VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

Ornässtugan - G. H. Mellin 1840.

Ornäs, vid Ösjön, den byggning hvari Gustaf Wasa hvilade.
En af de senare egarne har samlat åtskilliga fornlemningar, såsom det föregifves, från Gustafs tid, i fataburen.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37776


Högstena - Ferdinand Boberg

Högstena. Stigluckan 1918.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Västergötland

Pris: 500 SEK - 28295


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Åre - Ferdinand Boberg

Åre. Härbrän och kornskylar 1918.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Jämtland

Pris: 600 SEK - 28405


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Kongl. Majestäts flotta. - Adolf Schützercrantz 1849.

Kongl. Majestäts flotta.
Örlogs Flottans Volontair Regem.te 1779 – 1798. Arméens Flottas Volontair Regem.te 1779 – 1798. Sjö Artilleri Regem.te 1828. Marin Regem.tet 1845. Kanonier Corpsen 1833.
Flerfärgslitografiska tryck utförda i Stockholm år 1849 af J. F. Meyer & Co.
Storlek: ca 35x26 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Svenska krigsmaktens fordna och närvarande munderingar'

Pris: 600 SEK - 37698


'Grundritning öfver Stockholms Stad No I. ...' - Jonas Brolin 1771.

Grundritning öfver Stockholms Stad No I. Tillika Med En Del af Förstäderne Norr- och Söder-Malm. Med Kongl. Maÿtts Allernådigaste Privilegio Utgifven År 1771, och underdånigst Tillägnad Hans Maÿtt Konung Gustaf III af Jonas Brolin Ingenieur i Kongl. Landtmäteri Cont:.
Färgtryckt faksimil.
Storlek: 48,5x57,5 cm. Kartytans bredd x höjd
Från Gustaf Adolf torg (dåvarande Norremalms Torg) med närmaste omgivning i N till hörnet Hornsgatan/Götgatan i S. Från Riddarholmen i V till Skeppsbron i O. Kartan omfattar således den egentliga staden eller vad vi idag kallar Gamla sta'n. Faktaspäckad karta med omfattande textinformation.

Pris: 300 SEK - 27329


Sala och Avesta - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Sala» och »Awestadfors»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1704.
* II: 39. Sala och Avesta.
Sala stads vapen är en klippa, å vilken ses tvenne gruvredskap och en nymåne (silvrets tecken); på berget en krona, ur vilken lågor uppstiga. Orienteringarna äro: A Kyrka. B: Rådhus. C. Sockenkyrka utanför staden. D. Den år 1702 funna silvergruvan. E. Verkstäder eller arbetsplatser för metallers renande genom eld. Den vid medeltidens slut upptäckta silverfyndigheten har givit upphovet till staden, som erhöll sina privilegiet 1624. - Avesta, här räknat till Västmanland och icke såsom nu till Dalarna, var en tid under 1600-talet stad, vilket platsen helt nyligen åter blivit. Här fanns då ett »gårverk» för rening av den vid Falu gruva upptagna kopparen.

Pris på förfrågan. - 35485


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Sundby, från sydväst - Richardt 1869.

Sundby, från sydväst
Herregårdar uti Södermanland.
Tryckt i Stockholm av Albert Bonniers förlag 1869.
Planscherna är tryckta i tonlitografi och färglitografi.
De tonlitograferade planscherna finns även handkolorerade för 800:-.

Pris: 600 SEK - 30161


Mora - Ferdinand Boberg

Mora. Mörks i Selja 1923.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Dalarna

Pris: 600 SEK - 28194


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Pelargång i Jakobsdals trädgård med alla slags sällsynta växter och utländska fruktträd såsom äpple-, citron- och apelsinträd samt Marieberg i Jakobsdahls trädgård - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Porticus horti Jacobsdahlensi in qua omnis generis plantae, rariores arbores, item Mala, Citria Aurantia aliosque fructus peregrinos ferentes asservantur» och »Repraesentatio Montis Mariae in horto Jacobsdahlensi»
Kopparstick av Adam Perelle 1668.
* I: 89. Pelargång i Jakobsdals trädgård med alla slags sällsynta växter och utländska fruktträd såsom äpple-, citron- och apelsinträd samt Marieberg i Jakobsdahls trädgård. Den sistnämnda byggnaden var ett lusthus.

Pris på förfrågan. - 35611


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


'Kungl. Automobil Klubbens Öfversiktskarta...' - 1919.

Norra delen af Kungl. Automobil Klubbens Öfversiktskarta öfver Sveriges allmänna landsvägar.
Södra delen af Kungl. Automobil Klubbens Öfversiktskarta öfver Sveriges allmänna landsvägar.
Tillåtna vägar samt Hufvudrouter. Siffrorna och rutindelningen hänföra sig till motsvarande kartblad af Generalstabens karta öfver Sverige i skala 1:100.000. Skåne särskild infälld karta.
Generalstabens Litografiska Anstalt 1919.
Skala: 1:1.000.000.
Två blad, uppfodrade på väv och vikta.
Storlek: 70x53 cm. Kartytans bredd x höjd per blad.
Brun fläck i vattnet söder om Gotland.

Pris: 800 SEK - 26969Amiral Häggs flaggkarta. - Stockholm 1888.Sandnarv, Arenaria serpyllifolia - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


Eka - Nay 1881.

Eka
Upplands Herregårdar.
Tryckt i Stockholm 1881 och utgivet av F & G Beijers Förlag.
Fint avstämd färglitografi efter teckningar av A. Nay.
Beskrivande text av Carl Arvid Klingspor och Bernhard Schegel.

Pris: 400 SEK - 30188 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.