VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

Ättestupa och Torstens källa - Svecia Antiqua et Hodierna.

Ättestupa och Torstens källa
Kopparstick av W. Swidde 1693.
* III: 50. Ättestupa och Torstens källa.
Rubrikerna å bilderna över dessa minnesmärken upplysa: I. Ättestupa, ättestörta eller ättestapul var ett hiskligt stup från en hög klippa ned i ett gapande djup, dit personer störtade sig ned, som av någon orsak tröttnat leva; härigenom hoppades de att fortare komma till gudarnas sälla hem i Glysisvall, Valhall, Gimle eller andra platser, som folkets blinda vidskepelse uppdiktat. 2. Torstens källa, fordom beprisad för sin förmåga att bota sjuka, till vilken offer framburos och pilgrimsfärder företogos under de hedniska och katolska tidevarven.

Pris på förfrågan. - 35709


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Karlsborg - G. H. Mellin 1840.

Trakten vid Carlsborg.
Örsjön och Mölltorps kyrka. Längst bort Wettern med Wadstena och Omberget.
Herr Kaptenen L. W. Kylberg har till planchen benäget meddelat originalteckningar.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37948


UNDEN - Ekonomisk karta 1877-82.

UNDEN
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1877-82. Utgiven i faksimil av Skaraborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39122


Alvastra Ruiner. - J. A. Berg 1856.

Alvastra Ruiner.
Sverige framstäldt i taflor.
D. F. Bonniers förlag. Em. Baerentzen & Co. Lith. Inst.
Tonlitografi.
Bildytans storlek cirka 28x20 cm.

Pris: 800 SEK - 28108


Enligt Björck & Börjesson, 'sin tids främsta litografiska verk över svenska städer och bemärkta natursköna platser. Planscherna äro tryckta på tjockt papper av bästa kvalitet.' (Björck & Börjesson katalog 190, 1924).


Ekeskogs, Södra Wadsbo kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Ekeskogs kyrka, Södra Wadsbo kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 212.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Ekeskogs annexkyrka (570 inv.) är liten, troligen från 1200-talet, har haft fönster i grupp af två, såväl å kyrkan som koret, men detta förändrades, då kyrkan tillbyggdes i öster omkring år 1700. Stapeln, täckt med spån och i sin helhet rödmålad, har sedan 1600-talet haft sin nuvarande form. Årtalet 1848 i väderflöjeln antyder troligen en då verkställd större reparation. Kyrkan är belägen 1 km. från stora landsvägen och synes blott från de närmaste gårdarne, enär den lilla slätt, på hvilken hon ligger, omgifves af skogklädda höjder. Teckningen är tagen från sydväst. Det mindre fönstret till vänster har varit öfre delen af södra kyrkdörren, innan vapenhuset flyttades till västra gafveln.

Pris: 200 SEK - 35881


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Sölfvitsborg. - J. A. Berg 1856.

Sölfvitsborg.
Sverige framstäldt i taflor.
D. F. Bonniers förlag. Em. Baerentzen & Co. Lith. Inst.
Tonlitografi.
Bildytans storlek cirka 28x20 cm.

Pris: 800 SEK - 28017


Enligt Björck & Börjesson, 'sin tids främsta litografiska verk över svenska städer och bemärkta natursköna platser. Planscherna äro tryckta på tjockt papper av bästa kvalitet.' (Björck & Börjesson katalog 190, 1924).


LOKA - Ekonomisk karta 1883-95.

LOKA
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 38943


Segerstads, Falköpings kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Segerstads kyrka, Falköpings kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 120.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Segerstads moderkyrka (601 inv.) är medelstor, byggd 1804 helt ny i enkel stil, rappad fastän byggd af huggen sten, som är tagen från den förurvarande vackra och åldriga romanska kyrkan, som stått åtminstone sedan 1100-talet. Teckningen är tagen från sydost.

Pris: 200 SEK - 36060


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Umeå och Torneå - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Uhma» och »Torne»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1701.
* II: 71. Umeå och Torneå.
Umeå, vars vapen visar tre renhuvud, erhöll sina privilegier 1622 och förstördes av ryssarna 1720. Å bilden namngivas rådhuset (»Curia'), landshövdingresidenset (»Aula Gubernatoris Provinciae Bottn. occident.»), bostället för överstelöjtnanten vid Västerbottens regemente (»Habitaculum Dn. Protribuni legionis Bottniae occident») samt vid älven, »Vhmre ÅÅ» eller »fluvius», färgstället (»Trajectus»). - »Torneå», som i vapenskölden bär ett torn, ligger i älven, »Torne ÅÅ» eller »Fluvius», på en holme vilken sedermera vuxit samman med ena stranden. Över de övriga byggnaderna resa sig kyrkan, klockstapeln (»Campanile») och rådhuset (»Curia»). I förgrunden ses en färja (»Trajectus»), till höger bostad för majoren vid Västerbottens regemente (»Domicilium Dn. Prefect. vigil. Legion. Bottniae occid.») samt Kemi kyrka (»Kimi»). Torneå upphörde 1809 att vara svensk stad.

Pris på förfrågan. - 35675


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Oskarshamn - G. Ljunggren 1862.

Oskarshamn
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.
Storlek: 30 x 39 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 1200 SEK - 27262


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.Ingermanlandiae – Homanns Erben 1734Sollentuna härad (med Sundbybergs köping). Kartlagt 1902.


Cederhjelm - C. H. Tersmeden ca 1900.

Cederhjelm
Frih. ätten N:134.
Friherre 4/1 1718.
Intr. 1719.
Svensk släkt, förut Palm.
+8/2 1841.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36556 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige -


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.