VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

Hertigdömet Schlesien. - Blaeu 1643/44.

SILESIA DUCATUS.
A Martino Helwigio Nissense descriptus.
Koppargraverad och handkolorerad karta med originalkolorerad kartusch och vapensköld.
Storlek: 50x38 cm. Kartytans bredd x höjd.
Verso: Fransk text.
Kartan har varit vikt.

Pris: 4500 SEK - 26148 - Se bild.


Kartan visar hertigdömet Schlesien med alla dess små 'inre' hertigdömen. Dessa styrdes sedan medeltiden av en och samma dynasti och knöts allt starkare till varandra under århundradena. Schlesien var således vid denna tid, 1600-talets mitt, mer eller mindre ett homogent område trots att det fortfarande bestod av flera små hertigdömen.


'Dvcatvs Silesiae Glogani...' - Blaeu ca 1640.

Dvcatvs Silesiae Glogani Vera Delineatio Secundâ curâ ac labore consecta A Iona Sculteta Sprotta Silesio.
Koppargraverad karta med samtida kolorering. Troligen även kartuscherna samtida kolorerade.
Kartan är orienterad med norr åt vänster. Text på baksidan på latin med stor dekorativ kartusch.
Brunfläckad, speciellt i mittveck samt skada i mittvecket i övre marginalen vilken går någon centimeter ner i kartan.
Storlek: 50x42 cm. Kartytans bredd x höjd.


Kartans Glogani / Glogaw är dagens Glogķw i Polen. Kartan domineras av floden Oders lopp som passerar genom Glogķw ungefär i mitten av kartan. Kartan sträcker sig från Schwibussen (Swiebodzin / Schwiebus) i norr till Lüben (Lubin) i syd samt från Sagan (Zagan) i väst till Herrnstadt (Wasosz) i öst. Andra orter som är utmärkta på kartan som större eller mindre städer är Sprottaw (Szprotawa / Sprottau), Freistadt (Kozuchķw), Guraw (Gķra / Guhrau) m.fl.


Pris: 3000 SEK - 26221 - Se bild.


Polen och Schlesien. - Blaeu 1643/44.

POLONIA Regnum, et SILESIA Ducatus.
Guiljelmus Blaeu excudit.

Koppargraverad och handkolorerad karta med originalkolorerad kartusch och vapensköld.
Storlek: 51x42 cm. Kartytans bredd x höjd.
Verso: Fransk text.
Kartan har varit vikt.
Kartan visar Polen och Schlesien med Pommern och Preussen i norr.


Pris: 10000 SEK - 26151


Grevskapet Glatz/Klodzko. - Blaeu 1643/44.

COMITATUS GLATZ.
Authore Jona Sculteto.
Koppargraverad och handkolorerad karta med originalkolorerad kartusch.
Storlek: 50x42 cm. Kartytans bredd x höjd.
Verso: Fransk text.
Kartan har varit vikt.
Förutom grevskapet Glatz/Klodzko och staden med samma namn så visar kartan delar av de omkringliggande områdena, såsom hertigdömet Monsterberg med staden Franckstein.


Pris: 3500 SEK - 26150


Ursprungligen ett hertigdöme men på kartan står det att Glatz/Klodzko är ett grevskap, detta kan bero på dess minskande makt inom den Habsburgska maktsfären.


'Estats de Pologne Suboivisés suiuant l'estendue des Palatinats...' - Jaillot 1681, P. Mortier ca 1711.

Estats de Pologne Suboivisés suiuant l'estendue des Palatinats
Par le Sr Sanson, G. du R. Presenté a Monseigneur le Davphin Par son tres-humble tres-obeissant, et tres fidele serutteur Huber Iaillot.
Les Estats dela Couronne de Pologne, subdivisés en leurs Palatinats, quicomprennent Le Royaume de Pologne, Le Grand Duché de Lithuanie, Les Duchés de Prusse, Mazovie, Samogitie, Les Provinces de Volhynie, et de Podogie, ou est compris l'Ukraine ou Pays des Cosaques. Sur les memoires les plus nouveaux.
Kopparstickad och gränskolorerad karta.
Tryckt i Amsterdam ca 1711 av Pierre Mortier.
Femte upplagan.
Storlek: 87 x 57,5 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 10000 SEK - 26857 - Se bild.


Charles-Hubert Jaillot (1632-1712). Vilka härliga kartor har inte denne kartograf åstadkommit! Här är ett sådant exempel i en praktfull karta över Polen. Jaillot som från början var bildhuggare gifte sig med dottern till en känd kartograf, Nicolas Berey. Han övergick till sin svärfars yrke och kom så småningom att köpa den franske kungens geograf Sanson's företag. De kartor som familjen Sanson givit ut - exempelvis den ovanstående, satte Jaillot sin prägel på och det gjorde han med besked. Hans kartor utmärker sig för storlek och skönhet. Vad som är typiskt för Jaillot är att han ökade kartorna på bredden vilket var en lyckad idé parad med vackra koloreringar, ofta som gränskoloreringar, vilket även gör hans kartor tydliga och lättlästa.

Mortier was the grandson of a French political refugee, and had in 1690 been granted the privilege of distributing the maps and atlases of French publishers in Holland, a privilege he did, indeed, take full advantage of. As it was impossible for him to acquire the original copperplates, he had the maps newly engraved and subsequently put on the market under the original imprint.


'Skrynecki' - Porträtt ca 1850.

Skrzynecki, Commendant en Chef les Armees Polonaises.
De la Fabrique de PELLERIN. Imprimeur-Libraire, a EPINAL.
Bildyta c:a 34 x 56. Originaltryck och originalhandkolorering. Paris c:a 1850. Papper med vattenstämpling: 'M.B.M. (France). Ingres d'Arches'. Exemplaret med bruna fläckar.

Pris: 3500 SEK - 26863


Rysk militärkarta. - 1862.

Rysk militärkarta.
Utan tryckort (sannolikt S:t Petersburg). Utförd den 20 juni 1862. Mått 49 x 62.
Utgiven på väv i rutor och vikt.
Symbolerna för de ryska regementens placeringar är i starka färger och klistrade på kartan. Vackert kartarbete!
Karta på ryska visande ryska regementens placeringar i kejsardömets Polen.

Pris: 4000 SEK - 26861


Numren på kartans symboler är skrivna för hand. Det är således delvis en manuskriptkarta. Troligen ett tryckt underlag som sedan kunde användas av militära staber. Det betyder att kartan dels var hemlig och dels troligen utförd i fåtal exemplar. Grundkartan har möjligen sålts som den tryckts men med de påsatta symbolerna har kartan fått en annan innebörd. Vad som talar för detta är bla. att symbolerna placerats över texter tryckta på kartan.


Niederschlesien. - Blaeu 1643/44.

SILESIA INFERIOR.
Noviter et accurate delineata ā Jona Sculteto Sprotta Selesio.
Koppargraverad och handkolorerad karta med originalkolorerad kartusch.
Storlek: 51x42 cm. Kartytans bredd x höjd.
Verso: Fransk text.
Kartan har varit vikt. Pappret är veckat i mittvikningen.


Kartan visar Niederschlesien med städerna Glogau/Glogow, Sagan/Zagan, Liegnitz/Legnica och Breslau/Wroclaw.


Pris: 3500 SEK - 26147


Hertigdömet Schlesien-Glogau. - Blaeu 1643/44.

DUCATUS SILESIAE GLOGANI.
Vera Delineatio Secundâ curâ ac labore consecta A Iona Sculteta Sprotta Silesio.
Koppargraverad och handkolorerad karta med originalkolorerad kartusch.
Storlek: 50x42 cm. Kartytans bredd x höjd.
Verso: Fransk text.
Kartan har varit vikt.
Kartan visar i huvudsak hertigdömet Schlesien-Glogau och staden med samma namn.


Pris: 4000 SEK - 26149 - Se bild.


'Estats de Pologne Suboivisés suiuant l'estendue des Palatinats...' - Jaillot 1681.

Estats de Pologne Suboivisés suiuant l'estendue des Palatinats
Par le Sr Sanson, G. du R. Presenté a Monseigneur le Davphin Par son tres-humble tres-obeissant, et tres fidele serutteur Huber Iaillot.
Les Estats dela Couronne de Pologne, subdivisés en leurs Palatinats, quicomprennent Le Royaume de Pologne, Le Grand Duché de Lithuanie, Les Duchés de Prusse, Mazovie, Samogitie, Les Provinces de Volhynie, et de Podogie, ou est compris l'Ukraine ou Pays des Cosaques. Sur les memoires les plus nouveaux.
VÖBAM's faksimil, handkolorerad på akvarellpapper.
Storlek: 87 x 57,5 cm.

Pris: 2500 SEK - 39833


Charles-Hubert Jaillot (1632-1712). Vilka härliga kartor har inte denne kartograf åstadkommit! Här är ett sådant exempel i en praktfull karta över Polen. Jaillot som från början var bildhuggare gifte sig med dottern till en känd kartograf, Nicolas Berey. Han övergick till sin svärfars yrke och kom så småningom att köpa den franske kungens geograf Sanson's företag. De kartor som familjen Sanson givit ut - exempelvis den ovanstående, satte Jaillot sin prägel på och det gjorde han med besked. Hans kartor utmärker sig för storlek och skönhet. Vad som är typiskt för Jaillot är att han ökade kartorna på bredden vilket var en lyckad idé parad med vackra koloreringar, ofta som gränskoloreringar, vilket även gör hans kartor tydliga och lättlästa.Gulddistriktet Klondike - ca 1897.Charta öfver Södra delen af Nordsjön Jemte Öpningen til Engelska Canalen eller Hoofden. - G. af Klint 1799.


Polen. - Homanns Erben 1750.

Mappa geographica Regni Poloniae
ex novissimis quotquot sunt mappis specialibus composita et ad. ll. stereographicae projectionis revocata á tob. mayero, s.c.s. luci publicae tradita per Homannianos Hereden. Norimb. a. MDCCL
Koppargraverad och handkolorerad karta utgiven i Nürnberg år 1750 av Homanns arvingar. 53,5 x 48 cm. 2 omålade kartuscher. Målarfläck utanför det polska området. Mittveck med smärre skador.

Pris: 4000 SEK - 26858 - Se bild.
Europa - Centraleuropa - Polen -


Ej helt fräsch men ändå vacker karta.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.