VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

Karsholm - Richardt 1852-63.

Karsholm
Tecknade af Fr. Richardt, landskapsmålare.
Beskrifna af Gustaf Ljunggren, professor vid Lunds akademi.
Lund, på bokhandlaren C. W. K. Gleerups förlag.
Tryckte uti Berlingska boktryckeriet, 1852-1863.
Ur Skånska Herregårdar.
Tonlitograferad bild.
Bladstorlek: ca 32x23 cm, bredden x höjden.

Pris: 600 SEK - 41500


Kungliga stallet, på konung Karl XI.:s tillskyndan konstskickligt uppbyggt på Helgeandsholmen i Stockholm år 1696 - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Equile Regium auspicio Regis Caroli XI. Holmiae, in insula a Spiritu Sancto dicta Anno 1696 affabre exstructum»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1698.
* I: 34. Kungliga stallet, på konung Karl XI.:s tillskyndan konstskickligt uppbyggt på Helgeandsholmen i Stockholm år 1696.
Arkitekt var Nikodemus Tessin d. y.

Pris på förfrågan. - 35790


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Kristineholm - G. H. Mellin 1840.

Christineholm i Helgona socken vid Nyköping.

Planchen äro utförd efter teckning af herr J. F. Julin.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37900


OLANDER, Bror Gustaf - Adolf Ecksteins förlag ca 1910.

OLANDER, Bror Gustaf
Fotogravyr utförd i Berlin hos Adolf Ecksteins förlag c:a 1910.
f 1/11 1871. Byggmästare, Malmö.

Pris: 1200 SEK - 39655


Norrköping del av Kolmården. - 1981.

Norrköping del av Kolmården. Blad 1.
Redigering: K-G Hellgren, L. Aspgren, G. Karlsson. Gravering: R. Mattsson.
ESSELTE, Stockholm 1981.
Färgtryckt karta.
Skala 1:5000
Storlek: 61x94 cm. Kartytans bredd x höjd.
Teckenförklaring.
Planoexemplar.

Pris: 300 SEK - 38753


Skönvik. - J. A. Berg 1856.

Skönvik.
Sverige framstäldt i taflor.
D. F. Bonniers förlag. Em. Baerentzen & Co. Lith. Inst.
Tonlitografi.
Bildytans storlek cirka 28x20 cm.

Pris: 800 SEK - 28054


Enligt Björck & Börjesson, 'sin tids främsta litografiska verk över svenska städer och bemärkta natursköna platser. Planscherna äro tryckta på tjockt papper av bästa kvalitet.' (Björck & Börjesson katalog 190, 1924).


149. Nyköping - 1952

Karta över Nyköpings stad.
Upprättad av stadsingenjörskontoret år 1952.
Skala 1:4.000
Svartvitt tryck.
90x75 cm.
Vikt.
Med stämpel 'Högsta Domstolen.'

Pris: 500 SEK - 30392


Ur Regeringsrättens och Högsta Domstolens arkiv/bibliotek.


BADA - Ekonomisk karta 1883-95.

BADA
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 38864


Hole - Ferdinand Boberg

Hole. Härbrän vid Transtrandsgården 1921.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Dalarna

Pris: 700 SEK - 28177


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Den lysande och utmärkte herr greven och kungliga rådet Karl Pipers palats i Stockholm - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Palatia Illustrissimi et Excellentiss: Domini Comitis et Senatoris Caroli Piperi Holmiae»
»J. v. d. Aveelen delineavit et sc. Holmiae 1702»
Kopparstick signerat »J. v. d. Aveelen delineavit et sc. Holmiae 1702».
* I: 49. Den lysande och utmärkte herr greven och kungliga rådet Karl Pipers palats i Stockholm.
Den rikt dekorerade byggnaden i förgrunden, nu i allmänhet kallad Petersenska huset, uppfördes på 1640-talet av underståthållaren Regner Leuhusen efter ritningar av den tyskbördige arkitekten Christian Julius Döteber. I bakgrunden bakom Mälarvattnet, »Meler Lacus Pars», synas Katarina och Maria kyrkor, »S. Catharina» och »S. Maria Magdalena».

Pris på förfrågan. - 35805


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.Gulddistriktet Klondike - ca 1897.Sydamerika - Lotter ca 1760.


Stockholm - Mentzer ca 1860.

Vägvisare inom Stockholm av T. v. Mentzer.
På P.A. Huldbergs Förlag.
Tredje genomsedda och tillökade upplagan.
Originalet graverat och handkolorerat. Tryckt ca 1860.
VÖBAM's faksimil, högkvalitativt färgtryck i samma storlek som originalet.
Storlek: 67x77 cm, kartytans bredd x höjd.
Gatunamn och kvartersnamn på kartan.
Ångbåtslinjer och båtlinjer inritade, även bryggorna på Södermalm är namngivna och utmärkta.
Telegraflinjerna vilka utgick från Brunkebergstorg är också markerade.
Gränser för polisdistrikt och församlingar, de senare med invånarantal noterade.
Teckenförklaringar och listor över byggnader m.m. samt stadens brandsignaler.

Pris: 900 SEK - 41798 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland, Södermanland, Stockholm


Mentzers karta är inte bara vacker och informativ utan även gjord i en för staden spännande brytningstid. Järnvägen har nyligen kommit till Stockholm i och med västra stambanan vilken nådde staden 1860, men ännu har varken Norra station eller Centralstationen byggts utan endast Södra station, på kartan följdaktligen endast benämnd Station.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.