VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

Karmansbo och Morskoga - Ekonomisk karta 1907-10 / 1913-17.

Karmansbo och Morskoga
Rikets Allmänna Kartverk. Ekonomiska Afd.
Färglitograferade ekonomiska kartor över Västmanlands län.
Kartorna är uppmätta under åren 1907-1910 , tryckta 1913-1917 vid Generalstabens Litografiska Anstalt.
Storlek: ca 60x45 cm. Kartytans bredd x höjd.
Skala 1:20.000.

Pris: 1400 SEK - 39052


'Gränna' - Sveriges Geologiska Undersökning 1920.

Gränna
Sveriges Geologiska Undersökning. Ser. Aa. No 144.
Färglitografi 1920.
Skala 1:50.000
Storlek kartytan med teckenförklaringar 70x48 cm. Bredden x höjden.
Med mittveck.
Vätterns båda sidor. I mitten södra delen av Visingsö. Från Edeskvarna i söder till Uppgärnna i norr. Hela sjön Bunn med omgivande landskap.


Pris: 1500 SEK - 27642


St. Ibb - Ferdinand Boberg

St. Ibb. Kyrkan 1924.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Skåne

Pris: 700 SEK - 28486


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Falköping - G. Ljunggren 1862.

Falköping
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.
Storlek: 39 x 49 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 1700 SEK - 27224


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.


205. Uddevalla - 1915

Karta öfver Uddevalla stad.
Upprättad år 1915 av Sigfried Berne andre stadsingenjör.
Wald. Zachrissons Lito. Gbg.
Förlag: J. F. Haldmans bokhandel, Uddevalla.
Skala (ca 1:4 500)
Flerfärgslitografi.
69,5x51,5 cm.
Vikt.
Känsligt papper.
Vacker karta.

Pris: 1500 SEK - 30448


Ur Regeringsrättens och Högsta Domstolens arkiv/bibliotek.


Flyinge och Klogerup. - Burman och Fischer 1680.

Flyinge och Klogerup.
Eric Dahlbergs Suecia antiqua & hodierna. Supplement,
Prospecter af åtskillige märkvärdige byggnader, säterier och herre-gårdar uti Skåne
/ ... och blifvit år 1680 aftagne, ritade och samlade af ingenieur-capitain Burman
; men nu till det allmännas tjenst, förnyade och ... på trycket utgifne år 1756 af
Abraham Fischer
Skånska Byggnader - Säterier och herrgårdar avritade år 1680, ingick i 2:a upplagan av Erik Dahlberg's stora panoramaverk 'Svecia Antiqua et Hodierna' tryckt 1856.
Planschen är handkolorerad.
Storlek: 34 x 24 cm.
Bilden bekostad av Uggla, Carl Ulric.

Pris: 1000 SEK - 30113


'15. HUSEBY' Generalstabskartan. - Södra Kartverket.

15. HUSEBY
Topografiska Corpsen 1869. Gr C. Ebbesen. Uppmätt 1863-64.
På väv i rutor, bunden i originalband med förgylld pärm- och ryggtitel. Ena pärmen lös, ryggen saknas.
Koppargraverad karta, s.k. Generalstabskartan.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Blädinge och Öja i N till Almundsryd i S. Från Pjetteryd i V till Boaryd och Tingsås i O. Med hela sjöarna Möckeln och Åsnen.

Pris: 1000 SEK - 41689


'67. ÖSTERSUND N.V.' - Norra Kartverket.

67. ÖSTERSUND N.V.
Rikets Allmänna Kartverk 1927. Uppmätt 1899. Reviderad 1922. Litografiskt övertryck Generalstabens Litografiska Anstalt 1928. Allmänna vägar översedda 1935. Litografiskt övertryck Generalstabens Litografiska Anstalt 1937. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.

Pris: 500 SEK - 36357


Aleholm - U. Thersner.

Aleholm
Fordna och närvarande Sverige.
Originalteckning.
Västergötland

Pris på förfrågan. - 28916


HÖRBY. - Ekonomisk karta ca 1910.

HÖRBY.
Rikets Allmänna Kartverk. Malmöhus läns Hushållningssällskap. Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 53 x 48 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 800 SEK - 39384Stockholm - Mentzer ca 1860.Enanderhjelm - C. H. Tersmeden ca 1900.


Heymans villa. - O. A. Mankell 1884.

Heymans villa.
O.A. Mankell pinx et lith.
Central-Tryckeriet Stockholm.
1884.
Färglitograferad plansch ur 'Göteborg. Aquarelle lithografier. 1884.'
Storlek: 24x18 cm. Bildytans bredd x höjd.
Ritningarna till denna uti modern renässans uppförda byggnad äro af arkit. Adrian Peterson och byggnadsarbetet verkstäldt af Göteborgs Byggnadsaktiebolag. Byggnaden blef färdig 1875. Vestibulen till denna praktfulla byggnad prydes af skulptören Carlsons basrelief 'Balders bränna'.

Pris: 800 SEK - 41403 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Västergötland


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.