VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

'45. LINKÖPING' Generalstabskartan. - Södra Kartverket.

45. LINKÖPING
Generalstaben 1882. Utan gravör. Uppmätt 1877-78.

Litograferad karta, s.k. Generalstabskartan.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Linköping stad med omgivningar i N till Boda i S. Från Högby kyrkby i V till sjön Hövern, Fallasjön och Loftern i O. Mjölby. Åtvidaberg.

Pris: 600 SEK - 29998


Gustafs - Ferdinand Boberg

Gustafs. Bodar vid Solfvarbo 1920.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Dalarna

Pris: 600 SEK - 28174


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


'11. LAINIO' - Norra Kartverket.

11. LAINIO
Norrlands Läns Kartverk 1889. Uppmätt 1879, 1883, 1884 och 1886. Allmänna vägar översedda 1933. Litografiskt övertryck Generalstabens Litografiska Anstalt 1933. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:200.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Vivungi i väst till Muonioälven i ost samt Viikusjärvi i nord till strax norr om Kangos i syd.

Pris: 500 SEK - 36193


PERSBERGET - Ekonomisk karta 1883-95.

PERSBERGET
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 38915


'66. ÅRE. N.O.' - Konceptkarta, Norra Kartverket.

66. ÅRE. N.O.
Utan tryckår, ca 1915. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Berg i N till norra delenarna av Storsjön och Åssjön i S. Från sjön Gröningen och Trång i V till Lillsjön i O. Med Aspås och Näskott.

Pris: 1200 SEK - 29374


Östersund - G. Ljunggren 1862.

Östersund
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.
Storlek: 35 x 46,5 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 1700 SEK - 27301


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.


KARLSTAD - Ekonomisk karta 1883-95.

KARLSTAD
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 38980


Värmdö - 1877

Värmdö.
Kartan är ett utdrag ur kartan '76. Vaxholm' utgiven år 1877 av Generalstaben i kopparstick och med handkolorering.
Originalkartans skala 1:100.000.
Utdraget uppförstorat 200%, skala 1:50.000 Liggande utdrag i format A3 i färg på 160 grams papper.
Levereras med tryckt teckenförklaring samt skriven berättelse om originalkartan och kartutdraget, daterad och undertecknad.
Utdraget omfattar Värmdö med omgivningar, bl. a. Gustafsberg, Rindö, Pilhamns Kapell.

Pris: 500 SEK - 27783 - Se bild.


Kartan ingick i Södra Kartverkets kartor vilka kallades populärt för 'Generalstabskartan'. De kopparstickade kartorna hörde till de sista i Sverige officiellt utgivna med den äldre tekniken koppargravyr och handmålning. Upplagorna var mindre än 50 exemplar. Samtidigt och senare gavs också litograferade exemplar ut som kom i betydligt större antal.


FINNEKUMLA - Ekonomisk karta 1890-97.

FINNEKUMLA
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1890-97. Utgiven i faksimil av Älvsborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39272


Skebo Bruk - U. Thersner.

Skebo Bruk
Fordna och närvarande Sverige.
No.40 Litografi. Bilden tecknad av Aug. Anckarsvärd.. Gravör / litograf: M. G. Anckarsvärd. Tryckt hos Gjötström & Magnusson
Uppland

Pris på förfrågan. - 29192Karta öfver Stockholm. - 1904.Oxel, Sorbus suecica - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


Ducatus Uplandia.

Ducatus Uplandia.
Joh. et Cornelius Blaeu exc.
Apud Joh et. Cornel. Blaeu.
Faksimil tryckt på tidsenligt lumppapper och vackert handkolorerad i Italien. Breda marginaler.
Storlek: 42x34 cm.
Kartan är dedikerad till Michaeli le Blon.

Pris: 1700 SEK - 41303 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige -


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.