VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

Öljehult - Blekinge läns hushållningssällskap 1913-22.

Öljehult
Ekonomisk karta över Blekinge län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1913-19.
Skala 1:20 000.
Utgiven på bekostnad av Blekinge Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
1913-1922.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 53x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 400 SEK - 41547


Komplett svit av J. Blaeus sju bilder/kartor från Ven. - Johannes Blaeu 1662.

Insula Hvaena.
Insula Hvaena, sive Venusia, à Guiljelmo Blaeu, cum sub Tychone Astronomiae operam daret, delineata. - Clarissimo Viro. Christiano S Longomontano, Astronomiae in Regia Hafniensi Academia Professore, olik Parentis sui sub Tychone Condiscipulo, Tab. hanc D.D. J. Blaeu.
Arcis Uraniburgi, A Tychone Brahe, Dño de Knudstrup, in Insula Hellesponti Danici Hvenna Constructae, quo ad Totam Capacitatem, Designatio.
Orthographia Praecipuae Domus Arcis Uraniburgi. in Insula Porthmi Danici Venusia, vulgo Hvenna, Astronomiae instaurandae gratia, circa annum MDLXXX, à Tychone Brahe exaedificatae.
Stellaeburgum sive Observatorium Subterraneum, a Tychone Brahe Nobili Dano in Insula Hvaena, Extra Arcem Uraniam, Extructum Circa Annum MDLXXXIIII. - Amstelaedami. Joannes Blaeu Excudebat.
Effigies Tychonis Brahe O.F. Aedificii et Instrumentorum Astronomicorum Structoris. A.o. Domini 1587, Aetatis suae 40.
Armillae Aeqvatoriae.
Armillae Aeqvatoriae.

Samtliga sju objekt säljes tillsammans, lösa i mapp.
Kartorna och bilderna är i 'mint condition'.Pris: 150000 SEK - 26225 - Se bild.


Torsebro - U. Thersner.

Torsebro
Fordna och närvarande Sverige.
No.49 Gravyr. Bilden tecknad av U. Thersner 1818. Gravör / litograf: C. F. Akrell 1821
Skåne

Pris på förfrågan. - 29258


Torhamn - Blekinge läns hushållningssällskap 1913-22.

Torhamn
Ekonomisk karta över Blekinge län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1913-19.
Skala 1:20 000.
Utgiven på bekostnad av Blekinge Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
1913-1922.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 53x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 1000 SEK - 41588


Ekebyholm - Nay 1881.

Ekebyholm
Upplands Herregårdar.
Tryckt i Stockholm 1881 och utgivet av F & G Beijers Förlag.
Fint avstämd färglitografi efter teckningar av A. Nay.
Beskrivande text av Carl Arvid Klingspor och Bernhard Schegel.

Pris: 400 SEK - 30190 - Se bild.


Stockholms gamla slott åt stadssidan (från väster) - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Arx Regia Holmensis quâ Vrbem spectat»
»Jean Marot Fecit»
Kopparstick signerat »Jean Marot Fecit», 1667.
* I: 16. Stockholms gamla slott åt stadssidan (från väster).
Den dubbelspråkiga rubriken lyder på latin: »Arx Regia Holmensis quâ Vrbem spectat», på tyska: »Das Königl. Schloss zu Stockholm kegen der Stadt anzusehen». Överst står en vapentrofe med tre sköldar, varå ses tre kronorr ett. lejon över tre strömmar och den vendiska draken. Planschen återgiver slottets västra karnapprydda , fasad med den yttre slottsporten, uppförd under den äldre Vasatiden. Särskilt namngivas tornet Tre kronor, (»Turris trium Coronarum» eller »Drei Kronen»), Storkyrkan (»Templum S:ti Nicolai») samt i bakgrunden Jakobs kyrka (»Templum S:ti Jacobi»).

Pris på förfrågan. - 35772


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


KÅGERÖD. - Ekonomisk karta ca 1910.

KÅGERÖD.
Rikets Allmänna Kartverk. Malmöhus läns Hushållningssällskap. Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 53 x 48 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 500 SEK - 39367


Sturefors från väster - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Sturefors Occidentem versus»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1709.
* III: 25. Sturefors från väster.
Det å denna plansch framställda slottet uppfördes antagligen emot 1500-talets slut av den dåvarande ägaren, riksrådet Ture Bielke.


Pris på förfrågan. - 35748


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Mörby slott mot norr och Margretelund - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Arx Mörby qua Septentrionem respicit» och »Margretelund»
Kopparstick av J. Le Pautre 1669.
* I: 113. Mörby slott mot norr och Margretelund.
Mörby slott återgives här från sjön Skedviken (»Schedwijk Lacus»). I förgrunden synes Esterna kyrka (»Templum Estarne»). Genom sammanslagning av Fasta socken med den nämnda har bildats den nuvarande Fasterna socken.

Pris på förfrågan. - 35621


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Örebro - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Örebroo»,
Kopparstick av J v. d. Aveelen 1700.
* II: 49. Örebro.
Vapnet visar en örn. Av den tätt bebyggda stadens byggnader utmärkas slottet (»Arx Regia»), landshövdingresidenset (»Aula Gubernatoris»), rådhuset (»Curia») och sjukhuset (»Nosocomeum»).

Pris på förfrågan. - 35518


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.Amiral Häggs flaggkarta. - Stockholm 1888.Gelder - Bataljbild från Preussiska bombardemanget 1703.


Forsmark - Nay 1881.

Forsmark
Upplands Herregårdar.
Tryckt i Stockholm 1881 och utgivet av F & G Beijers Förlag.
Fint avstämd färglitografi efter teckningar av A. Nay.
Beskrivande text av Carl Arvid Klingspor och Bernhard Schegel.

Pris: 500 SEK - 30193 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.