VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Kopparbergs län. - 1971.

Kopparbergs län.
Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm 1971.
Färgtryckt karta.
Skala 1:200.000
Storlek: 117x144 cm. Kartytans bredd x höjd.
Teckenförklaring.
Planoexemplar, vikning.

Pris: 500 SEK - 38721


TUMBÄCK - Ekonomisk karta 1877-82.

TUMBÄCK
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1877-82. Utgiven i faksimil av Skaraborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39203


Hjälmaren. - Stockholm 1921.

Hjälmaren.
Nr. 114.
Infällda kartor: 'Västra Hjälmaren', 'Farleden Arboga å - Hjälmare kanal', 'Hjälmare sund', 'Björksundet', 'Hyndevadsströmmen'
Handkolorerat.
Rättad till 1 augusti 1974.
Storlek: 73x53 cm. Kartytans bredd x höjd.

Pris på förfrågan. - 41926


Uppsala högar - G. H. Mellin 1840.

Gamla Upsala högar, med den urgamla kyrkan.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37925


'Stockholm' - Braun & Hogenberg ca 1590.

Stockholm
VÖBAMs faksimil, handkolorerad på akvarellpapper.
Storlek: 47x32 cm. Bildytans bredd x höjd.

Pris: 800 SEK - 27303


Den kända bilden, efter Braun & Hogenberg, över gamla staden med två utsikter på ett blad. Dessa blev bestämmande för samtidens uppfattning av Stockholm ända fram till panoramabilderna i Erik Dahlberg's 'Svecia Antiqua et Hodierna' vid slutet av 1600-talet.


Karta öfver Trollhättan.

Trollhättan.
Uppgjord 1776 af Chr. Hillerström.
Original (47x75) i Kungl. Biblioteket.
Karta hämtad från 'Trollhättan. Dess kanal- och vattenverk. Historik och beskrifning utgifven af Kungl. Vattenfallsstyrelsen.'
Reproduktion i ljustryck 1911.
Handkolorerad.
48x29, bildytans bredd x höjd.

Pris: 800 SEK - 27891


Posse af Hellekis - C. H. Tersmeden ca 1900.

Posse af Hellekis
Urgammal adel.
Grefve 15/10 1771.
Svensk ätt.
+7/1 1818.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36947


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Ragunda kyrka - G. H. Mellin 1840.

Ragunda kyrka, jemte Indalselfven.
Forssen invid kyrkan, dit nu laxen hinner, är bildad i närvarande århundrade. Geduns eller Storforssen bredvid landsvägen, mellan Fors och Ragunda kyrkor, 39 fot i lodrät höjd, försvann 1797, då det lyckades den för sina många vågsamma företag så kallade Vild-Hussen, en afsigkommen köpman, att gifva Indalselfven ett nytt utlopp ur Ragunda sjön. Han hade en tid bortåt sysselsatt sig att utgräfva en rännil från sjön. Tidigt en vårmorgon höllo Vifsta fiskare på att vittja sina laxtinor i floden, då de fingo höra ett högre elfsbuller än vanligt. De klättrade då uppför den branta sluttningen af stranden, för att se efter hvad som kunde orsaka bullret. Från höjden sågo de först Vild-Hussen komma ridande utmed andra stranden, på en löddrig häst, idkeligen skrikande, allt hvad han förmådde: Skynda undan. Ragundasjön kommer efter. Och i samma stund reste sig en hög vattenmassa, som hvälfde i sin famn qvarnhjul, hustak, mastträd m. m. och sköflade hela dalen. Den starka vårfloden hade gifvit hastig och kraftig hjelp åt Vild-Hussens gräfning. Vattenmassan ur den 2 1/2 mil långa sjön uttömdes på mindre än 4 timmar och ökade elfsvattnet till mer än 12 alnar öfver dess dittills kända största höjd. Omkring 40 menniskor omkommo i floddalen, hvarförutan alla sågar och vattenverk, jemte gårdar, lador och skog, som varit i vägen, försvunno. På eftermiddagen, då vattnet hunnit undan, plockade de räddade fiskrarne lax i tallgrenarna, der den spetsat sig, äfvensom bland den uppbökade jorden. På Ragundasjöns botten, der elfven skurit sig ner öfver 20 alnar, skördas numera årligen 2 à 3000 lass det bästa hårdvallshö.
Herr J. F. Julin har lemnat teckningen till planschen.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37810


Töre Aktiebolag (Törefors Sågverk) - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

333 a. Töre Aktiebolag (Törefors Sågverk). Nedre Kalix socken, Norrbotten.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
4 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Törefors Sågaranläggning, Förvaltarebostad, Brädgården och Ångsågen.
I planschens textdel meddelas att styrelsen består av professor R. M. Bruzelius, konsul Frans Kempe och Seth M. Kempe.

Pris: 2000 SEK - 29909


Hammarskog och Hornsberg - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Hammarschog» och »Hornsberg»
Kopparstick av J. Le Pautre 1669.
* I: 107. Hammarskog och Hornsberg.
På bilden av Hammarskog namngives »Dahlby Wijk», Alsike, Vassunda och Dalby kyrkor samt Krusenbergs slott. - Hornsberg har sitt namn efter fåltmarskalken Gustaf Horn, som 1652 uppförde det lilla vackra slottet.

Pris på förfrågan. - 35604


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.Stockholm - Mentzer ca 1860.Rölleka, Achillea millefolium - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


Sandhult. - Generalstaben 1869.

Sandhult.
Utdrag ur kartan '33. Borås' utgiven av Generalstaben år 1869. Uppmätt åren 1836-37, 1839 översedd 1865.
Originalet är kopparstick och handkolorerat.
Utdraget i färg på 160 grams papper. Format A3.
Förstorat 283%. Skala ca 1:35.000.
Levereras med tryckt teckenförklaring samt skriven berättelse om orginalkartan och kartutdraget, daterad och undertecknad.
Sandhult i mitten av kartan, Hedared kapell i nord och hela Wiaredssjön i syd.

Pris: 500 SEK - 27871 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Västergötland


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.