VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

201. Trollhättan - 1912

Karta öfver Trollhättans planlagda område januari 1912.
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
125,5x60 cm.
Vikt.

Pris: 400 SEK - 30444


Ur Regeringsrättens och Högsta Domstolens arkiv/bibliotek.


Qvänums, Vånga kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Qvänums kyrka, Vånga kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 80.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Qvänums annexkyrka (959 inv.) är äfven stor och vacker, byggd i rundbågsstil. Teckningen är tagen från norr. Till höger om tornet synes Edsvära. Inom socknen har under katolska tiden funnits kyrka i Badened samt troligen äfven i Tornum.

Pris: 200 SEK - 36048


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Saltsjöbaden. - 1959.

Saltsjöbaden.
AB Kartlitografen, Stockholm 1959.
Färgtryckt karta.
Skala 1:10.000
Infälld karta: 'Älgö'
Storlek: 52x86 cm. Kartytans bredd x höjd.
Teckenförklaring.
Planoexemplar.

Pris: 600 SEK - 38777


Åsberget - G. H. Mellin 1840.

Åsberget i norra Helsingland.

Herr G. W. Palm har lemnat teckningen till planschen.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37812


Norra Vånga, Vånga kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Norra Vånga kyrka, Vånga kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 78.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Norra Vånga moderkyrka (1,618 inv.) är stor och vacker, byggd 1876 i rundbågsstil. Teckningen är tagen från söder. Inom socknen fanns under katolska tiden en kyrka nordost om denna vid Stenberga och en längst i söder vid Stackatorp.

Pris: 200 SEK - 36037


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Tönnersjö - Hallands Läns Hushållningssällskap 1917-25.

Tönnersjö
Ekonomisk karta över Hallands län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1917-25. Skala 1:20 000.
Utgiven åren 1922-27 på bekostnad av Staten och Hallands Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 52x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 800 SEK - 41656


Mackenzie af Macleod - C. H. Tersmeden ca 1900.

Mackenzie af Macleod
Adl. ätten N:1972.
Urgammal adel.
Nat. 3/8 1756.
Intr. 1756.
Kom. ätt 1778.
Skotsk ätt.
+1789.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36859


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Göteborgs turistkarta -83. - 1983.

Göteborgs turistkarta -83.
Utgiven av stadsbyggnadskontoret. Utarbetad av stadsingenjör Arne Ransgård och kartograf Stig Sandell.
Färgtryckt karta.
Skala 1:15.000
Storlek: 90x84 cm. Kartytans bredd x höjd.
Teckenförklaring.
Planoexemplar, vikning.

Pris: 400 SEK - 38665


Kongl. Majestäts flotta. - Adolf Schützercrantz 1849.

Kongl. Majestäts flotta.
Örlogs Flottans Volontair Regem.te 1779 – 1798. Arméens Flottas Volontair Regem.te 1779 – 1798. Sjö Artilleri Regem.te 1828. Marin Regem.tet 1845. Kanonier Corpsen 1833.
Flerfärgslitografiska tryck utförda i Stockholm år 1849 af J. F. Meyer & Co.
Storlek: ca 35x26 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Svenska krigsmaktens fordna och närvarande munderingar'

Pris: 600 SEK - 37698


DYRÖN - Ekonomisk karta 1883-95.

DYRÖN
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 39023Amiral Häggs flaggkarta. - Stockholm 1888.Album Vilmorin 1852. - Elisa Champin.


Byggnad vid Kungsportsavenyen. J. G. Hambergs. - O. A. Mankell 1884.

Byggnad vid Kungsportsavenyen. J. G. Hambergs.
O.A. Mankell pinx et lith.
Central-Tryckeriet Stockholm.
1884.
Färglitograferad plansch ur 'Göteborg. Aquarelle lithografier. 1884.'
Storlek: 23x18 cm. Bildytans bredd x höjd.
Byggnaden, en af de förnämsta praktbyggnader som pryda Kungsportsavenyen, blef färdig 1880 och eges af förre handlanden J. G. Hamberg. Ritningarna äro af arkit. C. G. Fahlström och byggnadsarbetet af byggmästarne J. J. Lundström och F. O. Peterson.

Pris: 800 SEK - 41405 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Västergötland


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.