VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

'89. GRANGÄRDE. S.V.' - Konceptkarta, Södra Kartverket.

89. GRANGÄRDE. S.V.
Utan tryckår, ca 1914. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från del av Rösjön och hela sjön Bred-Mylsen i N till sjöarna Södra Laggen, Skifsen och Gällingen i S. Från Sågens och Olforsens stationer i V till Djupdalsberget och Storsjön i O. Fredriksberg och Sävsnäs mitt på bladet.

Pris: 1200 SEK - 29528


'Ståhlfors Bordknifs-Fabrik, Eskilstuna.' - Gustaf Pabst 1870-1879.

'Ståhlfors Bordknifs-Fabrik, Eskilstuna.'
Sveriges industriella etablissementer. Plansch nr. VIII.
Färglitograferad plansch ur 'Sveriges industriella etablissementer' av Gustaf Pabst.
Utgiven ca 1870-1879.
Storlek: 22x14,5 cm, bildytans bredd x höjd, med marginaler 31x23,5 cm.

Pris på förfrågan. - 39717 - Se bild.


Gustaf Pabst bilder ur 'Sveriges industriella etablissementer' utgör kanske höjdpunkten
av industribilder i Sverige. Färglitografierna är vackra och inbjudande och bildernas
komposition är överlag genuint trevlig.


Wilske Klefva, Vånga kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Wilska Klefva kyrka, Vånga kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 100.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Wilska Klefva moderkyrka (986 inv.) är medelstor, belägen å Mössebergs västliga sluttning. Den är byggd troligen på 1100-talet, i rundbågsstil, med lägre och smalare kor samt apsis, hvilka ännu kvarstå, under det att långhuset tillbyggdes i väster och försågs med torn på 1770-talet. Teckningen är tagen från sydost. Kyrkan fanns under katolska tiden vid Sjögerås.

Pris: 200 SEK - 36138


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Hässelby från öster och från söder - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Hesselby versus Orientem»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1707.
* I: 109. Hässelby från öster och från söder.
Vapnen tillhöra friherre Johan Kasimir Fleming af Liebelitz och hans maka Charlotta Bjelkenstierna, vilka vid denna tid ägde herresätet, som är beläget i Tuna socken.

Pris på förfrågan. - 35606


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Otterstads, Kållands kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Otterstads kyrka, Kållands kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 164.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Otterstads moderkyrka (1,644 inv.) är gemensam för Otterstads och Senäte socknar, stor och vacker, byggd 1854 i rundbågsstil på en plats något sydväst om den förra, som var från 1100-talet, var liten och hade stapel. Väster om kyrkan är en vacker plantering. Teckningen är tagen från sydost. Inom Otterstad ligger Leckö slott, som har kapell – öde, likasom slottet. Senäte kyrka, som kvarstod tills sammanbyggnaden skedde, var en rätt stor och vacker korskyrka af sten med högt torn. Österut i socknen låg Sunnerby eller Cathrina kapell, men har ej på ¼ årtusende begagnats och torde nu vara alldeles borta.

Pris: 200 SEK - 36046


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


HÄSSLEHOLM - Ekonomisk karta, 1930

HÄSSLEHOLM
Rikets Allmänna Kartverk. Kristianstads läns Hushållningssällskap 1930. Uppmätt 1928. Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 53 x 48 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 1000 SEK - 39479


Vira Bruk - Ferdinand Boberg

Vira Bruk. Liesmedjan 1916.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Uppland
Bruksmiljön räddades tack vare personlig insats av dåvarande landsantikvarien i Stockholms län, Alf Nordström.

Pris: 800 SEK - 28731


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


'44. PITEÅ. S.M.' - Konceptkarta, Norra Kartverket.

44. PITEÅ. S.M.
1930. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Blåsmark vid Långsjön i N till Vitsjön och Renholmen i S . Från Stormyren/Bjökmyren och Siktesmyren i V till västra sidan av Jävrefjärden i O. Bladet vikt i högerkant.

Pris: 1100 SEK - 29332


Pilefelt - C. H. Tersmeden ca 1900.

Pilefelt
Inga uppgifter på baksidan av skölden.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36932


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Söderköping och Skänninge - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Söderkiöping» och »Skeninge»
»J. v. d. Aveelen 1707»
Kopparstick signerat »J. v. d. Aveelen 1707».
* III: 7. Söderköping och Skenninge.
Söderköpings vapen visar tre snedbjälkar från höger och däremellan stjärnor, Skenninge vapen en madonnabild. Av de båda städerna, som under medeltiden voro relativt stora, synes Söderköping här ännu rätt betydande. Bland dess byggnader namngivas Drottens och Sankt Lars kyrkor, »Templ: S. Dorothre» och »Templ: S. Laurent.», rådhuset (»Curia») och sjukhuset (»Nosocomium»). I förgrunden ses en byggnad kring Sankt Ragnhilds källa (»Fons S. Ragnildis») och i bakgrunden berget Ramhäll (»Mons Ramsell»).

Pris på förfrågan. - 35744


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.Karta öfver Stockholm. - 1904.Hästfibla, Arnica montana - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


'Åmmebergs Zinkverk.' - Gustaf Pabst 1870-1879.

'Åmmebergs Zinkverk.'
Sveriges industriella etablissementer. Plansch nr. IX.
Färglitograferad plansch ur 'Sveriges industriella etablissementer' av Gustaf Pabst.
Utgiven ca 1870-1879.
Storlek: 22x14,5 cm, bildytans bredd x höjd, med marginaler 31x23,5 cm.

Pris på förfrågan. - 39728 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Närke


Gustaf Pabst bilder ur 'Sveriges industriella etablissementer' utgör kanske höjdpunkten
av industribilder i Sverige. Färglitografierna är vackra och inbjudande och bildernas
komposition är överlag genuint trevlig.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.