VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

Arboga - Svecia Antiqua et Hodierna.

Arboga
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1703.
* II: 37. Arboga.
Stadsvapnet visar en örn Av byggnaderna i staden, vilken ännu intill denna tid var en av rikets mera betydande framträda stads- och landskyrkorna samt ett litet kapell utanför staden.

Pris på förfrågan. - 35714


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Tössebro. - Burman och Fischer 1680.

Tössebro.
Eric Dahlbergs Suecia antiqua & hodierna. Supplement,
Prospecter af åtskillige märkvärdige byggnader, säterier och herre-gårdar uti Skåne
/ ... och blifvit år 1680 aftagne, ritade och samlade af ingenieur-capitain Burman
; men nu till det allmännas tjenst, förnyade och ... på trycket utgifne år 1756 af
Abraham Fischer
Skånska Byggnader - Säterier och herrgårdar avritade år 1680, ingick i 2:a upplagan av Erik Dahlberg's stora panoramaverk 'Svecia Antiqua et Hodierna' tryckt 1856.
Planschen är handkolorerad.
Storlek: 65 x 19 cm.
Bilden bekostad av Hauswolff, Justus Christopher, kyrkoherde i S:t Klara och S:t Olof i Stockholm.

Pris: 1000 SEK - 30127


Hulshorst - C. H. Tersmeden ca 1900.

Hulshorst
Adl. ätten N:363.
Adlad 17/8 1646.
Intr. 1647.
Från Ingermanland.
+1667.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36738


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


149. Nyköping - 1952

Karta över Nyköpings stad.
Upprättad av stadsingenjörskontoret år 1952.
Skala 1:4.000
Svartvitt tryck.
90x75 cm.
Vikt.
Med stämpel 'Högsta Domstolen.'

Pris: 500 SEK - 30392


Ur Regeringsrättens och Högsta Domstolens arkiv/bibliotek.


Gräfsnäs - U. Thersner.

Gräfsnäs
Fordna och närvarande Sverige.
No.3 Originallavering 1827
Västergötland

Pris på förfrågan. - 29032


Becker's - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

10. Becker's. Wilhelm Beckers Färgfabrik. Jungfrugatan 35-37, Stockholm.

Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
8 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: Wilhelm Becker.
Grundat av tyske invandraren W. Becker år 1864. Kemisk-tekniskt företag. Färger, fernissor, rengörings- och kosmetiska medel, förbandsartiklar m.m.

Pris: 2000 SEK - 29578


Främmestads, Wäne kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Främmestads kyrka, Wäne kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 53.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Främmestads moderkyrka (1,376 inv.) är stor och vacker. Grundstenen till densamma lades, enligt inskrift å en stentafla på kyrkans vägg, den 5 juni 1775. Stapeln öfver kyrkoporten uppfördes 1827 och tornet, hvilken, liksom kyrkan, till skillnad från alla andra kyrkor i stiftet, har afrundade hörn, uppfördes 1895. Kyrkan är täckt med tegel, tornet med koppar. Teckningen är tagen från söder; till höger å kyrkan, intill sakristian, synes ofvannämda tafla. Genom porten framför kyrkan och förbi tornet leda dubbla gångbanor af huggen sten. I Anestad skall fordom hafva funnits kyrka.

Pris: 200 SEK - 35907


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Segerstads, Falköpings kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Segerstads kyrka, Falköpings kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 120.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Segerstads moderkyrka (601 inv.) är medelstor, byggd 1804 helt ny i enkel stil, rappad fastän byggd af huggen sten, som är tagen från den förurvarande vackra och åldriga romanska kyrkan, som stått åtminstone sedan 1100-talet. Teckningen är tagen från sydost.

Pris: 200 SEK - 36060


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Säfstaholm - U. Thersner.

Säfstaholm
Fordna och närvarande Sverige.
No.9 Akvatint. Bilden tecknad av U. Thersner
Södermanland

Pris på förfrågan. - 29243


Valö - 1880.

Valö.
Kartan är ett utdrag ur kartan '92. Östhammar' utgiven år 1880 av Generalstaben i kopparstick och med handkolorering.
Uppförstorat 283%. Skala 1:35.000
Liggande utdrag i format A3 i färg på 160 grams papper.
Levereras med tryckt teckenförklaring samt skriven berättelse om originalkartan och kartutdraget, daterad och undertecknad.
Utdraget visar Valö med omgivning.

Pris: 500 SEK - 27781 - Se bild.


Kartan ingick i Södra Kartverkets kartor vilka kallades populärt för 'Generalstabskartan'. De kopparstickade kartorna hörde till de sista i Sverige officiellt utgivna med den äldre tekniken koppargravyr och handmålning. Upplagorna var mindre än 50 exemplar. Samtidigt och senare gavs också litograferade exemplar ut som kom i betydligt större antal.Karta öfver Stockholm. - 1904.Ven 1914 - Ekonomiska kartan.


Cronsköld - C. H. Tersmeden ca 1900.

Cronsköld
Adl. ätten N:866.
Adlad 27/11 1674.
Intr. 1675.
Från Tyskland, från von Eus.
+1710.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36575 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige -


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.