VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

Sandhems, Redvägs kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Sandhems kyrka, Redvägs kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 257.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Sandhems moderkyrka (1,936 inv.) ligger öster om Sandhems sjön, väster om landsvägen, på en vacker och väl vårdad kyrkogård. Den är stor, ombyggd 1841 i rundbågsstil, sedan den förra kyrkan 1838 genom åskeld afbrunnit. Tornet har röd lanternin med rikt förgyld kula och kors samt åskledare därofvan. Egendomligt nog är korväggen rak och vid takåsen finns fönster. Teckningen är tagen från sydost. Inom socknen fanns under katolska tiden kyrka i Mosseberg. (Denna socken delades sedan mellan Sandhem och Yllestad.) Den gamla kyrkan Heligestad har troligen legat nära Slättäng.

Pris: 200 SEK - 36058


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Nääs - U. Thersner.

Nääs
Fordna och närvarande Sverige.
No.13 Litografi. Bilden tecknad av Th. Thersner. Gravör / litograf: Th. Thersner. Tryckt hos Spong
Västergötland

Pris på förfrågan. - 29149


Johala - Ferdinand Boberg

Johala. Bodar 1922.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Värmland
Felskrivet för Juhola, finngård i Torsby kommun och Östmarks socken.

Pris: 600 SEK - 28762


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Östanå - U. Thersner.

Östanå
Fordna och närvarande Sverige.
No.40 Akvatint. Bilden tecknad av U. Thersner 1824. Gravör / litograf: W. M. Carpelan.
Uppland

Pris på förfrågan. - 29320


Regeringsgatan - 1846.

Karta öfver Nordlignska delen af Regerings Gatan.
år 1846 af A. Fahnehjelm.
Handritad karta föreliggande i sitt originalskick.
46 x 31.
Lätt färglagd.
Spår av tejp.
Förstärkt baksida.
Pris: 1000 SEK - 27398


Mindre skavanker såsom enstaka fläckar eller dylikt noteras ej.
Kartor - i original - rörande staden är mycket ovanliga. De hör ju egentligen hemma i stadens arkiv. Det får därför betraktas som något mycket ovanligt att en samling av detta slag bjuds ut till försäljning.
Mått anger bildytan bredden x höjden i cm.


'5. LUND. N.V.' - Konceptkarta, Södra Kartverket.

5. LUND. N.V.
1940. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Söderåsen och Färingtofta i N till Västra Strö i S. Från Kågeröd i V till Norra Rörum i O.

Pris: 1000 SEK - 29462


Valkebo härad år 1880.

Valkebo härad .
Häradet kartlagt åren 1872-74.
Ekonomisk karta i skala 1:50.000 tryckt i flerfärgslitografiskt stentryck under åren 1860-1880.
Storleken på bladet, bredden x höjden i cm, c:a 50 x 70 cm förutom marginaler på c:a 4 cm.
Kartan är i mycket gott skick men som alltid vikt tvärsöver bladet.
Socknar: Gammalkil - Ledberg - Nykil - Rakered - Rappestad - Sjögestad - Slaka - Ulrika - Vikingstad.

Pris: 1500 SEK - 27842


Östergötlands häradskartor kan räknas till landskapets vackraste kartor. I landskapet finns 21 härader.


Backaryd - Ferdinand Boberg

Backaryd. Stapeln 1924.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Blekinge

Pris: 600 SEK - 28114


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


'Geognostisk Karta öfver Sverige. Södra delen...' - Stockholm 1855.

Geognostisk Karta öfver Sverige. Södra delen till 64 n. Latitud.
På Bruks-societetens anmodan upprättad af J. H. af Forsselles, under åren 1838-1855.
Lith. Inst. af J. F. Meyer & Co. Stockholm.
Geognostisk Karta öfver Sverige. Södra delen till 64 n. Latitud.
På Bruks-societetens anmodan upprättad af J. H. af Forsselles, under åren 1838-1855.
Lith. Inst. af J. F. Meyer & Co. Stockholm.
Färglitograferad bergartskarta över Sverige i 18 blad.
Storlek per blad: 41x46 cm. Kartytans bredd x höjd.
Fint skick.

Med textdel. 'Resonerande katalog öfver en geognostisk samling af svenska allmänna bergarter, bestående av stuffer, upprättad till förtydligande af beskrifningen öfver Sveriges geognostiska karta år *** af J. H. af Forsselles.'
'Stockholm, 1854. P. A. Norstedt & Söner, Kongl. Boktryckare.'
Häftad stor 4:o. 34 s. + (2).

Pris: 2500 SEK - 26242 - Se bild.


Förutom sitt geologiskt rika innehåll har kartan ett allmängeografiskt intresse speciellt ur topografisk synpunkt. Kartan visar SVERIGE före järnvägarnas tillkomst. Kartbilden har ett 'modernt' snitt och med god skärpa beträffande bebyggelse, vägnät, ortnamn etc. Forselles har även använt en tidig variant av snedbelysning och skuggeffekt: linjerna mot nordväst är tunnare och mot sydost tjockare. Därigenom erhålles en något plastisk bild av terrängen. Syns bl.a. i stockholms skärgård. Jakob Henrik av Forselles (1785-1855). Avlade 1812 bergsexamen i Uppsala, blev 1817 bergshauptman i Sala och samma år ledamot av Vetenskapsakademin. Från 1838 ledde Forselles brukssocietetens (representanterna för de bruk, som är anslutna till Jernkontoret) geologiska kartläggning av Sverige upp till 64:e breddgraden (=Umeå). Kartorna förelåg i tryck 1856.


BURÅSEN - Ekonomisk karta 1883-95.

BURÅSEN
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 38874Amiral Häggs flaggkarta. - Stockholm 1888.'Stockholms skärgård. Simpnäsklubb - Söderarm - Växlet' - Stockholm 1935'


Heymans villa. - O. A. Mankell 1884.

Heymans villa.
O.A. Mankell pinx et lith.
Central-Tryckeriet Stockholm.
1884.
Färglitograferad plansch ur 'Göteborg. Aquarelle lithografier. 1884.'
Storlek: 24x18 cm. Bildytans bredd x höjd.
Ritningarna till denna uti modern renässans uppförda byggnad äro af arkit. Adrian Peterson och byggnadsarbetet verkstäldt af Göteborgs Byggnadsaktiebolag. Byggnaden blef färdig 1875. Vestibulen till denna praktfulla byggnad prydes af skulptören Carlsons basrelief 'Balders bränna'.

Pris: 800 SEK - 41403 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Västergötland


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.