VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

ANDRARUM - Ekonomisk karta, 1934

ANDRARUM
Rikets Allmänna Kartverk. Kristianstads läns Hushållningssällskap 1934. Uppmätt 1930-31. Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 53 x 48 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 800 SEK - 39506


235. Ystad - 1876

Karta öfver Ystads Stad.
Upprättad år 1876 af F. O. Öhrström. Kopierad år 1900 af Julius Maardt.
Skala 1:2.000
101,5x67 cm.
På väv, vikt.
Raritet.

Pris: 1500 SEK - 30478


Ur Regeringsrättens och Högsta Domstolens arkiv/bibliotek.


Tängsjöforsen - G. H. Mellin 1840.

Tänn- eller Tängsjöforssen i Jemtland, två mil vester om Åreskutan.
Den är 84 fot hög i lodrätt stupning. Vattenmassan faller flera alnar utanom klippans basis. Midti fallet ligger en slät häll, liknande ett bord, som är ofavnom vattnet då ej vår- eller fjellflöde inträffar. Norrhallens by har betalat afrad till kronan för djurfångst i nämnde forss. Nu händer dock sällan att någon elg eller vild-ren der omkommer, hvarföre afraden upphört.
Herr J. F. Julin har lemnat teckningen till planschen.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37808


Manderström - C. H. Tersmeden ca 1900.

Manderström, friherre
Frih. ätten N:246.
Adlad 17/11 1703.
Friherre 15/10 1771.
Intr. 1772.
Svensk släkt, förut Forsmander.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36864


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


'73. BRÄCKE. N.O.' - Konceptkarta, Norra Kartverket.

73. BRÄCKE. N.O.
Utan tryckår, ca 1915. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från området 7 km norr om Rammsjö/Gastsjö i N till Gråssjön i S. Från Håvdsjön i V till området 3 km öster om Storåsen i O. Nymem.

Pris: 1200 SEK - 29405


'Karta öfver Norrbottens län...' - N. Selander ca 1920.

Karta öfver Norrbottens län sammandragen af N. Selander.
L. Bergs förlag. Generalstabens Litografiska Anstalt.
Skala 1:500.000
Uppfodrad på väv i rutor liggandes i vacker originalkassett med guldpräglad pärmtitel samt texten 'Tillhör Svenska Turistföreningen Stockholm.' Fläck till höger på kartan.
Storlek: 86x91 cm. Kartytans bredd x höjd.

Pris: 2500 SEK - 26983


Åkerö, från nordost - Richardt 1869.

Åkerö, från nordost
Herregårdar uti Södermanland.
Tryckt i Stockholm av Albert Bonniers förlag 1869.
Planscherna är tryckta i tonlitografi och färglitografi.
De tonlitograferade planscherna finns även handkolorerade för 800:-.

Pris: 600 SEK - 30179


Qvibille socken, Halmstads härad.

Charta öfwer Åker och Äng Gjärden samt Beteshagarne till Kongs Ladugn. BISKOPSTORP Belägen uti Halmstads Lähn och Härad samt Qwibile Socken; Afmätte uti Junii Månad 1779......

Handritad karta.
45 x 88 cm.
Kartan renoverad.
Qvibille socken, Halmstads härad.

Pris: 3000 SEK - 27571


Trots från början omfattande skador - en vacker och intressant karta med - för denna typ av kartor - ovanlig kartusch.


Tistad, från söder - Richardt 1869.

Tistad, från söder
Herregårdar uti Södermanland.
Tryckt i Stockholm av Albert Bonniers förlag 1869.
Planscherna är tryckta i tonlitografi och färglitografi.
De tonlitograferade planscherna finns även handkolorerade för 800:-.

Pris: 600 SEK - 30167


Falsterbo - Ferdinand Boberg

Falsterbo. Gammalt boningshus 1924.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Skåne

Pris: 700 SEK - 28462


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.Amiral Häggs flaggkarta. - Stockholm 1888.Humleblomster, Geum rivale - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


Ulfsunda - Nay 1881.

Ulfsunda
Upplands Herregårdar.
Tryckt i Stockholm 1881 och utgivet av F & G Beijers Förlag.
Fint avstämd färglitografi efter teckningar av A. Nay.
Beskrivande text av Carl Arvid Klingspor och Bernhard Schegel.

Pris: 500 SEK - 30235 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.