VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

Öknebo härad. - Petter Utter och Eric Agner 1693.

Geographisch Charta Uppå Den Dehlen af Ökneboo Häradh Uthi Südermanneland Wästre sijdan om Södertällie Stad belägin inbegripan des 6 kiörck socknar heller t pastorater till heela dess natürlige uthrÿmme och situation både till vatn och landh.
Uppmätt 1693 av Petter Utter, sammanställd av Erik Agner 1696.
Färgtryckt faksimil efter handritad manuskriptkarta.
Utförlig teckenförklaring. Norr åt höger.
Storlek: 88x52 cm. Kartytans bredd x höjd.

Pris: 1200 SEK - 41421 - Se bild.


Eric Nilsson Agner är en av våra okända matematiker som verkade under andra halvan av 1600-talet och början av 1700-talet. Förutom matematiker var han även lantmätare verksam i Södermanland. Agner författade ett antal böcker både matematiska och handböcker för lantmätare.


'69. ÖRNSKÖLDSVIK S.V.' - Norra Kartverket.

69. ÖRNSKÖLDSVIK S.V.
Rikets Allmänna Kartverk 1910. Uppmätt 1904 och 1905. Reviderad 1944. Litografiskt övertryck Generalstabens Litografiska Anstalt 1946. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Sånga i väst till Skoved i ost samt Björksjön i nord till Nyland i syd.

Pris: 500 SEK - 36377


Heliga Birgittas bönkapell på Finsta - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Oratorium divae Birgittae in Finstad»
»J. v. d. Aveelen sc. Holmiae 1708»
Kopparstick signerat »J. v. d. Aveelen sc. Holmiae 1708».
* I: 103. Heliga Birgittas bönkapell på Finsta.
Stenkumlet återfinnes ännu, vid vilket finnes knuten en sägen, att där legat ett helgonets bönkapell. Planschens nedre hälft återgiver enligt inskriften »själva Heliga Birgittas böneställe efter en teckning i böckerna om hennes uppenbarelser». Intressant är att iakttaga, huru baldakinens gotiska ornering omvandlats efter barockens formspråk.

Pris på förfrågan. - 35581


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Carolinska Grafkoret. - J. A. Berg 1856.

Carolinska Grafkoret.
Sverige framstäldt i taflor.
D. F. Bonniers förlag. Em. Baerentzen & Co. Lith. Inst.
Tonlitografi.
Bildytans storlek cirka 28x20 cm.

Pris: 800 SEK - 28074


Enligt Björck & Börjesson, 'sin tids främsta litografiska verk över svenska städer och bemärkta natursköna platser. Planscherna äro tryckta på tjockt papper av bästa kvalitet.' (Björck & Börjesson katalog 190, 1924).


'Karta öfver Westerås Län.' - Topografiska Corpsen 1841.

Karta öfver Westerås Län.

Utgifven af Topografiska Corpsen 1841.
Koppargraverad och handkolorerad karta.
Infällda kartor: 'Köping', 'Arboga', 'Westerås', 'Sala'
Storlek: 73x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Mindre reparation i kanten.

Pris: 4000 SEK - 27919 - Se bild.


Tidö - U. Thersner.

Tidö
Fordna och närvarande Sverige.
No.8 Litografi. Bilden tecknad av Cn-o. Tryckt hos Spong
Västmanland

Pris på förfrågan. - 29251


Lagersköld - C. H. Tersmeden ca 1900.

Lagersköld
Adl. ätten N:578.
Adlad 4/1 1653.
Intr. 1654.
Svensk släkt, förut Laurelius.
+19/7 1656.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36800


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Qvibille socken, Halmstads härad.

Charta öfwer STYRINGE SKOGEN T ill Frälsehemanet BRYNESTORP under SPERLINGSHOLM, SLETÅKRA KYRKOBY Et och 1/2 Hemtal Under ALLARPS SÄTERI, KNAGGERYD och STYRESTAD Under WAPNÖ SÄTERI Samt Utsockne Frälse Hemanet STENINGE Belägen uti Halmstads Lähn Och Härad Samt Qwibile Socken. Afmätt och Delt Uti Nowember År 1777.......

Handritad karta.
45 x 67 cm.
I glas och ram, kartan infattad i syrafri passepartout.
Renoverad.

Qvibille socken, Halmstads härad.

Pris: 3500 SEK - 27572


Marstrand 1863 - Topografiska Corpsen.

Marstrand 1863
VÖBAM's utdrag ur Topografiska Corpsens karta. 1863.
Liggande utdrag i format A3 i färg på 160 grams papper.
Från 200% förstoring från originalet, skala 1:50.000, till 400% förstoring, skala 1:25.000.
Levereras med tryckt teckenförklaring samt skriven berättelse om orginalkartan och kartutdraget, daterad och undertecknad.
Vid beställning ange förstoring, 200%, 283% eller 400%.
Karta över Marstrand.

Pris: 500 SEK - 27526 - Se bild.


Älvkarleby - Ferdinand Boberg

Älvkarleby, Gårdskär. Fiskebodar 1921.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Uppland

Pris: 600 SEK - 28737


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.Amiral Häggs flaggkarta. - Stockholm 1888.'Marine, Fig.8. Coupe d'un Vaisseau... Fig.9. Coupe d'une Galere...' - Yverdonencyklopedin.


Stockholm - Mentzer ca 1860.

Vägvisare inom Stockholm av T. v. Mentzer.
På P.A. Huldbergs Förlag.
Tredje genomsedda och tillökade upplagan.
Originalet graverat och handkolorerat. Tryckt ca 1860.
VÖBAM's faksimil, högkvalitativt färgtryck i samma storlek som originalet.
Storlek: 67x77 cm, kartytans bredd x höjd.
Gatunamn och kvartersnamn på kartan.
Ångbåtslinjer och båtlinjer inritade, även bryggorna på Södermalm är namngivna och utmärkta.
Telegraflinjerna vilka utgick från Brunkebergstorg är också markerade.
Gränser för polisdistrikt och församlingar, de senare med invånarantal noterade.
Teckenförklaringar och listor över byggnader m.m. samt stadens brandsignaler.

Pris: 900 SEK - 41798 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland, Södermanland, Stockholm


Mentzers karta är inte bara vacker och informativ utan även gjord i en för staden spännande brytningstid. Järnvägen har nyligen kommit till Stockholm i och med västra stambanan vilken nådde staden 1860, men ännu har varken Norra station eller Centralstationen byggts utan endast Södra station, på kartan följdaktligen endast benämnd Station.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.