VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

'79. SUNDSVALL N.V.' - Norra Kartverket.

79. SUNDSVALL N.V.
Rikets Allmänna Kartverk 1916. Uppmätt 1898 och reviderad 1913. Litografiskt övertryck Generalstabens Litografiska Anstalt 1916. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Sör-Hångsta i väst till N. Nedansjö i ost samt Fränsta i nord till Hassel i syd.

Pris: 500 SEK - 36423


'Öfver-Torne härad år 1878'.

Öfver-Torne härad.
Karta i två delar för sammansättning, 'Norra' och 'Södra' delen.
Utgiven av Ekonomiska Kartverket, Norrbottens Län utan tryckort och årtal.
Mått ca. 64,8 x 54 cm, kartyta breddxhöjd/blad.
Kartan visar Övertorneå tingslag med Övertorneå socken och Hietaniemi socken.

Pris: 2500 SEK - 27600


STORÖN - Ekonomisk karta 1877-82.

STORÖN
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1877-82. Utgiven i faksimil av Skaraborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39109


'Nyby Bruk.' - Gustaf Pabst 1870-1879.

'Nyby Bruk.'
Sveriges industriella etablissementer. Plansch nr. XIV.
Färglitograferad plansch ur 'Sveriges industriella etablissementer' av Gustaf Pabst.
Utgiven ca 1870-1879.
Storlek: 22x14,5 cm, bildytans bredd x höjd, med marginaler 31x23,5 cm.

Pris på förfrågan. - 39716 - Se bild.


Gustaf Pabst bilder ur 'Sveriges industriella etablissementer' utgör kanske höjdpunkten
av industribilder i Sverige. Färglitografierna är vackra och inbjudande och bildernas
komposition är överlag genuint trevlig.


Regeringsgatan m.m. - Wittingh 1771.

Charta öfwer St Jacobi och Johannis Församling i Stockholm.
Kartan ur: 'S:t Jakobs minne, eller historisk Berättelse om S:t Jacobs och Johannis församling i Stockholm'. Av Fred. L. Wittingh, skolmästare vid S:t Joh. Tryckt i Stockholm år 1771.
VÖBAM's faksimil är tryckt i s/v på en äldre litografisk tryckpress och sedan handkolorerad med akvarellfärger. En process som kräver en skicklig kolorist och mycket gott om tid. Resultatet är en i alla avseenden hantverksmässigt framställd faksimil.
Begränsad upplaga.
Karta över Regeringsgatan med korsande gator, bl.a. Lutternsgatan (nuvarande Kungsgatan), samt övriga gator t.ex. Malmskillnadsgatan, Norrlandsgatan, 'Rännilen' (nuvarande Birger Jarlsgatan mot Roslagstull) m.m.

Fred. L. Wittingh skriver i ovan nämnda bok följande om kartan i allmänhet och om Regeringsgatan i synnerhet.

'Hwad angår at jag på närlagde Charta öfwer Församlingen, som är inrättad efter framledne Rådman Tillaei stora Charta öfwer Stockholm, utgifwen år 1733, utmärkt hela den gamla Wattugången emellan Norrström och Brunns-Wiken, så må wäl sådant icke förwilla läsaren, utan fast mera tjena til uplysning om dess fordna lopp; alldenstund jag i afhandlingen uttryckeligen sagt, at den numera så förswunnit, at allenast några små sporr finnas efter den samma, nämligen emellan Packaretorgs-Wiken och gamla Ladugårds-bron, samt sedan Nordan och Träsket.', sid 7-8.

'Regerings-gatan är den största och förnämsta; kallades i äldre tider Allmännings-gatan, och är ifrån Norrmalms-Torg up til Nya Wägen wid pass 1500 steg lång', sid 42.

Pris: 900 SEK - 38805 - Se bild.


Torup - Ferdinand Boberg

Torup. Slottet 1916.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Skåne

Pris: 700 SEK - 28495


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Falun - Ferdinand Boberg

Falun. Creutz pumphus vid gruvan 1915.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Dalarna

Pris: 700 SEK - 28165


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Bofors - U. Thersner.

Bofors
Fordna och närvarande Sverige.
No.3 Litografi. Bilden tecknad av M. G. Anckarsvärd. Gravör / litograf: M. G. Anckarsvärd. Tryckt hos Gjötström & Magnusson
Närke

Pris på förfrågan. - 28940


Sköldebrand - C. H. Tersmeden ca 1900.

Sköldebrand
Frih. ätten N:373.
Adlad 17/2 1767.
Friherre 24/8 1819.
Enl. 37§.
Intr. 1820.
Svensk släkt, förut Brander.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 37091 - Se bild.


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Stafsund - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Staafsund»
Kopparstick av W. Swidde.
* I: 141. Stafsund.
Vapnet är kungliga rådet Erik Lindskölds (död 1690), vilken låtit uppföra slottet efter ritningar av Nikodemus Tessin d. ä.

Pris på förfrågan. - 35647


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.Karta öfver Stockholm. - 1904.Sollentuna härad (med Sundbybergs köping). Kartlagt 1902.


Hagakyrkan. - O. A. Mankell 1884.

Hagakyrkan.
O.A. Mankell pinx et lith.
Central-Tryckeriet Stockholm.
1884.
Färglitograferad plansch ur 'Göteborg. Aquarelle lithografier. 1884.'
Storlek: 19x24 cm. Bildytans bredd x höjd.
Byggd uti engelsk-götisk kyrkostil eller 'cheap gothic' (billig stil), mäter kyrkan i längd, torn och chor inberäknade, 155,5 fot, bredd 54 fot och höjd invändigt 50 fot. Tornets nedre del är 76 fot och spiran 89 fot i höjd. Herr David Carnegie, hvilken vid tiden för kyrkans byggande var bosatt uti Göteborg, förärade, utom ett kontant bidrag af 56,000 kronor till byggnadsfonden, äfven ritningarna till kyrkan, uppgjorda af en engelsk arkitekt. Behofvet af större utrymme och andra omständigheter nödvändiggjorde en omarbetning af dessa ritningar, hvilket uppdrag anförtroddes åt arkitekten löjtnant A. W. Edelsvärd. Grundläggningen skedde i Mars 1856. Byggnadsarbette utfördes af byggmästaren J. Dähn, och kyrkan invigdes den 27 November 1859 af domprosten Wieselgren.

Pris: 800 SEK - 41419 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Västergötland


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.