VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Norrlandsgatan - 1861.

Plan och profil öfver Norrlandsgatan 31/8 1861.
Handritad karta föreliggande i sitt originalskick.
48 x 32. Lätt färglagd.
Veck och spår efter tejp.
Förstärkt baksida.
Pris: 500 SEK - 27389


Mindre skavanker såsom enstaka fläckar eller dylikt noteras ej.
Kartor - i original - rörande staden är mycket ovanliga. De hör ju egentligen hemma i stadens arkiv. Det får därför betraktas som något mycket ovanligt att en samling av detta slag bjuds ut till försäljning.
Mått anger bildytan bredden x höjden i cm.


Fredsbergs, Norra Wadsbo kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Fredsbergs kyrka, Norra Wadsbo kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 224.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Fredsbergs moderkyrka (2,260 inv.) ligger på en mindre höjd, strax väster om stora landsvägen och öster om den stora Fredsbergsmossen. Den är stor, byggd 1814, saknar utpräglad stil, är täckt med spån. Tornet har svart lanternin täckt med röd plåt; på tornets östra sida är byggnadsåret anbragt. Teckningen är tagen från södra sidan; öfverst till höger på kyrktaket synes värmugnens plåtskorsten samt en svartmålad solvisareskifva; byggnaden till vänster om kyrkan är ett magasin. Den förra kyrkan, också af sten, var troligen från 1200-talet, hade takryttare och stapel. Inom socknen fanns under katolska tiden dessutom Kyrketorps kyrka.

Pris: 200 SEK - 35902


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


'Åtvidaberg'. - Sveriges Geologiska Undersökning. 1924.

Åtvidaberg.
Sveriges Geologiska Undersökning. Ser. Aa. No. 155.
Färglitografi.
Skala 1:50.000.
Storlek: 69x50 cm. Kartytan med teckenförklaring.
Vikning.
Sjöarna Järnlunden och norra delen av Åsunden i kartans vänstra del. Åtvidaberg i kartans övre högra del.

Pris: 1500 SEK - 27822


Ystad - G. Ljunggren 1862.

Ystad
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.
Storlek: 47 x 33 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 2000 SEK - 27296


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.


Lagerheim - C. H. Tersmeden ca 1900.

Lagerheim
Frih. ätten N:341.
Adlad 8/6 1777.
Friherre 6/4 1812.
Enl. 37§.
Intr. 1812.
Svensk släkt, förut Bergman och Weidman.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36797


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Cruus af Gudhem - C. H. Tersmeden ca 1900.

Cruus af Gudhem
Frih. ätten N:14.
Urgammal adel.
Friherre 20/3 1651.
Intr. 1652.
Från Tyskland. +omkr. 1700.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36579 - Se bild.


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Edebo - Ferdinand Boberg

Edebo. Gravkapell 1921.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Uppland

Pris: 600 SEK - 28641


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Schmiedefelt - C. H. Tersmeden ca 1900.

Schmiedefelt
Frih. ätten N:291.
Adlad 15/10 1649.
Friherre 22/9 1772.
Intr. 1776.
Svensk släkt, förut Schmidt.
+13/8 1797.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 37054


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Bohuslän - Johann Baptist Homann 1729.

Tractus Norvegiae Suecicus Praefecturam Bahusiae finitimaeque Daliae Provinciae Partem.
Sistens Publico exhibitus a Ioh. Bap. Homanno S.C.M. Geographo ejusque Filio Noribergae Anno 1729.
Cum Privilegio Sacrae Ceasareae Majestatis.
Koppargraverad och handkolorerad karta.
Tryckt i Nürnberg av Homanns arvingar, ca 1729.
Storlek: 55x47 cm, kartytans bredd x höjd.
Infällda kartor: 'Die Koenigl. Schwedis. Vestung Gothenburg', 'Prospect der Vvestung Bahus', 'Die Stadt Wennersburg in Schwedisch Norwegen', 'Die Königl. Schwedische Stadt und Vestung Marstrandt in Schwedischen Norwegen.'
Plåten sviktar något i övre kanten av kartuschen samt vid ett av fartygen i Skagerrak, i övrigt ett helt och rent exemplar av denna sällsynta karta. Kartuschen och de infällda kartorna och vyn är ej kolorerade.

Pris: 7000 SEK - 39843 - Se bild.


Stjernsund. - J. A. Berg 1856.

Stjernsund.
Sverige framstäldt i taflor.
D. F. Bonniers förlag. Em. Baerentzen & Co. Lith. Inst.
Tonlitografi.
Bildytans storlek cirka 28x20 cm.

Pris: 800 SEK - 28031


Enligt Björck & Börjesson, 'sin tids främsta litografiska verk över svenska städer och bemärkta natursköna platser. Planscherna äro tryckta på tjockt papper av bästa kvalitet.' (Björck & Börjesson katalog 190, 1924).Gulddistriktet Klondike - ca 1897.Belägringen av Wismar 1675. Plansch II samt III. - Stockholm 1922.


von Gedda - C. H. Tersmeden ca 1900.

von Gedda
Adl. ätten N:1710.
Adlad 22/12 1719.
Intr. 1720.
Från Gotland, förut Gedda.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36658 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige -


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.