VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

Ödell eller Ödla - C. H. Tersmeden ca 1900.

Ödell eller Ödla
Adl. ätten N:211.
Adlad 11/8 1630.
Intr. 1634.
Svensk släkt.
+12/2 1834.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 37248 - Se bild.


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Lagmansö, från söder - Richardt 1869.

Lagmansö, från söder
Herregårdar uti Södermanland.
Tryckt i Stockholm av Albert Bonniers förlag 1869.
Planscherna är tryckta i tonlitografi och färglitografi.
De tonlitograferade planscherna finns även handkolorerade för 800:-.

Pris: 600 SEK - 30147


MUNKEDAL. - Ekonomisk karta 1890-91.

MUNKEDAL.
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1890-91. Utgiven i faksimil av Älvsborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39348


Motala - Ferdinand Boberg

Motala. Sista vattenhjulet i Motala ström 1918.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Östergötland

Pris: 600 SEK - 28887


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Regeringsgatan m.m. - Wittingh 1771.

Charta öfwer St Jacobi och Johannis Församling i Stockholm.
Kartan ur: 'S:t Jakobs minne, eller historisk Berättelse om S:t Jacobs och Johannis församling i Stockholm'. Av Fred. L. Wittingh, skolmästare vid S:t Joh. Tryckt i Stockholm år 1771.
VÖBAM's faksimil är tryckt i s/v på en äldre litografisk tryckpress och sedan handkolorerad med akvarellfärger. En process som kräver en skicklig kolorist och mycket gott om tid. Resultatet är en i alla avseenden hantverksmässigt framställd faksimil.
Begränsad upplaga.
Karta över Regeringsgatan med korsande gator, bl.a. Lutternsgatan (nuvarande Kungsgatan), samt övriga gator t.ex. Malmskillnadsgatan, Norrlandsgatan, 'Rännilen' (nuvarande Birger Jarlsgatan mot Roslagstull) m.m.

Fred. L. Wittingh skriver i ovan nämnda bok följande om kartan i allmänhet och om Regeringsgatan i synnerhet.

'Hwad angår at jag på närlagde Charta öfwer Församlingen, som är inrättad efter framledne Rådman Tillaei stora Charta öfwer Stockholm, utgifwen år 1733, utmärkt hela den gamla Wattugången emellan Norrström och Brunns-Wiken, så må wäl sådant icke förwilla läsaren, utan fast mera tjena til uplysning om dess fordna lopp; alldenstund jag i afhandlingen uttryckeligen sagt, at den numera så förswunnit, at allenast några små sporr finnas efter den samma, nämligen emellan Packaretorgs-Wiken och gamla Ladugårds-bron, samt sedan Nordan och Träsket.', sid 7-8.

'Regerings-gatan är den största och förnämsta; kallades i äldre tider Allmännings-gatan, och är ifrån Norrmalms-Torg up til Nya Wägen wid pass 1500 steg lång', sid 42.

Pris: 900 SEK - 38805 - Se bild.


Ängelsberg - Ferdinand Boberg

Ängelsberg. Utslag i hyttan 1917.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Västmanland

Pris: 600 SEK - 28856


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Bernadotte familjen och deras samtida - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

307. Porträttgalleri - Bernadotte familjen och deras samtida, IV, Brödrafolkens väl.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
19 porträtt. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Oscar II och Sofia.
Kronprins Gustav och kronprinsessan Victoria.
Arrhenius, S.
Boström, E. G.
Forssell, Hans.
Hazelius, A.
Hedin, Sven.
Lagerlöf, Selma.
Malmström, C. G.
Montelius, O.
Nobel, Alfred.
Nordenskiöld, A. E.
von Rosen, R.
Rydberg, Victor.
Snoilsky, Carl.
Themptander, O. R.
Wijk, Olof.

Pris: 900 SEK - 29880


Skokloster, Vestibulen. - C. J. Billmark 1861-64.

Vestibulen.
Sverige. Akvarell-litografi och tontryck.
Färglitografi tryckt hos Imp. Lemercier i Paris.
Storlek: 36x27 cm, bildytans bredd x höjd.
Skokloster.

Pris: 500 SEK - 28006


Munsö - Ferdinand Boberg

Munsö. Kyrkan 1918.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Uppland

Pris: 800 SEK - 28668


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


'61. STRÖMSTAD (MED 60. KOSTER)' Generalstabskartan. - Södra Kartverket.

61. STRÖMSTAD (MED 60. KOSTER)
Generalstaben 1891. Utan gravör. Allmänna vägar översedda 1930.

Litograferad karta, s.k. Generalstabskartan.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från norska gränsområdet i N till Strömstad och Koster i SV. Från Bråtnäs i Dalsland söderut till Dals-Ed kyrka i S.

Pris: 800 SEK - 30018Gulddistriktet Klondike - ca 1897.Tilkört, Cynanchum vincetoxicum - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


'J. F. Schuberts Klädesfabrik, Norrköping.' - Gustaf Pabst 1870-1879.

'J. F. Schuberts Klädesfabrik, Norrköping.'
Sveriges industriella etablissementer. Plansch nr. IIII.
Färglitograferad plansch ur 'Sveriges industriella etablissementer' av Gustaf Pabst.
Utgiven under åren 1870-1879.
Storlek: 22x14,5 cm, bildytans bredd x höjd, med marginaler 31x23,5 cm.

Pris på förfrågan. - 39677 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Östergötland


Gustaf Pabst bilder ur 'Sveriges industriella etablissementer' utgör kanske höjdpunkten
av industribilder i Sverige. Färglitografierna är vackra och inbjudande och bildernas
komposition är överlag genuint trevlig.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.