VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Åsberget - G. H. Mellin 1840.

Åsberget i norra Helsingland.

Herr G. W. Palm har lemnat teckningen till planschen.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37812


Nyköpingshus - G. H. Mellin 1840.

Nyköpings slottsruin.

Planchen äro utförd efter teckning af herr J. F. Julin.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37907


Persberg - Ferdinand Boberg

Persberg. Konstgång 1919.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Värmland

Pris: 700 SEK - 28770


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


CARLSON, Oscar - Adolf Ecksteins förlag ca 1910.

CARLSON, Oscar
Fotogravyr utförd i Berlin hos Adolf Ecksteins förlag c:a 1910.
f 30/1 1844. Verkställande direktör för Stockholms Superfosfat Aktiebolag.

Pris: 1200 SEK - 39617


Esplunda - U. Thersner.

Esplunda
Fordna och närvarande Sverige.
No.9 Litografi. Bilden tecknad av Stäck. Gravör / litograf: M. G. Anckarsvärd. Tryckt hos Gjötström & Magnusson
Närke

Pris på förfrågan. - 29001


Tiveds, Norra Wadsbo kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Tiveds kyrka, Norra Wadsbo kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 230.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Tiveds moderkyrka (1,329 inv.) den östligaste i Skara Stift, belägen nära intill den betydliga skogssjön Unden och strax väster om landsvägen, har en fri utsikt västerut öfver den vackra sjön samt österut mot skogsklädda höjder. Kyrkogården är rundtom planterad med vackra träd och har flere grafvårdar. Kyrkan, medelstor, är liksom tornet byggd i rundbågsstil, har tegeltak, dess stenfot är hvitrappad; fönsterposterna äro ljusa till färgen, dörrar och torntak svarta. Å tornets fyra gaflar äro förgylda kulor med spetsar ofvan och högt å tornet en stor förgyld kula med enkelt kors. Själfva kyrkan är byggd 1847, tornet 1862. Teckningen är tagen från sydost. Till vänster synes sjön Unden och vid dess nedre kant kan man se, nästan jämt med kyrkogårdsplanen, topparne af träd, som växa vid sjön. Tiveden utgjorde, innan det 1855 blef eget pastorat, en del af Undenäs socken.

Pris: 200 SEK - 36103


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


'84. UPSALA' Generalstabskartan. - Södra Kartverket.

84. UPSALA
Topografiska Corpsen 1867. Gr F. G. Zintl. Avvägningarna utförda av Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Uppsala länsdel uppmätt 1845-46, Stockholms 1847 och 1861-62.

Litograferad karta, s.k. Generalstabskartan.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från området öster om Rasbo kyrka i N till Skånela kyrkby i S. Från Tibble i V till Ekebyholms gård i O. Uppsala, Sigtuna, Skokloster, Kårsta - Markim - Orkesta - Vada kyrkor i Vallentuna kommun i kartans nedre östra hörn.

Pris: 600 SEK - 30051


Väddö och Häverö skeppslag. Kartlagt 1905.

Väddö och Häverö skeppslag.
Flerfärgslitografiskt stentryck.
Tryckt 1910. 2 blad.
Skala 1:50.000.
Rikets allmänna kartverk, ekonomiska avdelningen.
Bladets kartyta c:a 50 x 70 cm bredden x höjden.
Socknar: Häverö, Singö, Väddö.

Pris: 2500 SEK - 27724 - Se bild.


Uppsala. - C. J. Billmark 1857-59.

Uppsala.
Sverige. Akvarell-litografi och tontryck.
Färglitografi tryckt hos Imp. Lemercier i Paris.
Storlek: BBxHH cm, bildytans bredd x höjd.
Uppsala.

Pris: 900 SEK - 28008


S. FINNSKOGA, POSÅSEN - Ekonomisk karta 1883-95.

S. FINNSKOGA, POSÅSEN
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 38820Stockholm - Mentzer ca 1860.Sälg, Salix caprea - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


158. Piteå

Karta öfver Piteå stad.
Sammandragen år 1898 af Victor Åberg Kartograf.
Utan tryckår.
Infälld karta Piteå, gamla och nya staden med omgivningar.
Skala 1:2.000
Fotolitograferad, Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
56,5x39 cm.
Med 1 vikning.

Pris: 800 SEK - 30401 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Norrbotten


Ur Regeringsrättens och Högsta Domstolens arkiv/bibliotek.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.