VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

'Tractus Norwegiae Danicus...Aggerhusiensis...' - Joh. Bapt. Homann - 1729.

Tractus Norwegiae Danicus Magnum Dioecefeos AGGERHUSIENSIS
Partem Sistens editus a Ioannis Baptistae Homanni S.C.M. Geographi Filio Noribergae Anno 1729.

Kopparstickad karta över Akershus fylke i södra Norge.
Originalhandkolorerad karta, något blekt. Vacker kartusch till vänster med keruber. Stor praktfull kartusch till höger visande gruvdrift. Båda okolorerade, som de skall vara.
54,6 x 47, 2, kartyta i cm, breddxhöjd.
Smärre fläckar och en del spår av reparationer. Kartan har varit vikt.
Med på kartan finns även Christiania (senare Oslo) som 1842 blev skilt från Akershus fylke.

Pris på förfrågan. - 26849


'Jordbundskart over en Del af Mjösens omegn.' - Oslo 1800-tal.

Jordbundskart over en Del af Mjösens omegn.
Färgtryckt litografi över Mjösen och dess närmaste omgivningar.
Storlek: 39x43 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan har varit vikt. Med stämpel från 'Kongl. Teknologiska Institutet'.

Pris: 400 SEK - 26243


Norvegia Regnum.

Norvegia Regnum.
Regna Norvegia.
Faksimil tryckt på tidsenligt lumppapper och vackert handkolorerad i Italien. Breda marginaler.
Storlek: 50x58 cm.

Pris: 1200 SEK - 41300 - Se bild.


'Regni Norvegiae.' - Johann Baptist Homann ca 1710.

Regni Norvegiae. Accurata Tabula in qua. Praefecturae quinque Generales Aggerhusiensis, Bergensis, Nidrosiensis, Wardhusiensis et Bahusiensis
ostenduntur 'a Ioh Baptista Homanno Noribergae.
Handkolorerad koppargraverad karta med originalkolorerad kartusch.
Storlek: 48x59 cm, kartytans bredd x höjd.
Infälld karta: 'Norvegiae Pars Septentrionalis contracta, Finmarchiam seu Praefecturam Wardhusiae exhibens.'
Vikt, reparation i mittveck. Veck i pappret utanför Norska kusten, vecket uppstått innan tryckningen då trycket går över vecket och inte ner i det. Lätt brunfläckad i nederkant. Enstaka fläckar. Relativt nära skuren, tillräckliga marginaler för ramning.

Pris: 7000 SEK - 39827 - Se bild.


'Skogskart over det sydlige Norge' - 1914.

Skogskart over det sydlige Norge
Utarbetad efter skogsdirektörens föranstaltning av kaptenen K. Gleditsch.
Litograferad och tryckt i 'Kristiania lit. aktiebolag 1914'.
Skala 1:500.000. Kartan ligger rullad i 8 blad vardera 54x85cm.
Skador i kanterna.

Pris: 500 SEK - 26851


Regni Norvegiae. - Joh. Bapt. Homann. Ca 1700.

Regni Norvegiae.
Accurata Tabula in qua. Praefecturae quinque Generales Aggerhusiensis, Bergensis, Nidrosiensis, Wardhusiensis et Bahusiensis...
Kopparstickad karta över Norge, handkolorering i original.
Vacker omålad kartusch.
Storlek: 49,7 x 58,3, kartyta i cm, bredd x höjd.

Pris: 12000 SEK - 26845 - Se bild.


Norge - Skolkarta 1966.

Norge.
Pedagogisk forlag, Oslo.
Generalstabens litografiska anstalt. 1966
Färglitograferad skolkarta.
Storlek: 121x180 cm, kartans yta bredd x höjd.
Reva i havet bredvid teckenförklaringen.

Pris på förfrågan. - 39964


'Carte de l'Isle de Jean Mayen' - mitten av 1700-talet.

Carte de l'Isle de Jean Mayen
Pour la Continuation de l'Histoire Générale des Voyages.
Koppargraverad karta.
Kartan orienterad med nord åt vänster.
Storlek: 15,5x21 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan har varit vikt.

Pris: 1000 SEK - 26850 - Se bild.


Jan Mayen, ögrupp 950 km väster om Norge och 600 km norr om Island. 71N, 8W.
Döpt efter holländaren Jan Jacobs May van Schellinkhout vilken besökte ön 1614 strax efter dess 'upptäckt'. Då utfördes en smärre kartering av en kuststräcka varpå ön döptes efter Jan May. Valfångsten i öns vatten tog slut på 1640-50 talet på grund av överfiske. Det skulle dröja 230 år innan man åter 'koloniserade' Jan Mayen, vilket skedde 1882-83 då en tysk-österrikisk expedition utforskade ön i ett års tid och karterade den, dessa kartor användes fram till 1950-talet. Under 1900-talets första decennier fram till ca 1920 jagade norrmän räv och björn på ön men snart hade man nästan utrotad även dessa djur. Sedan 1921 har Norge haft ständig bemanning på ön i form av en metereologisk station. 1959 byggdes en radiosändarstation på ön som ingår i LORAN-systemet, NATOs system för radionavigering över långa avstånd.


Regni Norvegiae. - Joh. Bapt. Homann. Ca 1700.

Regni Norvegiae.
Accurata Tabula in qua. Praefecturae quinque Generales Aggerhusiensis, Bergensis, Nidrosiensis, Wardhusiensis et Bahusiensis...
Kopparstickad karta över Norge.
Exemplar delvis gränskolorerad och delar av kartan helkolorerat. Ganska nära skuren i marginalen. Obetydligt mindre hål, spår efter mittvikning och spår efter reparation i kartans nordvästra hörn. Smärre brunstänk och kartuschen mindre fläckad.
Storlek: 49,7 x 58,3, kartyta i cm, bredd x höjd.

Pris: 7500 SEK - 26847 - Se bild.


'Directions des Stries... partie Méridionale de la Norvčge.' - J.C. Hörbye 1800-tal.

Carte représentant les Directions des Stries. tracées ā la surface des rochers dans la partie Méridionale de la Norvčge.
Färgtryckt karta över södra Norge.
Storlek: 35x46 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan har varit vikt. Med stämpel från 'Kongl. Teknologiska Institutet'.

Pris: 500 SEK - 26244Ingermanlandiae – Homanns Erben 1734'La Scandinavie et les Environs...' - Jaillot 1708.


Regni Norvegiae. - Joh. Bapt. Homann. Ca 1700.

Regni Norvegiae.
Accurata Tabula in qua. Praefecturae quinque Generales Aggerhusiensis, Bergensis, Nidrosiensis, Wardhusiensis et Bahusiensis...
Kopparstickad karta över Norge, handkolorering i original.
Vacker omålad kartusch.
Storlek: 49,7 x 58,3, kartyta i cm, bredd x höjd.

Pris: 9500 SEK - 26846 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Norge -


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.