VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

'7. UTKLIPPORNA' Generalstabskartan. - Södra Kartverket.

7. UTKLIPPORNA
Utan årtal, ca 1860.

Litograferad karta, s.k. Generalstabskartan.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Litet blad med Stenshamn, Utlängan och Utklipporna.

Pris: 500 SEK - 29943


Amnehärads, Norra Wadsbo kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Amnehärads kyrka, Norra Wadsbo kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 227.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Amnehärads moderkyrka (2,616 inv.) är Skara Stifts nordligast belägna kyrka och ligger nära Gullspångs järnvägsstation, gränsen mot Wärmland. Kyrkan är stor, täckt med skiffer, östra delen af större bredd än den västra samt försedd med två mindre torn med skiffertäckta spiror. Mellan tornen i öster är sakristia af sten. Intill kyrkans västra gafvel står det stora, af trä byggda tornet, spånklädt liksom den höga spiran. Kyrkan är afritad från södra sidan. Den uppfördes på 1200-talet, men den är tillbyggd och utvidgad i öster 1737. Det höga, spetsiga tornet af trä i väster, spånadt från grunden fanns redan på 1600-talet.

Pris: 200 SEK - 35835


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Otterstads, Kållands kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Otterstads kyrka, Kållands kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 164.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Otterstads moderkyrka (1,644 inv.) är gemensam för Otterstads och Senäte socknar, stor och vacker, byggd 1854 i rundbågsstil på en plats något sydväst om den förra, som var från 1100-talet, var liten och hade stapel. Väster om kyrkan är en vacker plantering. Teckningen är tagen från sydost. Inom Otterstad ligger Leckö slott, som har kapell – öde, likasom slottet. Senäte kyrka, som kvarstod tills sammanbyggnaden skedde, var en rätt stor och vacker korskyrka af sten med högt torn. Österut i socknen låg Sunnerby eller Cathrina kapell, men har ej på ¼ årtusende begagnats och torde nu vara alldeles borta.

Pris: 200 SEK - 36046


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Tranås. - 1972.

Tranås.
Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm 1972.
Färgtryckt karta.
Skala 1:10.000
Storlek: 54x54 cm. Kartytans bredd x höjd.
Teckenförklaring, gaturegister.
Planoexemplar.

Pris: 300 SEK - 38735


HÅBOL. - Ekonomisk karta 1890-91.

HÅBOL.
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1890-91. Utgiven i faksimil av Älvsborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39322


TÖFTEDAL. - Ekonomisk karta 1890-91.

TÖFTEDAL.
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1890-91. Utgiven i faksimil av Älvsborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39331


Högbo bruk - G. H. Mellin 1840.

Högbo bruk i Ofvansjö socken af Gestrikland.

Herr J. F. Julin har lemnat teckningen till planschen.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37816


'37. VESTERVIK' Generalstabskartan. - Södra Kartverket.

37. VESTERVIK
Generalstaben 1883. Utan gravör. Uppmätt 1878.

Litograferad karta, s.k. Generalstabskartan.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Västra Ed kyrkby i N till Helgerum i S. Från Locknevi i V till kustområdet i O. Överum. Gamleby. Västerviks stad. Ankarsrum.

Pris: 700 SEK - 29989


Fredshammar - Ferdinand Boberg

Fredshammar. Spiksmedjan 1920.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Dalarna

Pris: 500 SEK - 28168


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


'Sista studentexamen. Hinc illae lacrimae'. - ca 1860-talet.

Sista studentexamen. Hinc illae lacrimae
12 motiv omgärdande ett större. Alla med episoder ur studentlivet ritade i skämtsamma, bisarra scener. Motiven med korta texter på danska, latin, svenska, engelska och franska. Bilderna kantade av lövverk. Upptill Nordstjernan med kvinna hållande under ärmen texten 'Lund'. Byggnad med texten 'Conjuncta valent'. Texter med läroämnen, figurer i olika situatiner samt tryckt årtalet 1864.
Ingen tryckort eller tryckår angiven. Stentryck sannolikt under 1860-talet.
Storlek: 61,5 x 45,5 cm.

Pris: 500 SEK - 30102Stockholm - Mentzer ca 1860.'Imperii Sinarum.' - Joannes van Loon, Gerard Valck och Pieter Schenk 1698.


Karta öfver Stockholm. - 1904.

Karta öfver Stockholm utgifven af Svenska Turistföreningen 1904.
Andra upplagan.
VÖBAMs faksimil, färgtryck.
Något förstorad från originalet.
Storlek. 52x46 cm, kartytans bredd x höjd.
Infällda kartor: 'Djurgården', 'Staden inom broarne'
Med ångbåtsrutter inom staden och dess närområde.
Gatunamn utsatta.

Pris: 300 SEK - 41763 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Stockholm


Kartan över Stockholm med dess klara färger är ett bra exempel på dåtidens färgsättning och tryck. Kartan ser vid en snabb anblick ut att vara i det närmaste modern med sitt utsnitt. Hela Kungsholmen är utritad på kartan, likaså Södermalm med Danviken, Bellevueparken med södra Brunnsviken och på en infälld karta södra Djurgården. Vid närmare granskning ser man dock att det enda på västra Kungsholmen är i princip Konradsberg, Marieberg, Stora Hornsberg och Kristineberg. Så är ett enda kvarter inritat i mitten av Lindhagensgatan. Likaså är hela Eriksberg i det närmaste obebyggt och inramat av Norra Latin, Stockholms cellfängelse (sedermera rivet och ersatt med gamla KTH arkitektur) och gatorna Odengatan och Östermalmsgatan, den senare dragen ända fram till den förra. Norr om Karlbergsvägen och Vanadisvägen är det i det närmaste obebyggt fortfarande och stadens huvudvägar från norr är alltjämt Norrtullsgatan och Roslagsgatan.
Staden är i stora delar igenkännlig för den nutida innevånaren men kartan innehåller en hel del roliga små överraskningar.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.