VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

SKÄRF - Ekonomisk karta 1877-82.

SKÄRF
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1877-82. Utgiven i faksimil av Skaraborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39154


'11. CARLSKRONA' Generalstabskartan. - Södra Kartverket.

11. CARLSKRONA
Topografiska Corpsen 1870. Gr Zinti, Wennersten, Pettersson. Uppmätt 1842-43. Översedd 1866. Översedd även 1905.

Litograferad karta, s.k. Generalstabskartan.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Eringsboda i N till kustområdet i S. Från Öljehult och Åryd i V till Trankvill och Torshamn i O.

Pris: 800 SEK - 29948


Widtsköfle - U. Thersner.

Widtsköfle
Fordna och närvarande Sverige.
No.42 Gravyr. Bilden tecknad av U. Thersner 1818. Gravör / litograf: C. F. Akrell 1821
Skåne

Pris på förfrågan. - 29288


Kommunikationskarta. - 1938.

Sveriges kommunikationers karta över Sverige
Skala 1:2.250.000
Infälld karta 'Sveriges flygförbindelser' samt 'Skåne', sistnämnda i skala 1:1.000.000.
Storlek: 33x72 cm. Kartytan bredden x höjden.
Reklamtryck på baksidan.
Vikt.

Pris: 300 SEK - 26970


Veinge - Hallands Läns Hushållningssällskap 1917-25.

Veinge
Ekonomisk karta över Hallands län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1917-25. Skala 1:20 000.
Utgiven åren 1922-27 på bekostnad av Staten och Hallands Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 52x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 800 SEK - 41659


Schumacher. C. W. Schumacher - Firma Danska Ångbageriet - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

203. Schumacher. C. W. Schumacher - Firma Danska Ångbageriet.
Hörnet av Norrlandsgatan och Jakobsbergsgatan, Stockholm.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
13 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.

Pris: 1500 SEK - 29761


'Trakten omkring Stockholm i IX blad' Nordvästra bladet. - 1861.

Trakten omkring Stockholm i IX blad
I. NORDVÄSTRA BLADET.
Vår utgivning är faksimiltryck av 1861 års utgåva. Kartorna är tryckta på akvarellpapper och varje blad är handmålat.
Storleken på bladen är som originalen, 53x54 cm = kartytan, bredden x höjden. Skala 1:20.000.
Begränsad upplaga.
Edsberg. Jakobsbergs gård. Järfälla kyrka. Rinkeby. Sollentuna kyrka. Spånga station.

Pris: 950 SEK - 27335


Historik: Uppmätningarna ägde rum på 1840-talet av Topografiska Corpsen och första utgåvan kom 1861. Utgivare var Kungl. Krigs Arkivet och huvudkommissionär var Adolf Bonnier. Kartorna uppdaterades inför utgivningen. Under 1890-talet kom ytterligare en upplaga.
Vi utför också utdrag ur dessa kartor i storlek A3 (42x30 cm), på 170 grams papper i färg. Pris 500:-/st.


Sävstaholm och Sjösa - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Säfwestaholm» och »Siöösa»
Kopparstick av J. Le Pautre 1670.
* II: 27. Sävstaholm och Sjösa.
De båda vapnen å bilden av Sävstaholm tillhöra riksrådet Gustaf Sparre och hans maka Beata Natt och Dag, som uppfört slottet efter Dahlbergs ritning (se sid. 7). I bakgrunden synes Vingåkers kyrka. - Sjösa slott ligger vid en vik av Östersjön (»Sinus Maris Balthici»).

Pris på förfrågan. - 35565


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Tiveds, Norra Wadsbo kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Tiveds kyrka, Norra Wadsbo kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 230.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Tiveds moderkyrka (1,329 inv.) den östligaste i Skara Stift, belägen nära intill den betydliga skogssjön Unden och strax väster om landsvägen, har en fri utsikt västerut öfver den vackra sjön samt österut mot skogsklädda höjder. Kyrkogården är rundtom planterad med vackra träd och har flere grafvårdar. Kyrkan, medelstor, är liksom tornet byggd i rundbågsstil, har tegeltak, dess stenfot är hvitrappad; fönsterposterna äro ljusa till färgen, dörrar och torntak svarta. Å tornets fyra gaflar äro förgylda kulor med spetsar ofvan och högt å tornet en stor förgyld kula med enkelt kors. Själfva kyrkan är byggd 1847, tornet 1862. Teckningen är tagen från sydost. Till vänster synes sjön Unden och vid dess nedre kant kan man se, nästan jämt med kyrkogårdsplanen, topparne af träd, som växa vid sjön. Tiveden utgjorde, innan det 1855 blef eget pastorat, en del af Undenäs socken.

Pris: 200 SEK - 36103


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Kyrkås - Ferdinand Boberg

Kyrkås. Gamla kyrkan 1918.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Jämtland

Pris: 700 SEK - 28391


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.Karta öfver Stockholm. - 1904.'Hydrografisk Carta Öfwer Farwattnen till Göteborg...' - Fredrik Jakob Nordencreutz, 1700-talets andra hälft.


Börsen. - O. A. Mankell 1884.

Börsen.
O.A. Mankell pinx et lith.
Central-Tryckeriet Stockholm.
1884.
Färglitograferad plansch ur 'Göteborg. Aquarelle lithografier. 1884.'
Storlek: 24x18 cm. Bildytans bredd x höjd.
Grundstenen lades 1844. Invigningen skedde den 1 December 1849. RItningarna äro uppgjorda af arkit. P. J. Ekman. Byggnaden, som kostade omkring 450,000 kr., innehåller lokal för Handelsbörsen, festivitetslokal (den s. k. Större Börssalen) och en mindre lokal (der stads- och kyrkofullmägtige hafva sina sammanträden) samt restaurationslokaler m. m. Handelsbörsens lokal prydes af en kolossal bildstod af Oscar I, huggen i marmor af Fogelberg.

Pris: 800 SEK - 41406 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Västergötland


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.