VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

Kristianstad - G. Ljunggren 1862.

Kristianstad
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.
Storlek: 42 x 51 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 2300 SEK - 27242


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.


Höganäs Stenkolsbolags egor. - W. Örtenholm 1902.

Karta öfver Höganäs Stenkolsbolags egor.
Sammanställd efter förut befintliga kartor samt kompletterad år 1902 af W. Örtenholm.
Handkolorerad manuskriptkarta.
Skala 1:4000.
Storlek: 115x89 cm, kartytans bredd x höjd.
Troligen saknas en övre del av kartan.
Kartan har varit vikt, småskador finns samt vad som synes vara en fuktskada. Med anteckningar i blyerts.
Kartan visar fabriksområdet med hamnen i väst, Margreteberg i norr samt 'Höganäs öfre' med kyrkogården och rödtegelbruket bredvid. Kartan begränsas i syd och öst av schakten Sjökrona, Prins Gustaf Adolf samt Alströmer och lokaliteten Hvilan.

Pris: 1200 SEK - 39784 - Se bild.


Vem har den övre delen?


'Carte de Courones du Nord.' - 1718

Carte de Courones du Nord. Dédiée Au très-Puissantet très-Invincible Prince Charles XII. Roy de Suede, des Gots et des Vandales. Grand Duc de Finlande &c. &c. &c.
Stor karta i två delar av Guillaume de Lisle. De två bladen överlappar varandra. Övre bladet ca 61,5 x 45 cm och det nedre 61,5 x 49 cm.
De två kopparsticken ligger i två väl arbetade gröna syrafria passepartouter. Kraftig färgstark kolorering, möjligen utförd i senare tid. Exemplaret är en tidig upplaga tryckt före 1718.

Pris: 8000 SEK - 26788


Exemplaret har spår av borttagen text vilket utförts på kopparplåten, av detta kan man sluta sig till att det inte är första utgåvan.
Kartan av de Lisle har kommit i flera upplagor och även i olika utföranden ända fram till slutet av 1700-talet. Flera av de kända kartograferna har haft med kartan i sina atlaser.
G. de Lisle hade 4 söner, alla verksamma som kartografer/gravörer, men ingen av dem övertog faderns arbete med framställning av kartor. Det troliga är att de efterlevande istället sålde rättigheter för andra att utge kartorna i sina atlaser.


Långhundra härad. Kartlagt 1903-04.

Långhundra härad.
Flerfärgslitografiskt stentryck.
Tryckt 1909. 1 blad.
Skala 1:50.000.
Rikets allmänna kartverk, ekonomiska avdelningen.
Bladets kartyta c:a 50 x 70 cm bredden x höjden.
Socknar: Gottröra, Husby-Långhundra, Kårsta, Lagga, Närtuna, Östuna.

Pris: 1500 SEK - 27718 - Se bild.


Fellingsbro härad af Kartografiska Corpsen år 1864.

Fellingsbro härad af Kartografiska Corpsen år 1864.
Örebro län.
Rikets ekonomiska karteverk.
Färglitograferad och handkolorerad karta.
Storlek: ca 67x52 cm, kartytans bredd x höjd.
Socknar: Näsby, Ervalla, Fellingsbro

Pris: 3000 SEK - 41841


Linköping - G. H. Mellin 1840.

Linköping.

Planchen äro utförd efter teckning af herr Notarien J. Eks.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37967


'Mälaren. Västra delen.' - 1928-1929.

Mälaren. Västra delen. Western part. Nr. 242.
Handkolorerat färglitograferat sjökort.
Skala 1:50.000
Mälaren. Västra delen.
Infällda kartor: 'Stallarholmen-Kolsundet', 'Strängnäs', 'Enköping', 'Enköpingsåns mynning', 'Kungsörs hamn', 'Köpings hamn', 'Västerås hamn', 'Gamla hamnen' [Västerås], 'Djuphamnen och oljehamnen' [Västerås], 'Hjulstafjärden', 'Kvicksund'.
Utanför kartans ram till vänster, farleden till Köping.
Rättad till ca 1980. System A.
Storlek: 104x70 cm. Kartytans bredd x höjd.
Vikningar. Skada i vattnet söder om Ridön. Inga marginaler i över- eller underkant.
Ägarstämpel.

Pris på förfrågan. - 41890


Gothia. - Blaeu.

Gothia.
Faksimil tryckt på tidsenligt lumppapper och vackert handkolorerad i Italien. Breda marginaler.
Storlek: 40x30 cm.

Pris: 1700 SEK - 41302 - Se bild.


VISNUM - Ekonomisk karta 1883-95.

VISNUM
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 39017


Riksskattmästaren friherre Seved Bååts palats i Stockholm från väster - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Illustrissimi et Excell: Dn: Baronis Sewedi Bååth, Regni Thesaurarij Palatium Holmense occasum versus»
»Jean Marot Fecit»
Kopparstick signerat »Jean Marot Fecit», 1669.
* I: 45. Riksskattmästaren friherre Seved Bååts palats i Stockholm från väster.
Detta palats på Blasieholmen uppfördes av Nikodemus Tessin d. ä. åt riksskattemästaren Seved Bååt under 1660-talet. Efter den sistnämndes död (1669) inköptes byggnaden av riksamiralen Gustaf Otto Stenbock. Numera tillhör den, i tillbyggt skick, frimurarorden.

Pris på förfrågan. - 35801


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.Stockholm - Mentzer ca 1860.'Kattegatt. Marstrand - Göteborg - Tistlarna.' - Stockholm 1956.


Heymans villa. - O. A. Mankell 1884.

Heymans villa.
O.A. Mankell pinx et lith.
Central-Tryckeriet Stockholm.
1884.
Färglitograferad plansch ur 'Göteborg. Aquarelle lithografier. 1884.'
Storlek: 24x18 cm. Bildytans bredd x höjd.
Ritningarna till denna uti modern renässans uppförda byggnad äro af arkit. Adrian Peterson och byggnadsarbetet verkstäldt af Göteborgs Byggnadsaktiebolag. Byggnaden blef färdig 1875. Vestibulen till denna praktfulla byggnad prydes af skulptören Carlsons basrelief 'Balders bränna'.

Pris: 800 SEK - 41403 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Västergötland


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.