VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

Brunflo - Ferdinand Boberg

Brunflo. Tingshuset 1924.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Jämtland

Pris: 800 SEK - 28384


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


von Meurman - C. H. Tersmeden ca 1900.

von Meurman
Inga uppgifter på baksidan av skölden.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36876


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Haparanda - G. Ljunggren 1862.

Haparanda
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.
Storlek: 44,5 x 54,5 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 1700 SEK - 27231


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.


Palbitzki - C. H. Tersmeden ca 1900.

Palbitzki
Inga uppgifter på baksidan av skölden.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36916


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Edsbergs och Lekebergs härader åren 1867-70.

Edsbergs och Lekebergs härader åren 1867-70.
Örebro län.
Rikets ekonomiska karteverk.
Färglitograferad och handkolorerad karta i två blad.
Vikt.
Storlek: ca 73x102 cm totalt, kartytans bredd x höjd.
Sammansatt till en karta, lackad och uppfodrad på väv.
Socknarna: Edsberg, Knista, Hidinge, Kvistbro, Tångeråsa, Skagershult, Nysund, Kil, Tysslinge, Vintrosa

Pris: 3000 SEK - 41839


Torhamn - Blekinge läns hushållningssällskap 1913-22.

Torhamn
Ekonomisk karta över Blekinge län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1913-19.
Skala 1:20 000.
Utgiven på bekostnad av Blekinge Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
1913-1922.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 53x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 1000 SEK - 41588


Karta ur Geografisk-statistisk atlas öfver Sverige. - Dr. J.M. Larsson. 1874.

III. Dal och Södra Vestergötland. Elfsborgs län i Karlstads, Göteborgs och Skara stift... utarbetad 1873.
Karta litograferad och tryckt hos Centraltryckeriet i Stockholm 1874.
Skala 1:400.000. 47 x 65.
Med infällda stadsplaner samt infälld karta över vattendelen Vänersborg-Trollhättan.
Kartan har varit vikt men är i gott skick i glas och ram med syrafri passepartout.Pris: 2300 SEK - 27857


J.M. Larssons kartor utgavs separat i häften med omslag och kartorna låg vikta. Det är faktaspäckade och vackert tryckta kartor med en alldeles egen stil. Kartorna innehåller bl.a. gränser för landskap, län, fögderier, härader, stift, kontrakt, pastorat och socknar. De har också flera infällda stadsplaner.


Stockholms gamla slotts borggård från väster - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Arcis Holmensis Area interior versus Occidentem»
Kopparstick av J. Le Pautre 1670.
* I: 18. Stockholms gamla slotts borggård från väster.
Överst en trofé med riksvapnet. På borggården framställes ett rörligt liv, drabanter, karosser m.m. dyl.

Pris på förfrågan. - 35774


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


'Jordartskarta över Västerbottens län nedanför odlingsgränsen'. - 1938.

Jordartskarta över Västerbottens län nedanför odlingsgränsen.
Utarbetad av Sveriges Geologiska Undersökning genom Erik Granlund.
Sthlm Kartografiska Institutet 1938.
Skala 1:300.000.
Flerfärgslitografi. Uppf. på väv i rutor. Vikt.
Storlek: 94x85 cm.
Något bucklig karta.
SGU serie Ca 26.


Pris: 800 SEK - 27848


Norra Åsarps, Redvägs kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Norra Åsarps kyrka, Redvägs kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 263.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Norra Åsarps moderkyrka (1,199 inv.) ligger norr om landsvägen och några hundra meter sydost från Åsarps järnvägsstation. Den är stor, gemensam för Åsarps och Smula socknar, uppförd 1883 i götisk stil. Koret är smalare än kyrkan, men har samma takhöjd och tresidig korgafvel med höga fönster. Tornet är uppfördt 1830, men den höga spiran, täckt med koppar, är ej så gammal. Teckningen är tagen från nordost. Den del af Åsarps socken, som ligger väster om Ätran, har fordom haft en kyrka, Hög.

Pris: 200 SEK - 36038


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.Vägvisare för XI Olympiaden i Berlin - 1936'Geologisk karta öfver Fyris Åns Dalbäcken.' - 1856.


Vik - Nay 1881.

Vik
Upplands Herregårdar.
Tryckt i Stockholm 1881 och utgivet av F & G Beijers Förlag.
Fint avstämd färglitografi efter teckningar av A. Nay.
Beskrivande text av Carl Arvid Klingspor och Bernhard Schegel.

Pris: 400 SEK - 30237 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.