VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

Söfdeborg - Richardt 1852-63.

Söfdeborg
Tecknade af Fr. Richardt, landskapsmålare.
Beskrifna af Gustaf Ljunggren, professor vid Lunds akademi.
Lund, på bokhandlaren C. W. K. Gleerups förlag.
Tryckte uti Berlingska boktryckeriet, 1852-1863.
Ur Skånska Herregårdar.
Tonlitograferad bild.
Bladstorlek: ca 32x23 cm, bredden x höjden.

Pris: 600 SEK - 41527


Sandhults, Ås kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Sandhults kyrka, Ås kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 292.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Sandhults annexkyrka (2,111 inv.) är stor och bred, rätt högt belägen med vidsträckt utsikt öfver stora skogstrakter. Den är uppförd 1841 i då bruklig rundbågsstil. Teckningen är tagen från sydost. Hedareds gamla kapell af trä kvarstår, men begagnas icke, hvarför teckning däraf icke här meddelas.

Pris: 200 SEK - 36059


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Barsebäck, Svenstorp, Gunnarstorp och Röbelöf. - Burman och Fischer 1680.

Barsebäck, Svenstorp, Gunnarstorp och Röbelöf.
Eric Dahlbergs Suecia antiqua & hodierna. Supplement,
Prospecter af åtskillige märkvärdige byggnader, säterier och herre-gårdar uti Skåne
/ ... och blifvit år 1680 aftagne, ritade och samlade af ingenieur-capitain Burman
; men nu till det allmännas tjenst, förnyade och ... på trycket utgifne år 1756 af
Abraham Fischer
Skånska Byggnader - Säterier och herrgårdar avritade år 1680, ingick i 2:a upplagan av Erik Dahlberg's stora panoramaverk 'Svecia Antiqua et Hodierna' tryckt 1856.
Planschen är handkolorerad.
Storlek: 34 x 23,5 cm.
Bilden bekostad av von Swab, Anthon, assessor i Kongl. Maj:ts och Rikets Bergs Collegio.

Pris: 1000 SEK - 30110


Saltkällan - U. Thersner.

Saltkällan
Fordna och närvarande Sverige.
No.4 Litografi. Tryckt hos Spong
Bohuslän

Pris på förfrågan. - 29178


Borghamn - G. H. Mellin 1840.

Borghamn och Omberget.

Planchen äro utförd efter teckning af herr J. F. Julins.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37976


de Peyron - C. H. Tersmeden ca 1900.

de Peyron
Adl. ätten N:2136.
Fransk adel.
Nat. 13/9 1780.
Intr. 1783.
+
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36928


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Ramsvärd - C. H. Tersmeden ca 1900.

Ramsvärd
Adl. ätten N:402.
Adlad 4/6 1647.
Intr. 1649.
Svensk släkt.
+1727.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36967


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


'25. NASAFJÄLL' - Norra Kartverket.

25. NASAFJÄLL
Norrlands Läns Kartverk 1891. Uppmätt 1890. Allmänna vägar översedda 1941. Litografiskt övertryck Generalstabens Litografiska Anstalt 1941, med sjöarna, vattendragen, vägarna och orterna på den norska sidan utritade. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:200.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Över-Uman i väst till och med Ammarfjället i ost samt Nasafjället i nord till Miesaken i syd.

Pris: 500 SEK - 36225


Svea rikes huvudvapen - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Insigne principale Regni Sueciae»
Kopparstick av J. Le Pautre år 1669.
* I: 7. Svea rikes huvudvapen.
Skölden med tre kronor, täckt av kunglig krona, stödes av två lejon och är omgiven av Karl X Gustafs ordenskedja. Ovantill en samling av landskapsvapen (i åtskilliga fall olika de nedan beskrivna).

Pris på förfrågan. - 35764


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Gustavianska gravkoret i Uppsala domkyrka med den stormäktige konung Gustaf I:s gravmonument - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Sacellum templi cathedralis Ubsaliensis in qvo Mausoleum Gustavi Primi Augustissimi olim Sveonum Gothorumq: Regis.»
Kopparstick av E. Reitz 1695.
* I: 58. Gustavianska gravkoret i Uppsala domkyrka med den stormäktige konung Gustaf I:s gravmonument. Orienteringarna utmärka: A. Konung Gustaf I:s grav, B. Konung Johan III:s grav.

Pris på förfrågan. - 35601


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.Vägvisare för XI Olympiaden i Berlin - 1936Groszer Belt. - Berlin 1919.


von Stedingk - C. H. Tersmeden ca 1900.

von Stedingk, friherre
Frih. ätten N:342.
Urgammal adel.
Friherre 28/1 1811.
Enl. 37§.
Från Westphalen, från 1300 i Pommern.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 37112 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige -


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.