VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Tel: 08-102121 - Epost: info@vobam.se
Liknande objekt.

Blasieholmstorg - 1873.

Blasiehomstorgs sänkning 1873.
Handritad karta föreliggande i sitt originalskick.
40 x 57.
Rutat papper.
Blasieholmstorg, platsen för Grand Hotel.


Pris: 500 SEK - 27354


Mindre skavanker såsom enstaka fläckar eller dylikt noteras ej.
Kartor - i original - rörande staden är mycket ovanliga. De hör ju egentligen hemma i stadens arkiv. Det får därför betraktas som något mycket ovanligt att en samling av detta slag bjuds ut till försäljning.
Mått anger bildytan bredden x höjden i cm.


Broddetorps, Billings kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Broddetorps kyrka, Billings kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 243.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Broddetorps moderkyrka (1,604 inv.) är stor, uppförd på ny plats 1821 gemensam för pastoratets 4 socknar; den är lågt belägen strax nordost om järnvägsstationen. När denna kyrka uppfördes, raserades de 4 i romansk stil uppförda vackra kyrkorna: Broddetorp, Sätuna, Hornborga och Bolum, hvilka samtliga hade lägre och smalare kor samt de två förstnämda apsis. Broddetorps kyrka låg alldeles intill kyrkoherdebostället. Å dess kyrkogård finns kvar Afzeliska familjegrafven. Sätuna låg längst i sydväst, Hornborga vid Hornborgaån och Bolum norrut. En femte kyrka skall fordom hafva funnits längst norrut i Bjellum.

Pris: 200 SEK - 35861


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Skabersjö - U. Thersner.

Skabersjö
Fordna och närvarande Sverige.
No.5 Gravyr. Bilden tecknad av U. Thersner 1816. Gravör / litograf: W. M. Carpelan 1819
Skåne

Pris på förfrågan. - 29189


HÖGANÄS. - Ekonomisk karta ca 1910.

HÖGANÄS.
Rikets Allmänna Kartverk. Malmöhus läns Hushållningssällskap. Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 53 x 48 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 1000 SEK - 39359


131. Mariefred - 1954

Förslag till ändring av stadsplanen för Mariefred.
Upprättat år 1949 av länsarkitektkontoret i Nyköping.
Tryckt 1954.
Skala 1:1.000
Svartvitt tryck.
134x67 cm.
Vikt.
Stämpel 'Högsta Domstolen'.

Pris: 1500 SEK - 30374


Ur Regeringsrättens och Högsta Domstolens arkiv/bibliotek.


Mark. - 1979.

Mark.
Adresskarta. Kartan upprättad 1979 av Stadsarkitektkontoret.
Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm 1979.
Färgtryckt karta.
Skala 1:8000
Infällda kartor på baksidan: Kommunöversikt, 'Sätila', 'Fritsla', 'Horred', 'Rydal', 'Öxabäck', 'Torestorp', 'Björketorp', 'Hyssna', 'Berghem'
Storlek: 95x70 cm. Kartytans bredd x höjd.
Teckenförklaring, gaturegister.
Planoexemplar.
Med Kinna mitt på kartan.

Pris: 300 SEK - 38689


Uppsala - G. H. Mellin 1840.

Upsala stad och Domkyrka.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37926


Cronberg - C. H. Tersmeden ca 1900.

Cronberg
Inga uppgifter på baksidan av skölden.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36572


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


'67. ÖSTERSUND' - Norra Kartverket.

67. ÖSTERSUND
Rikets Allmänna Kartverk 1903. Uppmätt 1899-1900. Litografiskt övertryck Generalstabens Litografiska Anstalt 1912 / 1916. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:200.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Östersund i väst till Gesunden i ost samt Vikfjärd i nord till Fåker i syd.

Pris: 500 SEK - 36354


Vissefjärda - Ferdinand Boberg

Vissefjärda. Stapeln 1922.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Småland

Pris: 600 SEK - 28559


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.Vägvisare för XI Olympiaden i Berlin - 1936Selebo Härad - 1902.


'Charta öfver Sickla-ön...' - Gabr. Boding 1774.

Charta öfver Sickla-ön med the therpå belägne Danviks Hospitals hemmanen Sickla, Jerla, Dufnäs och Skuru samt åtskillige andre lägenheter uti Swartlösa Härad och Brännk˙rcka Sockn.

Författad år 1774 af Gabr. Boding
Reproduktion av originalkarta förvarad i lantmäteriets arkiv.
Faksimilen utförd på franskt akvarellpapper och helt handkolorerad.
Storlek: 92x52 cm. Kartytans bredd x höjd.
Sicklaö, f.d. kapellförsamling i Danviks pastorat, Stockholms län, ingår sedan 1887 i den då nybildade Nacka socken och utgör dess nordvästra del.

Pris: 2500 SEK - 27658 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Södermanland


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.