VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

'90. HEDEMORA. S.V.' - Konceptkarta, Södra Kartverket.

90. HEDEMORA. S.V.
Utan tryckår, ca 1914. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från sjöarna Slussen, Dammsjön, Orsen och Stora Norn i N till Söderbärke i S. Från sjön Övre Hillen i V till Bråtberget i O. Norrbärke mitt på bladet.

Pris: 1100 SEK - 29531


Kinne Wedums, Kinna kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Kinne Wedums kyrka, Kinna kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 63
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Kinne Wedums annexkyrka (755 inv.) är liten, gammal och grå, beläggen på Kinnehärads största slätt. Den är byggd af huggen sandsten troligen på 1000-talet och på 1100-talet försedd med lägre och smalare kor samt apsis längst i öster. Kyrkan är sålunda ett ännu kvarstående minnesmärke, som visar, hurudana de små landskyrkorna här enligt den romanska stilen på 1100-talet tedde sig, innan de mot slutet af 1600-talet eller på 1700-talet förändrades i öster. Tornet är af enkel konstruktion, dess tak är en fyrkantig pyramid, täckt med grå spån och med en enkel spets öfverst. Kyrkan är också täckt med grå spån. Teckningen är tagen från nordöst.

Pris: 200 SEK - 35975


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Ragunda kyrka - G. H. Mellin 1840.

Ragunda kyrka, jemte Indalselfven.
Forssen invid kyrkan, dit nu laxen hinner, är bildad i närvarande århundrade. Geduns eller Storforssen bredvid landsvägen, mellan Fors och Ragunda kyrkor, 39 fot i lodrät höjd, försvann 1797, då det lyckades den för sina många vågsamma företag så kallade Vild-Hussen, en afsigkommen köpman, att gifva Indalselfven ett nytt utlopp ur Ragunda sjön. Han hade en tid bortåt sysselsatt sig att utgräfva en rännil från sjön. Tidigt en vårmorgon höllo Vifsta fiskare på att vittja sina laxtinor i floden, då de fingo höra ett högre elfsbuller än vanligt. De klättrade då uppför den branta sluttningen af stranden, för att se efter hvad som kunde orsaka bullret. Från höjden sågo de först Vild-Hussen komma ridande utmed andra stranden, på en löddrig häst, idkeligen skrikande, allt hvad han förmådde: Skynda undan. Ragundasjön kommer efter. Och i samma stund reste sig en hög vattenmassa, som hvälfde i sin famn qvarnhjul, hustak, mastträd m. m. och sköflade hela dalen. Den starka vårfloden hade gifvit hastig och kraftig hjelp åt Vild-Hussens gräfning. Vattenmassan ur den 2 1/2 mil långa sjön uttömdes på mindre än 4 timmar och ökade elfsvattnet till mer än 12 alnar öfver dess dittills kända största höjd. Omkring 40 menniskor omkommo i floddalen, hvarförutan alla sågar och vattenverk, jemte gårdar, lador och skog, som varit i vägen, försvunno. På eftermiddagen, då vattnet hunnit undan, plockade de räddade fiskrarne lax i tallgrenarna, der den spetsat sig, äfvensom bland den uppbökade jorden. På Ragundasjöns botten, der elfven skurit sig ner öfver 20 alnar, skördas numera årligen 2 à 3000 lass det bästa hårdvallshö.
Herr J. F. Julin har lemnat teckningen till planschen.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37810


Gripsholm från Mariefred. - C. J. Billmark 1853

Gripsholm från Mariefred.
Sverige. Akvarell-litografi och tontryck.
Färglitografi tryckt hos Imp. Lemercier i Paris.
Storlek: 35x25 cm, bildytans bredd x höjd.
Gripsholms slott.

Pris: 900 SEK - 27982


ÖRKENED med VILSHULT - Ekonomisk karta, 1936

ÖRKENED med VILSHULT
Rikets Allmänna Kartverk. Kristianstads läns Hushållningssällskap 1936. Uppmätt 1933-34 resp. 1934. Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 53 x 48 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 800 SEK - 39448


Falun - Ferdinand Boberg

Falun. Bergmansgränden 1924.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Dalarna

Pris: 600 SEK - 28161


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Snaflunda kyrka - G. H. Mellin 1840.

Snaflunda kyrka i en socken, som är utmärkt för sina naturskönheter.

Planschen äro utförd efter herr J. F. Julins originalteckning.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37832


Trollenäs - Ferdinand Boberg

Trollenäs. Magasin 1916.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Skåne

Pris: 600 SEK - 28499


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Domkyrkan. - O. A. Mankell 1884.

Domkyrkan.
O.A. Mankell pinx et lith.
Central-Tryckeriet Stockholm.
1884.
Färglitograferad plansch ur 'Göteborg. Aquarelle lithografier. 1884.'
Storlek: 18x24 cm. Bildytans bredd x höjd.
Uppförandet af denna stadens största kyrka sammanfaller med stadens anläggning; den invigdes nämligen 1633, då den efter konung Gustaf II Adolf erhöll namnet Gustavi kyrka. Eldsvåda öfvergick den i April 1721 och 1802, då den måste från grunden nybyggas, hvilket skedde så trogen på den gamla grunden, att dennas sneda rigtning bibehölls. Den uppfördes af stadsarkitekten Carlberg och blef färdig och invigdes först den 21 Maj 1815 af biskopen och domprosten J. Wingård. Den är 162 fot lång, 68 fot bred och 90 fot hög från grunden till taket.

Pris: 800 SEK - 41412 - Se bild.


Bäckefors - Ferdinand Boberg

Bäckefors. Förmansbostad 1922.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Dalsland

Pris: 700 SEK - 28412


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.Stockholm - Mentzer ca 1860.Upland och Södertörn - J. M. Larsson 1885.


'Jonsereds Fabriker.' - Gustaf Pabst 1870-1879.

'Jonsereds Fabriker.'
Sveriges industriella etablissementer. Plansch nr. XLIII.
Färglitograferad plansch ur 'Sveriges industriella etablissementer' av Gustaf Pabst.
Utgiven av Kjellberg & Åströms förlag. och tryckt hos Tr. h. Schlachter & Seedorff, Stockh. ca 1870-1879.
Storlek: 22x14,5 cm, bildytans bredd x höjd, med marginaler 31x23,5 cm.

Pris på förfrågan. - 39692 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Västergötland


Gustaf Pabst bilder ur 'Sveriges industriella etablissementer' utgör kanske höjdpunkten
av industribilder i Sverige. Färglitografierna är vackra och inbjudande och bildernas
komposition är överlag genuint trevlig.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.