H. Tersmeden ca 1900.

Feif
Frih. ätten N:129.
Adlad 11/10 1705.
Friherre 4/9 1715.
Intr. 1719.
+12/3 1739.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36631 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige -


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.