VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

Malmö Trämassefabriks Aktiebolag - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

146. Malmö Trämassefabriks Aktiebolag, Delary. Göteryds socken, Småland.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
5 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.

Pris: 1500 SEK - 29707


Jacobsberg - U. Thersner.

Jacobsberg
Fordna och närvarande Sverige.
No.32 Litografi. Bilden tecknad av M. G. Anckarsvärd. Gravör / litograf: M. G. Anckarsvärd. Tryckt hos Gjötström & Magnusson
Uppland

Pris på förfrågan. - 29077


Utlängan - Blekinge läns hushållningssällskap 1913-22.

Utlängan
Ekonomisk karta över Blekinge län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1913-19.
Skala 1:20 000.
Utgiven på bekostnad av Blekinge Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
1913-1922.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 53x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 1000 SEK - 41594


Skellefteå kyrkstad - G. H. Mellin 1840.

Skellefteå kyrkstad.
Kyrkan är - liksom i den småtäcka genren hela den kringliggande trakten - den vackraste i hela Norrland. Närmast bron och sågverksbyggningen ligga de hus, som allmogen uppfört till att begagnas vid färder till kyrkan. Längre bort ligga köpmanshusen, som under marknaderna bebos af köpmän från Umeå och Piteå.
Herr Professor A. A. Grafström har lemnat teckningen till planschen.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37820


Skallinge - Hallands Läns Hushållningssällskap 1917-25.

Skallinge
Ekonomisk karta över Hallands län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1917-25. Skala 1:20 000.
Utgiven åren 1922-27 på bekostnad av Staten och Hallands Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 52x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 800 SEK - 41615


Den vittberömde och utmärkte herr greven och fältherren Karl Gustaf Wrangels palats i Stockholm, sett från stadssidan - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Illustriss: et Excellentiss: Dn. Comitis Caroli Gustavi Wrangelij Supremi Exercituum Ducis Palatium Holmense qua parte urbem respicit»
»I. Marot Scul.»
Kopparstick signerat »I. Marot Scul.», 1667
* I: 37. Den vittberömde och utmärkte herr greven och fältherren Karl Gustaf Wrangels palats i Stockholm, sett från stadssidan.
Vapnet är det Wrangelska. Nikodemus Tessin d. ä. arbetade från år 1653 som detta praktfulla palatsbygges arkitekt under medverkan av den arkitekturintresserade byggherren själv. Efter slottsbranden blev palatset konungafamiljens bostad, varefter det fått namnet Kungshuset. Den rika yttre orneringen är nu försvunnen. Palatset lämnar nu lokaler åt Svea hovrätt m.fl. verk.

Pris på förfrågan. - 35793


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Margretelund - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

148. Margretelund. Österåkers socken, Uppland.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
12 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: G. A. Åkerhielm och Ebba Åkerhielm f. Gyldenstolpe.

Pris: 1500 SEK - 29709


STORFORS - Ekonomisk karta 1883-95.

STORFORS
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 38955


Ryda, Barne kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Ryda kyrka, Barne kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 25.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Ryda moderkyrka (1,279 inv.) är stor, uppförd 1799 i rundbågsstil, täckt med skiffer, tornet med spån. Till socknen hör numera Halfås, hvars kyrka varit belägen, där nu folkskolans trädgård är. Den var säkerligen af trä och blef på 1600-talet förstörd. Teckningen är tagen från sydost.

Pris: 200 SEK - 36052


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Halleströms vattenfall i Västergötland - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Cataractre Halle-strömm Westrogothiae»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1705.
* III: 56. Halleströms vattenfall i Västergötland.
Avbildningen torde göra vattenfallet mera betydande, än det i verkligheten var. Vid sidan synes en rämna, utefter vilken man kunde klättra uppåt, »Biörn Klewan». Nederst ses ett spisande sällskap.

Pris på förfrågan. - 35691


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.Vägvisare för XI Olympiaden i Berlin - 1936Vinterviken - Äppelviken 1917-1922.


Karta öfver Stockholm. - 1904.

Karta öfver Stockholm utgifven af Svenska Turistföreningen 1904.
Andra upplagan.
VÖBAMs faksimil, färgtryck.
Något förstorad från originalet.
Storlek. 52x46 cm, kartytans bredd x höjd.
Infällda kartor: 'Djurgården', 'Staden inom broarne'
Med ångbåtsrutter inom staden och dess närområde.
Gatunamn utsatta.

Pris: 300 SEK - 41763 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Stockholm


Kartan över Stockholm med dess klara färger är ett bra exempel på dåtidens färgsättning och tryck. Kartan ser vid en snabb anblick ut att vara i det närmaste modern med sitt utsnitt. Hela Kungsholmen är utritad på kartan, likaså Södermalm med Danviken, Bellevueparken med södra Brunnsviken och på en infälld karta södra Djurgården. Vid närmare granskning ser man dock att det enda på västra Kungsholmen är i princip Konradsberg, Marieberg, Stora Hornsberg och Kristineberg. Så är ett enda kvarter inritat i mitten av Lindhagensgatan. Likaså är hela Eriksberg i det närmaste obebyggt och inramat av Norra Latin, Stockholms cellfängelse (sedermera rivet och ersatt med gamla KTH arkitektur) och gatorna Odengatan och Östermalmsgatan, den senare dragen ända fram till den förra. Norr om Karlbergsvägen och Vanadisvägen är det i det närmaste obebyggt fortfarande och stadens huvudvägar från norr är alltjämt Norrtullsgatan och Roslagsgatan.
Staden är i stora delar igenkännlig för den nutida innevånaren men kartan innehåller en hel del roliga små överraskningar.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.