VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

Sköllersta - Ferdinand Boberg

Sköllersta. Klockstapeln och stigluckan 1916.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Närke

Pris: 800 SEK - 28447


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


'Upland med sina Härad och Soknar.' - Johan Peringskiöld ca 1710.

Upland med sina Härad och Soknar.
Koppargraverad karta.
Kartuschen och kompassrosen kolorerade, annars okolorerad.
Storlek: 30x38 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan har varit vikt. Reparerad reva i nederkant samt förstärkta kanter på baksidan. Nedre vänstra hörnan reparerad. Något brunfläckad.
Karta över Uppland.

Pris: 4500 SEK - 27702


BRANDSTORP - Ekonomisk karta 1877-82.

BRANDSTORP
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1877-82. Utgiven i faksimil av Skaraborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39194


Gripsholm, Hertig Johans fängelse. - C. J. Billmark 1853

Hertig Johans fängelse.
Sverige. Akvarell-litografi och tontryck.
Färglitografi tryckt hos Imp. Lemercier i Paris.
Storlek: 33x24 cm, bildytans bredd x höjd.
Gripsholms slott.

Pris: 500 SEK - 27991


GULLESBYN - Ekonomisk karta 1883-95.

GULLESBYN
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 38922


Undenäs, Södra Wadsbo kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Undenäs kyrka, Södra Wadsbo kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 209.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Undenäs moderkyrka (4,893 inv.) torde vara den största och vackraste landskyrkan i stiftet från senare tid. Den har ett härligt läge på en rätt betydlig men ej brant höjd. Sedan den förra kyrkan af trä, minst 500 år gammal, med trätorn och fönster i grupp af två, blifvit ödelagd af eldsvåda, byggdes strax intill, men helt utanför den gamlas plan, 1893 den nya kyrkan af rödt tegel i götisk stil. Den är treskeppig korskyrka med högt koppartäckt torn vid vässtra gafveln, vapenhus vid norra och södra korsarmarna samt sakrestia öster om koret. Tecningen är tagen från sydost och från själfva kyrkogården. Med afseende på kyrkogården må nämnas, att den förra kyrkans väggar äro betecknade med låga häckar, bänkraderna med gräsmattor, kyrkans gångar, altare och predikstol med sandplaner, hvilken egendomliga och tilltalande anordning ingen besökande må lämna opåaktad. Inom socknen fanns till början af 1800-talet Skagens gamla ryktbara offerkyrka.

Pris: 200 SEK - 36124


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Svartå - Ferdinand Boberg

Svartå. Stora smälthammaren 1916.
Sveriges sista träkolshytta. Revs på 1960-talet. Smälthammaren har Svartå hembygdsförening tagit hand om och satt tak över.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Närke

Pris: 600 SEK - 28451


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


'103. MORA. N.V.' - Konceptkarta, Södra Kartverket.

103. MORA. N.V.
1910. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Södra Blecksberget och Hällbergsklacken i N till Söderberget och Styfversholmen i Orsasjön i S. Från Nybolet fäbod, Blyberg och Oxberg station i V till Tallhed stn och Orsbleck i O. Med Våmhus och Orsa

Pris: 1200 SEK - 29552


Berga, Mariestads kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Berga kyrka, Mariestads kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 189.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Berga annexkyrka (500 inv.) ligger på en liten höjd söder om landsvägen. Den är medelstor, till sin äldsta del troligen från 1200-talet men är i längden ej obetydligt tillökt därigenom att det Posseska grafkoret till sin öfversta del blifvit förvandlad till kor och sammanbyggdt med kyrkan. Koret, i barockstil likasom tornet, är arkitektoniskt fristående med 3 gaflar och därofvan kupol med 8-kantig lanternin. Kyrkan hade vid slutet af 1600-talet stapel. Kyrkogården har många vackra grafvårdar, särskildt de Löfvenskiöldska. Teckningen är tagen från sydost.

Pris: 200 SEK - 35841


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


GULLERED - Ekonomisk karta 1890-97.

GULLERED
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1890-97. Utgiven i faksimil av Älvsborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39256Gulddistriktet Klondike - ca 1897.Sjöberg - C. H. Tersmeden ca 1900.


Runmarö med närmaste öar. - Manuskriptkarta ca 1890-1920.

Runmarö med närmaste öar.
Manuskriptkarta utan titel.
Utförd med tusch och delvis akvarellfärger på ritpapper.
Inget årtal angivet. Troligen mellan åren 1890-1920?
Mått 44 x 59.
Spår efter vikning.Pris: 2000 SEK - 27761 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.