VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

Cederhjelm - C. H. Tersmeden ca 1900.

Cederhjelm
Adlad 10/4 1686.
Svensk släkt.
Förut Palm.
+
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36557


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Lugnås, Kinna kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Lugnås kyrka, Kinna kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 65.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Lugnås annexkyrka (1,300 inv.) ligger högt på Lugnås kvarnstens-berg. Den är medelstor, ombyggd 1776 i barockstil med trätorn öfver västra gafveln, hade förut stapel. Teckningen är tagen från sydost; till vänster synes högst upp Wänern med skogklädda öar, längre ned närmare den gamla öfverbyggda kyrkogårdsporten gården Källtorp i Bresäter och ännu något längre ned och mera till vänster framskymtar Bresäters kapell.

Pris: 200 SEK - 36008


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Trollenäs - Ferdinand Boberg

Trollenäs. Magasin 1916.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Skåne

Pris: 600 SEK - 28499


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Getinge - Hallands Läns Hushållningssällskap 1917-25.

Getinge
Ekonomisk karta över Hallands län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1917-25. Skala 1:20 000.
Utgiven åren 1922-27 på bekostnad av Staten och Hallands Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 52x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 800 SEK - 41645


Sjönevad - Hallands Läns Hushållningssällskap 1917-25.

Sjönevad
Ekonomisk karta över Hallands län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1917-25. Skala 1:20 000.
Utgiven åren 1922-27 på bekostnad av Staten och Hallands Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 52x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 800 SEK - 41635


'Plan af Hamnanläggning vid Lilla Värtan' - Plan-, regleringskarta. Stockholm ca 1870.

Plan af Hamnanläggning vid Lilla Värtan.
Plan-, regleringskarta.
Utan årtal. C:a 1870?
Storlek, bredd x höjd: 81x46 cm.
Tryckt i färglitografi hos Generalstabens Litografiska Anstalt.
Kartan har skalor angivna i meter och fot.

Pris på förfrågan. - 27478


Christinehof - U. Thersner.

Christinehof
Fordna och närvarande Sverige.
No.48 Gravyr. Bilden tecknad av U. Thersner 1816. Gravör / litograf: C. F. Akrell 1821
Skåne

Pris på förfrågan. - 28967


Linköping - G. Ljunggren 1862.

Linköping
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.
Storlek: 50 x 38 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 2300 SEK - 27251


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.


'74. INDAL. N.V.' - Konceptkarta, Norra Kartverket.

74. INDAL. N.V.
Utan tryckår, ca 1915. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Kälarne, Mjösjön och Gammelbovattens föbod i N till Ljungå i S. Från Vallsjön i V till Vackerland-sjön i O. Hällesjö kyrka och Sösjöarna mitt på bladet.

Pris: 1200 SEK - 29408


Daretorps, Kåkinds kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Daretorps kyrka, Kåkinds kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 178.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Daretorps moderkyrka (1,265 inv.) är stor, tillbyggd på både längd och bredd 1761. Den höga stapeln uppfördes 1699. Teckningen är tagen från sydväst.

Pris: 200 SEK - 35873


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.Ingermanlandiae – Homanns Erben 1734Australien, Nya Guinea, Nya Zeeland. - 1870.


'Bahusia Arx Norwegiae Regi Sueciae Carolo Gustavo...' - S. von Pufendorf 1697.

Bahusia Arx Norwegiae Regi Sueciae Carolo Gustavo ex pactis Rodschildensibus traetin eandem S.dita R. M.tis introitus Die 30 martij 1658.
Med infälld karta i nedre vänstra hörnet över närområdet runt Bohus fästning.
Koppargraverad bild ur Samuel von Pufendorfs verk 'Histoire du regne de Charles Gustave, roy de Suede', utgiven 1697.
Storlek: 37x29 cm. Bildytans bredd x höjd.
Bilden har varit vikt.

Pris: 1500 SEK - 30081 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Bohuslän


Bilden är i mycket gott skick.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.