VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Hässelby - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Hessleby»
Kopparstick av J. Marot 1679.
* I: 108. Hässelby.
Vapnen tillhöra riksskattmästaren Gustaf Bonde och hans maka Anna Kristina Natt och Dag, vilka låtit uppföra slottet, beläget i Spånga socken, vid Mälaren.

Pris på förfrågan. - 35605


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Ängsö säteri - G. H. Mellin 1840.

Engsö säteri, i socknen af samma namn.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37962


'62. BJÖRNA' - Norra Kartverket.

62. BJÖRNA
Rikets Allmänna Kartverk 1946. Uppmätt 1908-10. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:200.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Solberg i väst till Flärke i ost samt Häggsjömon i nord till Norrflärke i syd.

Pris: 500 SEK - 36314


Hammarhjelm - C. H. Tersmeden ca 1900.

Hammarhjelm
Adl. ätten N:1033.
Adlad 15/8 1677.
Intr. 1686.
Svensk släkt, förut Hammardahl.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36708


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


DALBY - Ekonomisk karta 1883-95.

DALBY
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 38822


Västerås - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Westrås»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1701.
* II: 36. Västerås.
Överst står stiftsvapnet innehållande en bild av madonnan, domkyrkans skyddshelgon, och stadens vapen, ett A och en ros. Bland stadens byggnader framträda mest domkyrkan (»Templum Cathedrale») och slottet (»Arx Regia»), båda från medeltiden; domkyrkan saknar här märkligt nog den tornspira, som vid 1600-talets slut byggdes efter Nikodemus Tessin d. ä:s ritning. Vidare namngivas gymnasiet (»Gymnasium»), biskopshuset (»Sedes Episcopi»), råd huset (»Curia»), sjukhuset (»Nosocomium») samt Mälaren (»Meeler Lacus»).

Pris på förfrågan. - 35720


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


'Gränna' - Sveriges Geologiska Undersökning 1920.

Gränna
Sveriges Geologiska Undersökning. Ser. Aa. No 144.
Färglitografi 1920.
Skala 1:50.000
Storlek kartytan med teckenförklaringar 70x48 cm. Bredden x höjden.
Med mittveck.
Vätterns båda sidor. I mitten södra delen av Visingsö. Från Edeskvarna i söder till Uppgärnna i norr. Hela sjön Bunn med omgivande landskap.


Pris: 1500 SEK - 27642


Aspö - Ekonomisk karta 1907-10 / 1913-17.

Aspö
Rikets Allmänna Kartverk. Ekonomiska Afd.
Färglitograferade ekonomiska kartor över Västmanlands län.
Kartorna är uppmätta under åren 1907-1910 , tryckta 1913-1917 vid Generalstabens Litografiska Anstalt.
Storlek: ca 60x45 cm. Kartytans bredd x höjd.
Skala 1:20.000.

Pris: 800 SEK - 39045


Liungby och Beckaskog. - Burman och Fischer 1680.

Liungby och Beckaskog.
Eric Dahlbergs Suecia antiqua & hodierna. Supplement,
Prospecter af åtskillige märkvärdige byggnader, säterier och herre-gårdar uti Skåne
/ ... och blifvit år 1680 aftagne, ritade och samlade af ingenieur-capitain Burman
; men nu till det allmännas tjenst, förnyade och ... på trycket utgifne år 1756 af
Abraham Fischer
Skånska Byggnader - Säterier och herrgårdar avritade år 1680, ingick i 2:a upplagan av Erik Dahlberg's stora panoramaverk 'Svecia Antiqua et Hodierna' tryckt 1856.
Planschen är handkolorerad.
Storlek: 35 x 24,5 cm.
Bilden bekostad av Sparre, Carl, friherre, överstelöjtnant vid Älvsborgs Regemente.

Pris: 1000 SEK - 30106


Stallgatan, Blasieholmshamnen - 1874.

Profil af Stallgatans östra sida. - Profil af Blasieholmshamnen invid Cadiers Hotel.
Handritad karta föreliggande i sitt originalskick.
42 x 25.
Rutat papper.
Spår efter tejp.
Förstärkt baksida.
Jean Francois Regis Cadier f. 1829 d. 1900. Köksmästare i Frankrike. Kom 1852 till Stockholm och blev 1854 köksmästare på Stockholms Slott samtidigt som han öppnade Sveriges första charkuteriaffär. Startade 1857 en fransk restaurang vid Gustav Adolfs Torg och arrenderade 1859 Hotel Rydberg som han gjorde vida känt. Innehade 1860-70 restaurang på Djurgården och 1872 grundade han Grand Hotel med 400 rum. Vid Bergshamra bedrev han trädgårdsskötsel och svinavel.

Pris: 400 SEK - 27405


Mindre skavanker såsom enstaka fläckar eller dylikt noteras ej.
Kartor - i original - rörande staden är mycket ovanliga. De hör ju egentligen hemma i stadens arkiv. Det får därför betraktas som något mycket ovanligt att en samling av detta slag bjuds ut till försäljning.
Mått anger bildytan bredden x höjden i cm.Ingermanlandiae – Homanns Erben 1734'Mölnlycke Väfveri.' - Gustaf Pabst 1870-1879.


Wattrang - C. H. Tersmeden ca 1900.

Wattrang
Adl. ätten N:848.
Adlad 19/6 1673.
Intr. 1675.
Svensk släkt, förut Wattrangius.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 37210 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige -


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.