VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

'Trakten omkring Stockholm i IX blad' Sydvästra bladet. - 1861.

Trakten omkring Stockholm i IX blad
III. SYDVÄSTRA BLADET.
Vår utgivning är faksimiltryck av 1861 års utgåva. Kartorna är tryckta på akvarellpapper och varje blad är handmålat.
Storleken på bladen är som originalen, 53x54 cm = kartytan, bredden x höjden. Skala 1:20.000.
Begränsad upplaga.
Botkyrka. Ekerö syd-östra. Fittja. Flemingsberg. Tullinge. Tumba. Vårby.

Pris: 950 SEK - 27346 - Se bild.


Historik: Uppmätningarna ägde rum på 1840-talet av Topografiska Corpsen och första utgåvan kom 1861. Utgivare var Kungl. Krigs Arkivet och huvudkommissionär var Adolf Bonnier. Kartorna uppdaterades inför utgivningen. Under 1890-talet kom ytterligare en upplaga.
Vi utför också utdrag ur dessa kartor i storlek A3 (42x30 cm), på 170 grams papper i färg. Pris 500:-/st.


Kongl Wendes artilleriregemente. - Stockholm ca 1910.

Kongl Wendes artilleriregemente.
1816. 1845. 1888. 5 fig.
Uniformsbild utförd i cromlitografiska färgtryck c:a 1910. Bildmått 24x20 cm.

Pris: 400 SEK - 37739


Mjöbäck och Gunnarsjö - Hallands Läns Hushållningssällskap 1917-25.

Mjöbäck och Gunnarsjö
Ekonomisk karta över Hallands län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1917-25. Skala 1:20 000.
Utgiven åren 1922-27 på bekostnad av Staten och Hallands Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 52x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 400 SEK - 41612


Alingsås stadskyrka, Kullings kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Alingsås stadskyrka kyrka, Kullings kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 310.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Alingsås stadskyrka (3,210 inv.) är belägen i nordvästra delen af staden, omgifven af höga almar och lönnar. Den är tämligen stor, byggd vid midten af 1600-talet, hade vid början af 1700-talet stapel, ombyggdes vid slutet af samma århundrade och erhöll torn. Kyrkan är täckt med tegel, tornet med koppar. Teckningen är tagen från sydost. Grafvården midt för dörren, prydd med svärd och ring omslutande två händer, (götiska förbundets tecken) är rest till minne af den store fosterlandsvännen Jonas Alströmer.

Pris: 200 SEK - 35834


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


ÅSARP - Ekonomisk karta 1877-82.

ÅSARP
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1877-82. Utgiven i faksimil av Skaraborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39196


BALDRINGE med TOMELILLA - Ekonomisk karta, 1934

BALDRINGE med TOMELILLA
Rikets Allmänna Kartverk. Kristianstads läns Hushållningssällskap 1934. Uppmätta 1930. Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 53 x 48 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris på förfrågan. - 39512


Drottningholm. - J. A. Berg 1856.

Drottningholm.
Sverige framstäldt i taflor.
D. F. Bonniers förlag. Em. Baerentzen & Co. Lith. Inst.
Tonlitografi.
Bildytans storlek cirka 28x20 cm.

Pris: 800 SEK - 28080


Enligt Björck & Börjesson, 'sin tids främsta litografiska verk över svenska städer och bemärkta natursköna platser. Planscherna äro tryckta på tjockt papper av bästa kvalitet.' (Björck & Börjesson katalog 190, 1924).


ESPERÖD. - Ekonomisk karta 1916.

ESPERÖD.
Rikets Allmänna Kartverk. Malmöhus läns Hushållningssällskap 1916. Ritare: Anna Hernlund. Rekognoserad 1914 av P.V. Lindell, A. Gasslander, F.A. Dahlström. Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 53 x 48 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 500 SEK - 39407


Karta i 2 blad över Vänersborg. - 1969.

Karta i 2 blad över Vänersborg.
Upprättad år 1969 av Stadsingenjörskontoret.
Bo Ekdahl, Stadsingenjör. Hugo Dalgren, Mätningsingenjör.
Generalstabens Litografiska Anstalt.
Färgtryckt karta.
Skala 1:5000
Storlek: x cm. Kartytans bredd x höjd.
Teckenförklaring.
Endast högra bladet med den centrala staden och Karls grav.
Planoexemplar.

Pris: 600 SEK - 38632


Sävstaholm - G. H. Mellin 1840.

Säfstaholm i vestra Wingåker.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37897Ingermanlandiae – Homanns Erben 1734'Marstrand.' - Stockholm 1891.


Enanderhjelm - C. H. Tersmeden ca 1900.

Enanderhjelm
Adl. ätten N:1484.
Adlad 24/7 1714.
Intr. 1719.
Svensk släkt, förut Enander.
+24/7 1732.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36616 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige -


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.