VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

BODA - Ekonomisk karta 1883-95.

BODA
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 38949


Harg - Östhammar. - 1878-1880.

Harg - Östhammar.
Särskilt utfört utdrag ur kartorna '92. Östhammar' och '93. Grisslehamn'.
Båda utgivna i kopparstick och med handkolorering. Upplaga mindre än 50 exemplar.
Utdragen är sammanfogade med Harg i mitten. Visar situationen i området under senare 1800-talet.
Förstorade 200% och liggande i färg på 160 grams papper. Skala 1:50.000.
Storlek: 55x41,5 cm. Bredden x höjden.
Levereras med tryckt teckenförklaring samt skriven berättelse om orginalkartan och kartutdraget, daterad och undertecknad.

Pris: 800 SEK - 27777 - Se bild.


Kartorna hörde till de sista i Sverige officiellt utgivna med den äldre tekniken koppargravyr och handmålning.


Malmskillnadsgatan - 1853.

Karta öfver Malmskilnads Gatan
upprättad år 1853 af A. Fahnehjelm.
Handritad karta föreliggande i sitt originalskick.
67 x 35.
Lätt färglagd.
Veck.
Förstärkt baksida.
Idag Malmskillnadsgatan.Pris: 1200 SEK - 27383


Mindre skavanker såsom enstaka fläckar eller dylikt noteras ej.
Kartor - i original - rörande staden är mycket ovanliga. De hör ju egentligen hemma i stadens arkiv. Det får därför betraktas som något mycket ovanligt att en samling av detta slag bjuds ut till försäljning.
Mått anger bildytan bredden x höjden i cm.


Eriksberg från väster - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Erichsberg Occasum versus»
Kopparstick av W. Swidde 1690.
* II: 14. Eriksberg från väster.

Pris på förfrågan. - 35547


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Baggå - Ekonomisk karta 1907-10 / 1913-17.

Baggå
Rikets Allmänna Kartverk. Ekonomiska Afd.
Färglitograferade ekonomiska kartor över Västmanlands län.
Kartorna är uppmätta under åren 1907-1910 , tryckta 1913-1917 vid Generalstabens Litografiska Anstalt.
Storlek: ca 60x45 cm. Kartytans bredd x höjd.
Skala 1:20.000.

Pris: 800 SEK - 39074


Otterstads, Kållands kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Otterstads kyrka, Kållands kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 164.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Otterstads moderkyrka (1,644 inv.) är gemensam för Otterstads och Senäte socknar, stor och vacker, byggd 1854 i rundbågsstil på en plats något sydväst om den förra, som var från 1100-talet, var liten och hade stapel. Väster om kyrkan är en vacker plantering. Teckningen är tagen från sydost. Inom Otterstad ligger Leckö slott, som har kapell – öde, likasom slottet. Senäte kyrka, som kvarstod tills sammanbyggnaden skedde, var en rätt stor och vacker korskyrka af sten med högt torn. Österut i socknen låg Sunnerby eller Cathrina kapell, men har ej på ¼ årtusende begagnats och torde nu vara alldeles borta.

Pris: 200 SEK - 36046


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Älvsåker - Hallands Läns Hushållningssällskap 1917-25.

Älvsåker
Ekonomisk karta över Hallands län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1917-25. Skala 1:20 000.
Utgiven åren 1922-27 på bekostnad av Staten och Hallands Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 52x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 800 SEK - 41601


Grundsund - Ferdinand Boberg

Grundsund. Torkgalgar 1917.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Bohuslän

Pris: 700 SEK - 28128


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Svinesund - G. H. Mellin 1840.

Svinesund, der riksgränsen emellan Sverige och Norrige framgår.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37770


VIGGEN - Ekonomisk karta 1883-95.

VIGGEN
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 38829Ingermanlandiae – Homanns Erben 1734Frösåkers härad. Kartlagt 1905.


Höganäs municipalsamhälle. - Ludvig Engzell 1923.

Karta över den planlagda delen av Höganäs municipalsamhälle.
Kopierad efter fastställda kartor år 1923 av Ludvig Engzell Distriktslantmätare.
Kartan tryckt hos Statens Reproduktionsanstalt.
Skala 1:4000.
Storlek: 70x46 cm, kartytans bredd x höjd.
Teckenförklaring.
För hand inritat 'Täckt kanal' samt 'Öppen kanal' genom Höganäs.

Pris: 400 SEK - 39782 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Skåne


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.