VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

Grefve Landberg - C. H. Tersmeden ca 1890.

Grefve Landberg
Faksimil i format A3 på 160 grams papper i färg.

Pris: 300 SEK - 37647 - Se bild.


'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk'


Rosendal - Richardt 1852-63.

Rosendal
Tecknade af Fr. Richardt, landskapsmålare.
Beskrifna af Gustaf Ljunggren, professor vid Lunds akademi.
Lund, på bokhandlaren C. W. K. Gleerups förlag.
Tryckte uti Berlingska boktryckeriet, 1852-1863.
Ur Skånska Herregårdar.
Tonlitograferad bild.
Bladstorlek: ca 32x23 cm, bredden x höjden.

Pris: 600 SEK - 41514


Näs - G. H. Mellin 1840.

Näs vid Dalelfven.
Utsigten är tagen från landsvägen.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37786


Karta över Kungsör. - 1965.

Karta över Kungsör.
Kartan upprättad år 1965 av K-H. Gotthardsson Kommunalingenjör. Gun Olsson Kartritare.
Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm 1966.
Färgtryckt karta.
Skala 1:5000
Storlek: 78x57 cm. Kartytans bredd x höjd.
Teckenförklaring, Offentliga byggnader, anläggningar m.m.
Planoexemplar.

Pris: 600 SEK - 38733


Skillinge - U. Thersner.

Skillinge
Fordna och närvarande Sverige.
No.27 Gravyr. Bilden tecknad av U. Thersner 1817. Gravör / litograf: C. F. Akrell 1818
Skåne

Pris på förfrågan. - 29195


Frössvidahl - U. Thersner.

Frössvidahl
Fordna och närvarande Sverige.
No.16 Litografi. Bilden tecknad av J. M. Stäck del.. Gravör / litograf: J. H. Strömer. Tryckt hos Gjötström & Magnusson
Närke

Pris på förfrågan. - 29018


'Accurate Carte der Upländischen Scheren...' - Joh. Bapt. Homann. Trol. 1716.

Accurate Carte der Upländischen Scheren mit der Situation und Gegend umb Die Königl Schwedische Haupt und Residentz Stadt Stockholm edirt von Ioh. Bapt. Homann Ihro Rom Kays Majt Geographo in Nürnberg.
Koppargraverad och originalhandkolorerad karta.
Panoramavyerna samt alla kartuscher okolorerade.
Storlek: 57x49 cm. Kartytans bredd x höjd.
Med enstaka brunfläckar och vikning i mitten. Mindre reparationer i mittveck. Spår av trycksvärta i kartans övre mittdel.
Karta över del av Stockholms skärgård samt staden Stockholm.
Två panoramavyer över Stockholm nedanför kartan.
Kartan visar hela innerstaden, områdena norr om staden upp till och med Stora Värtan. I syd visar kartan halva Ingarölandet. I öst sträcker sig kartan till och med Vindö. Det som är extra intressant med denna karta är att den visar även farlederna in och ut ur Stockholm, både de nordliga via Vaxholm men även den södra in till Baggensfjärden.


Pris: 12000 SEK - 27325 - Se bild.


Troligen ur Homanns 'Grosser Atlas ueber die ganze Welt' vilken utkom i Homanns namn 1716.


Tidö - U. Thersner.

Tidö
Fordna och närvarande Sverige.
No.8 Litografi. Bilden tecknad av Cn-o. Tryckt hos Spong
Västmanland

Pris på förfrågan. - 29251


Rekonstruktionskarta - Stockholm 1670.

Rekonstruktionskarta - Stockholm 1670.
'Stockholm på 1670-talet'
Rekonstruktionskarta utförd av Elsa Salmson och Clas Tollin.
Ramad i italiensk ram. Färdig att hänga på väggen.
Storlek: 50x57 cm. Kartytans bredd x höjd. Marginaler och ram tillkommer.

Pris: 900 SEK - 41946


Munktorp - Ekonomisk karta 1907-10 / 1913-17.

Munktorp
Rikets Allmänna Kartverk. Ekonomiska Afd.
Färglitograferade ekonomiska kartor över Västmanlands län.
Kartorna är uppmätta under åren 1907-1910 , tryckta 1913-1917 vid Generalstabens Litografiska Anstalt.
Storlek: ca 60x45 cm. Kartytans bredd x höjd.
Skala 1:20.000.

Pris: 1200 SEK - 39041Ingermanlandiae – Homanns Erben 1734Mälaren. Östra delen. - Stockholm 1928.


Grythyttan. - Generalstaben 1892.

Grythyttan.
Utdrag ur kartan '81. Filipstad'.
Uppmätt åren 1889-1890.
Skala 1:100.000.
Utdraget i format A3 på 160 grams papper i färg.
Uppförstorat 283%.
Skala 1:35.000.
Levereras med tryckt teckenförklaring samt skriven berättelse om orginalkartan och kartutdraget, daterad och undertecknad.

Pris: 500 SEK - 27940 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Västmanland


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.