VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

'Tomb of Mithrodates... near Kertchy, in the Crimea.' - London 1809.

Tomb of Mithrodates, called Altyn Abo by the Tartars, near Kertchy, in the Crimea.
Koppargraverad bild över en delvis stenklädd gravhög.
Utgiven i London 1809 av T. Cadell & W. Davies, London.
Storlek: 21x15 cm. Bildytans bredd x höjd.

Pris: 600 SEK - 27174


'A Madjar of the Tartars...' - London 1809.

A Madjar of the Tartars halting for the Night in the Steppes.
Koppargraverad bild med två tartarmän, en kvinna och ett barn samt bakdelen av en kärra.
Utgiven i London 1809 av T. Cadell & W. Davies, London.
Storlek: 21x15 cm. Bildytans bredd x höjd.Pris: 700 SEK - 27182 - Se bild.


Madjar är i detta fall namnet på den vagn man ser på bilden.


Krim. - 1842.

Krim.
Rysk topografisk karta.
Utförd i sektioner, vikt och på väv. En meter bred men mitten av kartan med utvikbar del är två meter bred. Höjd ca. 119 cm.
Med tryckt teckenförklaring.
Smärre hål i kartan sannolikt förorsakat av djur.
En mycket ovanlig karta!


Karta över halvön Krim.


Pris: 4000 SEK - 27179


Vackert graverad karta utgiven av ryska Generalstaben genom överstelöjtnant Oberga och överstelöjtnant Beteva 1842.


'View of the Cimmerian Bosporus... Panticapaeum... Phanagoria...' - London 1809.

View of the Cimmerian Bosporus, from the Altyn Abo, with the harbour of Panticapaeum, the opposite Coast of Phanagoria, & the appearances made by antient tumuli covering the Bosporian territory.
Koppargraverad bild.
Utgiven i London 1809 av T. Cadell & W. Davies, London.
Storlek: 21x15 cm. Bildytans bredd x höjd.


Bild över Kerchsundet från Krimsidan över mot Taman med Phanagorias kust.


Pris: 700 SEK - 27175 - Se bild.


'Sacred Pictures in use among the Calmuck Tribes.' - London 1809.

Sacred Pictures in use among the Calmuck Tribes.
Koppargraverad bild på fyra buddhistiska gudabilder.
Utgiven i London 1809 av T. Cadell & W. Davies, London.
Storlek: 15x21 cm. Bildytans bredd x höjd.

Pris på förfrågan. - 27183 - Se bild.


Kalmuckerna är ett mongolfolk som fördrevs från sina tidigare områden under senmedeltiden och slog sig ner i trakten väster om Volga vid Kaspiska havet. Kalmuckerna var och är fortfarande buddhister.


'Ruins of a Greek Chapel and Monastery... Crimea, near Derykêuy.' - London 1809.

Ruins of a Greek Chapel and Monastery upon, the South Coast of the Crimea, near Derykêuy.

From an original drawing by the Rev.d. Reginald Heber.
Koppargraverad bild.
Utgiven i London 1809 av T. Cadell & W. Davies, London.
Storlek: 21x15 cm. Bildytans bredd x höjd.Pris: 600 SEK - 27172 - Se bild.


'Cimmerian Bosporus...' - London 1809.

Cimmerian Bosporus, or Straits of Taman, looking towards the Black Sea.
Cimmerian Bosporus, or Straits of Taman, looking towards the Sea of Azof, with the conical Mountain of Prekla Volcano on the right.
Koppargraverad bild.
Utgiven i London 1809 av T. Cadell & W. Davies, London.
Storlek: 21x15 cm. Bildytans bredd x höjd.
Bild med två vyer över Kerchsundet, mot Svarta havet och mot Azovska sjön.

Pris: 700 SEK - 27176 - Se bild.


'Plan von Sebastopol' - andra halvan av 1800-talet.

Plan von Sebastopol
Litograferad karta.
Utgiven i Tyskland av Verlag von J. Veith, Carlsruhe.
Storlek: 25x21 cm.


Karta över staden och befästningarna Sebastopol. Med teckenförklaring där bland annat antalet kanoner i de olika forten anges.

Pris: 300 SEK - 27180 - Se bild.


Stad på sydvästra stranden av Krim. Ursprungligen en grekisk koloni under antiken, sedermera under tartariskt styre i och med Krimkhanatet. Staden erövrades av ryssarna 1784. Staden och dess befästningar var krigsskådeplats under Krimkriget 1853-56 då England och Frankrike i huvudsak angrep Ryssland å Turkiets vägnar eftersom de ansåg Rysslands politik gentemot Turkiet expansionistisk. Ryssland självt hävdade enbart att hon följde 'den heliga alliansens' föresatser att vidhålla maktbalansen i Europa mot vilken de såg Turkiet såsom ett uppseglande hot som därför behövdes 'åtgärdas'. Sebastopol har länge varit en stor flottbas och hyser idag den ryska svartahavsflottan. Pansarkryssaren Potemkin låg förlagd i Sebastopol 1905 då besättningen gjorde myteri till stöd för de strejkande i Odessa.


'Medals of the Bosporian Kings...' - London 1809.

Medals of the Bosporian Kings in the Author's Collection.
Koppargraverad bild över antika medaljer / mynt.
Utgiven i London 1809 av T. Cadell & W. Davies, London.
Storlek: 15x21 cm. Bildytans bredd x höjd

Pris: 600 SEK - 27178 - Se bild.


Bosporiska kungariket är det första hellenistiska riket utanför Grekland där en blandad befolkning anammade den grekiska kulturen och språket. Redan på 600-talet före kristus grundades de första grekiska kolonierna i området. Bosporiska kungariket hade en stor Skyto-Sarmatisk befolkning förutom de inflyttade grekerna från inledningsvis Milos på Anatoliens västra kust. Riket kom att bestå fram till 300-talet efter kristus då det troligen föll för Hunnerna vilka slog sig ner i närheten. Under byzantinsk tid byggdes befästningar i området och under den tidiga medeltiden blev området ryskt för att sedan domineras av tartarerna med Genovesiska inslag fram till 1700-talets mitt/slut då området åter blev ryskt.Vägvisare för XI Olympiaden i Berlin - 1936Vätö - 1905.


'Milesian Tomb at Sienna near Taman...' - London 1809.

Profile of the Tumulus opened at Sienna, facing the south.
Section and View of the Excavation on the eastern Side of the Tumulus as situated at B.
Exact representation of a bracelet of the purest massive gold studded with rubies & adorned with graved work. As it was found by Gen. G. Vander Weyde, in opening an antient Milesian Tomb at Sienna near Taman, on the Asiatic Side of the Cimmerian Bosporus.
Koppargraverad bild.
Utgiven i London 1809 av T. Cadell & W. Davies, London.
Storlek: 19x25 cm. Bildytans bredd x höjd.


Bild över en öppnad gravhög vid Sienna på Tamanhalvön samt fynd gjorda.


Pris: 600 SEK - 27177 - Se bild.
Europa - Östeuropa - Ryssland, Ukraina - Krim


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.