VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

23. Enköping - 1914

Karta öfver Enköpings stad.
Utgifven år 1914 af Victor Åberg Kartograf.
Centraltryckeriet, Stockholm.
Skala 1:3.000.
Flerfärgslitografi.
67x75,5 cm.
Vikt.

Pris: 1500 SEK - 30266


Ur Regeringsrättens och Högsta Domstolens arkiv/bibliotek.


'59. HOTAGEN (KALLSJÖN)' - Norra Kartverket.

59. HOTAGEN (KALLSJÖN)
Rikets Allmänna Kartverk 1908. Uppmätt 1903-04. Litografiskt övertryck 1909. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:200.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Böle i väst till Lundsjön i ost samt Hotagen i nord till Almås i syd.

Pris: 500 SEK - 36306


Gryta - Ferdinand Boberg

Gryta. Höja herrgård 1924.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Uppland

Pris: 800 SEK - 28648


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


'Karta öfver Carlstads Höfdingedöme eller Wärmeland.' - Hermelin 1808.

Karta öfver Carlstads Höfdingedöme eller Wärmeland.
Utgifven af Friherre S. G. Hermelin. Efter nya Astronomiska Observationer och Sammandrag af Geometriska Mätningar. Författad av C. P. Hällström. 1808.
Faksimil i färgtryck.
Graverad av C. G. Lundgren.
Storlek: 89x128 cm. Kartytans bredd x höjd.

Pris: 1500 SEK - 41741


Rånö Sätesgård och Frälsehemman Åla samt Nåttarö. - Ström 1791.

Charta öfver de upodlade ägor till Rånö Sätesgård och Frälsehemman Åla samt Nåttarö med therunder hörande torp.
uti Stockholms Höfdingedöme Sotholms Härad och Ödesmo Socken samt Utö Capells Församling.
Upprättad år 1791 af [oläsligt] Ström.
Graverad medaljongformad kartusch i storlek 52x39 cm.
Med 13 kartor i varierande mått på samma blad.

1. Pinttorpswyken. En lada utsatt. 30x20 cm.
2. Mysings Fjärden, Enskäret, Stora Wåmet, Lilla Wåmet. Två byggnader med beteckningen lada utsatta. 18x20 cm.
3. Norr-Ön, Capell Sundet, Capell Udden. En brygga, en bro och en byggnad. 15x19 cm.
4. Ehrenvik, Ehrenviken. Nio byggnader med en sjöbod och brygga. Med svårläslig text i blyerts. 15x19 cm.
5. Rånö Sundet, Rånö Wiken. På kartans vänstra del sex byggnader inritade plus en sjöbod. Svårläslig text med blyerts. Tillkommer två byggnader mot sjön varav en utan målning. Vidare mot denna kartas mittdel Rånö huvudbyggnad med fjorton andra byggnader och en större park, trädgård?
Denna del av kartan kraftigt fläckad men fullt läsbar. Högra delen av kartan upptas av en vackert ritad större stjärnkartusch.
Denna del av kartan är den största av delkartorna med måtten 99x40 cm.
6. Halls Viken med en lada inritad. Bladets minsta karta 6x8 cm.
7. Mysinge, Nåttarö Fladen. Varav halva måttet upptas av själva kartan som är 45x18 cm.
8. Nåttarö By. Cirka tretton byggnader inritade. Till vänster på kartan Väg från Stor Ängen. 24x18 cm.
9. Östermars Wiken, Östermars Torpet. Sju byggnader och en sjöbod. 20x18 cm.
10. Söder Wiken, Norrö Sundet, Norr-Ön. Sju byggnader inritade plus en brygga. 18x18 cm.
11. Aspö Sundet, Asp ön. Fyra byggnader samt ett båthus. 19x18 cm.
12. Tymars Wiken, Tymar. Fyra byggnader. Till höger på kartan Wäg till Åla. 18x18 cm.
13. Åla Fladen, Wårkase, Åla Mahr (en sjö), Ryss-Wiken, By-Wiken, Kjällvik. En byggnad och en sjöbod. Uppe vid Ryssviken: Kärnholmen, Gimmer Sundet, Väg till Utö Grufvor, samt ordet nadd vid något som ser ut som en brygga.
Denna del av kartan upptar ett flertal bodar, båthus, lador och nio större byggnader.
Kartans fuktskadade högra del upptas av texten: Utölandet är här beläget. Längst ner till höger avslutas med Alnemåttet utritad som en fantasifull kartusch.

Storlek: 183x77 cm, kartans totala bredd x höjd.
Kartan upprullad på sin originalkäpp.
I kartans högra del fuktfläckar och skador utan kartförlust.
Rosenberg skriver följande:
Rånö. En ö i Utöfjärden, skild från Utön genom Gimmerstasundet, hör till Ösmo socken, Sotholms härad och Stockholms län.
Här märkes frälsesäteriet Rånö 1/2 mantal som jämte frälsehemmanen 1/4 Nåttarö och 1 mantal Ålö, samt Mälsters fiske, höra allt under Utö grufvebolag.
Hela fastighetsvärdet 1862 var 34.300 riksdaler varav 10.000 riksdaler för Rånö.
År 1686 tillhörde säteriet E. Flemings arvingar.

Pris: 25000 SEK - 39961


Veddige - Hallands Läns Hushållningssällskap 1917-25.

Veddige
Ekonomisk karta över Hallands län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1917-25. Skala 1:20 000.
Utgiven åren 1922-27 på bekostnad av Staten och Hallands Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 52x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 800 SEK - 41610


EKSHÄRAD - Ekonomisk karta 1883-95.

EKSHÄRAD
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 38857


'63. UMEÅ S.V.' - Norra Kartverket.

63. UMEÅ S.V.
Rikets Allmänna Kartverk 1908. Uppmätt 1902. Litografiskt övertryck Generalstabens Litografiska Anstalt 1909. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.

Pris: 500 SEK - 36334


Frugården - U. Thersner.

Frugården
Fordna och närvarande Sverige.
No.28 Litografi. Bilden tecknad av Th. Thersner. Gravör / litograf: Th. Thersner. Tryckt hos Spong
Västergötland

Pris på förfrågan. - 29016


Tobo och Carlsholm (Karlholm - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

266. Tobo och Carlsholm (Karlholm). Tegelsmora och Vesslands socknar, Uppland.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
9 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: Emanuel de Geer.

Pris: 1500 SEK - 29814Ingermanlandiae – Homanns Erben 1734Husqvarna köping. - 1907.


Bergenhjelm - C. H. Tersmeden ca 1900.

Bergenhjelm
Frih. ätten N:103.
Adlad 16/8 1668.
Friherre 10/5 1694.
Intr. 1697.
Svensk släkt.
+2/11 1704.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36504 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige -


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.