VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Spetsens Backe - 1854.

Plan och afvägnings karta öfver Spetsens Backe....
Upprättad år 1854 af A. Ahlborg.
Handritad karta föreliggande i sitt originalskick.
31 x 30.
Färglagd.
Delen mellan Regeringsgatan och Malmskillnadsgatan.Pris: 800 SEK - 27403


Mindre skavanker såsom enstaka fläckar eller dylikt noteras ej.
Kartor - i original - rörande staden är mycket ovanliga. De hör ju egentligen hemma i stadens arkiv. Det får därför betraktas som något mycket ovanligt att en samling av detta slag bjuds ut till försäljning.
Mått anger bildytan bredden x höjden i cm.


Enköping. - 1990.

Enköping.
Sveriges närmaste stad. Adress- och turistkarta.
ESSELTE, Stockholm 1990.
Färgtryckt karta.
Skala 1:10.000
Infällda kartor: 'Centrumkarta', 'Fjärdhundra', 'Hummelsta', 'Grillby', 'Lillkyrka', 'Örsundsbro', 'Skolsta'
Storlek: 90x65 cm. Kartytans bredd x höjd.
Teckenförklaring, gatuförteckning.
Planoexemplar.

Pris: 300 SEK - 38740


Hallman, Carl Israel - P.B. Eklund 1891-1905.

Hallman, Carl Israel
Tryckt på Centraltryckeriet i Stockholm och utgivna under åren 1891-1905.
Till porträttet medföljer en kort biografi.
Storlek bildytan ca. 13x16,5 cm.
Tonlitograferat porträtt inom Par Brikolls historia.

Pris: 300 SEK - 38149


Gällared - Hallands Läns Hushållningssällskap 1917-25.

Gällared
Ekonomisk karta över Hallands län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1917-25. Skala 1:20 000.
Utgiven åren 1922-27 på bekostnad av Staten och Hallands Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 52x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 800 SEK - 41623


Steninge - Nay 1881.

Steninge
Upplands Herregårdar.
Tryckt i Stockholm 1881 och utgivet av F & G Beijers Förlag.
Fint avstämd färglitografi efter teckningar av A. Nay.
Beskrivande text av Carl Arvid Klingspor och Bernhard Schegel.

Pris: 400 SEK - 30228 - Se bild.


'Karta öfver Herjeådalen...' - Hermelin 1797.

Karta öfver Herjeådalen.

Författad efter den af Landshöfdingen och Commendeuren Herr Grefve F. A. U. Cronstedt lämnade Charta och efter Observationer vid en Resa år 1796, af A. Swab Bergmästare, och C. M. Robsahm v. Not. vid K. BergsColl. på Bergs. Rådet Friherre S. G. Hermelins Anstalt och Omkostnad, utgifven 1797.
Färgtryckt faksimil.
Storlek som originalet: 53x44 cm. Kartytans bredd x höjd.
Koloreringen visar Hede pastorat och Svegs pastorat.

Pris: 300 SEK - 41396 - Se bild.


Falun - Ferdinand Boberg

Falun. Fredriks pumphus vid gruvan 1915.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Dalarna

Pris: 600 SEK - 28163


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Västerbottens län. - 1967.

Västerbottens län.
Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm 1967.
Färgtryckt karta.
Skala 1:400.000
Storlek: 91x82 cm. Kartytans bredd x höjd.
Teckenförklaring.
Planoexemplar, vikning.

Pris: 400 SEK - 38658


'57. LÖFÅNGER. S.V. + S.M.' - Konceptkarta, Norra Kartverket.

57. LÖFÅNGER. S.V. + S.M.
Utan tryckår, ca 1920. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Överklinten och Klintsjön i N till Djäkneboda i S. Från området ca 3 km väster om västra Sjulsmark till kusten i O. Med Robertsfors, Sikeå och Gumboda lastageplatse samt Bygdeå. 2 blad.

Pris: 1300 SEK - 29350


Skåpafors - Ferdinand Boberg

Skåpafors. Magasin 1921.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Dalsland

Pris: 600 SEK - 28414


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.Amiral Häggs flaggkarta. - Stockholm 1888.'...Regnum Poloniae et Magnum Ducatum Lithuaniae...' - Lotter ca 1770.


Mälaren – Lantmäterie Contoret.

Mälaren.
Faksimil tryckt på tidsenligt lumppapper och vackert handkolorerad i Italien. Breda marginaler.
Storlek: 79x42 cm.

Pris: 1200 SEK - 41296 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige -


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.