VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

Södermanland. - 1961.

Södermanland.
Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm 1961.
Färgtryckt karta i två blad.
Skala 1:100.000
Storlek: 183x125 cm. Kartytans totala bredd x höjd.
Teckenförklaring.
Planoexemplar, vikning.

Pris: 2000 SEK - 38681


SÖSDALA och MATTERÖD. - Ekonomisk karta 1917.

SÖSDALA och MATTERÖD.
Rikets Allmänna Kartverk. Malmöhus läns Hushållningssällskap 1917. Ritare: Anna Hernlund. Rekognoserad 1915 av T. Åberg. Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 53 x 48 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 500 SEK - 39370


Kristineholm - G. H. Mellin 1840.

Christineholm i Helgona socken vid Nyköping.

Planchen äro utförd efter teckning af herr J. F. Julin.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37900


'Port of Stockholm' - The London Magazine andra halvan av 1700-talet.

'A chart of the Port of Stockholm, Capital of the Kingdom of Sweden.'
'For the London Mag:'
Handkolorerad faksimil på akvarellpapper av kopparstickad karta ur The London Magazine.
Kraftigt förstorad.
Storlek: 73x41 cm, kartytans bredd x höjd.
Kartan visar Stockholm med dess skärgård ut till och med Vindö. I norr sträcker sig kartan till och med Södra Ljusterö, större delen av Stora Värtan förutom Tornön. I syd avslutas kartan strax söder om Strömma kanal. På kartan är bl.a. Brahelund utmärkt, den fastighet där Gustav III senare lät bygga Haga slott. På Norra Djurgården är en större skans utritad. Kartan är till stor del korrekt men Lidingö tros hänga samman med fastlandet i väst. Vaxö och Vaxholm är märkligt nog dock utlämnat, Rindö, Skarpö och Resarö finns däremot.
Farlederna in till Stockholm är utmärkta, dels den inre som går innanför Vindö upp och förenar sig med den som kommer österifrån innan Lindalssundet samt den norrifrån som går norr om Fåglarö och förenar sig med de övriga två efter Lindalssundet. Samma farleder som fortfarande används in till Stockholm.

Pris: 1500 SEK - 39859


Faksimil av en sällsynt karta publicerad i The London Magazine vilken var huvudsakligen för affärsfolk.


Karta öfver Fahlu Stad - Jonas Samuel Bagge 1856.

Karta öfver Fahlu Stad.
efter C. Linderbergs Karta af år 1805 utgifven år 1856 af J. S. Bagge.
Troligen litograferad karta.
Storlek: 42x60 cm, kartytans bredd x höjd.
Kvarters- och tomt/gårdsnumrering samt teckenförklaring över stadsdelar, publika byggnader samt lista över brandsignalerna.
Skala i alnar.
Vikt.

Pris: 1500 SEK - 39780 - Se bild.


'10. KARLSHAMN. N.V.' - Konceptkarta, Södra Kartverket.

10. KARLSHAMN. N.V.
1938. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Sejle myr i N till Sibbhult i S. Från Östanå Bruk i V till Vilshults gamla station vid Långasjön i O.

Pris: 1000 SEK - 29470


Göteviks säteri - G. H. Mellin 1840.

Göteviks säteri vid Svartån.

Planchen äro utförd efter teckning af herr Notarien J. Eks.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37982


Vallentuna Hembygdsförenings utflyktskarta. - 1986.

Vallentuna Hembygdsförenings utflyktskarta.
Vallentuna Kommun Adresskarta.
ESSELTE, Stockholm 1986.
Färgtryckt karta.
Skala 1:40.000
Infällda kartor på baksidan: Vallentuna centrum, 'Kårsta', 'Ekskogen', 'Lindholmen', 'Brottby'
Storlek: 68x83 cm. Kartytans bredd x höjd.
Teckenförklaring, gatuförteckning.
Planoexemplar.

Pris: 300 SEK - 38700


Turistkarta över Sundsvall och Skönsberg. - B. Risveden 1961.

Turistkarta över Sundsvall och Skönsberg.
Upprättad år 1961 av Bertil Risveden stadsingenjör.
Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm 1961.
Färgtryckt karta.
Skala 1:10.000
Storlek: 66x42 cm. Kartytans bredd x höjd.
Teckenförklaring.
Planoexemplar.

Pris: 600 SEK - 38743


Stats- och högre civile embetsmän - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

323. Porträttgalleri - Stats- och högre civile embetsmän.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
30 porträtt. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Afzelius, J.
Cederschiöld, S.
Dickson, R.
Ehrensvärd, C. A.
Elliot, J. E.
Hamilton, H. E. G.
Hammarskjöld, A. H.
Hasselrot, B. F. E.
Hederstierna, C. F.
Juhlin, J.
von Krusenstjerna, J. E.
Lagerheim, C. H. T. A.
Lindman, A.
Munthe, G. F.
Pegelow, F. V. H.
Petersson, G. A.
Ramstedt, J. O.
Roos, W.
Roos, G. W. A.
Rydin, H.
Sahlin, M. R.
Sjöberg, E.
Tamm, G.
Trolle, E. B.
af Ugglas, G.
Wachtmeister, H.
Weidenhielm, C. H.
Widén, J.
Wieselgren, P. S.
Åkerhielm, L.

Pris: 900 SEK - 29896Gulddistriktet Klondike - ca 1897.von Knorring - C. H. Tersmeden ca 1900.


Sturehof - U. Thersner.

Sturehof
Fordna och närvarande Sverige.
No.33 Litografi. Gravör / litograf: M. G. Anckarsvärd. Tryckt hos Gjötström & Magnusson
Södermanland

Pris på förfrågan. - 29227 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Södermanland


Lista över bilder till 'Fordna och närvarande Sverige.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.